Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Gminy
Baza powiatów i gmin ›› Gminy 
Domaszowice
1. Podział geograficzno-administracyjny gminy

Gmina Domaszowice położona jest w północnej części województwa opolskiego;
graniczy z gminami: Świerczów, Wołczyn, Namysłów, Rychtal, Pokój; gmina składa się z 11 sołectw.
Gmina Domaszowice zaliczana jest w części południowej i środkowej do makroregionu
Nizina Śląska i mikroregionu Równina Oleśnicka, natomiast w części północnej do Wysoczyzny Wieruszowskiej.
Cały teren gminy jest nachylony w kierunku południowym.

2. Siedziba urzędu
Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice

3. Dane kontaktowe (adres, numer telefonu, faxu, adres strony internetowej, adres e-mail
Urząd Gminy Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice
tel./fax 77 410 82 50, 410 82 85
www.domaszowice.pl
ug@domaszowice.pl

4. Ludność
3.811

5. Powierzchnia
114 km2

6. Wykaz sołectw
Domaszowice, Gręboszów, Siemysłów, Strzelce, Wielołęka, Nowa Wieś, Zofijówka, Dziedzice, Włochy, Polkowskie, Woskowice Górne

7. Atrakcje turystyczne
Liczne zabytki oraz pomniki przyrody, a także parki dworskie i podworskie, bogate tereny leśne i łowieckie.
- Zbiornik wodny Karier w Wielołęce
- Planowany użytek ekologiczny „Międzybrodzie”
- Park dworski w Gręboszowie

8. Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe
- część gminy położona jest na obszarze chronionego krajobrazu Lasów Stobrawsko-Turawskich, bogatego w gatunki roślin, podlegających ochronie prawnej
- park dworski w Gręboszowie - o powierzchni 5,86 ha, założony w XVIII w.
- park dworski w Strzelcach – o powierzchni 4,90 ha założony w XVIII/XIXw.
- parki podworskie znajdujące się w miejscowościach - Domaszowice, Siemysłów i Woskowice Górne
- pomniki przyrody w miejscowości Gręboszów i Polkowskie (dąb szypułkowy, sosna pospolita, 2 aleje lipowe, dzikie czereśnie)
- planowany użytek ekologiczny „Międzybrodzie”

9. Atrakcje architektoniczne
Dom, w którym ostatnie lata życia zamieszkiwał Jan Skala – poeta serbołużycki w Dziedzicach
Zabytki:
- Dziedzice: Grób Jana Skali na cmentarzu parafialnym 1945r.
- Domaszowice: Kaplica murowana 2 poł. XIXw.
- Gręboszów: Kościół filialny p.w. św. Katarzyny murowany, 1897-99, restaurowany 1936-37, Kordegarda z bramą wjazdową murowana, 2 poł. XIXw., Brama wjazdowa pałacowa murowana, XIXw., Spichlerz pałacowy murowany, 1 poł. XIXw., Spichlerz w zespole folwarcznym murowany, ok. 1840r., Gorzelnia murowana, 1 poł. XIXw., Stajnia murowana poł. XIXw., Park pałacowy XVIIIw., Cmentarz parafialny koniec XVIIIw., Mogiły ofiar II wojny światowej, Nagrobek Jana Maurycego v. Prittwitz-Gaffron, 1789r., Nagrobek Gustawa Adolfa Hanckler v. Donnersmarck, 1813r.
- Siemysłów: Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych murowano-drewniany, 1824, 1862-63, Park dworski.
- Strzelce: Kościół parafialny p.w. św. Marcina murowany, XIV, XV/XVI, XVIIw., Pałac murowany, 1 ćw. XIXw., Park.
- Wielołęka: Kaplica murowana, 4 ćw. XIXw., Budynek byłej szkoły murowany, 1 ćw. XXw., Kapliczka słupowa murowana, z cegły, XIX/XXw.
- Włochy: Kościół parafialny p.w. Wniebowzięcia NMP murowany, XIII, XV, XVIII, XIXw., Plebania murowana, 4 ćw. XIXw., Gorzelnia murowana, koniec XIXw., Kapliczka słupowa murowana, z cegły, XIX/XXw.
- Woskowice Górne: Kościół parafialny p.w. św. Józefa murowany, 1896-97.

10. Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia

- Przebudowa drogi gminnej-ul. Polna w miejscowości Domaszowice, SAPARD, wartość 268.500 zł, w tym dofinansowanie 201.375 zł
- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Włochy, SAPARD, wartość 506.344,56 zł, w tym dofinansowanie 327.388,04 zł
- Utworzenie Wiejskiego Centrum Kultury w Strzelcach, SPO „Modernizacja i restrukturyzacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, wartość 150.621 zł, w tym dofinansowanie 87.490 zł
- Rozbudowa Ośrodka Sportu i Rekreacji w Domaszowicach, SPO „Modernizacja i restrukturyzacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”, wartość 392.972,17 zł, w tym dofinansowanie 249.608 zł
- Modernizacja drogi gminnej w Siemysłowie, ZPORR, wartość 224.820,45 zł, w tym dofinansowanie 186.218,54 zł
- eUrząd dla mieszkańca Opolszczyzny, ZPORR, wartość 168.422 zł, w tym dofinansowanie 120.682 zł
- Przebudowa świetlicy wiejskiej w Siemysłowie, PROW 2007-2013, wartość 408.602,62 zł, w tym dofinansowanie 251.190 zł
- Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Domaszowicach szkołą równych szans, PO KL, wartość 58.944 zł, w tym dofinansowanie 58.944 zł
- Aktywna integracja kobiet w Gminie Domaszowice, PO KL, wartość 88.330 zł, w tym dofinansowanie 88.330 zł
- Aktywna integracja mieszkańców Gminy Domaszowice, PO KL, wartość 89.623,45 zł, w tym dofinansowanie 89.623,45 zł
- Aktywna integracja mieszkańców Gminy Domaszowice, PO KL, wartość 94.259 zł, w tym dofinansowanie 94.259 zł

11. Imprezy
Dni Domaszowic (lipiec)
Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze (maj-czerwiec)
Dożynki Gminne (wrzesień)
Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat namysłowski
Obszar LGD:
Stobrawski Zielony Szlak
Udział w programach:
Adres:
ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice
Liczba mieszkańców:
3 811
Telefon:
(+48) 77 410 82 85, (+48) 77 410 82 50
Fax:
(+48) 77 410 82 85
E-mail:
ug@domaszowice.pl
WWW:
http://www.domaszowice.pl/
BIP:
http://www.bip.domaszowice.pl
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Pilszcz
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Piwo miodowe
Liczba odwiedzin: 9865083
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO