Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Gminy
Baza powiatów i gmin ›› Gminy 
Strzeleczki
Siedziba urzędu:
47-364 Strzeleczki,
Rynek 4

Dane kontaktowe:
47-364 Strzeleczki,
77 / 407 66 60, 77 / 407 66 61,
www.strzeleczki.pl,
ug@strzeleczki.pl

Ludność:7 553

Powierzchnia:11 710 ha

Wykaz sołectw: Dobra, Dziedzice, Komorniki, Kujawy, Łowkowice, Moszna, Pisarzowice, Racławiczki, Smolarnia, Strzeleczki, Ścigów, Wawrzyńcowie, Zielina

Atrakcje turystyczne:
Gmina Strzeleczki to jeden z ciekawszych regionów Opolszczyzny. Jej mieszkańcy to ludzie pracowici i gościnni. Ich bogate, ciekawe, często tragiczne i pogmatwane dzieje są typowe dla społeczności zamieszkujących tereny graniczne.
Turystów przyciąga tu między innymi znakomicie zachowany zespół pałacowo-parkowy w Mosznej z rzadkim skupiskiem rododendronów i azalii oraz park krajobrazowy z ruinami zamku w Dobrej, a także pałacyk i zabytkowy park w Kujawach. Okoliczne lasy, bogate w grzyby i jagody, zapewniają doskonały wypoczynek.

Atrakcje turystyczne:
-zamki, pałace, dwory;
-zabytki historyczne;
-trasy rowerowe;
-tereny wędkarskie;
-tereny myśliwskie;
-jazda konna;
-kamping.

Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe:
Znaczną część - 30% gminy zajmują lasy. Największym kompleksem leśnym są Bory Niemodlińskie, należące do najważniejszych ekologicznie terenów Opolszczyzny, w których gospodarkę leśną prowadzą Nadleśnictwo Prószków, Opole i Tułowice. W 1988r. cały kompleks Borów Niemodlińskich został uznany za Obszar Chronionego Krajobrazu - w celu zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów o różnych typach ekosystemów. Działalność gospodarcza na takim obszarze jest prowadzona w sposób nienaruszający stanu względnej równowagi ekologicznej systemów przyrodniczych chronionego terenu. Obejmuje on obszar o powierzchni 48.189 ha, z tego 6.400 ha w północnej części gminy Strzeleczki, (na północ od Dobrej i Strzeleczek) w całości w zarządzie Nadleśnictwa Prószków. Bory Niemodlińskie, jako część dawnej Puszczy Niemodlińskiej, zasługują na szczególne wyróżnienie z racji swojej wartości historycznej oraz odrębności biologicznej. To pozostająca część dawnej nieprzebytej puszczy, porastającej w średniowieczu Równinę Niemodlińską pomiędzy Odrą a Nysą Kłodzką. Przeważają tu lasy iglaste, w składzie gatunkowym dominuje sosna z domieszką dębu, świerka i brzozy. Są to lasy w całości uznane za ochronne, cenne przyrodniczo. Dodatkowo pełnią funkcję wodochronną oraz mają wysokie walory zdrowotne i rekreacyjne dla mieszkańców aglomeracji opolskiej, obfitujące w jagody (borówka czarna) i grzyby. Można tu spotkać takie zwierzęta jak: sarna, dzik, lis, kuna leśna, piżmak, zając, bażant, kuropatwa, gęś zbożowa, kaczka krzyżówka oraz słonka

Atrakcje architektoniczne:
Najciekawszym miejscem w gminie Strzeleczki jest Moszna. Miejscowość ta słynie przede wszystkim z pałacu i stadniny koni. Zamek w Mosznej, ufundowany przez Thiele-Wincklerów - jedną z najzamożniejszych śląskich rodzin, należy do najwspanialszych zabytkowych budowli na Opolszczyźnie. Odbudowany i rozbudowany został po pożarze, który wybuchł w nocy z 2 na 3 kwietnia 1896 r. (powiększony został w 1913 r). Duże zróżnicowanie kształtów i wysokości, zawiłość układu poszczególnych elementów architektonicznych, wreszcie całkowite zatarcie brył stanowiących korpus każdej z części zamku powoduje, iż trudno jest od razu pojąć koncepcję zawartą w owej budowli. W bajkowym - często zwanym "Disneylandem" - zamku, we wnętrzach zajętych przez Centrum Terapii Nerwic, są też miejsca szczególne: reprezentacyjna klatka schodowa z krużgankiem w obecnej kawiarni (cały wystrój z sandałowego drewna), galeria, najbardziej imponujący "gabinet pana" (obecna biblioteka), a ponadto kaplica, salon "pod pawiem", sala myśliwska, stylowe apartamenty - czarny i biały, jadalnia, palmiarnia. Wszystkie te pomieszczenia służą kuracjuszom, niektóre z nich udostępniane są również do zwiedzania. Zamek posiada ogółem 365 pomieszczeń i 99 wież i wieżyczek. Powierzchnia wynosi 7 tys. m2, kubatura - 65 tys. m3. Początki tej budowli to prawdopodobnie połowa wieku XVII. Najstarsza część zamku w Mosznej jest odbudowanym pałacykiem o barokowych XVIII - wiecznych formach. Dwa boczne skrzydła powstały później. Plan zamku układa się w nieregularny kształt litery U, przy czym skrzydła boczne, dołączone od wschodu i zachodu do środkowej części pałacu, głęboko wchodzą w stronę parku, ujmując z obu stron taras z ozdobną balustradą i reprezentacyjnymi lustrzanymi schodami. Część środkowa, to dawny pałac barokowy, który w roku 1896 prawie doszczętnie spłonął. W tym samym roku odbudowany w pierwotnym kształcie. Do roku 1900 powstała najbardziej okazała część wschodnia, a w latach 1912-14 dobudowane zostało skrzydło zachodnie. Od połowy XIX wieku do roku 1945 posiadłość należała do rodu Thiele-Wincklerów, bardzo bogatych przemysłowców z Miechowic (obecna dzielnica Bytomia). Kolejno w trzech pokoleniach do Huberta, Franza i Klausa. Po wojnie użytkowały go różne instytucje, aż do 1972 roku, kiedy w zamku zorganizowany został Wojewódzki Ośrodek Profilaktyczno-Sanatoryjny. Wnętrza zamkowe można zwiedzać. Zamek oferuje również miejsca noclegowe w pięknych zabytkowych wnętrzach. Do dyspozycji gości przeznaczone są pokoje oraz apartamenty z osobną łazienką oraz apartament 5 osobowy posiadający dwie sypialnie. Pałac otacza wspaniały park uznany za zabytek kultury. Ma on obecnie 39 ha powierzchni. Rośnie w nim 13 dębów szypułkowych (ich wiek: 300-350 lat) i dwie sosny wejmutki (wiek 120 lat). Zachowane do dziś kanały wzorowane na holenderskich i francuskich otoczone są aleją lipową, której wiek ustalono na ok. 200 lat. W parku urzeka swym pięknem czterorzędowa aleja kasztanowa, a także sześciorzędowa aleja czerwonych dębów Park moszeński przecina wiele dróg i ścieżek. Do 1945 roku była tu droga wodna, wiodąca po okolicznych stawach i kanałach. Można było z łodzi oglądać zarówno park, jego ciekawą roślinność, a zwłaszcza piękne azalie, którymi do dziś szczyci się pałac i park w Mosznej. Nie ma tu ani płotów, ani innych ograniczeń, park łączy się bezpośrednio z okolicznymi lasami i polami. Wraz z zamkiem stanowi znakomity przykład połączenia architektury z przyrodą. Dużą atrakcją Mosznej jest Stadnina Koni. Stary park z liczącym ponad 200 lat drzewostanem, sprowadzone tu przed laty mieniące się kolorami azalie, okazałe rododendrony oraz wiele innych egzotycznych gatunków roślin, tworzy niezwykły klimat dla położonych na terenie parku obiektów stadniny. Dzięki fachowej opiece, znakomitym warunkom środowiskowym, położeniu z dala od wielkomiejskich ośrodków oraz mając do dyspozycji łącznie ponad 400 ha łąk i pastwisk, sprowadzone tutaj po drugiej wojnie światowej konie, znalazły w Mosznej doskonałe warunki do hodowli i rozwoju. Od 1948 roku Stadnina Koni Moszna prowadzi hodowlę koni pełnej krwi angielskiej w tym zakresie zajmuje od lat czołowe miejsce w gronie polskich hodowców tej rasy.
Inne ciekawe zabytki w gminie to:
- Pałac i park w miejscowości Dobra, zbudowany przez hrabiego Erdmanna Karola von Roedern w latach 50-tych XVIII w. w stylu baroku francuskiego. W 1780 pałac nabył Leopold Henryk von Seherr-Thoss. Przebudowany w II poł. XIX w. w stylu neogotyckim. Pałac wzniesiony na rzucie prostokąta z trzema ryzalitami przy elewacji frontowej, jednym na elewacji ogrodowej i sześciopiętrową, cylindryczną wieżą przy wschodnim narożniku pałacu. Pałac spłonął w 1945r. Obecnie znajduje się w rękach prywatnego inwestora, który przystąpił do jego odbudowy i rekonstrukcji. Pałac otoczony jest parkiem krajobrazowym stworzonym w połowie XIX wieku przez Gustawa Meyra, twórcę ogrodów berlińskich. W parku znajdują się liczne okazy starodrzewia, w tym 200 letni wiąz polny. Największą atrakcją parku są różaneczniki, które zachowały się częściowo na wyspach. Na terenie parku znajduje się Kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, ufundowany w 1867 r przez żonę właściciela Dobrej, hrabinę Olgę Seherr-Thoss, murowany, neogotycki. Na zewnętrznej ścianie wmurowana płyta nagrobna rycerza Kaspra Rogowskiego (zm. 1611.) Płyta wykonana z kamienia, na niej płasko rzeźbiona postać, otoczona ośmioma kartuszami herbowymi.
- Kościół parafialny pw. św. Trójcy w Kujawach - z XVI w., rozbudowany jest w stylu renesansowym. Świątynia wykonana została z otynkowanego kamienia. Po rozbudowie przybrała formę trójnawową, bazylikową. Okna są tu półkoliste. Wejście do zakrystii jest także łukowate z żelaznymi drzwiami, okutymi w środku, z rozetą i starym zamkiem z 2 połowy XVI w. W prezbiterium znajduje się późnorenesansowa polichromia z XVI wieku, na sklepieniu dwa trąbiące anioły z Arma Christi. Kościół posiada drewniany, późnobarokowy ołtarz główny z 2 połowy XVIII wieku, renesansowa ambonę z końca XVI wieku. W świątyni znajdują się liczne zabytkowe przedmioty liturgiczne oraz brązowe lichtarze. Dużą osobliwością jest również rejestr zawartych małżeństw. Najstarsze wpisy pochodzą z XVI w. i dokonywane były w języku polskim i niemieckim.
- Kościół parafialny p.w. św. Marcina w Strzeleczkach - wzmiankowany po raz pierwszy w 1394 r., a w 1447 r. wymieniony w rejestrze świętopetrza wśród parafii arcyprezbitariatu głogóweckiego. Kościół ten, najpierw drewniany, ulegał kilkakrotnie pożarom Obecny, murowany, późno barokowy, zbudowany został w 2 połowie XVIII w. być może z zachowaniem dolnej kondygnacji poprzedniego kościoła, późnogotyckiego.
- Wiatrak w Łowkowicach - zbudowany w 1868 r. z cegły , otynkowany, o formie cylindrycznej i ścianie zwężającej się ku górze. Budowla czterokondygnacyjna, posiada cztery okna zwrócone w cztery strony świata. Obiekt odrestaurowany niedawno przez prywatnego właściciela, został przekształcony na restaurację

Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia:
- Przebudowy, modernizacje i budowy dróg lokalnych (serwitut-Racławicaki, Buława – Kujawy, Pisarzowice – Strzeleczki, Moszna – Ogiernicze)
- Remonty szkół i przedszkoli (Strzeleczki, Dobra, Komorniki, Dziedzice, Zielina, Racławiczki)
- Budowy placów zabaw – 7 szt.
- Przebudowa Sali GOK w Strzeleczkach
- Budowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Strzeleczkach
- Budowa zespołu boisk Orlik w Strzeleczkach
Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat krapkowicki
Obszar LGD:
Partnerstwo Borów Niemodlińskich
Udział w programach:
Wójt:
Marek Pietruszka
Adres:
Rynek 4, 47-364 Strzeleczki
Liczba mieszkańców:
7 553
Telefon:
77 / 407 66 60, 77 / 407 66 61
Fax:
(+48) 077 466 81 06
E-mail:
ug@strzeleczki.pl
WWW:
http://www.strzeleczki.pl
BIP:
http://bip.strzeleczki.pl/
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Naczęsławice
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Rolada makowa
Liczba odwiedzin: 9876055
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO