Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Gminy
Baza powiatów i gmin ›› Gminy 
Zawadzkie
Podział geograficzno-administracyjny gminy:
Gmina Zawadzkie leży we wschodniej części województwa opolskiego na lewym brzegu rzeki Mała Panew. Od północy graniczy z gminami Dobrodzień i Pawonków, od wschodu z województwem śląskim, od zachodu z gminą Jemielnica i od północnego zachodu z gminą Kolonowskie.
W połączonym ze sobą układzie urbanizacyjnym wzdłuż osi, którą jest droga wojewódzka Nr 901 (relacji Olesno - Dobrodzień - Zawadzkie - Wielowieś - Pyskowice – Gliwice) na obszarze gminy oprócz miasta Zawadzkie zlokalizowane są dwa sołectwa: Żędowice i Kielcza.

Siedziba urzędu:
Urząd Miejski w Zawadzkiem
ul. Dębowa 13
47-120 Zawadzkie

Dane kontaktowe:
Urząd Miejski w Zawadzkiem
ul. Dębowa 13
47-120 Zawadzkie
Tel. 77 46 23 100
Fax. 77 46 23 175
e-mail: umig@zawadzkie.pl
www.zawadzkie.pl

Ludność:
Gminę zamieszkuje ok. 12,2 tys. mieszkańców, z czego w mieście ok. 7,8 tys.

Powierzchnia: ok. 82,2 km2, w tym powierzchnia miasta to ok. 16,5 km2

Wykaz sołectw:
 • Żędowice
 • Kielcza


Atrakcje turystyczne:
Trasy rowerowe-rowerzystom (a także pieszym turystom) gmina oferuje ścieżki rowerowe o długości ok. 60 km, obejmujące 4 ścieżki międzygminne łączące województwo śląskie z opolskim, a pośrednio z dolnośląskim. Trasy rowerowe prowadzą wzdłuż doliny Małej Panwi i bogate są w zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, z malowniczymi meandrami rzeki i licznymi dębami – pomnikami. Ciekawe są też pozostałości starej zabudowy: drewniane domy, kanały hutnicze, młyny wodne z XIX, XX w. Przez szczególnie interesujące uroczyska i obiekty przyrodnicze prowadzą szlaki turystyczne z polami biwakowymi, wiatami i miejscami na ognisko.

Spływy kajakowe. Rzeka Mała Panew to idealne miejsce dla amatorów sportów wodnych. Na jednodniową wycieczkę kajakiem zdecydowanie należy polecić odcinek Zawadzkie - Kolonowskie - wysokie lesiste brzegi, kręty bieg rzeki o szybkim nurcie i czystej wodzie. W przypadku wycieczek dwudniowych, trasę warto ustawić tak, aby nocleg wypadł właśnie na tym odcinku - miejsc na namiot i ognisko sporo. Ci, którzy płynęli dorzeczem Małej Panwi, mogli się przekonać, że to doskonały teren dla turystyki weekendowej z ofertą dla wędkarzy, grzybiarzy, turystów pieszych i rowerowych, bogaty w chronioną faunę i florę. Spływ kajakowy to jeden z lepszych pomysłów na zdrowy i czynny wypoczynek, o niezapomniana przygoda dająca sposobność podziwiania pięknych krajobrazów z poziomu kajaka.

Wędkarstwo
Okolice Zawadzkiego to idealny teren na wyprawy z wędką. Na terenie gminy Zawadzkie znajduje się kilka ciekawych łowisk wędkarskich: rzeka Mała Panew, Staw Hutniczy czy Kanał Hutniczy.
Wędkarze maja szansę złowienia w wodach Małej Panwi: bolenia, jazia, świnkę, występuje tu także sandacz, płoć, okoń oraz sporadycznie inne gatunki.
Wody Stawu Hutniczego oraz Kanału zarybiane są karpiem, leszczem, amurem, linem i karasiem. Występuję także płoć, okoń, szczupak oraz inne gatunki ryb. Są to łowiska bardzo trudne wędkarsko ze względu na dużą ilość występującej roślinności wodnej, co jednak w opinii miejscowych wędkarzy stanowi o atrakcyjności tych akwenów.
Wody te są dostępne dla członków Polskiego Związku Wędkarskiego zrzeszonych w Okręgu Opolskim, natomiast dla innych wędkarzy oraz dla niezrzeszonych i cudzoziemców po wykupieniu stosownych zezwoleń.

Łowiectwo
Bogactwo flory i fauny Lasów Stobrawsko-Turawskich sprawia, że gmina Zawadzkie jest atrakcyjnym miejscem do urządzania polowań i zbierania leśnych owoców. Bogactwo runa leśnego tj. grzybów i jagód przyciąga licznych zbieraczy, zwłaszcza z terenów Górnego Śląska. Lasy stanowią zresztą 60% powierzchni gruntów gminy. Bliskie sąsiedztwo wody, zróżnicowana szata roślinna sprawiają, że cały teren stanowi atrakcyjne miejsce żerowania i bytowania wielu dziko żyjących zwierząt. To prawdziwy raj dla myśliwych i miłośników bezkrwawych łowów. Na terenie gminy Zawadzkie działają dwa Koła Łowieckie: Koło DANIEL, Koło SZARAK.
Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe Na terenie gminy Zawadzkie stwierdzono występowanie 30 gatunków roślin prawnie chronionych, z czego 17 to gatunki ściśle chronione, a 13 to gatunki objęte częściową ochroną Występują tu również gatunki rzadkie w skali województwa, regionu i kraju. Na terenie gminy Zawadzkie występują również gatunki rzadkie w skali województwa i regionu. Najciekawsze z nich to: borówka bagienna, czermień błotna, czerniec gronkowy, czosnek niedźwiedzi, dziewięciornik błotny, janowiec ciernisty, janowiec włosisty, jaskier wielki, kokorycz pełna, lepiężnik różowy, łuskiewnik różowy, nasięźrzał pospolity, okrężnica bagienna, pajęcznica gałęzista, pływacz drobny, pływacz średni, ponikło skąpokwiatowe, przygiełka biała, przytulia hercyńska, rzęśl hakowata, siedmiopalecznik błotny, starzec błotny, świbka błotna, tojeść bukietowa, turzyca nibyciborowata, turzyca nitkowata, wierzba rokita, zawilec żółty, żurawina błotna. Obszar gminy Zawadzkie charakteryzuje się dużą różnorodnością świata roślinnego wynikającą ze zróżnicowania rzeźby terenu, różnego typu gleb, warunków klimatycznych, w tym głównie wilgotnościowych.
Na terenie gminy Zawadzkie stwierdzono występowanie następujących przedstawicieli świata zwierząt objętych ochroną gatunkową:
Ssaki – wiewiórka pospolita, wydra, nietoperze (pozostałe gatunki ssaków występujących na terenie gminy – dzik, jeleń, sarna, kuna, lis, zając szarak stanowią zwierzynę łowną),
Ptaki - białorzytka, błotniak zbożowy, bocian biały, bogatka, cierniówka, czarnogłówka, czeczotka, czubatka, czyż, derkacz, droździk, dudek, dymówka, dzięcioł czarny, dzięcioł duży, dzięcioł średni, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł zielony, dzięciołek, dzwoniec, gajówka, gąsiorek, gil, grubodziób, jarzębatka, jastrząb, jer, jerzyk, kapturka, kląskawka, kokoszka, kopciuszek, kos, kowalik, krętogłów, krogulec, kruk, krzyżodziób świerkowy, kszyk, kukułka, kulczyk kwiczoł, lerka, łabędź niemy, łozówka, makolągwa, modraszka, muchołówka białoszyja, muchołówka szara, muchołówka żałobna, mysikrólik, myszołów, oknówka, ortolan, paszkot, pełzacz leśny, pełzacz ogrodowy, piecuszek, piegża, pierwiosnek, pleszka, pliszka górska, pliszka siwa, pliszka żółta, pokląskwa, pokrzywnica, potrzeszcz, potrzos, przepiórka, pustułka, puszczyk, raniuszek, rokitniczka, rudzik, samotnik, siniak, sierpówka, sikora uboga, skowronek, słowik rdzawy, sosnówka, sójka, srokosz, strzyżyk, szczygieł, szpak, śpiewak, świergotek drzewny, świergotek łąkowy, świerszczak, świstunka leśna, trzciniak, trzcinniczek, trzmielojad, trznadel, turkawka, uszatka, wilga, włochatka, wodnik, wrona, wróbel, zaganiacz, zięba, zimorodek, zniczek, żuraw.
Gady - jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec zwyczajny, zaskroniec zwyczajny, żmija zygzakowata,
Płazy - traszka zwyczajna, ropucha szara, ropucha zielona, rzekotka drzewna, żaba jeziorkowa, żaba moczarowa, żaba trawna, żaba wodna
Bezkręgowce - tygrzyk paskowany, biegacz zielonozłoty, ślimak winniczek, trzmiel.

Atrakcje architektoniczne:
 • Zawadzkie – dawna Huta ANDRZEJ z roku 1836 przy ul. Ks. Wajdy, przy ul. Andrzeja osiedle hutnicze z około 1900 roku, m.in. dwa drewniane domy z końca XIX w. Kilka domów z 1900 roku przy ul. Dworcowej. Domy osiedli robotniczych z XIX w. przy ul. Miarki, ul. Waryńskiego i ul. Zielonej. Kościół parafialny pw. Św. Rodziny z 1899 roku z plebanią z 1912 roku. Kościół ewangelicki z pastorówką z początku XX w. Kanał hutniczy z 1836 r., o długości 4 km, łączący staw w Żędowicach ze stawem hutniczym w Zawadzkiem. Zabudowania nadleśnictwa z 1910 roku.
 • Zameczek myśliwski (Kąty) wybudowany przez hr. Renarda w 1856 roku przy rezerwacie zwierzyny leśnej, obecnie Dom Pomocy Społecznej dla dzieci specjalnej troski „Caritas”. W pobliżu pomniki przyrody: piętnaście dębów o obw. do 560 cm i świerk o obw. 320 cm, sosna o obw. 260 cm i aleja dębów, o obwodach do 550 cm.
 • Kielcza – wieś Wincentego, stąd pochodzi wybitny średniowieczny dziejopisarz, hagiograf i muzykolog średniowiecza – twórca hymnu „Gaude Mater Polonia”. Późnobarokowy kościół paraf. pw. św. Bartłomieja z 1779 roku(najstarszy w gminie). Dzwonnica z I połowy XIX w. prawdopodobnie z najstarszym dzwonem na Śląsku, zabytkowy cmentarz z przełomu XIX i XX wieku otoczony murem z kamienia wapiennego i kaplicami ze stacjami Drogi Krzyżowej autorstwa Hansa Schlichte. Obok kościoła drewniana chata wybudowana ok. 1830-1850 roku, z wystawą muzealną, dokumentującą dzieje wsi. Kapliczka z II połowy XIX wieku przy ul. Opolskiej. W części zwanej Stary Dwór – dwór z początku XX w, kamienna stodoła i gorzelnia z końca XIX wieku.
 • Żędowice – Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej z lat 1949-50 z wieżą pochodząca z 1885 roku, obok stary kościół z kopią Matki Boskiej Częstochowskiej sprowadzoną w 1907 roku. Przy ul. Strzeleckiej murowana kapliczka – pełniąca kiedyś rolę dzwonnicy, prawdopodobnie z XVIII wieku, kapliczka przy ul. Ziai wybudowana w 1934 roku oraz ławka z wyrytym napisem w języku polskim i niemieckim. Chałupy drewniane z XIX wieku przy ul. Konopnickiej 6 i ul. Miarki 11. Młyn wodny Thiela z 1864 roku przy ul. Młyńskiej, w którym obecnie znajduje się mała elektrownia wodna. Młyn wodny Bombelki z 1910 roku przy ul. Stawowej.


Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia:
Przykładowe projekty i przedsięwzięcia zrealizowane w latach 2006-2010:
 1. Budowa budynku socjalnego wraz z infrastruktura techniczna na terenie stadionu miejskiego w Zawadzkiem przy ul. Opolskiej.
 2. Internetowe centra edukacyjno-oświatowe na wsi.
 3. Moje Boisko – Orlik 2012.
 4. Przedszkolaki z Zawadzkiego.
 5. Mam szanse zaistnieć w dorosłym życiu.
 6. Promocja walorów turystycznych regionu Hranicko i Doliny Małej Panwi.
 7. Ja się bawię w przedszkolu a mama chodzi do pracy.
 8. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w miejscowości Żędowice, w rejonie dróg gminnych: ul. Księdza Wajdy i ul. Kościuszki oraz drogi powiatowej nr 1803 O, ul. Strzelecka, poprzez remont drogi gminnej ul. Kościuszki.
 9. Aktywizacja bezrobotnych kobiet.
 10. Spotkania z miastami partnerskimi.
 11. Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Żędowicach.
 12. Budowa gimnazjum w Zawadzkiem.


Imprezy:
 1. Dni Gminy (czerwiec)
 2. Festiwal Gaude Mater Polonia (kwiecień)
 3. Hip Hop Jam
 4. Festiwal Gwary Śląskiej „Śląskie beranie” (marzec)
 5. Gminny Konkurs Kroszonkarski „Ale jajo” (Przed Świętami Wielkanocnymi)
 6. Gminny Przegląd Małych Form Teatralnych „Bajkowy Dzień Teatru”
 7. Dożynki (wrzesień)
 8. Zlot Śladami Dawnego Hutnictwa „Regolowiec” (1 -go maja)
 9. Turniej Wędkarski
 10. Gminne Dyktando "Mistrz Ortografii" Gminy Zawadzkie
 11. Jarmark Bożonarodzeniowy (grudzień)
 12. Międzynarodowy Turniej Karate „Rada Regentów” (kwiecień/maj)
 13. Dzień Rododendrona
 14. Rajd Rodzinny
 15. Turniej Siatkówki Plażowej o Puchar Burmistrza Zawadzkiego (sierpień)
 16. Otwarty Turniej Piłki Nożnej „Mundialik 2010”
 17. Koncert Noworoczny (styczeń)
 18. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (styczeń)
 19. Wojewódzki Festiwal Tańca i Piosenki Kuźnia
 20. Wiosenny Rajd Rowerowy ścieżkami gmin Doliny Małej Panwi
Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat strzelecki
Obszar LGD:
Kraina Dinozaurów
Udział w programach:
Burmistrz:
Mieczysław Orgacki
Adres:
ul. Dębowa 13, 46-059 Zawadzkie
Liczba mieszkańców:
ok. 12,2 tys. mieszkańców
Telefon:
(+48) 077 461 65 51
Fax:
(+48) 077 461 65 52
E-mail:
umig@zawadzkie.pl
WWW:
www.zawadzkie.pl
BIP:
http://bip.zawadzkie.pl/
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Grabice
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Opolska melasa
Liczba odwiedzin: 9950903
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO