Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Gminy
Baza powiatów i gmin ›› Gminy 
Lubrza
Podział geograficzno-administracyjny gminy:
Gmina Lubrza położona jest w południowej części województwa opolskiego, na pograniczu dwóch krain geograficznych: Niziny Śląskiej i Sudetów Wschodnich, które zapewniają jej urozmaicone ukształtowanie powierzchni terenu oraz wysokie walory krajobrazu przyrodniczego. Utworzony w 1988r. Park Krajobrazowy „Góry Opawskie” oraz jego otulina obejmują południowo zachodnią część obszaru gminy, charakteryzującej się obszarem wyżynnym i górskim.
Gmina znajduje się w strefie bezpośredniego oddziaływania miasta Prudnik, które pełni rolę ośrodka regionalnego, skupiającego ponad lokalne urządzenia usługowe i miejsca pracy. Ośrodek administracji wojewódzkiej, miasto Opole, oddalony jest o około 50 km.
Potrzeby komunikacyjne mieszkańców zaspokajane są przez dwa systemy komunikacyjne, kolejowy i drogowy. Jednak podstawowa rolę w powiązaniach komunikacyjnych terenu gminy z ośrodkami administracyjno – usługowymi wyższego rzędu, w szczególnie z miastem Prudnik, Nysą, Głogówkiem, Kędzierzynem-Koźlem i Opolem odgrywa system drogowy, system kolejowy pełni rolę uzupełniającą łącząc gminę z Dolnym i Górnym Śląskiem.
Przez teren gminy przebiegają dwa odcinki dróg krajowych o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym łączące główne centra gospodarczo administracyjne Polski i Czech. Jest to droga krajowa nr 40 relacji Granica Państwa – Głuchołazy – Prudnik – Kędzierzyn-Koźle – Pyskowice oraz droga nr 41 relacji Nysa – Prudnik – Trzebina – Granica Państwa. Przeprowadzają one przez teren gminy głównie ruch tranzytowy w tym także do przejścia granicznego w Głuchołazach i jedynego przejścia pełnotowarowego na terenie opolszczyzny i jednego z trzech największych na granicy pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską w Trzebinie.
Obszar gminy graniczy od zachodu z miastem i gminą Prudnik, od północy z miastem i gminą Biała, a od wschodu z gminą miejsko-wiejską Głogówek. Południowa granica gminy jest jednocześnie granicą państwa z Republiką Czeską.
Podstawową funkcją gminy jest rolnictwo. Jego rozwojowi sprzyjają dobre warunki środowiska przyrodniczego. Użytki rolne stanowią 80,2% powierzchni gminy, lasy 9,72% a pozostałe grunty (w tym zainwestowane) 10,08%. Głównym użytkownikiem gruntów rolnych gminy są rolnicy indywidualni, w których posiadaniu jest 4421 ha.
Wysokie walory środowiska i krajobrazu przyrodniczego stwarzają potencjalne możliwości rozwoju turystyki i wypoczynku. Na terenie gminy znajduje się przejście graniczne Trzebina – Bartultovice, pełniące funkcję pełno towarowego przejścia granicznego. Położenie gminy w krajowym systemie komunikacji kolejowej i drogowej zapewnia jej dobre powiązania z terenami sąsiednimi oraz możliwościami rozwoju urządzeń i obiektów obsługi komunikacji i ruchu turystycznego.

Siedziba:
Urząd Gminy w Lubrzy
ul. Wolności 73
48-231 Lubrza
tel./fax. 077 4376266-67
urzad@lubrza.opole.pl

Dane kontaktowe:
Urząd Gminy w Lubrzy
ul. Wolności 73
48-231 Lubrza
tel./fax. 077 4376266-67
urzad@lubrza.opole.pl
Ludność: 4478 osób

Powierzchnia: 8315 ha (83,1 km2)

Wykaz sołectw: DYTMARÓW, JASIONA, KRZYŻKOWICE, LUBRZA, LASKOWICE, NOWY BROWINIEC, OLSZYNKA, PRĘŻYNKA z przysiółkiem DOBROSZEWICE, SKRZYPIEC, SŁOKÓW, TRZEBINA

Atrakcje turystyczne: Ścieżka rowerowa, budynek bramny, mur zamkowy i park w Trzebinie

Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe: Park Krajobrazowym Góry Opawskie graniczący z gminą

Atrakcje architektoniczne: Budynek bramny i pozostałości pałacu i uzdrowiska w Trzebinie, kościół w Trzebinie, Dytmarowie, Olszynce, Lubrzy, Prężynce, kościółek w Jasionie, Spichlerz i kościół w Nowym Browińcu

Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia:
 • W roku 1999 zakończono inwestycję zwodociągowania gminy, która zapewniła 100% pokrycie zapotrzebowania mieszkańców gminy w wodę.
 • Przebudowa drogi gminnej nr 107318 O w miejscowości Trzebinia.
 • Adaptacja budynku bramnego na wielokulturową Izbę Regionalną, renowacja muru zamkowego i figury Św. Jana Nepomucena oraz kapliczki w Trzebinie.
 • Remont i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w miejscowości Olszynka
 • I Festiwal Kultur Pogranicza
 • Modernizacja budynku Caritas polegająca na wykonaniu termoizolacji- wszystkie ww. projekty zrealizowane dzięki działaniu „ Odnowa wsi”


Imprezy:
 • Ferie zimowe – zajęcia dla dzieci i młodzieży,
 • Kiermasz kwiatów, drzewek owocowych, drzewek ozdobnych, nasion,
 • konkurs piosenki polskiej „Zostań gwiazdą piosenki”
 • Święto Gminy Lubrza,
 • „Wesołe Wakacje” – zajęcia dla dzieci i młodzieży,
 • Dożynki Gminne,
 • Mikołajki.


 • Imprezy o charakterze sportowym i rekreacyjnym:
  Turnieje Piłki Nożnej, Igrzyska L.A. dla dzieci szkół podstawowych i Gimnazjalnych.
  Oprócz powyższych imprez obywa się jeszcze szereg innych, w których uczestniczą również mieszkańcy, dzieci i młodzież z partnerskich Gminy Czeskich: Vysoká, Divči Hrad, Hlinka, Ślazske Pavlovice, Mesto Albrechtice.
Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat prudnicki
Obszar LGD:
Euro-Country
Udział w programach:
Wójt:
Mariusz Kozaczek
Adres:
ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza
Liczba mieszkańców:
4478 osób
Telefon:
(+48) 077 437 62 66
Fax:
(+48) 077 437 62 67
E-mail:
urzad@lubrza.opole.pl
WWW:
http://www.lubrza.opole.pl/
BIP:
http://www.bip.lubrza.opole.pl/
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Naczęsławice
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Kołocz śląski
Liczba odwiedzin: 9957614
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO