Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Gminy
Baza powiatów i gmin ›› Gminy 
Lewin Brzeski
Podział geograficzno-administracyjny gminy:
Gmina Lewin Brzeski leży u ujścia Nysy Kłodzkiej do Odry, w zachodniej części województwa opolskiego przy głównych szlakach komunikacyjnych łączących południowo-zachodnią część Polski z rejonem środkowo-południowym. Od północy granicę gminy stanowi rzeka Odra. Południowym obrzeżem biegnie autostrada A4, łącząca gminę Lewin Brzeski z Dolnym i Górnym Śląskiem oraz Małopolską.

Siedziba urzędu:
Lewin Brzeski

Dane kontaktowe:
Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim
Rynek 1,
49-340 Lewin Brzeski
tel. +48 77 424 66 00
fax +48 77 424 66 38
e-mail: lb@lewin-brzeski.pl


Ludność: 13,5 tysięcy mieszkańców

Powierzchnia: 15.970 ha

Wykaz sołectw:
 1. Błażejowice
 2. Borkowice
 3. Buszyce
 4. Chróścina
 5. Golczowice
 6. Jasiona
 7. Kantorowice
 8. Leśniczówka
 9. Łosiów
 10. Mikolin
 11. Nowa Wieś Mała
 12. Oldrzyszowice
 13. Przecza
 14. Ptakowice
 15. Różyna
 16. Sarny Małe
 17. Stroszowice
 18. Skorogoszcz
 19. Strzelniki
 20. Wronów


Atrakcje turystyczne:
Zróżnicowane i czyste środowisko przyrodnicze oraz doskonałe położenie sprawiają, że gmina jest atrakcyjnym terenem aktywnych form wypoczynku. Gmina Lewin Brzeski charakteryzuje się dużym bogactwem stojących wód powierzchniowych. Pod tym względem należy do najbardziej zasobnych gmin Opolszczyzny. O atrakcyjności tych miejsc świadczą licznie odwiedzający akweny wodne osoby zamieszkałe nie tylko na Opolszczyźnie, ale również na Dolnym i Górnym Śląsku. Pomiędzy zbiornikami pożwirowymi w Kantorowicach gmina Lewin Brzeski wydzieliła działki rekreacyjne przeznaczone pod zabudowę letniskową. Tereny te rozwijają się bardzo dynamicznie - przez ostatnie kilka lat pomiędzy zbiornikami utworzył się pas małych, murowanych i przytulnych domków letniskowych. Ich właścicielami są osoby stale zamieszkałe zarówno na terenie województwa opolskiego, dolnośląskiego i śląskiego. Działki mają wielkość ok. 3 arów, a ich koszt to ok. 15zł/m2. Dwa największe z nich, położone blisko siebie, koło miejscowości Ptakowice, o łącznej powierzchni 80 ha, posiadają ciekawie ukształtowaną linię brzegową sprzyjającą wypoczynkowi osób prywatnych , jak i biwakowania zorganizowanych grup. Pomiędzy akwenami znajduje się teren z wydzielonymi działkami rekreacyjnymi dla indywidualnych nabywców oraz około dwa hektary gruntu przeznaczonego na duży kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy i pole namiotowe. W granicach miasta Lewin Brzeski usytuowany jest zbiornik wodny o powierzchni około 25 hektarów, z przygotowanym miejscem do kąpieli, zapleczem sanitarnym, parkingiem i wolnymi terenami do dalszego zagospodarowania. Przez Gminę Lewin Brzeski przebiega trasa turystyczna „Szlakiem polichromii gotyckich" w kościołach w Łosiowie, Strzelnikach, Różynie i Buszycach. Przez Gminę Lewin Brzeski wiedzie też wytyczony szlak rowerowy długości 81 km. Trasa prowadzi przez najciekawsze tereny przyrodnicze i obejmuje swoim zasięgiem ważniejsze zabytki gminy. Przebieg szlaku , dla zwiększenia atrakcyjności, jak również dla większego bezpieczeństwa rowerzystów został wytyczony głównie drogami gruntowymi, przez rzadko uczęszczane tereny. Pożwirowe akweny wodne, przecinające gminę rzeki, starorzecza i oczka wodne są bardzo atrakcyjne dla wędkarzy i zwolenników innych form wypoczynku nad wodą.

Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe:
Na walory krajobrazowe gminy składają się, oprócz Doliny rzeki Odry i Nysy Kłodzkiej, mniejsze potoki, nieliczne lasy i stawy, od bardzo dużych po oczka wodne, zadrzewienia śródpolne, a także w dużej mierze liczne obiekty kulturowe. Malowniczo położona jest większość wsi ze sterczącymi sylwetkami wież kościołów w stylu gotyckim, barokowym, neostylowym. Walory krajobrazowe gminy kształtowane są przez bieg i starorzecza rzeki Odry i Nysy Kłodzkiej, lasy stanowiące otuliny wsi oraz Stawy Niemodlińskie. W kompleksach leśnych we wschodniej części gminy istnieje obszar chronionego krajobrazu „Bory Niemodlińskie", który utworzony został dla ochrony największego płatu naturalnej roślinności i bogatej fauny lewego brzegu Odry w województwie opolskim. Drugim interesującym turystycznie obszarem jest „Stobrawski Park Krajobrazowy" stanowiący ostoję ptactwa o randze europejskiej. Na terenie gminy Park obejmuje dolinę Odry i Nysy Kłodzkiej wraz z kompleksami lasów i starorzeczami w okolicy Wronowa i Zawadna.

Atrakcje architektoniczne:
Na terenie Gminy Lewin Brzeski jest wiele atrakcji architektonicznych, m.in.: zabytkowe kościoły gotyckie i barokowe, zamki i pałace położone w zespołach parków przypałacowych. Do wyróżniających się obiektów sakralnych na terenie Gminy należy m.in.: Kościół w Strzelnikach, Małujowicach, Pogorzeli i Krzyżowicach.


Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia:
 1. „Rewaloryzacja zabytkowego parku w Skorogoszczy".
 2. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w centrum miasta Lewin Brzeski".
 3. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Łosiowie - budowa boisk sportowych".
 4. „Budowa oczyszczalni ścieków BIOCOS wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Lewinie Brzeskim"
 5. „Budowa kanalizacji sanitarnej na Zatorzu w Lewinie Brzeskim wraz z przyłączami".


Imprezy:
 • Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych HERODY (styczeń)
 • Święto Kwiatów OODR Łosiów (maj)
 • Zlot Motocyklowy (maj)
 • Dni Lewina (maj/czerwiec)
 • Turniej Sołectw (maj/czerwiec)
 • Święto Róży w Różynie (czerwiec)
 • Wojewódzka Spartakiada Osób Niepełnosprawnych (czerwiec)
 • Dni Otwartych Drzwi OODR Łosiów (czerwiec)
 • Ogólnopolski Plener Malarski im. Nastasa Diakowskiego (lipiec)
 • Wernisaż Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego
 • Dożynki Gminne (wrzesień)
 • Europejskie Dni Dziedzictwa w Skorogoszczy (wrzesień)
 • Biesiada Kresowa (listopad)
Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat brzeski
Obszar LGD:
Brzeska- Oławska Wieś Historyczna
Udział w programach:
Burmistrz:
Artur Kotara
Adres:
Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski
Liczba mieszkańców:
13460
Telefon:
(+48) 077 424 66 00
Fax:
(+48) 077 424 66 00
E-mail:
umig@lewin-brzeski.pl
WWW:
http://www.lewin-brzeski.pl/
BIP:
http://bip.lewin-brzeski.pl/
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Kozłowice
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Drozdżowa Babka Wielkanocna
Liczba odwiedzin: 9875312
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO