Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Gminy
Baza powiatów i gmin ›› Gminy 
Polska Cerekiew
Podział geograficzno-administracyjny gminy:
Gmina Polska Cerekiew położona jest w południowo-wschodniej części województwa opolskiego, w dolinie małego dopływu Odry - Wrońska Woda, w regionie Niziny Śląskiej, na przejściu dwóch subregionów: od zachodu Płaskowyżu Głubczyckiego i od wschodu Niecki Kozielskiej Gmina Polska Cerekiew położona jest w bezpośredniej bliskości drogi krajowej nr 45 relacji Zgorzelec-Opole-Pszczyna, około 40 km od zjazdu z autostrady A4, dlatego dojazd z miast Dolnego i Górnego Śląska oraz Wielkopolski jest bardzo dogodny, a jej lokalizacja w obszarze południowo-zachodniej Polski stwarza doskonałą możliwość bezpośrednich kontaktów z krajami sąsiednimi Miemiec, Czech i Słowacji.
Gmina Polska Cerekiew jest gminą typowo rolniczą. Użytki rolne zajmują 5173 ha co stanowi 85% ogólnej powierzchni. Przeważają gleby klasy II, IIIa i IIIb. Dominują uprawy pszenicy, buraków cukrowych, rzepaku i ziemniaków. W rolnictwie pracuje około 60% czynnych zawodowo mieszkańców. W gminie jest ok. 587 indywidualnych gospodarstw rolnych oraz Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna we Wroninie, Gospodarstwo Rolne sp. z o.o. w Ciężkowicach. Grunty na terenie gminy posiada również Państwowe Gospodarstwo Leśne - Nadleśnictwo Rudy Raciborskie. Pozostałe użytki rolne są własnością Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Opolu oraz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Modzurów i Ponięcice.
Ze względu na rolniczy charakter gminy firmy działające na jej terenie są związane z rolnictwem lub usługami w tym zakresie. Największym zakładem Przemysłowym jest Cukrownia "Cerekiew" S.A. w Ciężkowicach, Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa "Chempest", zajmujące się sprzedażą środków ochrony roślin i skupem zboża oraz firma Młyn - Pol, która prowadzi: młyn, piekarnię, sklep z artykułami spożywczymi, skup zboża, skup złomu, sprzedaż materiałów budowlanych i opału.
Od 2002 roku w Polskiej Cerekwi przy ul. Rynek (tel. 487 64 88) działa Powiatowy Oddział Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obsługujący rolników z całego powiatu kędzierzyńsko - kozielskiego.
Ponadto na terenie gminy działalność prowadzi około 80 podmiotów gospodarczych zajmujących się m.in. stolarką, dekarstwem, blacharstwem, mechaniką pojazdową, piekarnictwem, budownictwem i transportem. W gminie są zarejestrowane 34 placówki handlowe branży przemysłowej, spożywczej, spożywczo-przemysłowej lub mięsnej.
Sieć drogowa na terenie gminy jest dobrze rozwinięta i umożliwia dojazd do wszystkich miejscowości. Przez gminę przebiega 20,290 km dróg krajowych, 24,810 km dróg wojewódzkich i 29,714 km dróg gminnych. Sieć tych dróg jest utrzymana w dobrym stanie.
Podstawowe znaczenie dla powiązań komunikacyjnych gminy mają dwie drogi:
 • międzyregionalna nr 45 relacji Zabełków - Krzyżanowice - Racibórz - Krapkowice - Opole - Bierdzany - Kluczbork - Praszka - Wieluń - Złoczew
 • regionalna nr 421 relacji Szczyty - Błażejowice - Nędza
 • regionalna nr 427 relacji DK 45 - Zakrzów - Kochaniec - Roszowice - Dzielnica


 • Siedziba urzędu, dane kontaktowe:
  Urząd Gminy
  w Polskiej Cerekwi
  ul. Raciborska 4
  47-260 Polska Cerekiew
  tel: 077 480 14 60
  fax: 077 480 14 89

  Ludność: 4 469 osób

  Powierzchnia: 60 km2

  Wykaz sołectw:
  Sołectwa wchodzące w skład Gminy Polska Cerekiew: Ciężkowice, Dzielawy, Grzędzin, Jaborowice, Koza, Ligota Mała, Łaniec, Mierzęcin, Polska Cerekiew, Połowa,Witosławice,Wronin,Zakrzów

  Atrakcje turystyczne: Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Polskiej Cerekwi, Ruiny pałacu wraz z parkiem w Polskiej Cerekwi, Kamienna figura św. Jana Nepomucena z 1721 roku w Polskiej Cerekwi, Kościół parafialny w Zakrzowie pw. św. Mikołaja, Pałac w Zakrzowie, Neogotycka kapliczka w Jaborowicach, Kościół parafialny pw. św. Piotra i Pawła w Grzędzinie, We Wroninie dawne czworaki oraz spichlerz dworski

  Atrakcje architektoniczne: Obiekty zabytkowe nieruchome:
  Polska Cerekiew:
  1. kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP
  2. zespół zamkowy , XVII, XIX: ruina zamku
  3. park

  Zakrzów:
  1. kościół par. p.w. św. Mikołaja
  2. zespół pałacowy, XIX/XX, pałac
  3. park

  Obiekty zabytkowe ruchome:
  Polska Cerekiew
  1. wyposażenie kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP
  2. Rzeźba św. Jana Nepomucena, przy drodze do Raciborza


  Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia:
  Wszystkie wsie gminy posiadają system centralnego zaopatrzenia w wodę z dwóch ujęć wodnych: automatyczna stacja uzdatniania wody w Polskiej Cerekwi i stacja wodociągowa w Zakrzowie.
  W 1999 roku do użytku została oddana nowoczesna oczyszczalnia ścieków obsługująca mieszkańców Polskiej Cerekwi, Jaborowic, Ciężkowic, Ligoty Małej oraz części Zakrzowa. Aktualnie trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Witosławice, Dzielawy i Grzędzin z tranzytem ścieków Dzielawy-Polska Cerekiew.
  W 2001 r. gmina otrzymała pierwszą nagrodę w Konkursie na najlepiej rozwiązaną gospodarkę wodno - ściekową na terenach wiejskich zorganizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Komisja Konkursowa doceniła działania na rzecz ochrony środowiska, poprawy warunków życia mieszkańców i tworzenia warunków do dalszego rozwoju gminy przyznając nagrodę w wysokości 500.000 zł, która będzie przeznaczona na dalsze inwestycje. W konkursie oceniano dotychczasowe osiągnięcia w tym zakresie:
  • wybudowanie automatycznej kontenerowej stacji uzdatniania wody w Polskiej Cerekwi i modernizacja stacji w Zakrzowie
  • wybudowanie we wszystkich sołectwach gminy wodociągu
  • budowa wysypiska stałych odpadów komunalnych
  • zorganizowanie systemu odbioru stałych odpadów komunalnych rozpoczęcie selektywnej zbiórki odpadów
  • wybudowanie oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w Polskiej Cerekwi

  • Na terenie gminy działa od roku 1994 gminne składowisko odpadów, zlokalizowane na gruntach wsi Ciężkowice. Gospodarka odpadami przebiega w sposób zorganizowany w zakresie odbioru i kontroli nad wywozem nieczystości stałych ze wszystkich gospodarstw domowych oraz zakładów produkcyjnych. W styczniu 2001 r. wprowadzono na terenie gminy segregację odpadów komunalnych. Konkurs Bezpieczna Gmina
   Gmina Polska Cerekiew zdobyła I miejsce w III edycji ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczna Gmina".
   W 2008 roku gmina uzyskała certyfikat „Gmina Atrakcyjna dla Inwestora”

   Imprezy:
   • Koncert Floriański
   • Dożynki Gminne
   • Art-Cup
   • Sylwester na Placu Publicznym przed Urzędem Gminy (od 2009 roku)
Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat kędzierzyńsko - kozielski
Obszar LGD:
Euro-Country
Udział w programach:
Wójt:
Krystyna Helbin
Adres:
ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew
Liczba mieszkańców:
4 469 osób
Telefon:
(+48) 077 480 14 60
Fax:
(+48) 077 480 14 60
E-mail:
ug@polskacerekiew.pl
WWW:
http://www.polskacerekiew.pl/
BIP:
http://www.polskacerekiew.pl/bip/
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Sławice
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Opolskie ciasteczka ze skwarek (szpyrek)
Liczba odwiedzin: 9865199
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO