Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Gminy
Baza powiatów i gmin ›› Gminy 
Popielów
GMINA POPIELÓW

1. Podział geograficzno-administracyjny gminy
Gmina Popielów położona jest w północnej części województwa opolskiego, w powiecie opolskim
2. Siedziba urzędu
Popielów
3. Dane kontaktowe (adres, numer telefonu, faxu, adres strony internetowej, adres e-mail)
Urząd Gminy Popielów
46-090 Popielów ul.Opolska 13
tel. 077 4692-027> fax.077 4275-838
e-mail: ug@popielow.pl
www.popielow.pl
4. Ludność
8.333
5. Powierzchnia
175 km2
6. Wykaz sołectw
Gminę tworzy 12 sołectw o bogatej tradycji przepięknie położonych wśród lasów licznych rzek i akwenów wodnych.: Kaniów, Karłowice, Kurznie, Kuźnica Katowska, Lubienia, Nowe Siołkowice, Popielowska Kolonia, Popielów, Rybna, Stare Kolnie, Stare Siołkowice, Stobrawa
7. Atrakcje turystyczne
Gmina jest bardzo atrakcyjna dla wielu form rekreacji przede wszystkim dla agroturystyki, krajoznawstwa i turystyki.
Zwolennicy wypoczynku na rowerze mogą zwiedzić okolicę korzystając z tras rowerowych o łącznej długości 41 km, Z uwagi na walory turystyczno-krajoznawcze gminy wytyczono na jej terenie trzy dobrze oznakowane ścieżki rowerowe. Do dyspozycji są wypożyczalnie rowerów
1.trasa nr 1 oznaczona jako 107Z, o długości 26,4 km
2.trasa nr 2 oznaczona jako 59Y, o długości 5,2 km
3.trasa nr 3 oznaczona jako 142S, o długości 8,5 km
Dobre warunki odnajdą tutaj również amatorzy jazdy konnej-możliwość nauki jazdy pod opieką instruktora. miłośnicy wędkarstwa i łowiectwa
8. Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe
Niezaprzeczalnym atutem gminy Popielów są malownicze lasy Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, które obejmują 47% powierzchni gminy.
Hojna Matka Natura obdarzyła okolice Popielowa w niezwykle cenne i interesujące pod względem przyrodniczym oazy flory i fauny. Rajem dla zbieraczy runa leśnego i myśliwych są zwarte kompleksy lasów sosnowych i mieszanych. Bogactwo ziemi popielowskiej zaklęte jest w przyrodzie.
Jest faktem oczywistym, że rekreacyjną funkcję, niezbędną dla zachowania dobrej kondycji psychicznej i fizycznej człowieka najlepiej spełnia przyroda bogata i zróżnicowana, a taką znajdziecie Państwo w gminie Popielów .
„Gęsi Staw” o pow. 3,14 ha najbardziej znany użytek ekologiczny to malownicze starorzecze położone w nadodrzańskim lesie Występuje w nim m.in. kotewka orzech wodny, grążel żółty i grzybienie białe

Starorzecza nad Stobrawą

Liczne duże i małe Starorzecza, wraz z przyległymi do nich i do Stobrawy podmokłymi łąkami i gęstymi zakrzewieniami o charakterze zbliżonym do łęgowych. Typowe dla dolin rzecznych ekosystemy tworzą na tym terenie silną mozaikę krajobrazową, zwłaszcza w południowej części. Łącznik pomiędzy dużymi, jak na wylesione doliny rzek kompleksami lasów. Występują tu rzadkimi i chronionymi gatunki zwierząt i roślin.
Dąb Klara -600 letni dąb o imieniu Klara Jest on nie tylko wspaniałym pomnikiem przyrody; mieszkańcy okolicznych miejscowości opowiadają wiele legend o jego pochodzeniu, z których najczęściej powtarzana mówi o tragicznej historii pary kochanków, o samobójczej śmierci dziewczyny o imieniu Klara po tym, jak jej chłopiec zginął z ręki jej ojca.
Aleja 17 dębów szypułkowych w wieku 200-300 lat na trasie Karłowice-Stobrawa.
W pejzaż gminy wtopione są kapliczki i krzyże przydrożne, które tworzą cenny zespół zabytków, a związane z nimi opowieści ilustrują karty historii tej ziemi interesującymi obrazami z życia mieszkańców.
W centrum wsi, Lubienia usytuowany w otoczeniu licznych drzew. jest kościół ewangelicko-augsburski.
9. Atrakcje architektoniczne
Odwiedzając gminę koniecznie należy zobaczyć :
-skansen maszyn rolniczych przy gospodarstwie agroturystycznym w Starych Kolniach
-muzeum kołodziejstwa przy gospodarstwie agroturystycznym w Popielowie
-gotycki zamek myśliwski z I poł. XIV w. z barokową kaplicą, zachowanymi pozostałościami fosy i parkiem krajobrazowym, należy do zabytków klasy krajowej.
-Izby Regionalne przy PSP w Starych Siołkowicach i Popielowie.

Przekraczając ich progi zachwyci turystów zgromadzony sprzęt używany przez naszych przodków oraz piękne śląskie stroje i oczaruje niepowtarzalna atmosfera.
Szersze opisy do zabytków

Gotycki zamek z I poł XIV w. w Karłowicach
Należał on w XIV wieku do rodziny Tschammerów, a od 1440 roku do rodziny Beesów. Zbudowany był na planie czworoboku, kształtem zbliżonego do trapezu, otoczony fosą i murami obwodowymi. Obok bramy wjazdowej znajdowała się cylindryczna wieża, podwyższona w wieku XVI. Zamek był kilkakrotnie przebudowywany. W roku 1565 został kupiony przez księcia brzeskiego. W wieku XVII został przebudowany na siedzibę dla zarządcy dóbr. Został nieznacznie zniszczony w 1945 roku przez pożar, wkrótce został odbudowany, jest własnością prywatną.
Park założony wokół zamku w 1 poł XIX w. granicą sięgający kanału Młynówki. W obrębie założenia taras ziemny, na którym wzniesiony zamek oraz dobrze zachowane zagłębienie fosy. Drzewostan głównie liściasty (lipy, buki, dęby, akacje) sporadycznie również iglasty (świerki) Wśród starych drzew liczne samosiewy. Park podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej wymagana rekultywacja założenia

DOM JANA DZIERŻONA
Przez 49 lat pracował i mieszkał w Karłowicach ks.Jan Dzierżon, światowej sławy pszczelarz i wynalazca dzieworództwa pszczół.
Murowany z cegły. W elewacji Pd. Drzwi klepkowe o klepkach naśladujących wątek muru z poł XIX w. W roku 2006 nakręcono film pt „Prawda ponad wszystko”, który można zakupić w Urzędzie Gminy a także oglądnąć w Domu Kultury w Karłowicach
Neogotycki kościół św.Andrzeja
Kiedy drewniana świątynia okazała się za ciasna postanowiono przenieść ją na cmentarz a w tym miejscu postawić nową.
Wszystkie elementy na ramionach przenieśli mieszkańcy a ponowny montaż trwał 7 tygodni, świątynia konsekrowana w roku 1889. Zbudowany z drewna w konstrukcji zrębowej, jednonawowy z węższym i niższym prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Ołtarz główny, ambona o prospekt organowy barokowe z 2 poł XVII w..Na ścianach zresztki polichromii
Kościół ma zabytkowe wyposażenie wnętrza, obejmujące m.in.: ołtarz barokowy, ambonę , dwa obrazy z przełomu XVII i XVIII w., stacje Drogi Krzyżowej oraz rokokowy prospekt organowy, Ochronie konserwatorskiej podlega bryła obiektu, forma elewacji oraz wszystkie elementy zabytkowego wystroju i wyposażenia

KOŚCIÓŁ pw. Św Judy Tadeusza w Kurzniach
Wzniesiony u schyłku XVIII w., jako zbór ewangelicki. Klasycystyczny, remontowany w 1885 r. W latach 70 lub 80 XX w. założono na elewacjach istniejący tynk cyklinowany oraz wykonano malarski wystrój wnętrza. Usytuowany w centrum wsi, We wnętrzu od zach. i wzdłuż ścian pn. i pd. drewniane empory, na słupach wspierających jednocześnie podciągi stropu. Na stropie listwowa dekoracja kasetonowa oraz malowane współcześnie rozety. Ołtarz oraz prospekt organowy neogotycki, z XIX w.
Ochronie konserwatorskiej podlega bryła kościoła, forma jego elewacji, forma wnętrza w raz zachowanymi elementami wyposażenia i wystroju.
WIATRAK
Innym bardzo ciekawym zabytkiem techniki, rzadko spotykanymi na terenie województwa opolskiego, jest drewniany wiatrak w Popielowie. Niestety dwa „poltrak” i „koźlak” w Siołkowicach Starych spłonęły
IZBY REGIONALNE Przy Szkołach Podstawowych w Starych Siołkowicach i Popielowie urządzono Izby Regionalne, w których można podziwiać elementy tradycyjnego wyposażenia mieszkań, przybory używane dawniej przez śląskie gospodynie, narzędzia piekarza, młynarza i rolnika oraz oryginalne piękne stroje śląskie.
Właśnie w nich odbywają się zajęcia z regionalizmu oraz cykliczne: śląskie wigilie, skubanie pierza, kiszenie kapusty, " działanie masła", zdobienie jaj wielkanocnych, jasełka i kiermasze.
KOMORA CELNA W STARYCH KOLNIACH
W widłach rzeki Stobrawy i jej lewego dopływu rzeki Budkowiczanki – odnaleźć można pozostałości ruiny - ślady przyziemia starego zamczyska Kolno, Zachowane są wyraźne dolne partie donżonu. Była to strażnica - komora celna na rzece strzegąca granicy księstwa brzeskiego. Po 1317 roku książę brzeski Bolesław III przenosi komorę do Brzegu a samo zamczysko odsprzedaje w ręce prywatne. Nabywają je Biessowie, którzy później budują wygodniejszy zamek w Karłowicach.

10. Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia
Budowa kanalizacji sanitarnej w Popielowie-całkowita wartość zadania –10 961 610 PLN
Modernizacja nawierzchni dróg gminnych- całkowita wartość zadania – 2 882 420 PLN
Przebudowa ulicy Poprzecznej w Starych Siołkowicach- całkowita wartość zadania 261 138 PLN
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Starych Siołkowicach- całkowita wartość zadania-279 249,52 PLN
Remont świetlicy wiejskiej w Kurzniach całkowita wartość zadania -199 579,00 PLN
Rekultywacja i zagospodarowanie składowiska odpadów komunalnych w Karłowicach całkowita wartość zadania -332 440,16 PLN
Rowerem po Śląsku" - oznakowanie i częściowa modernizacja tras rowerowych w gm. Popielów całkowita wartość zadania -102 117,66 PLN
Budowa drogi gminnej ul. Boczno-Kolejowej w Karłowicach wraz z przebudową linii kablowej śr. napięcia całkowita wartość zadania -542 533,28
Remont Domu Ludowego w Rybnej całkowita wartość zadania -191 519,00
Remont Domu Kultury w Karłowicach całkowita wartość zadania -185 557,00
Modernizacja ośrodków zdrowia w miejscowościach Stare Siołkowice, Popielów, Karłowice całkowita wartość zadania -385 473,43
Zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni ścieków ogólny koszt -2 934 817
Rozbiórka i odbudowa strażnicy OSP z zapleczem kulturalno-socjalnym w Starych Siołkowicach Koszt zadania -487 400,
Modernizacja Gimnazjum w Starych Siołkowicach Koszt zadania -831 070
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Odłogi w m. Stobrawa ogólny koszt -402 200
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dzwonnicza w m. Kaniów Koszt zadania -129 700
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kamieniec w m. Popielów Koszt zadania -415 575
Projekty: Europejskiego Funduszu Społecznego:
"Z wiedzą w przyszłość" - projekt w kwocie 325 707,10 zł
„Moje przedszkole oknem na świat" . Dofinansowanie w kwocie 59 050,15zł
„Budujemy własny los – nie czekamy na lepsze jutro”, w kwocie 94 259 zł
„Aktywne kobiety trzonem rodziny” - 94 584,86zł.
Biwak integracyjny dla dzieci szkół podstawowych POZNAJMY SIĘ
Zagospodarowanie centrum wsi w Starych Siołkowicach-1.050,000 zł
11. Imprezy
Gmina Popielów to także ośrodek kulturalny miejsce cyklicznych imprez o charakterze lokalnym i regionalnym. Podczas pobytu można wziąć udział w wielu imprezach kulturalnych poznając kulturę i historię tej ziemi i jej mieszkańców. m.in. „Tragi Twórczości Artystyczno-Ludowej”, „Wyścigi Konne”, „Święto Pieroga „”Wodzenie Niedźwiedzia”
Targi twórczości artystyczno-ludowej to wystawa i prezentacja osiągnięć twórców –amatorów z gminy, powiatu i województwa. Scenariusz imprezy zawiera połączenie imprezy targowej ( stoiska z różnego rodzaju rękodziełami) z koncertami, konkursami i degustacjami zdrowej żywności w tym produktów wpisanych na listę „Tradycyjnego Produktu Opolszczyzny”, gawędami, poezją miejscowych poetów, wystawą obrazów i wszystkich innych skarbów z zakątków wydobytych. To swoista prezentacja różnorodnych „dzieł” sztuki ludowej począwszy od misternie wykonanych serwet, bieżników, haftowanych poduszek, obrusów po malarstwo ( obrazy olejne i na worku konopnym), zdobnictwo porcelany, stolarstwa artystycznego i wiele innych cieszących oko zwiedzających. Integralną częścią targów są występy artystyczne lokalnych zespołów ludowych i profesjonalistów, przedstawienia scenek rodzajowych z życia wziętych oraz degustacje. Projekt stał się imprezą cykliczną i co cieszy organizatorów obejmuje coraz szerszy krąg województwa opolskiego. Z roku na rok zwiększa się liczba twórców chcących pokazać „światu” twórczość dotychczas skrywaną w domowym zaciszu. Impreza o zasięgu wojewódzkim
Wodzenie Niedźwiedzia to tradycja karnawałowa. Barwny korowód złożony z przebierańców, wśród których są m. in. kominiarz, leśnik, cyganka, diabeł, lekarz, policjant, śmierć i para nowożeńców, prowadzą na postronku "niedźwiedzia". Niedźwiedź w tradycji ludowej symbolizuje wszelkie zło, jakie spotyka człowieka, z tego też powodu nie jest puszczany wolno, lecz prowadzony na uwięzi. Grupa, najczęściej w towarzystwie muzyków (akordeon, bęben), chodzą od domu do domu. Każda gospodyni domu powinna zatańczyć z niedźwiedziem, bo to wróży szczęście na cały rok, gospodarz z kolei powinien poczęstować wodzących niedźwiedzia wódką. Zwyczaj ten sięga XIV lub XV wieku, kiedy to na Śląsku można było jeszcze spotkać niedźwiedzie, siejące czasami spustoszenie w zagrodach chłopskich. Wodzenie niedźwiedzia odbywa się najczęściej w przedostatnią sobotę karnawału. Sąd nad niedźwiedziem ma miejsce w ostatnią sobotę karnawału i jest zakończeniem wodzenia. Przebierańcy, wraz z mieszkańcami wsi spotykają się na zabawie karnawałowej, której ważnym elementem jest dokonanie osądu na niedźwiedziu - sprawcy wszelkich nieszczęść.
Noc Kupały (Noc Świętojańska) to święto ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości w najkrótszą noc w roku. Organizowane są konkursy plecenia wianków i puszczania ich na wodę oraz poszukiwania kwiatu paproci. Rozpalane jest ognisko przy którym uczestnicy tańczą, śpiewają przez całą noc.
Polterabend to jeden ze zwyczajów ślubnych praktykowany przed weselem. 4 dni przed weselem do domu pani młodej przychodzą przebierańcy niosąc i trzaskając szkło na szczęście. Często ta tradycja obejmuje szerszy zasięg niż samo wesele. Po zabawie i poczęstunku następnego ranka młoda para sprząta przyniesione przez uczestników szkło.
• Wieczór Kolęd (17 styczeń), Dzień Matki (30 maj), Dzień Seniora (24 styczeń) Karłowicach;
• Targi twórczości artystyczno-ludowej „Znani i mniej znani” (25 kwiecień); -Karłowice
• Festiwal Pieśni Religijnej (13 czerwiec); Karłowice
• Festyn „Co nam w duszy gra” (21-22 sierpień) w Karłowicach;
• Dzień Babci i Dziadka (17 styczeń), Dzień Kobiet (7 marzec) w Stobrawie;
• Wystawa ”Podobieństwa nieprzypadkowe” – prace Artura Wilperta(luty-marzec) w Popielowie,
• Wystawa „Sławni opolanie” (kwiecień-maj) w Popielowie;
• Wystawa „W krainie nie tylko 1000 Bogów (czerwiec-sierpień) w Popielowie,
• Biesiada Śląska (9 luty) w Popielowie;
• Zawody wędkarskie (2 maj) – staw pomiędzy Łewandówką a Starymi Kolniami;
• Wiosna kwiatów (2 maj) w Popielowie;
• Majówka u „Farorza” (2 maj) w Starych Siołkowicach;
• „Noc wśród książek” (7-8 maj) w Popielowie;
• „Bo wszystkie dzieci są nasze” (30 maj) oraz festyn rekreacyjny „Witamy wakacje” (3-4 lipiec) w Kurzniach;
• Święto orkiestr dętych (20 czerwiec) w Popielowie;
• Festyn „Gorące lato” (10-11 lipiec) w Stobrawie;
• Festyn sportowy (24-25 lipiec) w Popielowie;
• Festyn Myśliwski (7-8 sierpień)w Popielowskiej Kolonii;
• Wyścigi konne (14-15 sierpień); IV Święto Pieroga (28-29 sierpień) w Starych Koloniach;
• Dożynki wiejskie połączone z festynem w Kurzniach;
• Dożynki wiejskie (wrzesień) w Stobrawie;
• Gminne Dożynki (wrzesień 2010) Popielów;
• Jarmark adwentowo-świąteczny (5 grudzień) w Starych Siołkowicach;
• Spotkanie opłatkowe dla seniorów (12 grudzień) w Starych Siołkowicach;
• Wieczór opłatkowy (19 grudzień) w Kurzniach.
Karłowice
1. Podział geograficzno-administracyjny sołectwa
Wieś Karłowice leży nad rzeką Stobrawą, w północnej części gminy Popielów, w województwie opolskim. Jej współrzędne geograficzne są następujące: 17°34’ długości geograficznej wschodniej oraz 50° 58’ szerokości geograficznej północnej. Tereny wsi i okolicznych lasów położone są wśród jednostajnej, monotonnej równiny na wysokości około 133 - 180 m n.p.m.
Karłowice cechuje dogodne położenie komunikacyjne : dobre połączenie drogowe i kolejowe z Opolem, Wrocławiem oraz Brzegiem zapewniają w miarę dogodny dojazd do tych miast. Dostateczna, sieć dróg publicznych zapewnia dobry dojazd do wszystkich miejscowości położonych w obrębie gminy Popielów i poza nią. Wieś Karłowice kształtuje przeważnie krajobraz równinny, bo tak jak większość województwa opolskiego, leży ona w południowej części Niziny Śląskiej, a ściślej na Równinie Opolskiej. Pewne urozmaicenie wprowadzają liczne cieki wodne i skupiska zadrzewień. Ta malownicza miejscowość na prawym brzegu rzeki Stobrawa - dopływie Odry, otoczona jest dużym kompleksem leśnym zwanym Borami Stobrawskimi.
2. Ludność
1315 mieszkańców
3. Powierzchnia
1882ha
4. Atrakcje turystyczne
Stobrawski Park Krajobrazowy,
gotycki zamek myśliwski z I poł. XIV w. z barokową kaplicą, zachowanymi pozostałościami fosy i parkiem krajobrazowym, należy do zabytków klasy krajowej.
Dom Księdza Jana Dzierżona
5. Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe
Aleja dębowa ( 17 dębów)
6. Atrakcje architektoniczne
Najstarszą budowlą w Karłowicach jest niewątpliwie zamek górujący nad okolicą cylindryczną wieżą o wysokości dochodzącej do 25 m. Pierwotnie gotycki, wzniesiony w pierwszej połowie XIV wieku na rzucie trapezu, przebudowany po przejęciu przez Piastów oraz w XVIII i XIX wieku. W XVIII wieku zmiany dotyczyły głównie dobudowania do zewnątrz (do obwodu murów) budynków mieszkalnych W 1715 roku przebudowana została również kaplica zamkowa, dzięki czemu powstał kościół katolicki w stylu barokowym. Najstarszym elementem zamku jest oczywiście wieża „wtopiona" w mur kurtynowy. Jako materiału budowlanego w jej dolnej części użyto cegły o formacie 27x12,5x9 cm. Ściany wieży w przyziemiu osiągają grubość 2,5 metra. Zwieńczenie wieży z półkolistymi oknami pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. Nad oknami wznosi się wysmukły dach stożkowy. Ten potężny, murowany walec, miał kiedyś stanowić, na wypadek zagrożenia, silny punkt oporu. Wykorzystywany też był, jak wskazują na to źródła (Tomczyk, 1996), jako więzienie. Wokół zamku znajdowała się fosa, która pierwotnie łączyła się z nurtem rzeki Stobrawy, przepływającej wzdłuż frontu budynku. Do chwili obecnej zachowały się tylko jej zarysy, ponieważ dno fosy zostało wypełnione naniesionym przez rzekę piaskiem. Na terenie objętym fosą znajduje się niewielki park krajobrazowy z XIX wieku z figurą św. Jana Nepomucena. W sąsiedztwie zamku znajduje się budynek bramny, spichlerz oraz młyn wodny z połowy XIX wieku.
Zamek aktualnie stanowi własność prywatną i nie jest udostępniony do zwiedzania ale cenne pamiątki z jego wnętrza i przyzamkowej kaplicy można oglądać w Muzeum w Brzegu, gdzie się obecnie znajdują
KOŚCIÓŁ
Do zabytków architektury i budownictwa zalicza się obiekty kultury materialnej zarówno świeckiej jak i sakralnej. Na szczególną uwagę w Karłowicach zasługuje kościół pod wezwaniem św. Michała Archanioła. Zbudowany został w stylu neogotyckim o charakterystycznych sklepieniach krzyżowo-żebrowych i ostrych łukach. Dekoracje sklepień to różnorodne malowidła przedstawiające postaci świętych i aniołów. Okna w nawach zamknięte półkoliście ozdobione są szkłem witrażowym. Organy pochodzą z końca XIX wieku, Odnowieniem ich i przywróceniem do stanu używalności zajęła się w 1998 roku firma „Szlak" ze Świdnicy. Ambona, chrzcielnica oraz ołtarz główny pochodzą z XVIII wieku z okresu późnego baroku, a przeniesione zostały z przyzamkowej kaplicy w 1945 roku. Do czasu zakończenia II wojny światowej kościół był w posiadaniu Ewangelików, obecnie służy parafii rzymsko-katolickiej. Odnawiany był dwukrotnie: w 1935 roku oraz w 1996. Dzięki ofiarności parafian wyremontowano dach kościoła, wieżę i dzwonnicę, a także odmalowano jego wnętrze i uruchomiono zegar na wieży
DOM DZIERŻONA
Dom Dzierżona znajduje się przy ul. Kościelnej. Jan Dzierżon z Karłowicami i tym domem był związany przez 49 lat. Zamieszkał tutaj zaraz po ukończeniu studiów teologicznych w 1835 r. Przeprowadzka do Karłowic była związana z przyjęciem stanowiska proboszcza w Karłowicach Ksiądz Jan Dzierżon bardzo szybko zdobył sobie zaufanie, a z czasem i głębokie przywiązanie swych parafian.
Kuria wrocławska była zadowolona z młodego duszpasterza, powierzono mu nawet zastępstwo dziekana w bardzo rozległym dekanacie brzeskim On pierwszy wprowadził uprawę łubinu na piaszczystych gruntach Karłowic i wkrótce w jego ślady poszli chłopi Dobrał się też do zaniedbanych bagnistych łąk nad pobliską Stobrawą i wkrótce zmienił je nie do poznania. Ale przede wszystkim założył wielką pasiekę i nad nią „zakasał rękawy". Po kilku latach w dwunastu punktach okolicznych wiosek bielały już wśród chłopskich opłotków nieznane dotąd światu, zmyślne domki pszczele, słynne dzierżomowskie „dwojaki".
Dzierżon był autorem wielu cennych prac z zakresu pszczelarstwa, konstruktorem ula o ruchomych plastrach, odkrywcą dzieworództwa u pszczół. Właśnie to odkrycie przyniosło mu sławę w całej Europie. Oprócz tego brał też żywy udział w wypadkach Wiosny Ludów, za co ukarały go później władze pruskie. W roku 1863 opublikował we wrocławskim piśmie artykuł pt. „Pożałowania godne", w którym ujął się za wyzyskiwanym ludem polskim swej parafii. Ponownie bronił parafian przed wyzyskiem dzierżawcy majątku królewskiego w Karłowicach, Hildebrandem, w wyniku czego, osaczony przez władze kościelne i pruskie, musiał w 1868 roku zrzec się pełnienia urzędu. W roku 1873 Jan Dzierżon odmówił uznania dogmatu o nieomylności papieża, co ściągnęło na niego klątwę. W 1884 roku z żalem opuścił Karłowice, udając się do rodzinnej wsi Łowkowice, niedaleko Kluczborka.
Dom Dzierżona znajduje się przy ul. Kościelnej. Jan Dzierżon z Karłowicami i tym domem był związany przez 49 lat. Zamieszkał tutaj zaraz po ukończeniu studiów teologicznych w 1835 r. Przeprowadzka do Karłowic była związana z przyjęciem stanowiska proboszcza w Karłowicach Ksiądz Jan Dzierżon bardzo szybko zdobył sobie zaufanie, a z czasem i głębokie przywiązanie swych parafian.
7. Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia
Rekultywacja i zagospodarowanie składowiska odpadów komunalnych w Karłowicach całkowita wartość zadania w PLN 332 440,16
Remont Domu Kultury w Karłowicach całkowita wartość zadania – 185 557,00
Centrum Kształcenia Ustawicznego-10 stanowisk komputerowych
Oazy-miejsca spokoju i wypoczynku
8. Imprezy
Wspólnie organizowane są spotkania opłatkowe, dożynki wiejskie, zabawy i festyny
Koło Gospodyń Wiejskich uczestniczy w różnorodnych Targach promując gminę jak i wieś
Na stałe do kalendarza zapisały się takie imprezy jak: „poznajemy talenty naszych mieszkańców” za ten projekt sołectwo wyróżniono w konkursie Piękna wieś opolska, spotkania pieśni religijnej, czy też festyny majowe, i wiele innych. Dzień Seniora; Dzień Matki; Wieczór Kolęd; targi twórczości artystyczno-ludowej „Znani i mniej znani”; Festiwal Pieśni Religijnej; „Noc Świętojańska”; festyn „Co nam w duszy gra”; Uroczystości z okazji jubileuszu ks.Jana Dzierżona

Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat opolski
Obszar LGD:
Stobrawski Zielony Szlak
Udział w programach:
Wójt:
Dionizy Duszyński
Adres:
ul. Opolska 13, 46-090 Popielów
Liczba mieszkańców:
8334
Telefon:
(+48) 077 469 20 27
Fax:
(+48) 077 469 20 23
E-mail:
ug@popielow.pl
WWW:
http://www.popielow.pl
BIP:
http://bip.popielow.pl/
Migawki z Opolszczyzny
Gmina Zawadzkie
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Ser twarogowy z Olesna
Liczba odwiedzin: 9865159
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO