Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Gminy
Baza powiatów i gmin ›› Gminy 
Walce
GMINA WALCE
1. Podział geograficzno-administracyjny gminy
Gmina położona jest w południowo-zachodniej części województwa opolskiego, administracyjnie należy do powiatu krapkowickiego. Jej obszar 6929 ha (w tym 400 ha lasów)
2. Siedziba urzędu
ul. Mickiewicza 18 47-344 Walce
3. Dane kontaktowe (adres, numer telefonu, faxu, adres strony internetowej, adres e-mail)
Tel nr 77/466 01 08
Fax 77/466 07 84
Strona internetowa WWW.walce.pl
Adres e-maila ug@walce.pl
4. Ludność
5880 mieszkańców
5. Powierzchnia
6929 ha
6. Wykaz sołectw
W jej skład wchodzi 9 sołectw: Walce, Rozkochów, Stradunia, Dobieszowice, Grocholub, Brożec, Kromołów, Zabierzów i Ćwiercie.
7. Atrakcje turystyczne
Gmina Walce dysponuje dobrą bazą do uprawiania sportu, dwie slae sportowe w Brożcu i Walchach. Dla turystów ważne z pewnością będzie fakt że przez teren Gminy przebiegają szlaki turystyczne łączące Moszną, Głogówek i Górę Św. Anny. Znanym miejscem rekreacyjnym dla wędkarzy jest użytek ekologiczny „ Stara Odra”.
8. Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe
Północno-wschodnią granicę gminy stanowi dolina odry. Stanowi ona przedłużenie obszaru chronionego tzw.” Łęg Zdzieszowickich”. Do najcenniejszych walorów przyrodniczych i krajobrazowych na tym terenie należy zaliczyć użytek ekologiczny „Stara Odra”.Korytarzem o znaczeniu lokalnym jest rzeka Stradunia z jej dopływani. Liczne zakola tej rzeki szczególnie na przysiółku Antoszka tworzą interesujący krajobraz zarówno w lecie jak i w zimie.
9. Atrakcje architektoniczne
- Walce kościół Św. Walentego,
- użytek ekologiczny,
-zabytkowa „lauba” Antoszka,
- Izba regionalna,
-gimnazjum i szkoła podstawowa w Walcach,
-szwedzka górka,
-zabytkowe kapliczki,
-tablica pamiatkowa w kościele w Brożcu,
- zamek z XVII wieku,
- skwer w Walcach,
- Dzwony w kościele w Brożcu,
- zabytkowy spichlerz,
- Grocholub pomnik Barona.
10. Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia
1. Integracja społeczności pogranicza przez zabawę sport i rekreację
Wydatki ogółem poniesione na zorganizowanie tych imprez wynosi: 11.053,04,-EUR - z tego dofinansowanie z EFRR 9.395,08,-EU - oraz publiczne środki finansowe 1.657,96,-EUR 2. Integracja młodzieży przez sport i zabawę
Wydatki poniesione na zorganizowanie tej imprezy ogółem wyniosły: 119.400,-zł
- z tego dofinansowanie z EFRR wyniosło: 101.500,-z -środki finansowe z budżetu gminy wyniosły: 17.900,-zł 3. Remont Sali spotkań OSP w Straduni
Koszty ogółem całego projektu wynoszą: 562.807,78,-zł
- tego dofinansowanie wynosi: 298.655,00,-zł 4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przy ulicy Diamentowej w Straduni
Koszty ogółem całego projektu wynoszą: 602.397,05,-zł
- z tego dofinansowanie wynosi: 163.641,00,-zł 5. Zagospodarowanie ogródka zabaw „KADŁUBAK” w Walcach
Wydatki, które zostaną poniesione na ten projekt wyniosą ogólnie: 32.999,02,-zł
- z tego pomoc dofinansowana wyniesie 22.783,22,-zł - środki własne wynoszą 5.477,60,-zł 6. Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej
na terenie gminy Walce
Wydatki ogółem wynoszą: 18.216.285,00,-zł
- dofinansowanie wynosi: 11.217.056,93,-zł 7. Przebudowa ulicy Zamkowej w Walcach
Wydatki ogółem na pokrycie całego projektu wynoszą: 1.061.500,00,-zł
- dofinansowanie wynosi: 902.275,00,-zł - własny wkład budżetu gminy wynosi: 159.225,00,-zł
11. Imprezy
- przegląd drużyn strażackich – raz w roku,
- koncert adwentowy – raz w roku,
- dożynki gminne – we wrześniu każdego roku,
- wigilia dla samotnych- grudzień każdego roku,
- jarmark adwentowy – grudzień każdego roku,
- tradycyjne „pogrzebanie basa” – w okresie karnawału każdego roku,
- palenie żuru - koniec okresu wielkiego postu,
- ustawianie coroczne „drzewka majowego’- maj każdego roku.
Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat krapkowicki
Obszar LGD:
Kraina Św. Anny
Udział w programach:
Wójt:
Bernard Kubata
Adres:
ul. Mickiewicza 18, 47-344 Walce
Liczba mieszkańców:
5880
Telefon:
(+48) 077 466 01 08
Fax:
(+48) 077 466 07 84
E-mail:
ug@walce.pl
WWW:
http://www.walce.pl
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Dzierżysław
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Pańczkraut/ kapusta kiszona z ziemniakami
Liczba odwiedzin: 9856709
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO