Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Gminy
Baza powiatów i gmin ›› Gminy 
Nysa
Podział geograficzno-administracyjny gminy
Gmina Nysa licząca 217 km2, w tym miasto 27 km2, jest gminą miejsko-wiejską, w skład której wchodzi miasto Nysa oraz 25 sołectw.
Spośród 62 tys. mieszkańców gminy 50 tys. stanowią mieszkańcy miasta Nysa, będącego jednocześnie siedzibą największego w województwie opolskim, bo liczącego ponad 150 tys. mieszkańców, powiatu nyskiego.
Region nyski położony jest w południowo-zachodniej części Opolszczyzny, na Przedgórzu Sudeckim.
Dogodne położenie miasta na skrzyżowaniu szlaków komunikacyjnych zapewnia dobre połączenie z dużymi aglomeracjami miejskimi i ośrodkami gospodarczymi Dolnego i Górnego Śląska oraz Republiką Czeską.
Jednym z turystycznych atutów miasta, oprócz dobrze zachowanej zabytkowej architektury, jest także Jezioro Nyskie o powierzchni ok. 22 km2. Gmina Nysa, w której użytki rolne zajmują ok. 15 tys. ha, z uwagi na swoje dobre tradycje kultury agrarnej i niezdegradowane środowisko naturalne, stanowi zaplecze wysokiej jakości produktów rolnych.
Istotnym elementem w życiu miasta jest bliskie sąsiedztwo z Republiką Czech - sprzyjające wzajemnej wymianie handlowo-turystycznej i wpływające w znaczący sposób na obroty handlowe miasta.
Gmina Nysa posiadając powyższe cechy i wartości dąży do harmonijnego i stałego rozwoju wszystkich dziedzin życia społeczno-gospodarczego, w ścisłym powiązaniu z tradycją i charakterem regionu.

Siedziba urzędu: Miasto Nysa

Dane kontaktowe:
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
tel. 4080500
fax. 4332705
e-mail: nysa@www.nysa.pl
www: www.um.nysa.pl

Ludność: 58000 (w tym ok. 46000 stanowią mieszkańcy Nysy)

Powierzchnia: 218 km2 w skład której wchodzi miasto Nysa (27km2) i 26 sołectw

Wykaz sołectw:
26 sołectw: Biała Nyska, Domaszkowice, Głybinów, Goświnowice, Hajduki Nyskie, Hanuszów, Iława, Jędrzychów, Kępnica, Konradowi, Koperniki, Kubice, Lipowa, Morów, Niwnica, Podkamień, Przełyk, Radzikowie, Regulice, Dusocin, Sękowice, Siestrzechowice, Skorochód, Wierzbięcice, Wyszków Śląski, Złotogłowice

Atrakcje turystyczne:
Są to:
- Jezioro Nyskie
- Zabytki architektoniczne
- Szlaki turystyczne Nysy;
- Szlak świątyń Śląskiego Rzymu - przykład różnych stylów architektonicznych:
1.gotycki kościół św. Jakuba
2.wczesnobarokowy kościół Wniebowzięcia NMP
3.kościół św. Piotra i Pawła - przykład pełni baroku
4.późnobarokowy kościół św. Dominika
5.kościół św. Elżbiety - przykład neoromańskiego stylu, charakterystycznego dla pruskich budowli sakralnych.
•Długość trasy: 7km
•Czas trwania wycieczki: 5h
- Szlak miary jerozolimskiej – kościół Bożogrobców- św. Piotra i Pawła - kościół jerozolimski pw. Św. Krzyża.
•Długość trasy: 3 km
•Czas trwania wycieczki: 2h
- Szlak pamięci i wdzięczności - kościół św. Jakuba - kaplica przy al. Wojska Polskiego - kościół św. Rocha – Mariahilf
•Długość trasy: 8km
•Czas trwania wycieczki: 6h
- Śladami Marii Luizy Merkert – miejsca na szlaku: 1. Tablica na Domu Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety. "Proszę z miłością i cierpliwością pielęgnować chorych" - Maria Luiza Merkert, 2.Liceum Ogólnokształcące „Carolinum” : napis – „Czyń wszystkim wiele dobra” - Maria Luiza Merkert
Miejsce pielęgnacji chorych uczniów, a także w czasie wojny austriacko - pruskiej (1866) i francusko - pruskiej (1870/71) żołnierzy i jeńców wojennych (Austriaków i Francuzów).
- Trasy rowerowe:- Trasa rowerowa szlakiem nyskich grodów zamków i twierdz
- Fortyfikacje

Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe:
W obrębie gminy występują: rezerwat przyrody Przyłęk, Otmuchowsko-Nyski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz ostoje przyrody (projektowana) Natura 2000, będące elementami środowiska objętymi ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Do głównych zalicza się: Nysę Kłodzką, Białą Głuchołaską, Kamienicę.

Atrakcje architektoniczne
Nysa nazywana była „Śląskim Rzymem”. Była jednym z najbardziej rozpoznawalnych, a zarazem najważniejszych miast w Polsce. Jej nazwa pojawia się w „Kronikach Świata” Hartmanna Scheda z 1493r, zaraz po polskich miastach jak Kraków i Wrocław, dzięki czemu rozkwitała zarówno w dziedzinie ekonomii, jak i kultury pomimo rozmaitych (historycznych) przeciwności losu: najazdy, inwazje, a nawet pożary.
Do dzisiaj można podziwiać wiele cennych zabytków z różnych epok historycznych:
- Kościół Św. Jakuba i Św. Agnieszki zwany Bazyliką Mniejszą
- Dzwonnica
- Kościół Św. Barbary
- Kościół Św. Piotra i Pawła
- Kościół Wniebowzięcia NMP
- Collegium Św. Anny
- Dworzec Biskupi
- Pałac Biskupi
- Zabytkowe kamieniczki
- Dom Wagi Miejskiej
- Mury warowne
- Wieże przebrane
- Fontanna trytona
- Piękna Studnia

Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia:
 • PO KL „Nowoczesny Przedszkolak”
 • „Lato w Nysie, zima w Deseniku” – budowa infrastruktury drogowo-parkingowej
 • „Nysa-Kołomyja dobre praktyki:
 • ZPORR „Park Krajobrazowo-Przyrodniczy Twierdzy Nysa – etap I”
 • INTERREG IIIA „Fortyfikacje Nyskie transgranicznym dziedzictwem kulturowym”
 • INTERREG IIIA „Utrwalone w kadrze pejzaże Ziemi Nyskiej”
 • INTERREG IIIA „Metalowa twierdza platforma współpracy rockowej młodzieży Euroregionu Pradziad”
 • PHARE CBC „Europo! I my jesteśmy tutaj”
 • PHARE CBC „Czas letnich zabaw w Euroregionie Pradziad”
 • PHARE CBC „Nysa w Szumperku traktatem Wiedeńskim”
 • SAPARD „Akcja promocyjna walrów agroturystycznych sołectw gminy Nysa”


Imprezy:
 • Dni Nysy
 • Jarmark Jakubowy
 • Dni Twierdzy Nysa
 • Metalowa twierdza – dni muzyki rockowej i metalowej
 • Grand Prix w siatkówce plażowej
 • Eliminacje Mistrzostw polski w skuterach wodnych
 • Regaty „O Błękitną wstęgę Jeziora Nyskiego”
 • Muzyka w zabytkowych kościołach i wnętrzach Księstwa Nyskiego
 • Folk Fiesta
 • Festiwal Ognia i Wody
Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat nyski
Obszar LGD:
Nyskie Księstwo Jezior i Gór
Udział w programach:
Burmistrz:
Jolanta Barska
Adres:
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
Liczba mieszkańców:
58000 (w tym ok. 46000 stanowią mieszkańcy Nysy)
Telefon:
(+48) 077 408 05 00
Fax:
(+48) 077 433 27 05
E-mail:
nysa@.nysa.pl
WWW:
www: www.um.nysa.pl
BIP:
http://bip.nysa.tensoft.pl/
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Chomiąża
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Chałwy sezamowe
Liczba odwiedzin: 9856659
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO