Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Gminy
Baza powiatów i gmin ›› Gminy 
Byczyna
Podział geograficzno-administracyjny gminy:
Gmina położona jest w północno-wschodniej części województwa opolskiego, na północno-zachodnim krańcu Wyżyny Śląskiej. W jej skład wchodzi miasto Byczyna i 23 wsie sołeckie. Całkowita powierzchnia gminy to 183 km2, co stanowi 2,14% obszaru województwa opolskiego. Zamieszkuje ją 10 050 osób, w tym w Byczynie 3 800. Przez teren od północnego-zachodu (od Janówka) poprzez Byczynę aż na południowy-wschód (do Pogorzałki), przebiega pasmo falistych wzgórz. Na północ i południe od nich rozciąga się obszar bardziej płaski, nizinny. Prosna - to największy ciek wodny w gminie, do niej w okolicach Kostowa wpada malutka Pratwa.

Siedziba urzędu: Byczyna

Dane kontaktowe:
Urząd Miejski w Byczynie
ul.Rynek 1, 46-220 Byczyna
tel. +48 77 413 42 16
tel./fax. +48 77 413 41 50
e-mail: um@byczyna.pl

Ludność: 9799

Powierzchnia: 182,89 km2

Wykaz sołectw:
Biskupice, Borek, Chudoba, Ciecierzyn, Dobiercice, Gołkowice, Gosław, Jakubowice, Janówka, Kochłowice, Kostów, Miechowa, Nasale, Paruszowice, Pogorzałka, Polanowice, Proślice, Pszczonki, Roszkowice, Sarnów, Sierosławice, Wojsławice

Atrakcje turystyczne, przyrodnicze i krajobrazowe:
 • Parki podworskie
 • Park w Biskupicach - za atrakcję parku należy uznać pomnikowe okazy lipy szerokolistnej i dębu szypułkowego. Interesująca jest również aleja grabowa stanowiąca główną oś kompozycyjną parku. Występują tu brzozy brodawkowate, świerki pospolite, kasztanowce zwyczajne. We wschodniej części parku znajduje się klasycystyczny dwór.
 • Park w Ciecierzynie - w parku rosną pomnikowe okazy olszy czarnej i wiązu szypułkowego, drzewostan buduje olsza czarna i jesion wyniosły z domieszką lipy drobnolistnej, topoli białej, buka zwyczajnego i kolonu zwyczajnego. W granicach parku znajdują się dwa stawy zarośnięte całkowicie rzęsą. W południowo-zachodniej części parku znajdują się ruiny dworu.
 • Park w Dobiercicach - drzewostan parku buduje grab zwyczajny, robinia akacjowa oraz lipa drobnolistna. W domieszce występuje również dąb szypułkowy, jesion wyniosły, olcha czarna i brzoza brodawkowata.
 • Park w Gołkowicach - występuje tu wiele drzew o charakterze pomnikowym, głównie są to lipy szypułkowe i lipy drobnolistne, ponadto licznie występują graby zwyczajne, daglezje zielone. W bezpośrednim sąsiedztwie pałacu rośnie malownicza grupa sosen czarnych.
 • Park w Jakubowicach - do atrakcji parku należą pomnikowe okazy platana klonolistnego, dębu szypułkowego i jesionu wyniosłego. Na uwagę zasługują egzoty: korkowiec amurski, świerk kłujący w odmianie sinej.
 • Park w Kochłowicach - w parku występują pomnikowe okazy lipy drobnolistnej i jesionu wyniosłego, oprócz tego spotyka się brzozę brodawkowatą, grab zwyczajny, a z drzew obcego pochodzenia należy wymienić okazy żywotnika zachodniego.
 • Park w Kostowie - za atrakcję parku należy uznać okazy dębu szypułkowego, klonu zwyczajnego i jeden z najgrubszych w Polsce okaz miłorzębu dwuklapowego. Inne drzewa obcego pochodzenia to: korkowiec amurski, iglicznica trójcierniowa. Główną osią kompozycyjną parku jest aleja grabowa, w parku znajduje się późnobarokowy pałac.
 • Park w Miechowej - drzewostan buduje lipa drobnolistna, klon zwyczajny, buk zwyczajny. Do atrakcji należy zaliczyć dwa pomnikowe dęby szypułkowe oraz liczne egzoty: bożodrzew chiński, dąb błotny, korkowiec amurski oraz daglezja zielona.
 • Park w Nasalach - w drzewostanie parku dominuje klon zwyczajny, lipa drobnolistna, brzoza brodawkowata, w domieszce występują: grab zwyczajny, świerk pospolity, topola biała. Z drzew obcego pochodzenia spotkać można platana klonolistnego i robinię akacjową.
 • Park w Paruszowicach - atrakcją parku jest wiele dobrze zachowanych drzew pomnikowych, należy tu zwrócić uwagę na okazy dębu szypułkowego, klonu polnego, sosny czarnej i modrzewia europejskiego. Ponadto drzewostan budują lipy drobnolistne, jesiony wyniosłe i kasztanowce zwyczajne. Przed dworkiem rośnie interesujący egzotyk - cyprysik Lawsona.
 • Park w Proślicach - drzewostan parku buduje jesion wyniosły, klon pospolity, dąb szypułkowy, modrzew europejski i liczne wierzby występujące nad stawem. Z egzotów występuje tu tylko jodła jednobarwna, obok której znajduje się stary okaz derenia świdury. Na terenie parku na uwagę zasługuje wiekowy dereń złocisty, buki szkarłatne i kilkusetletnia wolnostojąca lipa.
 • Park w Roszkowicach - za atrakcję należy uznać pomnikowe okazy dębu szypułkowego i lipy drobnolistnej, grabu pospolitego, olszy czarnej, buku zwyczajnego. Ponadto rosną jesiony wyniosłe, świerk pospolity i robinia akacjowa.

Turyści, którzy doceniają walory przyrody także odnaleźć mogą wiele ciekawostek w postaci pomników przyrody zlokalizowanych w:
 • Byczynie - lipa drobnolistna;
 • Jakubowicach - dwie lipy drobnolistne i wiąz szypułkowy;
 • Proślicach - lipa drobnolistna;
 • Kostowie - aleja 24 dębów szypułkowych, buk pospolity, rząd 10 dębów szypułkowych, 24 buków pospolitych, 2 grabów pospolitych; lub wędrując ścieżką przyrodniczą Nasale - Pogorzałka.

 • Ścieżkę wyznaczono w południowo - wschodniej części gminy, na długości ok. 4,5 km. Przewidywany czas jej przejścia to 1,5 do 2 godzin.

  Atrakcje architektoniczne:
  Byczyna:
  Zabytki grupy I:
  - układ urbanistyczny miasta;
  - gotycki kościół ewangelicki św. Mikołaja z XIV w.;
  - mury obronne z XIV i XV w., otoczone fragmentem fosy;
  - wieża bramna tzw. Polska (wschodnia);
  - wieża bramna tzw. Niemiecka (zachodnia);
  - baszta Piaskowa z XVI w.

  Zabytki grupy II
  - kościół parafialny św. Trójcy z 1767 r., w stylu barokowym;
  - kaplica cmentarna św. Jadwigi z XIV w.;
  - ratusz z przełomu XV i XVI wieku, odrestaurowany w stylu barokowo-klasycystycznym;

  Zabytki grupy III:
  - neogotycki spichlerz;
  - 10 domów przy Rynku;
  - 14 domów przy ul. Okrężnej;
  - 5 domów przy ul. Floriańskiej;

  Zabytki grupy IV:
  19 domów w mieście.

  ZABYTKI W GMINIE
  • Pałace:

  • - Kostów - późnobarokowy pałac dworski z końca XVIII w.
   - Proślice - późnobarokowy pałac dworski, pierwotny z przełomu XVIII i XIX w.
   - Roszkowice - neoklasycystyczny pałac dworski z 1845 roku
   - Biskupice - neoklasycystyczny pałac dworski zbudowany w 1800 r. przez Jerzego Paczeńskiego
   - Gołkowice - barokowy pałac dworski z 1750 roku
   - Gosław - pałac dworski zbudowany w 1925 roku przez rodzinę hrabiów von Garnier
   - Kochłowice - stylizowany pałac dworski Karola Jordana z 1923 roku
   - Pszczonki - pałac dworski zbudowany w 1925 roku przez rodzinę Lipińskich

  • Kościoły drewniane:
  • - Biskupice - zabytkowy, drewniany kościół katolicki św. Jana Chrzciciela zbudowany w 1626 r.
   - Proślice - zabytkowy, drewniany kościół katolicki N. Serca B. Jezusa zbudowany w 1531 r.
   - Jakubowice - zabytkowy, drewniany kościół katolicki MB Królowej Polski zbudowany w 1585 r.
   - Miechowa - zabytkowy, drewniany kościół katolicki św. Jacka
   - Gołkowice - zabytkowy drewniany kościół katolicki św. Jana Chrzciciela, zbudowany w 1767 r.
   - Nasale - drewniany, zabytkowy kościół ewangelicki, zbudowany w XVI wieku

  • Kościoły:
  • - Wojsławice - neogotycki kościół katolicki św. Józefa, murowany z kamienia i cegły.
   - Nasale - neogotycki kościół katolicki św. Wawrzyńca
   - Paruszowice - ewangelicka kaplica gotycka pochodząca z XV wieku.
   - Ciecierzyn - neogotycki kościół katolicki Narodzenia NMP, zbudowany w 1878 r., poewangelicki.
   - Dobiercice - katolicki kościół murowany, pw. Jana z Dukli, zbudowany w 1861 r.
   - Kostów - neobarokowy kościół katolicki św. Augustyna, zbudowany przez hrabiego Franciszka Ballestrema w 1911 r.
   - Polanowice - neogotycki kościół katolicki Nawiedzenia NMP, zbudowany w 1913 r., poewangelicki.
   - Roszkowice - neoromański kościół katolicki św. Antoniego, zbudowany przez Wilhelma Taubadele w 1849 r., poewangelicki.
   - Sarnów - murowana kaplica św. Jana Chrzciciela, we wnętrzu której znajduje się ołtarzyk barokowy o dekoracji akantowej z początku XVIII w.


  Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia:
  Polsko_Czeskie Centrum Szkolenia Rycerstwa – budowa grodu drewnianego w ramach Programu Inicjatyw Wspólnotowych INTERREG IIIA

  Imprezy.
  Miejsce imprez – Ośrodek Kultury w Byczynie
  • styczeń - Koncert Noworoczny Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Turniej Recytatorski „O Buławę Hetmańską”
  • marzec – Wojewódzki Przegląd Twórczości Teatralnej „Dionizjada”
  • maj – Międzynarodowy Turniej Rycerski
  • czerwiec – Przegląd Orkiestr Dętych, Noc Świętojańska
  • lipiec – Zlot Piłkarzy Weteranów i Mistrzostwa Polski Oldbojów, Gotowanie w Parku
  • sierpień – Gminne Dożynki
  • listopad – Gala Piosenki w Byczynie
  • grudzień – Gminny Mikołajowy Konkurs Plastyczny
Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat kluczborski
Obszar LGD:
Górna Prosna
Udział w programach:
Burmistrz:
Ryszard Grüner
Adres:
ul.Rynek 1, 46-220 Byczyna
Liczba mieszkańców:
9799
Telefon:
(+48) 77 413 41 50 wew.21
Fax:
(+48) 77 413 41 50
E-mail:
um@byczyna.pl
WWW:
http://www.byczyna.pl/
BIP:
http://bip.byczyna.pl/
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Dzielnica
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Szynka pieczona w cieście ze Strzelnik
Liczba odwiedzin: 9866411
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO