Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Gminy
Baza powiatów i gmin ›› Gminy 
Grodków
Podział geograficzno-administracyjny gminy:
Gmina Grodków jest jedną z 71 gmin województwa opolskiego. Położona jest w jego południowo-zachodniej części w powiecie brzeskim. Graniczy z 5 gminami województwa opolskiego: Olszanka, Niemodlin, Skoroszyce, Pakosławice i Kamiennik. Obejmuje obszar 28 456 ha, w tym miasto 988 ha. Geograficznie gmina położona jest na Równinie Grodkowskiej, po lewej stronie doliny Nysy Kłodzkiej. Od północy granicą gminy jest autostrada A4, na wschodzie gmina Niemodlin, na południu gmina Skoroszyce, a na zachodzie woj. dolnośląskie.
Miasto Grodków położone jest w centrum gminy. Odległość od najbardziej oddalonych od miasta miejscowości do Grodkowa wynosi: z Jaszowa 19 km, a Bogdanowa 15 km .Miasto oddalone jest od Opola o 52 km i taka sama odległość dzieli je od Wrocławia.
Administracyjne miasto – gmina obejmuje miasto Grodków i 35 sołectw. Największe wsie to Gnojna, Kopice, Bąków, Jędrzejów.
Gmina Grodków leży przy trasie Wrocław-Nysa-Głuchołazy, w odległości ok. 8 km od odcinka autostrady A-4 Katowice-Wrocław.

Siedziba urzędu:
Urząd Miasta i Gminy w Grodkowie

Dane kontaktowe:
Ul. Warszawska 29
49-200 Grodków
Tel. 774040321, fax 41 55 516
um@grodkow.pl
www.grodkow.pl

Ludność:
Liczba mieszkańców Gminy i Miasta Grodków wynosi 19 868osób, w mieście 8 851,00 w gminie 11 017,00

Powierzchnia:
Powierzchnia gminy wynosi 286 km2 i stanowi 3,35% powierzchni województwa.

Wykaz sołectw: Bąków, Bogdanów, Gałązczyce, Gierów, Głębocko, Gnojna, Gola Grodkowska, Jaszów, Jeszkotle, Jędrzejów, Kobiela, Kolnica, Kopice, Lipowa, Lubcz ,Mikołajowa, Młodoszowice, Nowa Wieś Mała , Osiek Grodkowski, Polana, Przylesie Dolne, Rogów, Starowice Dolne, Strzegów, Sulisław, Tarnów Grodkowski, Wierzbna, Wierzbnik, Więcmierzyce, Wojowniczki, Wojsław, Wójtowice, Zielonkowice, Żarów, Żelazna

Atrakcje turystyczne:
Zróżnicowane i czyste środowisko przyrodnicze oraz doskonałe położenie sprawiają, że gmina jest atrakcyjnym miejscem dla aktywnych form wypoczynku. Dlatego też, jednym z kierunków rozwoju gminy przyjętym w planie zagospodarowania przestrzennego, jest rekreacja.
W Głębocku znajdują się 2 zbiorniki wodne o powierzchni 42ha powstałe po byłej żwirowni. Ich linia brzegowa jest bardzo ciekawie ukształtowana, dając tym samym możliwość wypoczynku indywidualnym osobom jak i stwarzając warunki do biwakowania w większych grupach. W 2003 roku gmina sprzedała teren, a inwestor zadeklarował utworzenie ośrodka rekreacyjnego pn.: ,,Leśna Przystań”.
Położone malowniczo wsie gminy tworzą piękne panoramy z dominującymi sylwetami wież i kościołów gotyckich, barokowych, neostylowych oraz wież zamków i pałaców położonych w zespołach parków. Na wsiach dominuje zabudowa podkreślająca charakter wsi opolskiej.

Rekreacja:
- Gospodarstwo agroturystyczne w Jeszkotlach umożliwia połów ryb we własnych stawach hodowlanych,
- Skansen Pani Drozd w Głębocku,
- Ośrodek wypoczynkowy na byłej żwirowni w Głębocku „LEŚNA PRZYSTAŃ” - Ośrodek ten będzie wyposażony w halę sportową, w skład której będą wchodziły: siłownia i sauna; boisko do badmintona i korty tenisowe.
W północnej części obiektu usytuowany będzie hotel na 60 miejsc noclegowych wraz z salą konferencyjna i restauracją. Plaża i kąpielisko oraz pola namiotowe będą spełniały wszelkie wymogi sanitarne.
Udostępnionych również będzie 30 domków letniskowych wraz z placami zabaw dla dzieci oraz przystanią dla sprzętu wodnego i rowerowego.

Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe:
Gmina Grodków obejmuje swoim zasięgiem dwa rezerwaty.
- Rezerwat przyrody „KOKORYCZ”- teren rezerwatu porasta głównie las dębowy w wieku 110-150 lat z domieszką lipy, jesionu, grabu i klonu. W warstwie krzewów dominuje trzmielina i naloty jesionu. Powszechny jest tu zespół grądu niskiego w dwóch odmianach: kokoryczowa i z czosnkiem niedźwiedzim. W pierwszym podzespole rosną dwa gatunki kokoryczy: pusta i wątła. Od nich to wywodzi się nazwa rezerwatu. Zaznaczyć trzeba, że obie odmiany są na Opolszczyźnie wyjątkowo rzadkie. Na obszarze rezerwatu wykształcił się również łęg wiązowo – jesionowy i łęg wierzbowo – topolowy. Do roślin chronionych, rosnących w rezerwacie zaliczyć można śnieżyczkę przebiśnieg, łanowo kwitnącą wczesną wiosną na grądowych siedliskach oraz pierwiosnkę wyniosłą. Rzadko spotykane inne gatunki to: czosnek niedźwiedzi, kokoryczka wielokwiatowa i żywokost bulwiasty. Występują tu 92 gatunki roślin naczyniowych, a osobliwością przyrodniczą są dorodne, pomnikowe okazy dębów, jesionów i lip.
- Rezerwat przyrody ,,DĘBINA” – Rezerwat utworzono w celu ochrony rzadkiego w kraju drzewostanu grądowego w odmianie czosnkowej, zachowanego w prawie naturalnym stanie. Jest to żywa pamiątka szumiącej tu niegdyś Puszczy Niemodlińskiej. Drzewostan w wieku ok. 120-160 lat buduje przede wszystkim dąb, jesion oraz lipa. Jako domieszka występuje dąb czerwony, grab, modrzew, klon, jawor, świerk. W warstwie krzewów wyróżnia się trzmielina, bez czarny, podrosty brzozy, lipy i czeremchy. Marginalnie występuje lęg topolowo - wierzbowy. Wielką osobliwością szaty roślinnej jest tu łanowo występująca śnieżyczka przebiśnieg, której w takiej ilości próżno szukać w innych rejonach Opolszczyzny. Z gatunków chronionych spotykamy w ,,Dębinie” pierwiosnkę lekarską, kruszynę pospolitą, a z roślin rzadkich – kokoryczkę wielokwiatową, czosnek niedźwiedzi i żywokost bulwiasty. Ogromne egzemplarze dębów i jesionów, dochodzące do 150 cm pierśnicy, podkreślają wiekowy charakter tego zbiorowiska i stoją na straży stabilności leśnego ekosystemu.
W gminie Grodków istnieje obecnie 10 parków dworskich i jeden przypałacowy, uznane za zabytki kultury. Parki te znajdują się w miejscowościach:
- Gałązczyce – park dworski o powierzchni 1,79 ha,
- Gierów - park dworski o powierzchni 2,00 ha,
- Gnojna - park dworski o powierzchni 2,00 ha,
- Jędrzejów – park dworski o powierzchni 3,50 ha, zadrzewiony gatunkami drzew liściastych z domieszka świerku,
- Kobiela – park dworski o powierzchni 3,89 ha,
- Kopice – park przypałacowy o powierzchni 69,70 ha. Zadrzewienia liściaste są pozostałością dawnych lasów łęgowych, można tu spotkać chronione rośliny takie jak: kopytnik pospolity, czworolist pospolity. Jest to jeden z piękniejszych kompleksów na Opolszczyźnie. Ogromną wartość parku podwyższają malownicze ruiny pałacu i innych starych budowli rozsianych po całym parku. Uroku dodaje usytuowany przed pałacem staw. Kompleks ten zasługuje na szczególną ochronę i szybką renowację.
- Osiek Grodkowski – park dworski o powierzchni 5,18 ha,
- Strzegów – park dworski o powierzchni 5,00 ha,
- Starowice – park dworski o powierzchni 3,69 ha,
- Sulisław – park dworski o powierzchni 3,90 ha,
- Wierzbnik - park dworski o powierzchni 2,77 ha.
Na terenie Gminy Grodków znajduję się 4.185 ha lasów państwowych, administrowanych przez jednostki leśne:
- Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Tułowice,
- Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Prudnik,
- Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Henryków,
- Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Brzeg.
Są to przeważnie bory mieszane z takimi gatunkami jak: świerk, dąb, sosna, w domieszce jesion, olsza czarna, modrzew, brzoza.
Lasy w gminie położone są w dorzeczu Nysy Kłodzkiej, do której wpadają liczne rzeczki i potoki, w tym Młynówka, Stara Struga i Struga Grodkowska. Cieki te płyną w naturalnych korytach, stanowiąc cenną pozostałość naturalnej przyrody. Lasy mają charakter typowo nizinny, choć występują liczne niewielkie pagórki i wzniesienia. Tereny te są ostoją wielu gatunków zwierząt łownych (jeleń, sarna, dzik, lis, borsuk, kuna) i chronionych (orzeł bielik, bocian czarny, żuraw, wydra i bóbr)
Urozmaicona rzeźba terenu oraz liczne potoki pozwoliły na zlokalizowanie sieci stawów rybnych, co zdecydowanie podnosi walory turystyczne gminy Grodków.
Oprócz funkcji gospodarczych, lasy coraz częściej pełnią rolę poznawczą i turystyczną. Dla przyjeżdżających gości i mieszkańców Opolszczyzny Nadleśnictwa oferują liczne, zlokalizowane przy głównych trasach parkingi leśne.

Atrakcje architektoniczne:
- Ratusz: Wzniesiony został zapewne w XIV lub XV w., następnie w 1549 roku spalony i odbudowany koło roku 1555 staraniem biskupa Baltazara Promnitza. Ponownie zniszczony przez największy grodkowski pożar w roku 1833. Obecny ratusz, z zachowaniem pierwotnej wieży, wzniesiony został w 1840 roku wg projektu architekta Philippiego z Opola. Późnoklasycystyczny z wieżą gotycko-renesansową ratusz usytuowany jest pośrodku rynku. W sieni wmurowano tablicę z herbem biskupa Baltazara Promnitza i inskrypcją dotyczącą odbudowy ratusza w 1551 r.
- Kościół parafialny: Świątynia pod wezwaniem Św. Michała Archanioła została wybudowana w 1268 roku lub później. Była to budowla murowana jednonawowa bez kaplic. W 1363 roku kościół został rozbudowany. Ze starej budowli powstało prezbiterium, a do niego dobudowano nawę główną i dwie nawy boczne. Obok kościoła wybudowano dzwonnicę. Do 1473 roku kościół był pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny. Świątynia wielokrotnie była niszczona w wyniku pożarów, czy też wojen (zwłaszcza w wyniku wojny 30 - letniej). W wieku XVII, kościół przebudowywano, zwłaszcza w 1671 r. staraniem biskupa Sebastiana Rostocka. W roku 1893 nastąpiła częściowa regotyzacja kościoła.
- Świątynia posiada wczesnogotyckie prezbiterium o układzie wendyjskim pochodzące z XIII wieku, pozostała część kościoła ma układ polski. Przy prezbiterium znajduje się zachrystia z przełomu XV-XVI wieku. Ołtarz główny w stylu późno barokowym ufundowany został w 1729 r. przez księdza Henryka Schmidta, a wykonany przez rzeźbiarza Michała Kosslera z Niemodlina i malarza Melchiora Franciszka Ansi. Ponadto w kościele znajduje się barokowa chrzcielnica marmurowa, barokowy prospekt organowy i dzwon, który był przelany w 1833 r. i umieszczony nad prezbiterium.
- Wiatrak typu holenderskiego: bez skrzydeł, murowany, z przełomu XVIII i XIX wieku.
- Kościół ewangelicki: W 1766 roku założono w Grodkowie gminę ewangelicką i wzniesiony został kościół, który po jakimś czasie uległ zniszczeniu. Budowa obecnego rozpoczęła się w 1845 roku. Kościół zbudowany został w stylu neoromańskim, murowany z cegły, trójnawowy, bazylikowy, z wieżą o wysokości 39 metrów. Prawdopodobnie świątynia była pod wezwaniem św. Marcina. Po wojnie, w 1946 roku odprawiano tu nabożeństwa katolickie. Po naprawie kościoła katolickiego, świątynię ponownie przejęli ewangelicy. Jednak z uwagi na ciągle malejącą liczbę wiernych, po kilkunastu latach zaprzestano odprawiania nabożeństw. Od tego czasu kościół popadł w ruinę.
- Infrastruktura kolejowa: Od połowy XIX wieku miasto posiadało połączenie kolejowe z Nysą i Brzegiem, później również ze Strzelinem. Przy stacji Grodków Śląski znajduje się wiata z rzeźbionymi kolumnami nad jedynym już czynnym peronem w Grodkowie. Jest to przepiękna unikalna w skali kraju, drewniana konstrukcja, zbudowana prawdopodobnie w drugiej połowie XIX wieku, rozciągająca się na całej długości peronu. Charakterystyczna jest również zabudowa przejścia podziemnego. Przepięknym zabytkiem był również budynek stacji, jednak zniszczony podczas działań wojennych, nie zachował swojego dawnego charakteru
- Obwarowania miejskie: Pierwsze mury wzniesione zostały z kamienia narzutowego w latach 1296-1301 r. za panowania księcia świdnickiego Bolka I. W późniejszym czasie otoczono je fosą. Około 1351 r. z inicjatywy biskupa Przecława z Pogorzeli mury zostały nadbudowane z cegły i wzmocnione bramami wjazdowymi. Na początku XVII wieku wykonano remont obwarowań, a wieżą obronnym nadano cechy z renesansowe. Obecnie zachowały się tylko fragmenty murów obronnych wraz z wieżami bram: Ziębickiej i Lewińskiej, oraz basztą Więziennj. W miejscu zasypanej fosy znajdują się pasy zieleni miejskiej. W północnej części miasta przy baszcie więziennej pozostał odcinek muru niemal w pierwotnej wysokości.

Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia:
- „Remont połączony z modernizacja świetlicy we wsi Kobiela”, SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Priorytet 2 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskiej, Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, 166 178,92 zł
- „Remont połączony z modernizacja świetlicy we wsi Lubcz”, SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, Priorytet 2 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskiej, Działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego, 200 716,08 zł
- „Przebudowa dróg gruntowych z kanalizacją deszczową – Osiedle Mieszkaniowe Kwiatowa w Grodkowie – etap II”, Zintegrowany Program OperacyjnyRozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, Działanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, 1 940 990,44 zł
- Rowerem z Grodkowa do Jesenika, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 w ramach Funduszu Mikroprojektów, 77 950,00zł
- Budowa dóg gminnych wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Kościuszki-Żeromskiego w Grodkowie, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013 / Działanie 3.1.2 Drogi lokalne, 1 868 079,80zł
- Remont zabezpieczający Ratusza w Grodkowie, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013 / Działanie 5.3 Rozwój kultury oraz ochrona dziedzictwa kulturowego, 3 104 906,60zł
- Centrum edukacyjne wsi Jeszkotle, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013/ Działanie 3.4 Odnowa i rozwój wsi, 999 530,81zł
- Rewitalizacja otoczenia Ratusza w Grodkowie, Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2007-2013/ Działanie 6.1 Rewitalizacja obszarów miejskich, 4 468 203,09zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Gminie Grodków – etap I – Żelazna”, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013/ Działanie 3.3 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, 10 187 685,59zł

Imprezy:
1. „Przegląd Zespołów Kolędniczych i Kolędujących ZHP”- 2 dniowa impreza o zasięgu wojewódzkim – styczeń
2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy- koncerty na rzecz Fundacji – styczeń
3. „Kolęda Raz Jeszcze” – koncert kolęd w wykonaniu zespołów OkiR – styczeń
4. „Ferie 2007” konkursy artystyczne turnieje rekreacyjno – sportowe, zabawy, - luty
5. „52 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski”- eliminacje miejsko-gminne, wszystkie szkoły – luty
6. „Chorągwiany Festiwal Piosenki Harcerskiej” – przegląd o zasięgu wojewódzkim – marzec
7. „Hufcowy Przegląd Piosenki Harcerskiej” – marzec
8. „Przedszkolaki tańczą” – konkurs taneczny – marzec
9. IV Jarmark Wielkanocny „Pisanki kruszonki ... – Jarmark Polsko-Czeskiej tradycji wielkanocnej” – okres przed Wielkanocą
10. „XIV Powiatowy Festiwal Twórczości Artystycznej Szkół” (dla szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich ) przegląd w dziedzinach : plastyka, muzyka, teatr, taniec – kwiecień
11. „Koncert młodych talentów”- koncert muzyki poważnej w wykonaniu uczniów ogniska plastycznego przy OkiR i szkół muzycznych – maj
12. „Dzień Działacza Kultury”- impreza nagradzająca i promująca lokalnych pasjonatów i organizatorów życia kulturalnego Gminy Grodków – maj
13. Koncerty umuzykalniające dla uczniów szkół – Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera – 1x w miesiącu
14. „XXVII Festiwal Zespołów Artystycznych Nieprzetartego Szlaku” – maj
15. „Grodkowskie Dni Kultury” – Dni Miasta- prezentacja dorobku kulturalnego Grodkowian i miast partnerskich, wystawy, występy – czerwiec
16. „Ogólnopolskie Warsztaty Muzyczne”-klasy: gitara, bas, perkusja, instrumenty klawiszowe, wokal – lipiec
17. Festyny rodzinne – lipiec- sierpień
18. „Konkurs Amatorskich Małych Form Filmowych”- wrzesień
19. „ Dożynki Gminne”- muzyczne pożegnanie lata – wrzesień
20. „Międzynarodowe Konfrontacje Muzyczne – „ Muzyczna Jesień” – październik
21. „Bluesowe Andrzejki” – listopad
22. „XXII Dni Elsnerowskie”- listopad
23. „Spotkania Chórów”- listopad
24. „Mikołajki” – grudzień
25. Koncert na cele charytatywne – grudzień
26. Seanse filmowe – cały rok
27. Działalność wystawiennicza – malarstwo, grafika, twórczość ludowa– cały rok
28. Imprezy okolicznościowe z okazji Świąt Państwowych – cały rok

Kalendarz ważniejszych imprez w MiGBP w Grodkowie:
- Styczeń/Luty -zajęcia „Ferie w bibliotece”
- Marzec-spotkania z twórcami ludowymi poświęcone tradycjom wielkanocnym
- Kwiecień-imprezy czytelnicze, spotkania autorskie oraz wystawy związane z „ Światowym Dniem Książki i Praw Autorskich” oraz „Międzynarodowym Dniem Książki dla Dzieci”
- Maj-imprezy na „Tydzień Bibliotek” oraz „Tydzień Czytania”, gminne konkursy regionalne dla uczniów szkół podstawowych „Czy znasz dzieje Grodkowa?” i gimnazjalnych „Z przeszłości i teraźniejszości Miasta i Gminy Grodków” organizowane od 1997 roku, którym towarzyszą wystawy związane z regionem oraz spotkania z ludźmi ważnymi dla regionu
- Czerwiec-imprezy organizowane w „Międzynarodowy Dzień Dziecka”,uroczyste pasowania nowo przyjętych czytelników,wycieczka historyczno-krajoznawcza po gminie Grodków dla uczestników konkursów regionalnych
- Lipiec/Sierpień -zajęcia w ramach akcji „Wakacje w bibliotece”
- Październik-„Miesiąc Dobroci dla Zwierząt”, imprezy dot. opieki nad zwierzętami,spotkania z lekarzami weterynarii
- Listopad-„Światowy Dzień Pluszowego Misia”, cykl zajęć z najmłodszymi czytelnikami biblioteki
- Grudzień-tradycje Bożego Narodzenia
Przez cały rok biblioteka organizuje zajęcia biblioteczne, lekcje biblioteczne, wystawy, wycieczki, wykłady, konkursy oraz inne imprezy propagujące zbioru i działalność biblioteki.
Biblioteka gromadzi wszelkie zbiory, w tym ikonograficzne, dot. historii oraz współczesności miasta i gminy Grodków.

Cykliczne imprezy sportowo-rekreacyjne:
 • 1. Halowa Liga Mini Piłki Nożnej to impreza organizowana systematycznie już od 20 lat. W trakcie trzymiesięcznego okresu trwania tej imprezy (listopad, grudzień, styczeń) bierze w niej udział ok. 20 niezrzeszonych drużyn piłki nożnej z terenu naszej gminy.
 • 2. Halowy Turniej Mini Piłki Nożnej o „Puchar Grodkowa” organizowany od 7 lat tradycyjnie w m-cu lutym ma głównie za zadanie zapoznanie się z innymi tego typu środowiskami.
 • 3. Międzynarodowy Turniej Piłki Ręcznej Oldbojów o „Puchar Grodkowa” organizowany od 5 lat tradycyjnie w m-cu marcu z udziałem gości, zaprzyjaźnionych drużyn z Niemiec i Słowacji.
 • 4. Turniej Tenisa Stołowego organizowany w m-cach zimowych i adresowany zarówno do dorosłych jak i dzieci.
 • 5. Turniej Piłki Nożnej Zakładów Pracy rozgrywany rokrocznie na grodkowskim stadionie sportowym w dniu 1 maja.
 • 6. Wodna spartakiada to impreza adresowana do dzieci i młodzieży wypoczywającej na grodkowskim basenie kąpielowym. Tradycyjnie odbywa się w dwóch częściach: w lipcu i sierpniu. Impreza ta to zbiór zawodów związanych z wodą jak np. skoki do wody, pływanie na 25 i 50m, turniej piłki wodnej itp.
 • 7. Halowy Turniej Seniorów LZS w piłce nożnej jest organizowany od 8 lat w m-cu lutym.
 • 8. Halowy Turniej Trampkarzy LZS w piłce nożnej organizowany w m-cu marcu od 4 lat.
 • 9. Bieg Olimpijski pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego jest organizowany od 8 lat wspólnie z Klubem Olimpijczyka działającym przy PSP nr 3 w Grodkowie. Jest to niewątpliwie najbardziej masowa impreza, w której bierze udział od 1000 do 2500 uczestników.
 • 10. Sportowy Turniej Miast i Gmin, w którym nasza gmina bierze udział od pierwszej edycji tj. od 8 lat i który pilotuje oraz przygotowuje Ośrodek Kultury i Rekreacji. Impreza polega na czynnym uczestnictwie w jakiejkolwiek formie ruchu – jak największej ilości mieszkańców danej gminy. Grodków zajmował w tej imprezie kilkakrotnie I miejsce w swojej kategorii.
 • 11. Akcja „Ferie Zimowe” to cykl imprez sportowych organizowanych w szkolnej przerwie zimowej na hali sportowej i adresowanych do dzieci i młodzieży szkolnej.
 • 12. Akcja ,,Wakacje w mieście” to z kolei cykl imprez adresowanych do dzieci i młodzieży pozostających w wakacje w miejscach zamieszkania.
Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat brzeski
Obszar LGD:
Brzeska- Oławska Wieś Historyczna
Udział w programach:
Burmistrz:
Marek Antoniewicz
Adres:
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków
Liczba mieszkańców:
19 868osób
Telefon:
(+48) 077 404 03 00, (+48) 077 404 03 21
Fax:
(+48) 077 415 55 16
E-mail:
um@grodkow.pl
WWW:
http://www.grodkow.pl/
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Regulice
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Krupniok śląski
Liczba odwiedzin: 9865197
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO