Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Gminy
Baza powiatów i gmin ›› Gminy 
Głubczyce
Podział geograficzno-administracyjny gminy:
- województwo opolskie,
- powiat głubczycki,
- południowo – zachodnia część Polski,
- południowa część województwa opolskiego,
- płaskowyż głubczycki,
- północny wylot Bramy Morawskiej,
- gmina granicząca z Republiką Czeską,

Siedziba urzędu: Głubczyce

Dane kontaktowe:
Urząd Miejski w Głubczycach
ul. Niepodległości 14
48-100 Głubczyce
tel.: 77/ 485 30 21
fax: 77/ 485 24 16
strona internetowa: www.glubczyce.pl
e-mail: um@glubczyce.pl

Ludność: 23507 mieszkańców

Powierzchnia: 295 km2

Wykaz sołectw:
44 sołectwa: Bernacice, Bernacice Górne, Biernatów, Bogdanowice, Braciszów, Chomiąża, Chróstno, Ciermęcice, Debrzyca, Dobieszów, Gadzowice, Głubczyce-Sady, Gołuszowice, Grobniki, Kietlice, Klisino, Krasne Pole, Królowe, Krzyżowice, Kwiatoniów, Lenarcice, Lisięcice, Lwowiany, Mokre, Mokre - Kolonia, Nowa Wieś, Nowe Gołuszowice, Nowe Sady, Nowy Rożnów, Opawica, Pielgrzymów, Pietrowice, Pomorzowice, Pomorzowiczki, Radynia, Równe, Sławoszów, Ściborzyce Małe, Tarnkowa, Widok, Zawiszyce, Zopowy, Zopowy Osiedle, Zubrzyce,

Atrakcje turystyczne:
- liczne atrakcje architektoniczne i przyrodnicze, - Park Miejski (1837 r.), - gmina leży na szlaku handlowym Opole – Ołomuniec – Brno, - Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej usytuowane w Ratuszu Miejskim, - Szkolne Muzeum „Izba Tradycji” w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego, - Ekspozycja Pamięci Narodowej w ZSM, - miejsce widokowe (Wieża Ratuszowa), - kompleks basenów kąpielowych, - pełnowymiarowe boiska sportowe, - hala sportowa, - korty tenisowe, - ścieżka rowerowa: Zubrzyce – Chróstno – Ciermięcice – Chomiąża – Pietrowice – Lenarcice – Opawica – Dobieszów – Gołuszowice – Głubczyce – Tarnkowa – Sławoszów – Pomorzowiczki – Pomorzowice – Klisino, - ścieżka rowerowa: Wiechowice – Branice – Lewice – Pietrowice Głubczyckie – Opawica – Równe – Głubczyce - Pomorzowiczki – Głogówek, - miejscowa gospodarka (Zakłady Piwowarskie S.A.; Toska Sp. z o. o.; Spółdzielnia Mleczarska; Top Farms „Głubczyce” Sp. z o. o.; Elektromet; Galmet; ASA Sp.z o. o.; KOSMED), - łatwy dostęp do pasma gór Jesennika w Czechach, - sąsiedztwo Republiki Czeskiej.

Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe:
- malowniczy, pagórkowaty teren, - klimat umiarkowany specyficzny ze względu na położenie Bramy Morawskiej, - wysokiej klasy bonitacyjnej gleby (I-III klasa) - rzeka Psina, Cyna, - Park Miejski (1837 r.), - Las Głubczycki (południowo – zachodnia część miasta Głubczyce, obejmuje część zlewni Straduni wraz z licznymi wąwozami i parowami, posiada walory bioterapeutyczne), - liczna fauna (sarny, borsuki, lisy, zające, bażanty, kuropatwy) i flora (łęgi jesionowo – olszowe, grąd subkontynentalny, buki, lipy, sosny, świerki, modrzewie), - pomnik przyrody - Aleja Lipowa (lipa drobnolistna), - Obszar Chronionego Krajobrazu Rejon Mokre – Lewice (fragment gór Opawskich, liczne jary, doliny rzeki Troi, Osobłogi i Opawicy),

Atrakcje architektoniczne:
- gotycki kościół parafialny p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny (II połowa XIII w.), - barokowy kościół św. Trójcy (1776 r.), - kolumna Maryjna na rynku w Głubczycach (1738 r.), - dworzec kolejowy w kształcie lokomotywy parowej (II połowa XIX w.), - renesansowy Ratusz (1570 r.) odbudowany w latach 2006-2008, - późnobarokowy zespół klasztorny Ojców Franciszkanów (XVIII w.), - Mury Obronne miasta (XIII w.), - budynek Urzędu Miasta i Gminy (1876 -1879 r.), - budynek Poczty Polskiej oraz Starostwa Powiatowego w Głubczycach, - kościół p.w. św. Idziego i Bernardyna (1752 – 1770 r.), - rynek w kształcie ćwiartki koła (XIII w.), - fontanny w Parku Miejskim: „ZOO” (1912 r.) i „Philo vom Walde” (1922 r.)

Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia:
Projekty inwestycyjne:
 • Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego

 • • Odbudowa Ratusza miejskiego w Głubczycach - wartość zadania 8.253.760,50 złwartość dofinansowania 6.190.320,37 zł.
  • Budowa kanalizacji przesyłowej, rurociągu tranzytowego Bogdanowice - Głubczyce wartość zadania 1.431.824,53 zł wartość dofinansowania 1.073.868,39 zl, wkład własny 214.773,69 zł, budżet państwa 143.182,45 zł.
  • Sieć wodociągowa tranzytowa - rozdzielcza z przyłączami w miejscowości Radynia wartość zadania 828.599,13 zł, wartość dofinansowania 508.215,66 zl, wkład własny 169.405,22 zl.
  • Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Głubczycach” wartość zadania 178.937,77 zł , kwota dofinansowania ZPORR – 60.042,56 zł,
  • Sieć wodociągowa tranzytowa - rozdzielcza z przyłączami w miejscowości Pielgrzymów wartość zadania 828.599,13 zł, wartość dofinansowania 508.215,66 zł, wkład własny 169.405,22 zł.
 • Interreg III A Czechy - Polska

 • • Budowa drogi Gadzowice - Granica Państwa (Rusin) - wartość zadania 1.332.507,83 zł , kwota dofinansowania 999.380,87 zł - wkład własny 333.126,96 zł.
  • „Zabezpieczenie przygranicznych obszarów oraz istniejących i budowanych ciągów komunikacyjnych przed skutkami powodzi, kolizji i katastrof” - wartość zadania 455.000 zł , kwota dofinansowania - 341.250 zł, wkład własny - 113.750 zł.
 • Europejska Współpraca Terytorialna

 • • Ochrona granicznej rzeki Opawicy z polskiej i czeskiej strony wartość zadania 1.886.602,00 EURO, kwota dofinansowania - 1.640.523 EURO, wkład własny – 246.079 EURO.
 • Regionalny Program Operacyjny

 • • Sanitacja dorzecza rzeki Troi – wartość zadania 10.479.589,74 zł, kwota dofinansowania 8.567.064,61 zł, wkład własny – 1.912.525,13 zl (inwestor Głubczyckie Wodociagi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Głubczycach).
  • Przebudowa drogi gminnej – ulicy Kochanowskiego w Głubczycach wartość zadania 4.076.866,46 , kwota dofinansowania - 3.073.419,25 zł, wkład własny – 1.003.447,21 zł.
 • Sektorowy Program Operacyjny - Odnowa Wsi

 • • Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz urządzeniem placu zabaw w miejscowości Zubrzyce wartość zadania 252.008 zl, wartość dofinansowania 165.250 zl, wkład własny 86.758 zł, (po aneksie wartość zadania 243.838,47 zł wartość dofinansowania 159.894 zł, wkład własny 83.944,47 zł).
  • Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowa Wieś Głubczycka wartość zadania 222.262 wartość dofinansowania 122.806, wkład własny 99.457 zł (po aneksie wartość zadania 219.114,74 zł, wartość dofinansowania 120.954 zł, wkład własny 98.160,74 zł).
  • Remont ogrodzenia cmentarza w miejscowości Lisięcice wartość zadania 340.565 zł, wartość dofinansowania 223.321 zł, wkład własny 117.244 zł (po aneksie wartość zadania 291.255,88 zł wartość dofinansowania 190.987 zl, wkład własny 100.268,88 zł).

Projekty nieinwestycyjne tzw. "miękkie":
 • Program Town Twinning

 • • Wizyta mieszkańców Sait Remy sur Avre (Francja) - budżet projektu 5.144,95 EUR, kwota dofinansowania - 3.085,25 EUR, rok realizacji 2003.
 • Program Współpracy Przygranicznej Polska - Czechy PHARE

 • • Festyn Górnośląski - budżet projektu - 8.891,00 EUR, kwota dofinansowania 6.668,25 EUR, rok realizacji 2001.
  • Festyn Górnośląski - budżet projektu - 7.571, 20 EUR, kwota dofinansowania - 5.678,40 EUR, rok realizacji 2005.
  • I Warsztaty Fotograficzne - budżet projektu - 8.395,00 EUR, kwota dofinansowania - 6.296,25 EUR, rok realizacji 2005.
  • Wydanie publikacji: Region głubczycko-krnowski. Historia. Turystyka. Gospodarka - budżet projektu - 13 383,36 EUR, kwota dofinansowania - 10 037,36 EUR, rok realizacji 2004.
 • Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy - Polska 2004-2006

 • • Polsko - Czeskie Targi Przedsiębiorczości.- budżet projektu - 40.747,53 zl, kwota dofinansowania - 28.617,40 zl, budżet państwa - 3.979 zl, rok realizacji 2005.
  • Spotkania Taneczne Euroregionu Silesia „Silesia dance“ Głubczyce 2005 - budżet projektu - 9.760,00 EUR, kwota dofinansowania - 7.320,00 EUR, rok realizacji 2005.
 • Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013

 • • Internetowe Centrum Regionu Głubczycko – Krnowskiego - budżet projektu - 21.281,00 EUR, kwota dofinansowania - 18.088,85 EUR, rok realizacji 2009-2010.
  • Czesko - Polskie tradycje nie znają granic. Tanecznym krokiem do Europy - budżet projektu - 7.000,00 EUR, kwota dofinansowania - 5.950,00 EUR, rok realizacji 2010.


Imprezy:
 • Międzynarodowy Turniej Trampkarzy - turniej piłki nożnej z udziałem drużyn z Polski, Czech i Słowacji (styczeń),
 • Gala Sportu (luty),
 • Powiatowy konkurs recytatorski (marzec),
 • Konkurs kroszonkarski "Głubczyckie jaja" (marzec-kwiecień),
 • Gminny przegląd teatrzyków przedszkolnych "Mali aktorzy" (kwiecień),
 • Przegląd pieśni ludowej na ziemi głubczyckiej (kwiecień),
 • Silesia Cantat - międzynarodowy festiwal muzyki chóralnej (kwiecień),
 • Polsko-Czeskie Targi Przedsiębiorczości Głubczyce (maj),
 • Festyn Górnośląski tradycyjnie od 1990r. odbywa się na przemian w Krnovie i Głubczycach (maj),
 • Półmaraton Krnov- Głubczyce (maj),
 • Samorządowy Turniej Piłki Siatkowej (maj),
 • Silesia Dance - polsko-czeski konkurs zespołów tanecznych (maj-czerwiec),
 • Dni Głubczyc (czerwiec),
 • Mistrzostwa Polski Weteranów - turniej badmintona organizowany przez LKS "Technik" (czerwiec),
 • Festyny rodzinne (czerwiec-wrzesień),
 • Dożynki gminne i powiatowe (sierpień-wrzesień),
 • Głubczyckie Dni Kultury (październik-listopad),
 • Międzynarodowy Festiwal młodych pianistów w Głubczycach,
 • Jarmark Joannitów.
Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat głubczycki
Obszar LGD:
Płaskowyż Dobrej Ziemi
Udział w programach:
Burmistrz:
Jan Krówka
Adres:
ul. Niepodległości 14, 48-100 Głubczyce
Liczba mieszkańców:
23507
Telefon:
(+48) 077 485 23 25, (+48) 077 485 30 21
Fax:
(+48) 077 485 24 16
E-mail:
um@glubczyce.pl
WWW:
http://www.glubczyce.pl/
BIP:
http://www.bip.glubczyce.pl/
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Rzędów
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Placki ziemniaczane na liściu kapusty
Liczba odwiedzin: 9857499
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO