Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Gminy
Baza powiatów i gmin ›› Gminy 
Pakosławice
Podział geograficzno-administracyjny gminy
Gmina Pakosławice położona jest na południowo-zachodnim skraju województwa opolskiego i stanowi część powiatu nyskiego.
Od północy graniczy z Gmina Skoroszyce, od północnego-zachodu z gminą Grodków. Od strony południowej z gminą Nysa, od wschodu z gmina Łambinowice, a od zachodu z gminą Kamiennik.

Siedziba urzędu:
Urząd Gminy w Pakosławicach

Dane kontaktowe:
Urząd Gminy w Pakosławicach,
48-314 Pakosławice
Telefon: 077 435 76 14, 077 435 76 18
Fax.: 077 435 76 14
Adres strony internetowej: www.pakoslawice.pl
E-mail: ug@pakoslawice.pl

Ludność: 3809

Powierzchnia: 7377,59 ha

Wykaz sołectw. Administracyjnie gmina podzielona jest na 12 sołectw, tj. Bykowice, Biechów, Goszowice, Korzękwice, Nowaki, Pakosławice, Reńska Wieś, Rzymiany, Słupice, Smolice i Strobice oraz 6 przysiółków: Frączków, Godkowice, Naczków, Radowice, Spiny i Śmiłowice.

Atrakcje turystyczne:
Kompleks leśny „Wąwozy Biechowskie”, gdzie powstała ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna, dzięki której można doświadczyć piękna i uroku walorów przyrodniczych.
Krzyże pokutne, relikty średniowiecznego prawa występują na terenach wsi Prusinowice, Pakosławice, Nowaki, Reńska Wieś.
Aby umożliwić poznanie ciekawych zabytków gminy, a jednocześnie ułatwić zwiedzanie terenu gminy powstały dwie trasy zwiedzania (żółta i czerwona). Każda z tras ma swój początek i koniec pod siedzibą Urzędu Gminy w Pakosławicach.

Atrakcje przyrodnicze:
Przez obszar gminy przepływają dwa cieki wodne, tj. Cielnica i Korzkiew, które łączą się na terenie miejscowości Prusinowice i już razem wpływają do rzeki Nysy Kłodzkiej. Jest to gmina typowo rolnicza, położona na ściśle chronionym dla potrzeb produkcji rolnej oraz w strefie ochronnej zlewni Nysy Kłodzkiej.

Atrakcje krajobrazowe:
Ukształtowanie powierzchni jest urozmaicone - płaskie we wschodniej części gminy i bardziej pagórkowate w zachodniej. Klimat jest śląską odmianą klimatu kontynentalno - oceanicznego, w którym lata są umiarkowane a zimy cieplejsze. Charakterystyczne są też długie i łagodne jesienie oraz wczesne wiosny. Mocnymi stronami gminy są jej zasoby naturalne i położenie. Obfitość terenów rekreacyjnych (zbiorniki wodne, żwirowiska, lasy, drogi polne, „zabytkowe zacisza"), zdrowe powietrze i nieskażone środowisko, a także dobry układ komunikacyjny (położenie na trasach przelotowych Wrocław- Brzeg- Nysa- Brno, Opole- Kłodzko- Praga, bliskość autostrady A4 Wrocław-Gliwice, Trasy Sudeckiej: Wałbrzych- Kłodzko- Nysa- Prudnik- Gliwice).

Atrakcje architektoniczne:
Warto odwiedzić i zobaczyć liczne zabytki architektoniczne, stanowiska archeologiczne, parki i cmentarze.
Ciekawe i godne zainteresowania są zespoły pałacowo-parkowe w Biechowie, Frączkowie i Prusinowicach. We wsi Biechów, Korzękwice i Smolice znajdują się stanowiska archeologiczne, gdzie prowadzone są prace naukowo-badawcze nad pozostałościami osad pochodzących z epoki kamienia, brązu, z czasów wpływów rzymskich aż do średniowiecza.
Najstarsze zabytki gminy to:
 • Pałac w Biechowie z przełomu XVII i XVIII wieku.
 • Pałac we Frączkowie z 1750 roku.
 • Kościół parafialny w Reńskiej Wsi p. w. św. Małgorzaty z 1649 roku.
 • Kościół parafialny św. Andrzeja z 1505 roku w miejscowości Nowaki.
 • XIII – wieczny kościół parafialny (z późniejszymi przebudowaniami) p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pakosławicach.
 • Gotycko- barokowy kościół parafialny w Prusinowicach p.w. św. Michała Archanioła z XVI wieku.


Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia:
Z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich Gmina Pakosławice sfinansowała:
 • „Remont świetlicy wiejskiej w Nowakach”,
 • „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na teren gminy Pakosławice”,
 • „Budowa stacji uzdatniania wody w Spinach”.
Łączna kwota dofinansowania z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich wyniosła 784,145,42 PLN.
Z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Urząd Gminy Pakosławice pozyskał 51.417,29 PLN na projekt „Centra kształcenia na odległość na terenach wiejskich”.
Dzięki dofinansowaniu z Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu udało się zrealizować takie projekty jak:
 • „Remont dróg osiedlowych w Biechowie”,
 • „Remont drogi działka nr 69 obręb Korzękwice”,
 • „Remont drogi działki nr 366 i 343/273 obręb Goszowice”,
 • „Remont drogi Korzękwice - Bykowice”.
Łączna kwota dofinansowania wyniosła 593,333,14 PLN.
Gmina Pakosławice uzyskała również dofinansowanie z Programu POKL na realizację projektów:
 • „Kształcenie ustawiczne to moje motto”,
 • „Edukacja przedszkolna szansą na sukces Twój i Twojego dziecka”
 • „Nowe kwalifikacje metodą działań z bezrobotnymi w gminie Pakosławice”.

Urząd Gminy Pakosławice pozyskuje również środki z Programu Rządowego „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Opolskiego oraz z Konkursów Starosty Powiatu Nyskiego.
Dzięki dofinansowaniu udało się zrealizować między innymi „Remont stacji uzdatniania wody w Reńskiej Wsi”, „Wymiana okien w Publicznym Gimnazjum w Pakosławicach oraz uszczelnienie i ocieplenie dachu”, „Remont budynku UG Pakosławice”, „Przedszkola i szkoły gminy Pakosławice kuźnią młodych olimpijczyków”, „UCZEŃ NA WSI – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy oraz gminy wiejsko – miejskie”.

Imprezy
Na terenie Gminy odbywa się każdego roku wiele imprez o charakterze powiatowym i lokalnym. Do najważniejszych zaliczyć można Dożynki Gminne, Zawody Strażackie, Dni Pakosławic i Dni Prusinowic.
Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat nyski
Obszar LGD:
Złota Ziemia
Udział w programach:
Wójt:
Jarosław Nosal
Adres:
Pakosławice 1, 48-314 Pakosławice
Liczba mieszkańców:
3823
Telefon:
(+48) 077 435 76 14
Fax:
(+48) 077 435 76 14
E-mail:
ug@pakoslawice.pl
WWW:
http://www.pakoslawice.pl/
BIP:
http://bip.pakoslawice.pl/
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Piotrówka
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Opolska melasa
Liczba odwiedzin: 9950788
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO