Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Gminy
Baza powiatów i gmin ›› Gminy 
Głuchołazy
Podział geograficzno-administracyjny gminy:
Gmina Głuchołazy leży w południowej części województwa opolskiego, w powiecie nyskim u podnóża Gór Opawskich, najdalej na wschód wysuniętego pasma Sudetów. Od południa Gmina Głuchołazy graniczy z Republiką Czeska na odcinku ok. 35 km.

Siedziba urzędu:
Miasto Głuchołazy

Dane kontaktowe:
Rynek 15,
48-340 Głuchołazy,
Tel. 774092100,
Fax. 774092101,
www.gucholazy.pl,
umig@glucholazy.pl

Ludność: Ok. 26 tys

Powierzchnia:
gmina Głuchołazy 167,6 km2 (miasto Głuchołazy 7 km2),

Wykaz sołectw:
17 sołectw: Biskupów, Bodzanów, Burgrabice, Charbielin, Gierałcice, Jarnołtówek, Konradów, Markowice, Nowy Las, Nowy Świętów, Podlesie, Pokrzywna, Polski Świętów, Sławniowice, Stary Las, Sucha Kamienica, Wilamowice Nyskie.

Atrakcje turystyczne:
Malowniczy krajobraz Sudetów Wschodnich, górzyste tereny, z bogatą i często unikatową florą i fauną, liczne szlaki turystyczne piesze i rowerowe, przygraniczne położenie oraz bliskość z jednej strony jezior Nyskiego i Otmuchowskiego z drugiej strony pięknych Gór Jesenickich tworzą znakomite warunki do wypoczynku i rekreacji. Do głównych atrakcji turystycznych gminy można zaliczyć: najwyższy szczyt Gór Opawskich – Biskupia Kopa, Park Zdrojowy, rezerwaty przyrody i Park Krajobrazowy Góry Opawskie.
Najważniejsze ośrodki w liczbie 54 są zlokalizowane na terenie Głuchołaz, Jarnołtówka i Pokrzywnej i liczą łącznie 4 180 miejsc noclegowych (całorocznych i sezonowych).
Gminę charakteryzuje duża liczba restauracji, kawiarni i innych lokali gastronomicznych.
Miasto posiada Centrum Informacji Turystycznej.

Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe:
- Biskupia Kopa szczyt górski (889 m n.p.m.)
- Park Krajobrazowy „Góry Opawskie”
- Rezerwat "Cicha Dolina", "Las Bukowy" , „Nad Białką”
- Pomniki przyrody:Gmina Głuchołazy: 5 lip drobnolistnych, 2 dęby szypułkowe i 2 topole białe. Tutaj zlokalizowane są najstarsze pomniki: lipy rosnące na głuchołaskim Rynku oraz w Jarnołtówku i Pokrzywnej, liczące sobie ponad 300 lat.

Szlaki piesze:
Szlak czerwony biegnący przez Kopę Biskupią, Głuchołazy aż do Paczkowa. Najdłuższy szlak umożliwiający poznanie najważniejszych atrakcji Gór Opawskich.
Szlak Żółty Najpopularniejszy szlak prowadzący z Jarnołtówka i Pokrzywnej do schroniska PTTK na Biskupiej Kopie
- „Szlak Przełomu Złotego Potoku” oznakowany na niebiesko biegnie z Jarnołtówka przez Olszak do Pokrzywnej, a następnie na zbocza Kopy Biskupiej przechodząc przez „Gwarkową Perć” i „Piekiełko”.
- „Szlak Złotych Górników” oznakowany na żółto biegnie w obrębie Góry Parkowej przez tereny dawnej eksploatacji złota , natomiast szlak niebieski biegnie wzdłuż kaplic drogi krzyżowej.
- Szlak Miejski
Ścieżki przyrodniczo- dydaktyczne
- Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Z Jarnołtówka do Rozdroża Pod Piekiełkiem" 2,0 km,
- Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Z Pokrzywnej przez Olszak i Żabie Oczko do Jarnołtówka" 4,3 km,
- Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Przez Górę Chrobrego w Głuchołazach" 5,0 km
- Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Doliną Bystrego Potoku na Biskupia Kopę" 7,4 km
Szlaki rowerowe:
- Turystyczna trasa rowerowa "Gór Opawskich" Głuchołazy – Konradów – Jarnołtówek – Pokrzywna –Debowiec- Prudnik i Głuchołazy- Gierałice – Biskupów- Burgrabice - Sławniowice
- Trasa Rowerowa Krajowa Nr 60- trasa przebiega przez południową część powiatu nyskiego wśród malowniczego krajobrazu Jeziora Nyskiego, Otmuchowskiego i podnóża Gór Opawskich.
- Trasa Rowerowa Międzynarodowa nr R9 -trasa wiedzie poprzez miejscowości położone wzdłuż zbiorników retencyjnych Otmuchowa i Nysy do granicy z Czechami w miejscowości Głuchołazy w kierunku do Brna.
Park Zdrojowy w Głuchołazach
Miejsce wypoczynku w części zdrojowej miasta. W parku. Nowa kompozycja parku będzie stanowić spójną całość, a wydzielone w nim strefy będą się wzajemnie przenikać i uzupełniać. W parku wyodrębniono części:
- leśną
- edukacyjną
- wypoczynkową (alpinarium)
- wodoleczniczą
- miejską
Obszar ten łączy unikatowe warunki klimatyczne z hydroterapią w otoczeniu środowiska naturalnego o wyjątkowych walorach krajobrazowych.
Walory uzdrowiska:
Niezwykle istotnym walorem gminy Głuchołazy jest klimat od stuleci uważany za leczniczy. Do dnia dzisiejszego leczy się tu schorzenia układu oddechowego, nerwowego i krążenia dzięki funkcjonującym placówkom: ZOZ w Głuchołazach oraz Szpital Specjalistyczny MSWiA.

Atrakcje architektoniczne:
W mieście można odwiedzić dobrze zachowane relikty przeszłości: obwarowania miejskie z XIII-XIV w, wieża Bramy Górnej, zabytkowy kościół parafialny p.w. św. Wawrzyńca z zachowanym wczesnogotyckim portalem, jednym z najstarszych zabytków tego typu w Polsce. Wiele uroku dodają miastu zachowane dziewiętnastowieczne kamienice oraz szachownicowy układ urbanistyczny miasta z obszernym, pełnym zieleni rynkiem. W okolicach miasta znajdują się ślady dawnej eksploatacji złota w postaci starych szybów, sztolni i wyrobisk pochodzących z XIII- XVI w.

Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia:
- Dziedzictwo Wincentego Priessnitza na pograniczu polsko-czeskim- projekt wspólfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013. Przekraczamy Granice
- Odnowienie i wyznakowanie szlaków turystycznych na pograniczu polsko-czeskim, Spacery po miastach uzdrowiskowych - Jesenik i Głuchołazy, Międzynarodowy Festiwal Piosenki Turystycznej ''KROPKA'' w Głuchołazach, Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Gór Opawskich
- projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej 2007-2013 Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska Przekraczamy granice
- Wyrównanie szans i jakości usług edukacyjnych uczniów szkól podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Głuchołazy – 9.1.2 POKL

Imprezy:
  • Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej KROPKA w Głuchołazach
  • Festiwal Czeskiej Piosenki Turystycznej TRAMPSKA HUDBA
  • Ogólnopolski Bieg Służb Mundurowych
  • Święto Gór Opawskich
  • Grand Prix Głuchołaz w siatkówce plażowej
Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat nyski
Obszar LGD:
Nyskie Księstwo Jezior i Gór
Udział w programach:
Burmistrz:
Edward Szupryczyński
Adres:
Rynek 15, 48-340 Głuchołazy
Liczba mieszkańców:
25678
Telefon:
(+48) 077 409 21 00
Fax:
(+48) 077 409 21 01
E-mail:
umig@glucholazy.pl
WWW:
http://www.glucholazy.pl/
BIP:
http://gmina.glucholazy.sisco.info/
Migawki z Opolszczyzny
Gmina Chrząstowice
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Pańćkraut z żeberkami
Liczba odwiedzin: 9856706
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO