Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Sołectwa
Baza powiatów i gmin ›› Sołectwa 
Oldrzyszowice
b> OLDRZYSZOWICE
1. Podział geograficzno-administracyjny sołectwa
wieś w Polsce położona w województwie opolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Lewin Brzeski.
2. Ludność
352
3. Powierzchnia
1525.8673 ha
4. Atrakcje turystyczne
OLDRZYSZOWICE mają doskonałe warunki do uprawiania sportu i rekreacji. Położenie przy stawach wodnych, piękne lasy oraz szlak rowerowy usatysfakcjonują wszystkich amatorów czynnego wypoczynku.
5. Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe
W centrum wsi stał dawniej zespół parkowo – dworski. Obecnie dwór nie istnieje pozostały jedynie budynki gospodarcze i park wraz z alejami grabowo – lipowymi(park wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego). Są tam cztery pomniki przyrody – trzy dęby szypułkowe i jedna lipa drobnolistna w bardzo podeszłym wieku, bo już przekroczyły 200 lat. Łatwo stwierdzić, że pozostały w stanie szczątkowym drzewostan parku pochodzi z końca XVIII wieku. Występujące na południu wsi stawy mają charakter antropogeniczny, są w większości pozostałościami eksploatacji rud darniowych żelaza, które wytapiane były przez trzy duże piece na węgiel drzewny zlokalizowane w okolicach Tułowic i Niemodlina. Objęte one zostały ochrona przyrodniczą, jako Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Stawy Niemodlińskie (ze względu na ogromne wartości przyrodnicze tego rejonu, istnieją przesłanki do powołania tu rezerwatu przyrody). Jest to teren na tyle dziewiczy, że spotkać tu nawet można łosie szukające żeru, a mające swoje siedliska na terenie Borów Niemodlińskich za granicą naszej Gminy. Są to: Staw Książęcy o powierzchni 36,4 ha, Staw Wołowski o powierzchni 44,9 ha, Staw Kamaszka o powierzchni 45,2 ha i najmniejszy Staw Czarny o powierzchni 9,3 ha. Spotkać tu można wiele cennych i rzadkich gatunków ptaków, związanych w szczególności ze środowiskiem wodnym i błotnym. Tereny te w większości stanowią miejsca ich gniazdowania, bądź żerowania i wypoczynku. Stwierdzono tam występowanie 200 gatunków ptaków, z czego 36 gatunków wodno-błotnych gniazduje tu na stałe. Jednakże istnieją realne zagrożenia biotopów Stawów Niemodlińskich, przede wszystkim ze strony gospodarki rybackiej i leśnej, intensywne wędkarstwo i łowiectwo, wszelkie działania zmierzające do zmiany stosunków wodnych związanych z rozbudową stawów, czy w końcu zabiegi melioracyjne użytków rolnych i leśnych. Wśród spotykanych tam rarytasów ornitologicznych wymienić można: muchołówkę małą , kanię rdzawą, krogulca, kobuza, trzmielojada, lelka,dudka, świergotka polnego, kruka, muchołówkę białoszyją, krakwę, płaskonosa, kanię czarną, słonkę, śmieszkę i wiele innych, czasami zobaczyć tam można przelatującego bielika. Widok przelatującego bielika sprawia niesamowite wrażenie, ale trzeba mieć szczęście, żeby go zobaczyć. Pamiętajmy, że im mniej hałasujemy, tym więcej możemy zobaczyć, a biorąc pod uwagę to, że gniazdujące tam osobniki niejednokrotnie są na wyginięciu, może to być jedyna okazja byśmy je zobaczyć żywe w naturalnym środowisku. Gniazduje tu również : sieweczka rzeczna, perkoz dwuczuby, gęgawa, łabędź niemy, brzęczka, bąk, perkoz rdzawoszyi, cyranka, perkozek, kokoszka, zausznik, dziwonia. Z gatunków bardziej pospolitych : krzyżówka, łyska, czernica, stwierdzono żerowisko bocianów białych i czarnych. Na przelotach zatrzymują się: batalion, czajka, płaskonos, rybołów, cyraneczka, gęś zbożowa, gęś białoczelna, krzyżówka, czapla siwa. Nie jest rzadkością spotkać również na tym terenie będące pod ochroną płazy: żmiję zygzakowatą, zaskrońca, czy padalca.
6. Atrakcje architektoniczne
Najstarsza wzmianka z 1248 r. Wieża obserwacyjna z fragmentami zegara, XVIII wieczny park, młyn wodny.
7. Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia
Rewitalizacja zabytkowego parku w ramach PROW, remont świetlicy wiejskiej, budowa kaplicy p.pogrzebowej,
8. Imprezy
Festyny wiejskie, udział w konkursach „Piękna Wieś, Turnieju Sołectw,
Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat brzeski
Gmina:
Lewin Brzeski
Udział w programach:
Sołtys:
Popławski Józef
Liczba mieszkańców:
352
Pliki do pobrania:
Sołectwa w Programie odnowy wsi(PDF, 127.89 kB)
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Mańkowice
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Żółty ser z Lewandówki
Liczba odwiedzin: 9584179
Data aktualizacji: 2020-09-14
Wykonanie: P®ESTO