Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Gminy
Baza powiatów i gmin ›› Gminy 
Lasowice Wielkie
Podział geograficzno-administracyjny gminy:
Przeważająca część gminy Lasowice wchodzi w skład mezoregionu Równina Opolska, niewielki fragment we wschodniej części gminy stanowi część mezoregionu Próg Woźnicki. Jednostkami pomocniczymi w gminie są sołectwa w liczbie 13.
Gmina Lasowice Wielkie sąsiaduje z sześcioma gminami tj. od północy z gminą Kluczbork (powiat kluczborski), od wschodu z gminą Olesno (powiat oleski), od południowego wschodu z gminą Zębowice (powiat oleski), od południa z gminami: Turawa i Łubiany (powiat opolski), od zachodu zaś z gminą Murów (powiat opolski).

Siedziba urzędu: Lasowice Wielkie

Dane kontaktowe:
Urząd Gminy Lasowice Wielkie
46-282 Lasowice Wielkie 99A
Tel.: 77 417 54 70
Fax.: 77 417 54 91
www.lasowicewielkie.pl
ug@lasowicewielkie.pl

Ludność: 7132 osób

Powierzchnia:
Powierzchnia gminy wynosi 21084 ha (w tym: około 59,6 % zajmują lasy, około 31,4% użytki rolne, 9% tereny pozostałe)

Wykaz sołectw: Jasienie, Chocianowice, Chudoba, Ciarka, Gronowice, Laskowice, Lasowice Małe, Lasowice Wielkie, Oś, Szumirad, Trzebiszyn, Tuły, Wędrynia

Atrakcje turystyczne:
 • Drewniane kościółki w 5 miejscowościach : Chocianowice z 1662 r., Lasowice Małe z 1735 r., Laskowice z 1685 r., Lasowice Wielkie z 1599 r. i Wędrynia z 1791 r.
 • Unikalny neogotycki kościół z 1856 r. w miejscowości Tuły – dzieło znanego architekta Alexisa Langera.
 • Zespoły pałacowe w miejscowości Tuły, Wędrynia, dwór z XVI/XVII,XIX w Lasowicach Małych
 • Bogactwo przyrody: użytki ekologiczne, rezerwaty, parki podworskie.


Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe:
 • Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Stobrawsko Turawskich na terenie gminy stanowi 94% ogólnej jej powierzchni (w tym obejmuje liczne siedliska borowe mające walory bioterapeutyczne).
 • Gmina leży w Granicach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
 • Użytki ekologiczne Żabiniec , Tuły – stanowiący ostoję dla ptaków żurawia i samotnika.
 • Rezerwaty: Kamieniec i Smolnik o powierzchni 26,15 ha obejmuje staw ze stanowiskiem kotewki orzecha wodnego oraz 9 roślin objętych ochrona prawną.
 • Parki podworskie w 6 sołectwach.


Atrakcje architektoniczne:
Perełka architektury neogotycki kościół z 1856 r. w miejscowości Tuły – dzieło znanego architekta Alexisa Langera wzorowany na katedrze kolońskiej.

Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia:
 • Centrum Kultury w Laskowicach – Remont i rozbudowa świetlicy wiejskiej – realizowany ramach SPO 2004-2006.
 • Budowa Centrum Sportowego w Gronowicach – realizowany w ramach PROW 2007-2013.
 • Rozbudowa wodociągu grupowego Chocianowice – siec wodociągowa Jasienie –Trzebiszyn realizowanego w ramach ZPORR
 • Rozbudowa wodociągu grupowego Chocianowice – siec wodociągowa Gronowice –Wedrynia – realizowanego w ramach SAPARD.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Lasowice Wielkie do oczyszczalni w Trzebiszynie realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG.


Imprezy:
 • Dożynki gminne.
 • LASOWICKI MOTO – PIKNIK POD KASZTANEM
 • Inne imprezy o charakterze lokalnym
Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat kluczborski
Obszar LGD:
Dolina Stobrawy
Udział w programach:
Wójt:
Daniel Gagat
Adres:
46-282 Lasowice Wielkie 99A
Liczba mieszkańców:
7132 osób
Telefon:
(+48) 077 417 54 70
Fax:
(+48) 077 417 54 91
E-mail:
ug@lasowicewielkie.pl
WWW:
http://www.lasowicewielkie.pl/
BIP:
http://www.bip.lasowicewielkie.pl/
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Krzyżowa Dolina
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Chrust
Liczba odwiedzin: 9866334
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO