Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Gminy
Baza powiatów i gmin ›› Gminy 
Radłów
Podział geograficzno-administracyjny gminy:
Gmina Radłów leży w północno-wschodniej części województwa opolskiego. Graniczy z gminą Krzepice w województwie śląskim i gminami Rudniki, Gorzów Śl. oraz Olesno w województwie opolskim. Administracyjnie należy do powiatu Oleskiego. W skład gminy wchodzi 9 sołectw i 12 miejscowości.

Siedziba urzędu: Radłów

Dane kontaktowe:
ul.Oleska 3
46-331 Radłów
tel./fax (034) 3599004, 3599005, 3599023
e-mail: ug@radlow.pl
BIP: www.bip.radlow.pl

Ludność: 4498 osób

Powierzchnia: 116,73 km2

Wykaz sołectw:
Radłów, Sternalice, Wichrów, Kościeliska, Ligota Oleska, Wolęcin, Kolonia Biskupska, Nowe Karmonki, Biskupice. Pozostałe miejscowości: Stare Karmonki i Biskupskie Drogi, Psurów

Atrakcje turystyczne, przyrodnicze i krajobrazowe:
Główną atrakcją turystyczną gminy Radłów są walory środowiska naturalnego. Około 38% jej powierzchni zajmują lasy, których największe kompleksy rozciągają się w obrębie miejscowości Kolonia Biskupska, Radłów, Nowe i Stare Karmonki. Na tym terenie znajdują się pomniki przyrody jak choćby dąb szypułkowy o wysokości 30 m, którego wiek oceniany jest na 250 lat. Do cennych okazów należy także klon jawor rosnący w parku przypałacowym w Biskupicach oraz jodła pospolita rosnąca na terenie Leśnictwa Sternalice. Za pomniki przyrody uznane są także bagna: Babrzysko i Krzyżówka znajdujące się również na terenie Leśnictwa Sternalice. W lasach stale bytują: jelenie, sarny, dziki, lisy, zające i kuny.
Warto zaznaczyć że na terenie gminy Radłów znajdują się źródła rzeki Prosny. W miejscowości Wolęcin zaczyna się rzeka o długości 229 km, przepływająca przez Kalisz i kończąca się w Wielkopolsce jako lewy dopływ Warty. Dolina Prosny usiana jest stopniami wodnymi i stawami. Największym jest zbiornik retencyjny w Psurowie o powierzchni 4 ha. Charakterystyczne dla gminy są przydrożne założenia alejowe wzdłuż ciągów Radłów - Karmonki Stare, Radłów - Kolonia Biskupska i Biskupice - Kościeliska. Tędy mogą prowadzić rowerowe wycieczki.
Baza gastronomiczna:
- Restauracja „u Seweryna” w Radłowie ul. Lipowa 3
- Restauracja „Gościniec” w Sternalicach

Gospodarstwa agroturystyczne:
- Gospodarstwo agroturystyczne „Psurów”
- Gospodarstwo agroturystyczne Kornelia i Piotr Wengel Wolęcin 31 tel. 343599097, kom-601530021
- www.agrowolecin.yoyo.pl
- Gospodarstwo agroturystyczne Paweł Wieczorek Kolonia Biskupska 40
- Gospodarstwo agroturystyczne "Na Górce" Sylwia Pawelec, Biskupice 88, 46-331 Radłów tel. 343599817 kom. 692648746 mail: agrobiskupice@interia.pl

Atrakcje architektoniczne:
 • Kościół św. Mateusza w Sternalicach
 • Kościół drewniany pw. Św. Jadwigi w Biskupicach
 • Kościół św. Jacka w Biskupicach
 • Drewniana chałupa w Kościeliskach z 1780 r.
 • Dwór w Biskupicach z XVIII w.
 • Kapliczki – przydrożne kapliczki i krzyże charakterystyczne dla gminy Radłów


 • Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia:
  Gmina Radłów posiada doświadczenie w realizacji projektów finansowych m.in. z funduszu:
  1. SPO RZL „Szkoła marzeń” o wartości 88 000 zł;
  2. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych- „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wichrowie” o wartości 83.305,18 zł;
  3. Refundacja z programu SAPARD „Modernizacja – przebudowa drogi gminnej w Drogach Biskupskich”, wartość projektu to 598.417,95 zł;
  4. Dotacja z budżetu państwa za realizację projektu „Termomodernizacja budynku publicznej Szkoły Podstawowej Kościeliskach” o wartości 92.782,00 zł,
  5. Opolskie Kuratorium Oświaty-projekt „Radłowska Jesień” o wartości 6600 zł;
  6. Centrum Metodologiczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej- „Janko Muzykant”, wartość projektu to 3000 zł;
  7. „Mimo wszystko” w ramach EFS, wartość projektu-4695 zł.

  Przebudowa drogi gminnej w Biskupskich Drogach-czas realizacji: 20.05.2004 -09.07.2004r. na sumę 598.417,91 zł ze środków:
  • Refundacja z programu SAPARD – 290 414,95 zł
  • Środki własne – 8.002,96 zł
  • Pożyczka inwestycyjna 300.000,00 zł

  • Wszystkie projekty zostały prawidłowo przeprowadzone i rozliczone.

   Imprezy:
   • maj - Rewia Orkiestr Dętych
   • czerwiec - Wieczór z Piosenką Religijną – zawsze w Boże Ciało
   • sierpień - Biesiada Radłowska, Gminne Święto Plonów
   • grudzień - Anioł w Radłowie
Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat oleski
Obszar LGD:
Górna Prosna
Udział w programach:
Wójt:
Włodzimierz Kierat
Adres:
ul. Oleska 3, 46-331 Radłów
Liczba mieszkańców:
4498
Telefon:
(+48) 034 359 90 04
Fax:
(+48) 034 359 90 05
E-mail:
ug@radlow.pl
WWW:
http://www.radlow.pl/
BIP:
http://www.bip.radlow.pl/
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Wilków
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Modziki
Liczba odwiedzin: 9865120
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO