Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Gminy
Baza powiatów i gmin ›› Gminy 
Tułowice
Podział geograficzno-administracyjny gminy:
W skład gminy wchodzi 6 sołectw: Goszczowie, Ligota Tułowicka, Skarbiszowice, Szydłów, Tułowice oraz Tułowice Małe

Siedziba urzędu: Tułowice

Dane kontaktowe:
ul. Szkolna 1
49-130 Tułowice
tel. 77/ 4600143 fax. 77/ 4600474
www.tulowice.pl,
e-mail: tulowice@tulowice.pl

Ludność: 5541

Powierzchnia: 81,13 km2

Wykaz sołectw: Goszczowie, Ligota Tułowicka, Skarbiszowice, Szydłów, Tułowice, Tułowice Małe

Atrakcje turystyczne:
- Hala Sportowa przy Gminnym Zespole Szkół w Tułowicach;
- Kryty basen przy Zespole Szkół w Tułowicach;
- kompleks sportowy przy GZS - boisko do piłki nożnej, siatkowej, ręcznej i koszykówki oraz siłownia na powietrzu.
- kort tenisowy przy Zespole Szkół,

Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe:
- 9 oznakowanych ścieżek pieszo - rowerowych;
- stawy tułowickie : Staw Olszowy, Pustelnik, Ławnik, Kwadrat;
- pomniki przyrody ożywionej : 8 dębów szypułkowych, platan klonolistny, wiąz szypułkowy, sosna pospolita;
- pomniki przyrody nieożywionej : śródleśne wydmy.

Atrakcje architektoniczne:
- Zespół pałacowy z zabudowaniami (pałac, młyn wodny, czworak);
- park przypałacowy, krajobrazowy;
- stajnia pałacowa
- stara willa Schlegelmilchów;
- budynek administracyjny w zespole Fabryki Porcelany;
- budynek fabryczny Fabryki Porcelany;
- portiernia Fabryki Porcelany;
- dawny kościół ewangelicki wraz z ogrodzeniem

Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia:
 • „Od Tillowitz do Tułowic"- Publikacja książki o Tułowicach i mieszkańcach na tle rozwoju miejscowej gospodarki, głównie rolnictwa, porcelany, leśnictwa i hutnictwa w okresie od zakończenia III wojny śląskiej do lat 50 - tych XX wieku.
  Źródło finansowania: EFRR Interreg IIIA Czechy- Polska
 • „Zagospodarowanie centrum wsi Szydłów" - Projekt ten polegał na stworzeniu dla mieszkańców Szydłowa miejsca rozrywki i rekreacji.
  Źródło finansowania: Sektorowy Program Operacyjny działanie 2.3.
 • „Budowa sieci kanalizacyjnej na osiedlu domków jednorodzinnych w Tułowicach" - Projekt ten obejmował budowę sieci kanalizacyjnej na ulicach : Brzoskwiniowej, Jaśminowej, Malinowej i Różanej.
  Źródło finansowania: SAPARD
 • „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domków jednorodzinnych w Tułowicach" - Projekt ten obejmował budowę sieci wodociągowej na ulicach: Brzoskwiniowej, Jaśminowej, Malinowej i Różanej.
  Źródło finansowania: SAPARD
 • „Tułowice - Tillowitz. Z tej samej gliny" (publikacja)- Projekt dotyczy publikacji książeczki, której celem było rozpoznanie i działanie na rzecz ochrony przemysłowego dziedzictwa kulturowego, najczęściej figurującego w rejestrach zabytków oraz ukazanie ich na tle polsko - niemieckiej historii wszystkich miejscowości gminy Tułowice.
  Dotacja z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej przyznana dnia 13.02.2007 roku.
 • „Przyroda gór i nizin"(album przyrodniczy) - Przedmiotem projektu jest wydanie albumu fotograficznego ukazującego przyrodę gór i nizin z pogranicza polsko-czeskiego, obejmującego tereny gmin Běla i Tułowice.
  Źródło finansowania: Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013
  Cel szczegółowy : „Wzmacnianie kontaktów transgranicznych mieszkańców"
  Oś priorytetowa 3 : „Wspieranie współpracy społeczności lokalnych"
  Działanie : 3.2. Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno - edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych.
 • „ Budowa Centrum Aktywności Wiejskiej w Ligocie Tułowickiej „ - Projekt zakłada budowę obiektu pełniącego funkcję miejsca spotkań i aktywności mieszkańców wsi Ligota Tułowicka oraz zaplecza socjalnego boiska sportowego w Ligocie Tułowickiej.
  Źródło finansowania: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  Działanie :313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi"
 • Budowa Hali Sportowej przy Gminnym Zespole Szkół w Tułowicach.
  Źródło finansowania : Ministerstwo Sportu i Turystyki
 • - Budowa boisk sportowych ORLIK 2012
  Źródło finansowania : Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Sportu i Turystyki


Imprezy:
1. Festiwal Piosenki z Serduszkiem (TOK)- luty (impreza muzyczna)
2. Święto Opolskiej Pisanki - Wojewódzki Konkurs Zdobienia Jaj Wielkanocnych Techniką Batiku /wosk/ - marzec (impreza folklorystyczna)
3.Konkurs Sygnalistów Myśliwskich (ZS) - maj (impreza muzyczna)
4. Dni Tułowic (ZS) - maj
5. Amatorskie Mistrzostwa Województwa opolskiego „ Family Cup" w Kolarstwie Górskim (TOK)-czerwiec (impreza sportowa)
6. Dożynki Powiatowo - Gminne (TOK) - sierpień
7. Tułowicka Jesień Artystyczna Wystaw Twórców Amatorów „ Art. Mikst" (TOK) - październik
8. Amatorkie Mistrzostwa Opolszczyzny „ Family Cup" w Pływaniu. Mistrzostwa Opolszczyzny Dziennikarzy (TOK)- listopad (impreza sportowa)
Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat opolski
Obszar LGD:
Partnerstwo Borów Niemodlińskich
Udział w programach:
Wójt:
Wiesław Plewa
Adres:
ul. Szkolna 1, 49-130 Tułowice
Liczba mieszkańców:
5541
Telefon:
(+48) 077 460 01 43
Fax:
(+48) 077 460 04 74
E-mail:
tulowice@tulowice.pl
WWW:
http://www.tulowice.pl
BIP:
http://www.bip.tulowice.pl
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Żyrowa
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Pieróg postny ze Starych Kolni
Liczba odwiedzin: 9875282
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO