Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Sołectwa
Baza powiatów i gmin ›› Sołectwa 
Stradunia
Stradunia

1. Podział geograficzno-administracyjny sołectwa
Wieś Stradunia położona jest w południowej części województwa opolskiego, w powiecie krapkowickim, w gminie Walce, na trasie drogi krajowej Nr 45 relacji Opole – Racibórz łącząca autostradę A4 z przejściem granicznym z Czechami.
2. Ludność
866 mieszkańców
3. Powierzchnia
971 ha
4. Atrakcje turystyczne
Jako najcenniejsze obiekty znajdujące się w zasięgu wsi Stradunia :
- Użytek ekologiczny „Stara Odra”,
- Stara śluza,
W 1890 roku rzeka Odra stanowiąca aktualnie granicę pomiędzy gminą Walce, a Zdzieszowice przystosowana została do małej żeglugi. Na wysokości Straduni znajdował się stopień wodny, który dla celów żeglugi zastąpiony został śluzą. Z brzegu rzeki Odry podziwiać można „Starą Śluzę” obok której w latach 70 wybudowano nową większą z betonowym jazem. W 2006 roku wybudowano w tym miejscu elektrownię wodną, która napędzana jest nadmiarem wody przechodzącej przez jaz.
5. Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe
Na terenie wsi, w zależności od warunków glebowych, roślinność potencjalną stanowią różnego rodzaju zbiorowiska leśne :
- nadrzeczne łęgi wierzbowo – topolowe,
- łęgi jesionowo - wiązowe,
- grądy na terasie nadzalewowej (środkowa i południowa część sołectwa).
W dolinie Straduni roślinność potencjalną stanowią łęgi jesionowo – olszowe.Obszarami o największych walorach przyrodniczych, na terenie wsi Stradunia, są :
- Użytek ekologiczny „Stara Odra” położony w północnej części wsi.
- fragment lasu łęgowego jesionowo – olszowego wraz z otaczającymi go dobrze wykształconymi zbiorowiskami wilgotnych łąk, szuwarów i turzycowisk wykształconymi na glebach torfowo – mułowych.

6. Atrakcje architektoniczne
Na uwagę we wsi Stradunia zasługują następujące miejsca:
- Kościół parafialny pw. Serca Pana Jezusa z XX w. Do najcenniejszych zabytków w kościele należą: obraz Serca Pana Jezusa, figury – Najświętszej Marii Panny i św. Józefa, ołtarz franciszkański z obrazem Chrystusa zdjętego z krzyża przez Józefa z Arymatei, ołtarz maryjny z figurami św. Agnieszki i św. Alojzego, obraz Najświętszej Marii Panny oraz dzwon na wieży, który pochodzi z 1813 roku i został przeniesiony z dwukondygnacyjnej kaplicy-dzwonnicy.
- Kapliczki ul. Powstańców 1 i 25 z XIX w.
- Kapliczka słupowa z 2 połowy XIX w. znajdująca się 400 m za wsią Stradunia,
- Krzyże przydrożne.
7. Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia
Budowa kotu tenisowego – dofinansowanie SPO
Całkowity koszt: 159.759,22,-zł
Dofinansowanie: 104.760,-zł
Remont Sali spotkań przy OSP – dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Całkowity koszt : 562.598,23,-zł
Dofinansowanie: 298.526,-zł
Budowa groty przy kościele
Remont kapliczek .
Wieś Stradunia została Wyróżniona w konkursie „Piękna Wieś Opolska” 2007.
8. Imprezy
W sołectwie prężnie działa Ochotnicza Straż Pożarna założona w 1894 roku oraz Ludowy Zespół Sportowy, Towarzystwo Społeczno Kulturalne Niemców, a także Parafialny Caritas i Rada Parafialna.
Wieś organizuje cykliczne imprezy tj.: Dożynki, Majowy festyn rodzinny, Zjazd motocyklistów, Oktoberfest, imprezy i spotkania integrujące mieszkańców wsi tj.: dzień Matki, Dzień Kobiet, sylwester dla mieszkańców, spotkanie z seniorami, a także imprezy sportowe tj.: turniej darta, tenisa ziemnego, tenisa stołowego, piłki nożnej.
Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat krapkowicki
Gmina:
Walce
Udział w programach:
Liczba mieszkańców:
866
WWW:
www.stradunia.pl
Pliki do pobrania:
Sołectwa w Programie odnowy wsi(PDF, 127.89 kB)
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Polkowskie
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Krajanki
Liczba odwiedzin: 9446463
Data aktualizacji: 2020-07-03
Wykonanie: P®ESTO