Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Gminy
Baza powiatów i gmin ›› Gminy 
Rudniki
Podział geograficzno-administracyjny gminy
Gmina Rudniki to gmina wiejska w województwie opolskim, w powiecie oleskim.
Tereny leżące w obrębie obecnej gminy Rudniki w przeszłości były częścią ziemi wieluńskiej, a później do roku 1975 przynależały do powiatu wieluńskiego w województwie łódzkim. Gmina Rudniki została utworzona dnia 1 stycznia 1973 r. uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie częstochowskim.

Siedziba urzędu: Rudniki

Dane kontaktowe:
Urząd Gminy w Rudnikach Wieluńskich:
ul. Wojska Polskiego 12
46-325 Rudniki
tel. (034) 359-50-72 /359-50-93
fax. 034 359-50-13
e-mail: gmina@rudniki.pl

Ludność: 8476

Powierzchnia: 100,52 km2

Wykaz sołectw:
Bobrowa, Bugaj, Chwiły, Cieciułów, Dalachów, Faustianka, Janinów, Jaworek, Jaworzno, Jelonki, Julianpol, Kuźnica, Łazy, Mirowszczyzna, Młyny, Mostki, Odcinek, Porąbki, Rudniki, Słowików, Żytniów.
Pozostałe miejscowości:
Banasiówka, Bliźniaki, Borek, Brzeziny Cieciułowskie, Hajdamaki, Ignachy, Jaworzno Bankowe, Kuźnica Żytniowska, Nowy Bugaj, Pieńki, Polesie, Stanki, Stary Bugaj, Stawki Cieciułowskie, Stawki Żytniowskie, Teodorówka, Wytoka, Żurawie.

Atrakcje turystyczne:
Gmina Rudniki znajduje się w Otulinie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego. Blisko stąd do jurajskich zamków, do wspaniałego rezerwatu Węże, do podoleskich lasów. Dlatego Gmina Rudniki stanowi doskonałą bazę wypadową dla grzybiarzy, wędkarzy (m.in. Warta) i amatorów turystyki rowerowej. Została wytyczona i oznakowana Ścieżka rowerowa biegnąca głównie traktami polnymi i leśnymi, przez dziewięć miejscowości. Atutem gminy jest czyste środowisko naturalne.
Zbiornik w Młynach o powierzchni lustra 5 ha powstał w czerwcu 1999 roku. Stan wody na tamie piętrzącej wynosi 4,2 metra, a średnia głębokość waha się w granicach 2,5 metra. Zbironik w Młynach jest jedynym takim miejscem w gminie i okolicy. Może wabić turystów i spragnionych kąpieli o czym świadczy fakt, że latem ciągną tutaj tłumy, a kąpiących można spotkać tu nawet we wrześniu.
Poszukujący ciszy i spokoju na pewno znajdą je w gospodarstwach agroturystycznych. Można tam spokojnie spędzać czas w bliskości z naturą lub też jeździć konno.
Z inicjatywy Gimnazjum Publicznego w Rudnikach na terenie gminy została wytyczona i oznakowana ścieżka rowerowa. Rozpoczyna się ona na boisku sportowym w Rudnikach a kończy również w Rudnikach w parku.

Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe:
Na terenie Gminy Rudniki na mocy uchwały Rady Gminy Rudniki z dnia 20 marca 2007 roku został wyznaczony obszar chronionego krajobrazu pod nazwą: „Obszar Chronionego Krajobrazu Załęcze – Polesie” o powierzchni 353 ha. Obszar chronionego krajobrazu zlokalizowany jest w północno – wschodniej części Gminy Rudniki w granicach byłego Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, swoim zasięgiem obejmuje w całości lub w części miejscowości: Dalachów, Janinów, Polesie oraz Słowików. Podstawowymi celami wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Załęcze - Polesie jest ochrona charakterystycznych cech naturalnych środowiska przyrodniczego i krajobrazu, utrzymanie równowagi ekologicznej tego obszaru, zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej zbiorowisk leśnych, nieleśnych i torfowiskowych, utrzymanie wzajemnych relacji przestrzennych pól uprawnych, osiedli wiejskich i zespołów zieleni wraz z wartościowymi elementami środowiska kulturowego oraz zapewnienie odpowiednich warunków dla rozwoju turystyki i wypoczynku.

Atrakcje architektoniczne:
 • Drewniany kościół p. w. Św. Marcina w Żytniowie
 • Drewniany kościół p.w. Trójcy Przenajświętrzej w Jaworznie
 • Murowany kościół p.w. Św Mikołaja w Rudnikach
 • Zespół dworski w Starym Bugaju z 1830 roku
 • Cegielnia w Faustiance
 • Pomniki i miejsca pamięci
 • Dworek w Rudnikach


Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia:
Podpisane w dniu 8 listopada 2006 roku porozumienie na realizację projektu „Wymiana doświadczeń w zakresie turystyki pomiędzy Gminą Rudniki a Mikroregionem Moštěnką” to początek nowej współpracy między gminą polską a czeskim mikroregionem. Dzięki realizacji wspólnych projektów gmina Rudniki i Mikroregion Moštěnka ma szansę na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007-2013.
 • Utworzenie gminnego Centrum Informacji w Rudnikach w 2003 r. – Program Pierwsza Praca
 • Wymiana mieszkańców gminy Solleftea i gminy Rudniki w 2003 r. – Program Wspólnotowy Town-Twinning
 • Rozbudowa gimnazjum Publicznego w Rudnikach w latach 2002-2004 – Ministerstwo Edukacji i środki WFOŚiGW (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)
 • Zagospodarowanie centrum rekreacyjno- turystyczno- sportowego w Rudnikach w latach 2005-2006- środki EFOiGR (Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej)
 • Wymiana doświadczeń w zakresie turystyki pomiędzy gminą Rudniki i Mikroregionem Mostenka w latach 2007-2008- środki EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Budżet państwa
 • Aktywizacja gospodarcza gminy Rudniki i Mikroregionu Mostenka w latach 2008-2009- środki EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), Budżet państwa
 • Przebudowa domu kultury na Centrum Spotkań Muzyków Jazzowych w Rudnikach w latach 2009-2010- środki EFRR (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego),
 • Przebudowa drogi gminnej w Rudnikach- ul. Parkowa, Traugutta i Cmentarna w 2004 r. ze środków programu SAPARD i EFRWP(287.804 zł.)


Imprezy:
 • styczeń – Rejonowy Przegląd Kolęd „Kolędy Łączą Pokolenia”
 • marzec – Wystawa Malarstwa „Górskie pejzaże”
 • maj - Bieg masowy „Pętla Rudnicka”
 • czerwiec - Rajd Rowerowy
 • lipiec – Międzynarodowe Zawody Drwali w Bobrowie
 • sierpień – Integracyjne Dni Bobrowy - Święto Pieczonego Ziemniaka w Bobrowie
 • wrzesień – Międzynarodowy Konkurs Plastyki Obrzędowej
 • październik – Gminny Konkurs Fotograficzny „Gmina Rudniki w Obiektywie”
 • grudzień – Spotkania Muzyków Jazzowych w Rudnikach
 • Informacje:
  Województwo:
  opolskie
  Powiat:
  Powiat oleski
  Obszar LGD:
  Górna Prosna
  Udział w programach:
  Wójt:
  Andrzej Pyziak
  Adres:
  ul. Wojska Polskiego 12, 46-325 Rudniki
  Liczba mieszkańców:
  8476
  Telefon:
  (+48) 034 359 50 72
  Fax:
  (+48) 034 359 50 13
  E-mail:
  gmina@rudniki.pl
  WWW:
  http://www.rudniki.pl
  BIP:
  http://www.rudniki.bipjst.pl/
  Migawki z Opolszczyzny
  Sołectwo Łosiów
  Zobacz także
  Produkt tradycyjny
  Zista - babka ucierana
  Liczba odwiedzin: 9878115
  Data aktualizacji: 2020-11-15
  Wykonanie: P®ESTO