Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Gminy
Baza powiatów i gmin ›› Gminy 
Namysłów
Gmina Namysłów

1. Podział geograficzno-administracyjny gminy

Gmina Namysłów położona jest w północno – zachodniej części województwa opolskiego, na obszarze o płaskiej rzeźbie terenu. Graniczy od zachodu z województwem dolnośląskim, od północy z gminą Wilków i województwem wielkopolskim, od południa z gminą Lubsza, a od wschodu z gminą Świerczów i gminą Domaszowice. Gmina Namysłów położona jest w północnej części województwa opolskiego na Równinie Oleśnickiej na wysokości od 137 do 194 m n.p.m. Swoim terytorium obejmuje znaczny obszar prawego pobrzeża Odry zamkniętego na północy Wałem Trzebnickim a na wschodzie Wysoczyzną Wieruszowską. Południową granicę gminy Namysłów stanowi Stobrawa i dolina Odry. Stolicą Gminy jest miasto Namysłów, będące ośrodkiem administracyjnym, a także centrum gospodarczym i kulturalnym. Tu koncentruje się działalność produkcyjna, handlowo - usługowa oraz lokalne życie społeczne. Miasto zostało założone w XIII wieku. Prawa miejskie uzyskało około 1249 r.

2. Siedziba urzędu

Urząd Miejski w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3,
46-100 Namysłów

3. Dane kontaktowe (adres, numer telefonu, faxu, adres strony internetowej, adres e-mail)

Urząd Miejski w Namysłowie
ul. Stanisława Dubois 3,
46-100 Namysłów
Tel. 077/419-30-00,
Fax 077/410-03-34
www.namyslow.eu
urzad.miejski@namyslow.eu
sekretariat@namyslow.eu
4. Ludność

26 129 osób

5. Powierzchnia

290 km2

6. Wykaz sołectw

1. Sołectwo Baldwinowice,
2. Sołectwo Barzyna,
3. Sołectwo Brzezinka,
4. Sołectwo Brzozowiec,
5. Sołectwo Bukowa Śląska,
6. Sołectwo Głuszyna,
7. Sołectwo Igłowice,
8. Sołectwo Jastrzębie,
9. Sołectwo Józefków,
10 Sołectwo Kamienna,
11. Sołectwo Kowalowice,
12. Sołectwo Krasowice,
13. Sołectwo Ligota Książęca,
14. Sołectwo Ligotka,
15. Sołectwo Łączany,
16. Sołectwo Michalice,
17. Sołectwo Mikowice,
18. Sołectwo Minkowskie,
19. Sołectwo Niwki,
20. Sołectwo Nowe Smarchowice,
21. Sołectwo Nowy Folwark,
22. Sołectwo Objazda,
23. Sołectwo Pawłowice Namysłowskie,
24. Sołectwo Przeczów,
25. Sołectwo Rychnów,
26. Sołectwo Smarchowice Małe,
27. Sołectwo Smarchowice Śląskie,
28. Sołectwo Smarchowice Wielkie,
29. Sołectwo Smogorzów,
30. Sołectwo Woskowice Małe,
31. Sołectwo Ziemiełowice,
32. Sołectwo Żaba.


7,8. Atrakcje turystyczne; Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe

Ziemia Namysłowska znajduje się kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Wrocławia, między Oleśnicą a Kluczborkiem, na pograniczu Dolnego i Górnego Śląska oraz Wielkopolski. Właśnie to położenie wraz z charakterystycznymi cechami pogranicza przesądzają o atrakcyjności turystycznej Ziemi Namysłowskiej. To tutaj zobaczymy wyjątkową obfitość dworków, pałaców i wiejskich parków oraz murowanych kapliczek i drewnianych krzyży, które z pewnością wzbudzą zainteresowanie miłośników historii i zabytków kultury materialnej, przyrodników, myśliwych, wędkarzy i zbieraczy runa leśnego a także pasjonatów hippiki, czyli wszystkich tych, którzy nie są obojętni na dziedzictwo kulturowe i piękno przyrody naszego kraju. Najcenniejszymi zabytkami są tu obiekty sakralne (kościoły), kapliczki oraz założenia rezydencjonalne dworskie i folwarczne, a także układy ruralistyczne z zabudową mieszkalno - gospodarczą.

9. Atrakcje architektoniczne

Namysłów posiada dobrze zachowany średniowieczny układ urbanistyczny, którego ozdobą są liczne zabytkowe budowle. Namysłów posiada dobrze zachowany średniowieczny układ urbanistyczny, bogaty w zabytkowe budowle. Zachowane w całości założenie lokacyjne o obrysie zbliżonym do równoramiennego trójkąta, wydłużonego na osi wschód - zachód, którego zachodni wierzchołek zajmuje zamek. Układ ulic regularny, szachownicowy, z prostokątnym rynkiem, w którego części wschodniej znajduje się ratusz. Ulice wybiegające z narożników rynku oraz przecinające w połowie dłuższe jego pierzeje (pn. i pd.). Ulice wychodzące z narożników wschodnich i zachodnich łączą się wrzecionowato w miejscu bram, z których zachowała od wschodu Krakowska; od zachodu Wrocławska, zniesiona w 1863 r.
Gotycki Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (przy ul. Staromiejskiej) z przełomu XIII i XIV wieku. Murowany z kamienia polnego i cegły, parokrotnie przebudowywany. Posiada barokowy ołtarz główny z drugiej połowy XVII wieku z parą kolumn i naddatkami o dekoracji chrząstkowej oraz ozdobnym zwieńczeniem. W polu środkowym późnogotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z końca XV wieku. Nad ołtarzem znajduje się owalny malowany medalion z Trójcą Świętą pochodzący z XVIII wieku. Dodatkowo kościół charakteryzuje się drewnianym chórem muzycznym z ok. 1600 roku. Na zewnętrznej ścianie kościoła kamienna płyta nagrobna Marii Seyvin ur. Reichert, zmarłej w 1780 roku.
Gotycki Kościół p.w. św. Piotra i Pawła (przy ul. Kościelnej) z początku XV wieku. Później parokrotnie przebudowywany. Trzynawowy, halowy z cegły, z użyciem kamienia w detalu, o sklepieniach żebrowych, gwiaździstych i przeskokowych. W zamknięciu nawy głównej zwornik z głową św. Jana Chrzciciela. Wśród zworników z herbami jeden z orłem śląskim. Na pozostałych trzech wschodnich przęsłach nawy głównej zworniki z płaskorzeżbami m. in. Baranka, głową Chrystusa w nimbie, tarczą z lwem czeskim, krzyżem (być może zakonu krzyżackiego) i insygniami rzemieślniczymi.
W miejscach spływów sklepień wsporniki w kształcie szyszek oraz żeńskich i męskich masek, a po bokach zamknięcia z postaciami św. Piotra i św. Pawła. W bocznych nawach zworniki z powtarzającymi się motywami występującymi w nawie głównej - głowa Chrystusa, lew czeski, gmerki, gwiazdy i rozety. Do najcenniejszych zabytków kościoła należy duży drewniany krzyż z figurą Chrystusa z 1500 roku. Kościół na zewnątrz opięty jest szkarpami dwuuskokowymi, z dolnym uskokiem i zwieńczeniami zakończonymi trójkątnie. Wieża rozdzielona tynkowanymi fryzamiopaskowymi na cztery kondygnacje. Pod wieżą neogotycki portal.
Gotycki Kościół p.w. św. Franciszka z Asyżu i św. Piotra z Alkantary (skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego). Prezbiterium z poczatku XIV wieku, rozbudowany na kościół halowy ok. 1420 roku. W drugiej połowie XVII wieku nastąpiła barokowa przebudowa wnętrz. Kościół murowany z cegły o układzie gotyckim. Trójnawowy, pierwotnie halowy, obecnie z rzędami kaplic i emporami. Filary w nawie głównej opięte pilastrami, dźwigającymi uproszczone belkowanie. Na zewnątrz kościół opięty jest szkarpami dwuuskokowymi, z wysokim oprofilowanym cokołem. Do dziś zachowane są resztki dekoracji wnętrz - w zachodniej kaplicy po stronie północnej fragmenty polichromii barokowej, imitującej baldachim z draperią natomiast we wschodniej kaplicy po stronie południowej na sklepieniu XVII-wieczne barokowe sztukaterie i polichromia. Kościół posiada bogatą dekorację akantową i palmetową, obejmującą cztery owalne płyciny z malowanymi scenami z życia św. Bonawentury.
Gotycki Ratusz (w Rynku) wzniesiony w latach 1374-89, później parokrotnie przebudowywany. Murowany z cegły. Pierwotny XV-wieczny główny budynek z wieżą z XIV wieku zbudowano na rzucie prostokątnym. Powiększony przez dobudowanie w XVIII i XIX wieku od południa, zachodu i północy członów otaczających wieżę. Na zewnątrz elewacje dłuższych boków budynku głównego pierwotnie czteroosiowe, obecnie rytm osi przekształcony. Wieża w dolnej części pochodzi z lat 1381-89, górna nadbudowana po pożarze w 1483 roku Hełm na wieży późnoreneasansowy, baniasty.

Kamieniczki (północna pierzeja Rynku),

• kamieniczka nr 3, XVI-wieczna., przebudowana w XIXw., piętrowa z drugim piętrem w poddaszu, wielotraktowa. Elewacja trójosiowa ze schodkowym szczytem,
• kamieniczka nr 4, XVI-wieczna, przekształcona w XVIIIw., dwupiętrowa o elewacji czteroosiowej. Szczyt dwustrefowy ze spływami i trójkątnym przyczółkiemk
• kamieniczka nr 5, XVI-wieczna, przebudowana w XVIIIw., dwupiętrowy, z trzecim piętrem na poddaszu. Elewacja trójosiowa z trójkątnym szczytem. Zachowana klasycystyczna drewniana klatka schodowa,
• kamieniczka nr 6, XVI-wieczna, przekształcona w XVIIIw. i na przełomie XIX i XXw., narożna, piętrowa z drugim piętrem na poddaszu. Elewacja frontowa czteroosiowa. Szczyt ujęty falistymi spływami, zwieńczony trójkątnym przyczułkiem,
• kamieniczka (ul. Krakowska 12), XVII-wieczna, barokowa. Budynek narożny, dwupiętrowy - na piętrze okna w obramieniach profilowanych, zwieńczonych niskimi trójkątnymi szczycikami. Powyżej prostokątne płyciny i gzyms przebiegający na wysokości ław okiennych drugiego piętra. Dach trójspadowy z drewnianą lukarną o odcinkowym zwieńczeniu, ze spływami po bokach.


10. Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krasowicach” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 Wartość całkowita projektu blisko 278.591 zł, środki własne w wysokości 105.765 zł, dofinansowanie 172.726,00 zł. – 2005 r.

„Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompowniami w miejscowościach: Józefków, Michalice, Kamienna” Całkowita wartość projektu wyniosła 1 769 134,04 zł. Uzyskane dofinansowanie w ramach Przedakcesyjnego Instrumentu Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich wyniosło 807 136,40 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej blisko 672.000 zł, wkład własny blisko 289.997 zł – 2003 r.

„Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych – wymiany i budowa sieci wodociągowych rozdzielczych z przyłączami (sieci tranzytowe)” Lokalizacja Woskowice Małe, Bukowa Śląska, - Woskowice Małe, Ligota Książęca-Minkowskie, Minkowskie-Krzemieniec, Pawłowice. Koszt całkowity blisko 619.738 zł, środki własne – blisko 181.388 Agencja Nieruchomości Rolnej - blisko 423.08 zł. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych EKOWOD sp. z o.o - 15.720 – 2004 r.

Remont Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Głuszynie Koszt całkowity projektu wyniósł 323 564,13 zł. Dofinansowanie z Banku Światowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło 72 382,00 zł, wkład własny 251 182,13zł. W ramach projektu wykonano: 1 naprawę tynków wewnętrznych, 2) docieplenie ścian zewn., 3) wymianę instalacji centralnego ogrzewania, 4) )wymianę wyeksploatowanej instalacji wodno – kanalizacyjnej wraz z osprzętem sanitarnym, 5) wymianę instalacji elektrycznej, 6) wymianę drzwi wewnętrznych od sal lekcyjnych i sanitariów, 7) wykonanie posadzki i podłóg w czterech salach lekcyjnych i korytarzu, malowanie pomieszczeń szkoły. Termin realizacji: 28.05.2004 - 28.02.2005 r.

Remont Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jastrzębiu. Koszt całkowity projektu wyniósł 224 564,24 zł zł. Dofinansowanie z Banku Światowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło 94 921,00 zł, wkład własny 129 643,24 zł. W ramach projektu wykonano: 1) wymianę stolarki okiennej, 2) docieplenie ścian zewn., 3) wymianę instalacji centralnego ogrzewania, 4) malowanie sal i korytarzy, 5) dodatkowe wyposażenie sal lekcyjnych w stoliki przedszkolne, krzesełka, zestawy do gier dla potrzeb wychowanków oraz zestawy pomocy dydaktycznych.. Termin realizacji: 28.05.2004 – 28.02.2005 r.

„Remont Gimnazjum w Smogorzowie” Koszt całkowity projektu wyniósł 245 999,34 zł. Dofinansowanie z Banku Światowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło 93 479,00 zł, wkład własny 152 520,34 zł. W ramach projektu wykonano: 1) wymianę stolarki okiennej, 2) docieplenie ścian zewn., 3) wymianę instalacji centralnego ogrzewania, 4) remont possadzek i korytarzy. Termin realizacji: 28.05.204 – 28.02.2005 r. Celem zadania było przeprowadzanie gruntownego remontu obiektu, który pełnił kiedyś funkcję kuźni. Obiekt znajduje się bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 454 Namysłów - Opole. Wartość projektu wyniosła 66 700,00 zł. 51 700,00 zł pochodziło z budżetu Gminy Namysłów, natomiast 15 000,00 zł pochodziło z dotacji celowej Samorządu Województwa Opolskiego.

„Przebudowa świetlicy wiejskiej w Krasowicach” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rowój obszarów wiejskich 2004-2006 Wartość całkowita projektu blisko 278.591 zł, środki własne w wysokości 105.765 zł, dofinansowanie 172.726,00 zł. – 2005 r.

„Rozbudowa składowiska odpadów w Ziemiełowicach” Całkowita kwota projektu wyniosła 3 359 483,47 zł. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, gdzie wysokość dofinansowania wyniosła 1 138 862,54 zł oraz budżetu państwa, skąd Gmina Namysłów uzyskała 300 854,60 zł. Projekt obejmował: 1)wykonanie kwatery do składowania odpadów o pow. 1,21 ha wraz z całą infrastrukturą, 2)rozbudowę i modernizację istniejącego budynku socjalnego, 3)zakup kompaktora oraz programu obsługującego składowisko wraz z przenośnym komputerem.

Budowa placów zabaw w miejscowościach: Barzyna, Krasowice, Niwki, Nowy Folwark, Woskowice Małe, Ziemiełowice. Koszty całkowite projektu wyniosły 97 231,56 zł wkład własny wyniósł blisko 39 000.00 zł, dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wyniosło 58 433 zł. Koszt placu zabaw w Krasowicach wyniósł ok. 16.205 zł Prace związane z rzeczową realizacją operacji budowy placów zabaw, zostały wykonane od dnia 25.08.2009r. do 30.09.2009r., zgodnie z zawartą umową. W ramach operacji wybudowano 6 placów zabaw w miejscowościach: Barzyna. Krasowice, Niwki, Nowy Folwark, Woskowice Małe, Ziemiełowice. Każdy z placów zabaw zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, został wyposażony w dwustanowiskową huśtawkę wahadłowa, huśtawkę wagowa – ważka, huśtawkę sprężynowa – konik, karuzelę 4 stanowiskowa, zjeżdżalnię, ławkę, kosz parkowy oraz tablicę z regulaminem placu zabaw. Realizacja operacji przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej miejscowości, dodatkowo budowa bezpiecznych i nowoczesnych placów zabaw wpłynie pozytywnie na stan wydolności i sprawności fizycznej dzieci.

Budowa placów zabaw w miejscowościach: Baldwinowice, Brzozowiec, Bukowa Śląska, Głuszyna, Igłowice, Jastrzębie, Kamienna, Kowalowice, Ligota Książęca, Minkowskie, Nowe Smarchowice, Objazda. Pawłowice Namysłowskie, Rychnów, Smarchowice Małe, Smarchowice Śląskie, Smarchowice Wielkie, Smogorzów, Żaba. Koszty całkowite projektu wyniosły 271 890,00 zł, wkład własny wyniósł blisko 160 460,00 zł, dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wyniosło 111 430,00 zł. Koszt jednego placu zabaw wyniósł ok. 14 310 zł. Każdy z placów zabaw został wyposażony w dwustanowiskową huśtawkę wahadłową, huśtawkę wagową-ważka, huśtawkę sprężynową-konik, karuzelę 4 stanowiskową, zjeżdżalnię, ławkę, kosz parkowy oraz tablicę z regulaminem placu zabaw. Realizacja operacji przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej miejscowości w których realizowany był projekt. Dodatkowo budowa bezpiecznych i nowoczesnych placów zabaw wpłynie pozytywnie na stan wydolności i sprawności fizycznej dzieci.

Modernizacja Małej Elektrowni Wodnej w Michalicach współfinansowanej ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. Projekt przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Namysłów oraz zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery. Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 366 000,00 zł, kwota dofinansowania w ramach PROW 2007-2013 wyniesie 184 263,00 zł., a pozostała kwota to środki własne Gminy Namysłów. Termin realizacji - październik 2010 r.

Zakup kabiny sortowniczej na składowisko odpadów w Ziemiełowicach. Koszt całkowity przedsięwzięcia 311 216,97 zł, wkład własny blisko 138.717 zł, dofinansowanie 172 500 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Termin realizacji: czerwiec 2010 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Smarchowicach Małych Całkowita wartość zadania wynosi 2 228 489,72 zł. Dofinansowanie z PROW w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" wyniesie 1 298 661,00 zł, 389 500,00zł pochodzi z pożyczki WFOŚiGW, a pozostała kwota to środki własne Gminy Namysłów. Zakończenie prac planowane jest w listopadzie 2010 r.

Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysłowie (etap I) – przedsięwzięcie zrealizowane w latach 2006-2008. koszt całkowity wyniósł 10 658 457,00 zł, dofinansowanie 1)Europejski Fundusz Rozwoju Regionalny - 1 661 746,91 zł, 2) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 2 000 000,00 zł, 3) Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Opolskiego na lata 2005-2006 - 716 205,00 zł. Projekt CTiR w Namysłowie objął:
1) budowę niecki pływackiej o wymiarach 25x12,5 m, głębokość od 1,2 do 1,8m, 2) basen rekreacyjny o średnicy 7,5 m i głębokości 1,0 m z atrakcjami wodnymi, 3) dwie wanny spa, 4) nowoczesne zaplecze szatniowo-sanitarne, 5) centrum rehabilitacji, 6) sala konferencyjna, hotel, mała gastronomia, bar, elektroniczny system obsługi klienta.

Centrum Turystyki i Rekreacji w Namysłowie (etap II) - Całkowita wartość projektu wyniosła 7 252 253,58 zł i była finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 w kwocie 2 747 500,00 zł i środków Gminy Namysłów w kwocie 4 504 753,58 zł. Projekt obejmował wybudowanie: 1) basenu rekreacyjnego o pow. 484,23 m2 z atrakcjami wodnymi:3 – dyszowym masażem karku, 5 – dyszowym masażem stóp, 5 – dyszowym masażem pleców, zjeżdżalnią długości 70 m, basen przystosowany dla osób niepełnosprawnych, 2) brodziku dla dzieci o pow. 86,59 m2 z dwoma zjeżdżalniami i grzybkiem wodnym, 3) budynek techniczny z infrastrukturą towarzyszącą, 4) budynek szatniowo – sanitarny. System uzdatniania wody w obiegu zamkniętym z czynnym przelewem wokół niecek basenowych oraz instalacja solarna z kolektorami słonecznymi zapewniają komfort użytkowania od wiosny do jesieni, wypoczynek w czystej, podgrzewanej wodzie.

Budowa ulicy Kolejowej w Namysłowie wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem – projekt zrealizowano w 2009 r. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniósł 1 567 234,84 zł., dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 wyniosło - 1 332 149,61 zł., wkład własny 235 085,23 zł. Projekt obejmował: Projekt obejmował: 1) wykonanie jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 4,50-5,00 na długości 850 m wraz z chodnikiem z kostki betonowej, 2) wykonanie oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej.

Budowa i przebudowa dróg wraz z ciągami pieszo rowerowymi w północnej części Namysłowa. Termin realizacji: 04.2009-12.2009 r. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniósł 3 790 000,00 zł Dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 wyniosło 1 895 000,00 zł, wkład własny 1 895 000,00 zł. W ramach inwestycji wykonano: 1) przebudowę drogi gminnej wraz z budową chodnika, odwodnieniem i przebudową oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamienna, 2) przebudowę kanalizacji deszczowej wraz z przebudową drogi gminnej (ulica Pułaskiego), 3) budowę chodnika i kanalizacji deszczowej ( ulica Staromiejska oraz ulica Pułaskiego)


11. Imprezy

Uczestnictwo i współorganizacja lokalnych, środowiskowych, regionalnych akcji, imprez, konkursów, przeglądów, turniejów i festiwali na szczeblu podstawowym, gminnym, powiatowym np.:
1) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - styczeń,
2) Konkurs na Amatorską Twórczość Artystyczną Namysłowska Majowa Giełda Kultury - maj,
3) Festyny i dożynki wiejskie lipiec – wrzesień
4) Konkurs historyczny DZIEJE NAMYSŁOWA – maj
5) Przegląd Szkolnych Zespołów Amatorskich - marzec

Organizacja i współorganizacja imprez lokalnych o charakterze okolicznościowym, w tym: Święta państwowe i gminne :

1) Rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja - 3 maja,
2) Święto Ludowe / Zielone Świątki - czerwiec
3) Jarmark Rozmaitości ( wspólnie z PFRON – występy zespołów osób niepełnosprawnych, konkurs plastycznych placówek rehabilitacyjnych i opiekuńczych województwa opolskiego ) – czerwiec
4) Cykl imprez - Dni Namysłowa - w ramach Namysłowskiej Wiosny Kulturalnej – maj – czerwiec,
5) Dożynki Gminne - wrzesień
6) Narodowe Święto Niepodległości – listopad.


Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat namysłowski
Obszar LGD:
Stobrawski Zielony Szlak
Udział w programach:
Burmistrz:
Krzysztof Kuchczyński
Adres:
ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów
Liczba mieszkańców:
26 129
Telefon:
(+48) 077 419 03 00
Fax:
(+48) 077 410 03 34
E-mail:
urzad.miejski@namyslow.eu
WWW:
http://www.namyslow.eu
BIP:
http://www.bip.namyslow.eu
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Krasowice
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Śliszki – potrawa wigilijna
Liczba odwiedzin: 9856587
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO