Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Gminy
Baza powiatów i gmin ›› Gminy 
Kamiennik
Podział geograficzno-administracyjny gminy
Gmina Kamiennik położona jest w południowo-zachodniej części województwa opolskiego w powiecie nyskim przy granicy z województwem dolnośląskim. Gmina sąsiaduje od północy z gminą Przeworno, od zachodu z gminą Ziębice, od strony południowej z gminą Otmuchów, a od wschodu z gminą Pakosławice i Grodków. Zachodnia granica gminy Kamiennik stanowi granicę powiatu nyskiego i województwa opolskiego

Siedziba urzędu:
Siedzibą Urzędu Gminy jest Kamiennik

Dane kontaktowe:
Urząd Gminy Kamiennik,
ul. 1 Maja 69,
48-388 Kamiennik
Telefon: 077 4312 135
Fax.: 077 4312 196
Adres strony internetowej: www.kamiennik.pl
E-mail: ugkam69@interia.pl

Ludność: 3691 mieszkańców

Powierzchnia: 8898,27 ha

Wykaz sołectw: Sieć osadniczą gminy tworzy 13 wsi i 3 przysiółki:
 • Białowieża z przysiółkami Siodłary i Suliszów,
 • Chociebórz,
 • Cieszanowice,
 • Goworowice z przysiółkiem Tarnów,
 • Kamiennik,
 • Karłowice Małe,
 • Karłowice Wielkie,
 • Kłodobok,
 • Lipniki,
 • Ogonów,
 • Szklary,
 • Wilemowice,
 • Zurzyce


 • Atrakcje turystyczne:
  Gmina ma bardzo malownicze położenie. Pofałdowany teren gminy sprzyja uprawianiu turystki pieszej i rowerowej. We wsiach należących do gminy znajdują się piękne kapliczki, kościoły i pomniki, które najlepiej podziwiać podczas wycieczek. Można tu nacieszyć się przestrzenią i podziwiać piękno wsi opolskiej.

  Atrakcje przyrodnicze:
  Gmina położona jest w obrębie Wzgórz Niemczańsko - Strzelińskich.
  System powiązań przyrodniczych, poza kompleksami leśnymi w rejonie wsi Kłodobok i Szklary, następuje głównie poprzez dolinę rzeki Krynki (dopływ rzeki Oławy) i rzeki Korzkiew stanowiących podstawowy ekosystem gminy. Osobliwością są występujące na terenie gminy nietoperze. Zamieszkują one strychy domów mieszkalnych, zabudowań gospodarczych, wieże kościołów. Istnienie kolonii rozrodczej stwierdzono jedynie w Karłowicach Wielkich. Aktywne nietoperze obserwowano także w Ogonowie, Białowieży Dolnej, Wilemowicach i Cieszanowicach. Na terenie gminy znajdują się pomnikami przyrody objętymi szczególną ochroną:
  • jałowiec pospolity rosnący w Wilemowicach, przy drodze do leśniczówki, wiek ok.100 lat,
  • buk zwyczajny rosnący w Cieszanowicach, wiek ok.300 lat,
  • dąb szypułkowy rosnący w Wilemowicach, wiek ok.300 lat,
  • dąb szypułkowy rosnący w Białowieży.

  Występują również przepiękne i malownicze zabytkowe parki:
  • Cieszanowice - zabytkowy park krajobrazowo - dworski z dworem z I poł. XVIII wieku o powierzchni 6,2 ha;
  • Wilemowice - zabytkowy park przypałacowy z XIX wieku, o powierzchni 1,4 ha;
  • Goworowice - zabytkowy park przypałacowy z XX wieku, o powierzchni 2,5 ha.


  Atrakcje krajobrazowe:
  W gminie Kamiennik jest bardzo duże zróżnicowanie geomorfologiczne oraz złożona geneza krajobrazu. Wzgórza tworzą rozległe malownicze faliste i pagórkowate powierzchnie. Całość falistego, pagórkowatego i wzgórzowego krajobrazu porozcinana jest licznymi, wyraźnie wciętymi w podłoże dolinkami dopływów Nysy Kłodzkiej i Oławy.Obszary poszczególnych wsi charakteryzują się zróżnicowanymi warunkami geomorfologicznymi. Najmniej zróżnicowane są w strefie występowania tarasów rzecznych dolin szczególnie większych rzek. Najbardziej zróżnicowaną rzeźbą charakteryzują się wsie położone częściowo w głębokich dolinkach, a częściowo na wysoczyznach polodowcowych ostańcami denudacyjnymi osadów trzeciorzędowych i starszych.

  Atrakcje architektoniczne:
  Podstawowymi elementami zachowanego dziedzictwa kulturowego są zabytkowe obiekty, układy przestrzenne i krajobrazowe pałace, zespoły dworsko parkowe i pałacowo parkowe oraz charakterystyczne dla Dolnego Śląska układy ulicowe z dość dobrze zachowanymi zagrodami. Do ważniejszych zabytków architektury zaliczyć można:
  • Pałac z końca XIX wieku z otaczającym go parkiem krajobrazowym oraz Rzeźba kamienna, barokowa - św. Jan Nepomucena z XVIII wieku w Wilamowicach
  • Dwór z XIX wieku oraz kościół parafialny z barokowym wystrojem w Kamienniku
  • Późnobarokowy kościół parafialny pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Szklarach
  • Dwór Śląski z XVIII wieku z parkiem dworskim w Cieszanowicach
  • Dom, w którym urodził się wybitny malarz niemiecki Eduard Grutzner w Karłowicach Wielkich
  • Kamienie graniczne, romańskie z 2 poł. XIII wieku w Chocieborzu i Lipnikach


  • Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia:
   Projekty zrealizowane przez Gminę Kamiennik dofinansowane były głównie przez MENiS, PAOW, FOGR, MSWiA i PROW. Łączna kwota dofinansowania wyniosła 3.356.000,00 zł. Dzięki dofinansowaniu zrealizowano takie projekty jak: „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Karłowicach Wielkich”, „Remont świetlicy wiejskiej w Szklarach wraz z zagospodarowaniem terenu”, „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku”, „Remonty nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach: Kamiennik, Szklary, Wilemowice, Lipniki”, „E-urząd dla mieszkańca Opolszczyzny”, „Zabezpieczenie, oznakowanie oraz ogrodzenie zabytkowych słupów granicznych „Granicy Św. Jana””, „Modernizacja drogi gminnej nr 104511 O relacji Karłowice Wielkie – Słupice”, „Przebudowa drogi gminnej nr 104501 O relacji Szklary-Cieszanowice”.

   Imprezy:
   Do najważniejszych imprez kulturowych można zaliczyć:
   • Koncert orkiestry dętej oraz mandolinistów połączony z kwesta dla Orkiestry Świątecznej Pomocy (styczeń)
   • Gminny Konkurs na najpiękniejsza palmę wielkanocną (kwiecień)
   • Uroczystość z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
   • Gminny przegląd teatralny (czerwiec).
Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat nyski
Obszar LGD:
Złota Ziemia
Udział w programach:
Wójt:
Kazimierz Cebrat
Adres:
ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik
Liczba mieszkańców:
3691 mieszkańców
Telefon:
(+48) 077 431 21 96
Fax:
(+48) 077 431 21 96
E-mail:
ugkam69@interia.pl
BIP:
http://www.bip.kamiennik.aro.pl/
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Radłów
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Jabłka odmiany Wealthy
Liczba odwiedzin: 9865165
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO