Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Gminy
Baza powiatów i gmin ›› Gminy 
Kluczbork
Podział geograficzno-administracyjny gminy:
Kluczbork jest miastem powiatowym położonym w południowo-zachodniej części Polski. Według fizyczno-geograficznej regionalizacji Polski miasto wraz z otaczającym obszarem położone jest na pograniczu makroregionów Niziny Śląskiej (318.5) i Wyżyny Woźnicko-Wieluńskiej (341.2). Współrzędne geograficzne miasta: 18°13' długości geograficznej wschodniej i 50° 57' szerokości geograficznej północnej..
Kluczbork leży na przecięciu się szlaków kolejowych i drogowych, krzyżują się tu 3 drogi krajowe nr 45 Opole-Łódź, nr 11 Katowice-Poznań, nr 42 w kierunku Wrocławia. Kluczbork leży w pobliżu granicy z Niemcami i Czechami i jest oddalony 60 km od autostrady A 4. Największe miasta w pobliżu: Wrocław (96 km), Katowice (98 km), Łódź (140 km), Opole (45 km). Teren wyniesiony jest tutaj na 177-189 m n.p.m. (środek rynku leży na wys. 183 m n.p.m.). Deniwelacje w gminie sięgają 50-60 m - max. wys. dochodzi do 240 m n.p.m. w okolicach Biadacza i Bąkowa.
Kluczbork leży nad rzeką Stobrawą i Młynówką, posiada również zbiorniki wodne - obecnie można wyróżnić Staw Kościuszki (dawniej Millera) oraz wyrobisko żwirowni w Lesie Miejskim. Od kilku lat planuje się budowę zbiornika za żwirownią.

Siedziba urzędu:
Urząd Miejski
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork

Dane kontaktowe:
Urząd Miejski
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork
tel. 77 / 418 14 81
fax. 77 / 418 22 30
www.kluczbork.pl
um@kluczbork.pl

Ludność:
Miasto: 24 803
Obszar wiejski: 12 171
Razem: 36 974 (dane na dzień 30.06.2010)

Powierzchnia Gminy: 217 km2, Miasto: 12 km2

Wykaz sołectw:
Gmina Kluczbork liczy 23 sołectwa: Bażany, Bąków, Biadacz, Bogacica, Bogacka Szklarnia, Bogdańczowice, Borkowice, Czaple Stare, Gotartów, Krasków, Krzywizna, Kujakowice Dolne, Kujakowice Górne, Kuniów, Ligota Dolna, Ligota Górna i Zamecka, Łowkowice, Maciejów, Nowa Bogacica, Smardy Dolne, Smardy Górne, Unieszów, Żabiniec.

Atrakcje turystyczne:
 • Szlak Architektury Drewnianej
 • Pieszy szlak spacerowy po Kluczborku
 • Szlak rowerowy "Szlakiem dawnego rzemiosła i pomników przyrody 44 km"
 • Szlak rowerowy "Gościnne zagrody 40 km"
 • Wieża widokowa przy gotyckim kościele pw. Zbawiciela
 • Muzeum im. Jana Dzierżona


Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe:
 • Kompleks leśny Bory Stobrawskie
 • Stobrawa - prawobrzeżny dopływ Odry
 • Leśny Rezerwat Przyrody "Bażany"
 • Stobrawski Park Krajobrazowy

Pomniki przyrody
Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Stobrawsko–Turawskich
 • Bąków; zabytkowy park przypałacowy
 • Bogdańczowice; zabytkowy park, XIX w.
 • Kluczbork; park miejski, ogród willowy (park)
 • Maciejów; zabytkowy park pałacowy XVIII/XIX w.
 • Smardy Dolne; zabytkowy park pałacowy II poł. XIX w.


Atrakcje architektoniczne:
Zabytki architektury sakralnej:
 • Bąków; kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP, drewniany, pocz. XVI w. (znajduje się w nim największy i najstarszy tryptyk na Śląsku),plebania z 1845 r.
 • Ligota Górna; kaplica cmentarna, drewniana
 • Maciejów; kościół ewangelicki, drewniany
 • Biadacz; kościół filialny z lat 1842-1843
 • Bogacica; kościół parafialny pw. Św. Trójcy
 • Kluczbork; kościół ewangelicki pw. Chrystusa Zbawiciela, gotycki, XIV, XVIII w., kościół pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych, neogotycki, 1911-1913 r., dawna plebania ewangelicka przy ul. Gdacjusza, XVIII/XIX w., kaplica cmentarna, II poł. XIX w.
 • Kujakowice Górne; kościół parafialny z 1912 r.
 • Kuniów; kościół parafialny pw. Św. Jana Chrzciciela z 1798 r. z zabytkowymi organami z 1934 r., kaplica z 1907 r.
 • Krzywizna; Kościół neogotycki z XIX w.
 • Ligota Dolna; kaplica ewangelicka z 1900 r.
 • Łowkowice; kościół parafialny pw. Nawiedzenia MB, XIX w.
 • Bąków; zespół pałacowy, I poł. XIX w. (pałac, park)
 • Bogacica; dwór, I poł. XIX w.
 • Bogdańczowice; zabytkowy park, XIX w.
 • Kluczbork; park miejski, ogród willowy (park)
 • Maciejów; zespół pałacowy XVIII/XIX w. (pałac, park)
 • Smardy Dolne; zespół pałacowy II poł. XIX w. (pałac, park)
 • Bąków; mogiła braci Augusta i Emila Bassy (na cmentarzu katolickim)
 • Bogacica; mogiła powstańców śląskich na cmentarzu przykościelnym
 • Kluczbork; zbiorowa mogiła żołnierzy z września 1939 r. (na cmentarzu parafialnym), cmentarz wojenny Armii Radzieckiej przy ul. Opolskiej, mogiła powstańca śląskiego Henryka Dubiela (na cmentarzu parafialnym)
 • Krasków; cmentarz żydowski z połowy XVIII w.
 • Bogacica; spichlerz, 3 przydrożne kapliczki
 • Kluczbork; tradycyjny układ urbanistyczny, tzw. śląski typ rozplanowania, tradycyjny układ urbanistyczny, tzw. śląski typ rozplanowania, Stare Miasto, mury obronne, XV/XVI w., Brama Krakowska, ratusz z dwoma dwufrontowymi kamieniczkami pozostałymi z dawnego barokowego zespołu "Dwunastu Apostołów", XVIII/XIX w., budynek więzienia, siedziba Muzeum im. Dzierżona – budynek wzniesiony na fundamentach zamku stojącego przy murach miejskich, dawna baszta zamkowa przebudowana na pocz. XX w. na wieżę ciśnień,
 • Kuniów; zabytkowa piekarnia, zabytkowa kuźnia
 • Łowkowice; wiatrak z 1868 r.
 • Maciejów; Pasieka Zarodowa z dworkiem i skansenem
Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia:
2007-2010 r. Gminny Konkurs Odnowy Wsi

2010 r.
 • Wojewódzki Kampus Sportowo-Rekreacyjny „STOBRAWA”
 • Remont Wiejskiego Domu Kultury w Bogacicy
 • Remont Wiejskiego Domu Kultury w Ligocie Górnej
 • Remont Świetlicy wiejskiej w Kujakowicach Górnych
 • Izba Regionalna w Kuniowie
 • Remont Wiejskiego Domu Kultury w Bąkowie


2006 r.
 • Centrum Kulturalno-Edukacyjne i Sportowo-Rekreacyjne w Kujakowicach Górnych
 • Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Kuniowie
 • Rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Bąkowie


Imprezy:
 • Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów Młodszych „Po ziemi kluczborskiej i oleskiej”, powiat kluczborski i oleski, pierwszy tydzień maja
 • Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Jednostek OSP Gminy Kluczbork, ostatni tydzień maja
 • Międzynarodowa Olimpiada Sportowa Osób Niepełnosprawnych, stadion miejski w Kluczborku, czerwiec
 • Okręgowe Zawody Konne w Skokach przez Przeszkody, boisko treningowe stadionu miejskiego w Kluczborku, czerwiec
 • Międzynarodowy Turniej Piłkarski Trampkarzy, stadion miejski w Kluczborku, lipiec
 • Mistrzostwa Polski Głuchoniemych w Piłce Nożnej, stadion miejski w Kluczborku, wrzesień
 • Ogólnopolski Turniej Tańca Break-Dance „ŁA-MANIA”, hala OSiR, październik
 • Międzynarodowy Turniej w Karate Tradycyjnym, hala OSiR, listopad
 • Turnieje szachowe
 • Europejski Festiwal Muzyki Organowej,
 • Dni Kluczborka, czerwiec
 • Święto Kołocza Śląskiego, czerwiec
 • Majówka na rowerze, maj
 • Majówka Stowarzyszeń, maj
 • Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Kluczborskie Trele”, czerwiec
 • Dożynki Gminne, wrzesień
 • Informacje:
  Województwo:
  opolskie
  Powiat:
  Powiat kluczborski
  Obszar LGD:
  Dolina Stobrawy
  Udział w programach:
  Burmistrz:
  Jarosław Kielar
  Adres:
  ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork
  Liczba mieszkańców:
  36 974 (dane na dzień 30.06.2010)
  Telefon:
  (+48) 077 418 14 81 do 85
  Fax:
  (+48) 077 418 22 30
  E-mail:
  um@kluczbork.pl
  WWW:
  http://www.kluczbork.pl/
  BIP:
  http://www.bip.kluczbork.pl/
  Migawki z Opolszczyzny
  Sołectwo Stare Kolnie
  Zobacz także
  Produkt tradycyjny
  Miody rudnickie
  Liczba odwiedzin: 9865274
  Data aktualizacji: 2020-11-15
  Wykonanie: P®ESTO