Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Gminy
Baza powiatów i gmin ›› Gminy 
Strzelce Opolskie
GMINA STRZELCE OPOLSKIE
1. Podział geograficzno-administracyjny gminy
Gmina Strzelce Opolskie leży na zachodnim skraju Wyżyny Śląskiej. Najwyższym wzniesieniem na terenie gminy jest Góra Kamienna znajdująca się Ligocie Dolnej i ma ono 310 m. n.p.m. Przez teren gminy przepływają rzeki Jemielnica i Piotrówka. Pod względem administracyjnym Gmina Strzelce Opolskie leży w środkowo- wschodniej części województwa opolskiego, i bezpośrednio graniczy z następującymi gminami: Gogolin, Izbicko, Jemielnica, Leśnica, Kolonowskie, Krapkowice, Toszek, Ujazd, Zdzieszowice. Strzelce Opolskie są siedzibą powiatu strzeleckiego.
2. Siedziba urzędu
Strzelce Opolskie
3. Dane kontaktowe (adres, numer telefonu, faxu, adres strony internetowej, adres e-mail)
Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich
Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
Tel: 77 404 93 00, fax: 77 46122 88
4. Ludność
31 357 (stan na 14.10.2010 r.)
5. Powierzchnia
203 km2
6. Wykaz sołectw
Sołectwa: Adamowice, Farska Kolonia, Kadłub Wieś, Kadłub Piec, Grodzisko, Rozmierz, Sucha, Ligota Dolna, Ligota Górna, Niwki, Kalinowice, Kalinów, Rożniątów, Brzezina, Szymiszów Wieś, Szymiszów Osiedle, Osiek, Jędrynie, Rozmierka, Płużnica Wielka, Błotnica Strzelecka, Szczepanek, Dziewkowice, Warmątowice, Nowa Wieś, Mokre Łany, Suche Łany
7. Atrakcje turystyczne
Zabytkowy Park Miejski, Szlaki rowerowe, Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu (otwarcie XI’2011)
8. Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe
• Obszar chronionego krajobrazu „Bory Stobrawsko-Turawskie".
Bory Stobrawsko-Turawskie są zlokalizowane w północnej i wschodniej części gminy. Obszar rozciąga się na niemal 1.800 km2 od wschodnich po zachodnie granice województwa opolskiego. Został on ustanowiony w 1988 roku i stanowi południową część dawnej puszczy. Głównym walorem przyrodniczym tego obszaru są zróżnicowane siedliskowo i gatunkowo lasy wraz z dolinami rzek.
• Rezerwat roślinności kserotermicznej „Ligota Dolna".
Jest zlokalizowany na wzgórzu Ligocka Kamienna Góra (321 m n.p.m.), znajdującym się na zachodnim krańcu Góry Chełmskiej w Parku Krajobrazowym „Góra Św. Anny". Rezerwat został utworzony w 1959 roku i zajmuje powierzchnię 4,90 ha. Specyficzne, wapienne podłoże w połączeniu ze swoistym mikroklimatem, dały doskonałą podstawę do powstania unikatowych muraw kserotermicznych. Na terenie rezerwatu odnotowano występowanie 203 gatunków roślin naczyniowych oraz licznych gatunków mszaków i porostów.
Przedmiotem ochrony na tym obszarze są murawy kserotermiczne i ciepłolubne zarośla ze stanowiskami licznych gatunków chronionych i rzadkich, np. czosnek skalny. Wśród występujących tu 26 gatunków roślin ciepłolubnych na uwagę zasługuje bardzo rzadki w skali kraju len austriacki. Wzgórze jest zbudowane z kamieni muszlowych, które wychodzą wielokrotnie na powierzchnię i są pokryte cienką warstwą próchniczej gleby. W rezerwacie można spotkać wiele interesujących i rzadkich gatunków motyli.
• Rezerwat Leśny „Płuźnica" został utworzony w 1957r. i zajmuje powierzchnię 3,17 ha. W rezerwacie występuje, zaliczany do żyznej buczyny niżowej, las bukowo-sosnowo-świerkowy. W drzewostanie, poza gatunkami dominującymi, występują: grab pospolity, dąb szypułkowy oraz brzoza brodawkowata. W runie stwierdzono m.in. Borówkę czarną oraz fiołka leśnego.
• Na obszarze gminy zlokalizowano także rezerwat Tęczynów zajmujący powierzchnię 33,9 ha, którego celem jest ochrona buczyny niżowej oraz grądu subkontynentalnego wraz z cennymi gatunkami w runie np. buławnikiem czerwonym. Teren rezerwatu porasta drzewostan bukowy w wieku ok.140 lat. Miejscami występują lipy i sosny. Charakterystyczne jest występowanie we florze rezerwatu gatunków górskich np. narzecznicy szerokolistnej i przytuli okrągłolistnej i ciepłolubnych np. ciemiężyka białokwiatowego i miodownika melisowatego. W rezerwacie występuje 6 roślin podlegających prawnej ochronie gatunkowej. Są to: gnieźnik leśny, lilia złotogłów, orlik pospolity, podkolan biały, marzanka wonna, konwalia majowa. Projektowany rezerwat jest zlokalizowany w leśnictwie Kalinów (Nadleśnictwo Strzelce Opolskie).
Ochroną na terenie gminy objęto także 19 pomników przyrody nieożywionej, wśród których znajduje się 17 pojedynczych drzew i 2 aleje.
9. Atrakcje architektoniczne
Ruiny Zamku Strzeleckiego, Brama Zamkowa z XIX w., ruiny murów miejskich, Ratusz oraz Rynek w Strzelcach Opolskich , Pomnik Myśliwego z psem oraz fontanna, Kościół św. Wawrzyńca z końca XIII w. wraz z Basztą obronna - dzwonnicą, Drewniany kościół cmentarny pw. Św. Barbary, Kościół pw. Bożego Ciała, groby carskie, kapliczka wniebowstąpienia z 1667 r. cmentarz ewangelicki, „ Centrum browar” , Izba pożarnictwa,
10. Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia
2010 r
- „Remont ul Moniuszki w Strzelcach Opolskich”: wartość całkowita 519 000,00zł, dofinansowanie 295 000,00 zł, źródło Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011
- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Warmątowice”: wartość całkowita 195 744,46 zł, kwota dofinansowania 128 500,00 zł, pochodzenie środków Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych,
- „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rozmierz”, wartość całkowita 345 034,37 zł, kwota dofinansowania 186 500,00zł, pochodzenie środków Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych
-„Remont obiektu Publicznej Szkoły Podstawowej w Kadłubie”: wartość całkowita 608 792,17, kwota dofinansowania 517 473,20 zł, pochodzenie środków podziałanie 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej
- „Zagospodarowanie zdegradowanego parku miejskiego w Strzelcach Opolskich”: wartość całkowita 4 505 999,99 zł, kwota dofinansowania 3 830 099,99 zł, pochodzenie środków Działanie 6.2 Zagospodarowanie terenów zdegradowanych
- „Budowa drogi łączącej ul. Bursztynową z Mickiewicza w Strzelcach Opolskich”: wartość całkowita 4 374 202,00 zł, kwota dofinansowania 2 613 563,00 zł, pochodzenie środków podziałanie 3.1.2 Drogi lokalne
- „Termomodernizacja obiektów oświatowych w Strzelcach Opolskich”: wartość całkowita 4 057 739,76 zł, kwota dofinansowania 1 785 478,98 zł, pochodzenie środków Działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii
11. Imprezy
Dni Ziemi Strzeleckiej - czerwiec, Jarmark Bożonarodzeniowy - grudzień, Bieg uliczny im. E. Ferta - grudzień, Wystawa Psów Ras Polskich - czerwiec, zawody siłaczy - sierpień,,
Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat strzelecki
Obszar LGD:
Kraina Św. Anny
Udział w programach:
Wójt:
Tadeusz Goc
Adres:
Plac Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
Liczba mieszkańców:
31357
Telefon:
(+48) 077 404 93 00
Fax:
(+48) 077 461 22 88
E-mail:
um@strzelceopolskie.pl
WWW:
http://www.strzelceopolskie.pl
BIP:
http://bip.strzelceopolskie.pl/
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Mikolin
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Leberwurst grubo mielony z Górek / pasztetowa z Górek
Liczba odwiedzin: 9957622
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO