Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Sołectwa
Baza powiatów i gmin ›› Sołectwa 
Strzelniki
STRZELNIKI
1. Podział geograficzno-administracyjny sołectwa
Wieś położona w województwie opolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Lewin Brzeski.
2. Ludność
375
3. Powierzchnia
682.6185 ha
4. Atrakcje turystyczne
Na „Szlaku Polichromii Brzeskich” Kościół św. Antoniego zbudowany ok. 1300 r. Perła Architektury śląskiej. Polichromie z XIV-XV i XVI w. ze scenami z Biblii (należą do najlepiej zachowanych w Polsce). Zabytkowe XIX wieczne budynki o charakterze ozdobnych willi z kutymi płotami i bramami w otoczeniu zieleni i drzew są atrakcją turystyczną
5. Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe
Wieś Strzelniki jest wsią o szczególnych wartościach krajobrazowych. Na terenie Strzelnik i w jej okolicach możemy spotkać wiele gatunków roślin tych szczególnie zagrożonych i wymierających, jak również najbardziej pospolitych. Do najbardziej rzadkich gatunków możemy zaliczyć takie rośliny jak: Kotewka Walezyjska, Marzanka Bawierska, Dziewianna Fioletowa, Przewiercień Sierpowaty. Do gatunków pospolitych możemy zaliczyć: Pokrzywę zwyczajną, Mniszek Lekarski, Skrzyp Polny, Chmiel Zwyczajny, Powojnik Pnący, Przytulija Czepna, Mak Czerwony, Łopian Większy, Szczawnik Zajęczy, Babka Zwyczajna, Jerzyna, Jemioła, Tymiotka, Łubin i wiele innych. Dominujące gatunki drzew i krzewów na terenie wsi to: Robinia Akacjowa (Robinia Pseudoacacia)
Kasztanowiec Zwyczajny (Aeskulus Hippocastanum)
Klon Zwyczajny (Acer Platanoides)
Klon Jawor (Acer Pseudoplatanus)
Topola Osika (Populus Tremula)
Brzoza Brodawkowata (Betula Pendula)
Sosna Pospolita (Pinus Silwestris)
Świerk Srebrzysty
Wiąz Szypułkowy (Ulmus Glabra)
Wierzba Iwa (Salix Caprea)
Wierzba Biała (Salix Alba)
Modrzew Europejski (Larix Decidua)
Olsza Czarna (Alnus Glutinosa)
Lipa Drobnolistna (Tilia Cordata)
Lipa Szerokolistna (Tilia Platuphyllos)

6. Atrakcje architektoniczne
Pierwsze wzmianki pisane na temat wsi pojawiły się w 1250 r. We wsi znajduje się kościół filialny p.w. św. Antoniego, który zbudowany został w stylistyce średniowiecznej wraz z wieżą nadbudowaną w 1688r., która zwieńczona została hełmem baniastym w1844r. Kościół otoczony jest gotyckim murem. Wewnątrz znajduje się polichromia z XIV – XV i XVIw. Przedstawiająca sceny ze Starego i Nowego Testamentu oraz z życia Chrystusa i świętych. Kościół zaliczony jest do miejsc, przez które wiedzie „Szlak Średniowiecznych Polichromii Brzeskich”. We wsi jest cmentarz. Dawniej stary cmentarz ewangelicki. Układ przestrzenny wsi jest zabytkowy i jednorodny. Wśród przeważającej tradycyjnej zabudowy wyróżniają się budynki o charakterze ozdobnych willi z XIX wieku z werandami i pięknymi detalami architektonicznymi wymagającymi odrestaurowania w otoczeniu zieleni i drzew oraz pięknymi zabytkowymi kutymi bramami i płotami. W granicach Strzelnik odnaleziono 11 stanowisk archeologicznych, w tym: ślady osad kultury neolitycznej (pucharów lejkowatych i ceramiki grzebykowo – dołkowej), epoki brązu, wpływów rzymskich (kultury przeworskiej i grodziska wczesnośredniowiecznego. Stanowisko kultury przeworskiej wpisane zostało do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków.
7. Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia
Sołectwo uczestniczy w programie Odnowa Wsi od 2004 r.Remont zabytkowego kościoła remont kaplicy pogrzebowej, wyposażenie świetlicy wiejskiej,
8. Imprezy
Organizacja Europejskich Dni Dziedzictwa, festyn wiejski i inne
Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat brzeski
Gmina:
Lewin Brzeski
Udział w programach:
Sołtys:
Zbigniew Hraca
Liczba mieszkańców:
375
Pliki do pobrania:
Sołectwa w Programie odnowy wsi(PDF, 127.89 kB)
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Świercze
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Krupnik kabachowski
Liczba odwiedzin: 9307546
Data aktualizacji: 2020-07-03
Wykonanie: P®ESTO