Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Gminy
Baza powiatów i gmin ›› Gminy 
Zębowice
Podział geograficzno-administracyjny gminy:
Gmina wiejska Zębowice znajduje się we wschodniej części województwa opolskiego, na terenie powiatu oleskiego. Obszar gminy wynosi 9581 ha (96km2) od północy graniczy z gminą Lasowice od wschodu z gminą Olesno, od południa z gminami Ozimek i Dobrodzień, a od zachodu z gminą Turawa.

Siedziba urzędu: Urząd Gminy w Zębowicach

Dane kontaktowe:
ul. Izydora Murka 2,
46-048 Zębowice,
Tel. (77) 4216 076
Fax. (77) 4216 076 wew. 36
e-mail: ug@zebowice.pl
www.zebowice.pl

Ludność: 3807 (stan na 31.12.2009r.)

Powierzchnia: 9581 ha

Wykaz sołectw
W skład gminy wchodzi 9 sołectw. Należą do nich: Kadłub Wolny, Knieja, Łąka, Osiecko, Poczołków, Prusków, Radawie, Siedliska i Zębowice.

Atrakcje turystyczne:
 • Gospodarstwo Agroturystyczne „Tawerna pod Kotwicą” Państwa Kubicielów zlokalizowana jest w XIX wiecznym w „Starym Młynie” w Kadłubie Wolny. Obok znajduje się kompleks trzech stawów. Zachęca gości świetna kuchnią w tym także specjałami z ryb. Oferuje gościom romantyczne przejażdżki wiosłową łodzią po pobliskim stawie, dla miłośników sportów zespołowych czeka boisko do siatkówki, na dzieci plac zabaw. Do dyspozycji również jest kameralna plaża i kobaltowe wody przydomowego stawu. www.podkowica.pl
 • „ Gospodarstwo Agroturystyczne Teresa Warzecha” zlokalizowane w Radawiu. Właścicielka posiada własny staw z możliwością łowienia ryb. Bliskość lasu 200. Atrakcje możliwość: jazdy konnej, przejażdżek bryczką, połowu ryb, wypożyczenia rowerów, korzystania z telewizji, biwakowania, urządzania ogniska, grillowania.
 • Stadnina Koni „VIVAT” w Radawiu,
 • Ciekawostką na skalę europejską, jest fakt, że dotąd istnieje w Kadłubie Wolnym Wspólnota Chłopska założona w 1605 roku przez rolników, którzy wykupili się z pod pańszczyzny. Wspólnota zarządzana jest przez rolników z Kadłuba Wolnego i w jej władaniu są lasy o powierzchni 443 ha. Nadzór nad gospodarką leśną pełni Nadleśnictwo Opole. www.wspolnota-kadlubwolny.pl
 • KARCZMA WIEJSKA
  W wiekach średnich była nieodłączną składową prawie każdej większej wioski. Jan von Bess wydzierżawiał karczmę w Kadłubie, przeważnie Żydom. Był to budynek drewniany, kryty strzechą, położony szczytem do drogi, oknami zwrócony do stawu. Stał on na miejscu obecnego sklepu. Po drugiej stronie tej parceli stał drewniany domek z dwiema celami, przeznaczony dla więźniów, aresztantów, oraz pomieszczenia rzeźni. Karczmarz, poza wyszynkiem, dawał potrzebującym nocleg oraz postój dla konia na noc. Tuż za karczmą stała gorzelnia pańska skąd rozwożono trunek do pobliskich gospod należących do okolicznej szlachty. Wraz ze sprzedażą wioski dostała się ona w ręce społeczności Kadłuba. Właśnie w niej zawarto, między Janem von Bess, a deputacją wioski, kontrakt sprzedaży-kupna, o którym dziś mówimy. Jedyną obok lasu częścią wspólnego majątku, która nieprzerwanie od 1605 r. pozostaje we wspólnym władaniu członków spółki jest właśnie karczma. Od roku nabycia karczmy była ona prawdopodobnie stale wydzierżawiana - w ten sposób spółka zapewniła sobie stały dopływ czynszu dzierżawnego, który następnie mógł być dzielony między członków spółki. Pierwsza znana umowa dzierżawna pochodzi z roku 1848. Spisana w 11 punktach, zawarta została przez reprezentację z dzierżawcą pochodzenia żydowskiego, Juliusem Schirokanerem, na okres trzyletni. Umowa weszła w życie 1 października 1848 r. i wygasała 1 października 1851 r. Roczny czynsz ustalono na 100 talarów Około 1830 roku zburzono budynek gorzelni, a na jego miejsce postawiono szkołę. Pod koniec XIX wieku rozebrano walącą się karczmę, a na jej miejsce postawiono w 1898 roku nowy, murowany, obszerny i funkcjonalny budynek nowej karczmy. Stoi ona do dzisiaj. (właśnie w niej jesteśmy) Należy ona do określonej grupy mieszkańców, podobnie jak lasy. Wybudowana została własnymi siłami i środkami, służyła i służy wszystkim. Tu odbywały się wesela, zabawy, zebrania wybory, przedstawienia teatralne W budynku znajdował się wyszynk piwa i innych alkoholi, można było także zjeść. Obok znajdował się sklep rzeźniczy, a w 1928 roku wybudowano oddzielny sklep kolonialny prowadzony przez Jana Adamskiego. Wspólnota Chłopska wydzierżawiała sklepy i karczmę. Nazwiska karczmarzy w latach 1928-1935 to: Kasprzak, Mendla, Grzesik. Po przejściu pana Adamskiego do Zębowic i wyjeździe rodziny Grzesików, Wspólnota Chłopska przekazała oba obiekty do dyspozycji Gminnej Spółdzielni w Zębowicach. I tak jest do dzisiaj. Ciekawostką na skalę europejską, jest fakt, że dotąd istnieje w Kadłubie Wolnym Wspólnota Chłopska założona w 1605 roku przez rolników, którzy wykupili się z pod pańszczyzny. Wspólnota zarządzana jest przez rolników z Kadłuba Wolnego i w jej władaniu są lasy o powierzchni 443 ha.
  Małgorzata Tracz
  Na podstawie: Pracy Ryszarda Piech –.”Na progu ósmego stulecia Wolnego Kadłuba”, opracowań Małgorzaty Tracz - nauczycielki PG w Zębowicach
 • Infrastrukturę turystyczna na terenie gminy wzbogaca znakowany szlak pieszy im. Józefa Jeziorowskiego ( kolor czerwony), relacji Olesno – Chudoba o długości 55,8 km. Na obszarze gminy Zębowice prowadzi on między innymi przez miejscowości: Prusów, Zębowice, Kadłub Wolny oraz Radawie. Trasa udostępnia turystom najciekawsze atrakcje krajoznawcze i krajobrazowe gminy.


Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe:
Tereny gminy są malowniczo położone wśród łąk i lasów, które zajmują ponad 60% jej powierzchni (około 5830 ha.) Wchodzą one w skład kompleksu Lasów Stobrawsko - Turawskich.
Na terenie gminy znajdują się piękne krajobrazy, czysta woda, kompleksy leśne, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, oraz inne urokliwe zakątki. Można w lasach spotkać rzadkie okazy fauny jak bocian czarny czy wydra nie brakuje też zwierzyny pospolitej jak: sarny, jelenie, dziki i daniele oraz obfituje w chronione i rzadkie gatunki roślin np. pomocnika baldaszkowego (występuje 18 gatunków prawnie chronionych). Lasy tradycyjnie stanowią cel wypraw grzybiarzy.

Atrakcje architektoniczne:
 • Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego w Radawiu - wzmiankowany w 1500r., obecny z XVIII w. Jest to kościół drewniany o konstrukcji zrębowej, na rzucie prostokąta z trójbocznie zamkniętym prezbiterium i zakrystią z lożą na piętrze od północy, przykryte gontowym dachem siodłowym z sześcioboczną wieżyczką z baniastym hełmem. Od zachodu wtopiona w dach wieża przebudowana w 1836r., o konstrukcji słupowej, szalowanej deskami. Od niej baniasty hełm z latarnią. Obiekt wpisany do rejestru zabytków Nr 88/54 w dniu 24.03.1954r.
 • Brama kościelna w Radawiu – z II poł. XIX w. Obiekt wpisany do gminnej ewidencji zabytków.
 • Pałac klasycystyczny z 1848 – 1852r. wybudowany przez mistrza Rocha. Po przebudowie w 1922r. zatracił cechy stylowe. Wybudowany na rzucie prostokąta z szeroką, ośmioboczna wieżyczką – świetlikiem na środku dachu. Pałac otacza zabytkowy park. Pałac właścicieli Radawia Aulocków, zbudowany w połowie XIX wieku, służący obecnie jako Dom Pomocy Społecznej.
 • Park pałacowy w Radawiu (użytkowany jako park krajobrazowy) z II poł. XIX w. Rozległy park krajobrazowy z zespołem zieleni mieszanej, podzielony alejami ziemnymi, częściowo ogrodzony. Wpisany do rejestru zabytków Nr 16/48 z 19.01.1948r. i Nr 149/8 z 14.01.1987r.
 • Zespół pałacowo – parkowy w Zębowicach znajdujący się w środkowej części wsi. Pałac klasycystyczny z pocz. XIX w. zniszczony w 1921r. Północna część pałacu wraz z wieżą została wysadzona przez powstańców w odwecie za próbę zajęcia Zębowic przez Selbstschutz. Jest to budynek murowany, piętrowy z półkolistym występem salonu w elewacji ogrodowej oraz portykiem na podjeździe z 4 kanelowanymi kolumnami dźwigającymi przyczółek, na elewacji frontowej. Po odbudowie w latach 20 XX w. korpus budynku został skrócony o wysadzoną część północną.
 • Plac Legnicki (Kalwaria Maryjna z figurą Matki Bożej Ocalenia) – miejsce kultu religijnego w okolicach skrzyżowania ulic Stawowej i Głównej w Radawiu. Powstał w latach 1996-2003, w miejscu postoju pielgrzymki diecezji legnickiej do Częstochowy. To właśnie pielgrzymi zdążający na Jasną Górę dali impuls do zbudowania tego ołtarza i całej kalwarii. Znajduje się tutaj duży, murowany z kamienia ołtarz polowy z figurą MB Ocalenia z 1996r., zespół rzeźb: Chrystusa, świętych i błogosławionych: ojca Maksymiliana Marii Kolbe, Karoliny Kózkówny, Jana Chrzciciela, brata Alberta Chmielowskiego, ojca Pio, Michała Archanioła, a także sługi bożego Jana Pawła II.


Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia:
Gmina Zębowice posiada doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych ze środków publicznych
Realizujemy m.in. następujące projekty:
 • „Zębowickie przedszkolaki”, „Zębowice – tutaj zostaję”, „Moje przedszkole jest fajne” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,
 • „Uregulowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Zębowice poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowę sieci wodociągowej z pompownią wody dla wsi Osiecko” w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, PROW 2007-2013,
 • „Kształtowanie infrastruktury centrum wsi Zębowice na potrzeby kulturalno – sportowe mieszkańców” w ramach działania Odnowa i rozwój wsi, PROW 2007-2013.


Imprezy:
 1. styczeń - V Wspólne Kolędowanie
 2. styczeń - Babski comber
 3. marzec – Historia Lokalna „Historia szkolnictwa w gminie Zębowice do 1945 roku”
 4. czerwiec – Noc Świętojańska
 5. sierpień – Dni Zębowic
 6. wrzesień – Dożynki
 7. październik – Śląska Biesiada Literacka
 8. grudzień – Bal Sylwestrowy

Ponadto organizowane są następujące imprezy:
 • festyny strażackie, wodzenie niedźwiedzia, pogrzebanie basa,
 • imprezy okolicznościowe : zabawy karnawałowe,
 • mikołajki dla dzieci,
 • dzień matki,
 • dzień kobiet,
 • dzień dziecka,
 • andrzejki.
Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat oleski
Obszar LGD:
Kraina Dinozaurów
Udział w programach:
Wójt:
Waldemar Czaja
Adres:
ul. Murka 2, 46-048 Zębowice
Liczba mieszkańców:
3807 (stan na 31.12.2009r.)
Telefon:
(+48) 077 421 60 76
Fax:
(+48) 077 421 60 76
E-mail:
ug@zebowice.pl
WWW:
http://www.zebowice.pl
BIP:
http://bip.gm-zebowice.zeto.opole.pl
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Nowa Cerekwia
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Makówka
Liczba odwiedzin: 9950852
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO