Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Sołectwa
Baza powiatów i gmin ›› Sołectwa 
Głębinów
Głębinów
1. Podział geograficzno-administracyjny sołectwa
Głębinów Głębinów położony jest w województwie opolskim, powiecie nyskim, Gminie Nysa w ścisłym sąsiedztwie wsi Skorochów. Miejscowość oddalona jest około 3 km od miasta Nysy bogatej w zabytki z różnych epok, wspaniałej historycznej architekturze, nazywanej „Śląskim Rzymem” za sprawą licznych budowli sakralnych. Pod względem geograficznym wieś usytuowana jest w południowej części Przedgórza Sudeckiego, w dolinie Nysy Kłodzkiej w sąsiedztwie Jeziora Nyskiego. Pierwsza wzmianka o istnieniu wsi pochodzi z początku XIV wieku. Dokument z dnia 7 lutego 1310 roku zawiera informację o rycerzu niejakim von Eychelburn, który sprzedał Sifirydowi - rzeźnikowi z Nysy 18 flamandzkich zagród w swojej wsi zwanej Glumpengov (Głębinów) rządzonej wg prawa niemieckiego. Wedle księgi „Liber Fundationis” z około 1300 roku wieś posiadała 36 zagród, 2 karczmy i młyn z dwoma kołami i należała do Otmuchowa. Kościołowi w Otmuchowie płacono dziesięcinę. W 1782 roku wieś liczyła 325 osób. W 1842 roku wybudowano kaplicę, a w latach 1884-1886 obecny kościół. Fundatorzy kościoła Jadwiga i Urban Kunze wybudowali również na rodzinnych posiadłościach piętrową plebanię. W 1920 roku wieś stała się parafią, której pierwszym proboszczem był ksiądz Wiktor Volkmer. Po śmierci księdza Wiktora Volkmera w 1927 roku, jego następca Niemiec ksiądz Wilhelm Glombik do 1952 roku pracował w Głębinowie wśród osiedlonych Polaków. W latach 1965- 1971 w okresie budowy jeziora większość mieszkańców zaczęła migrować, wskutek czego z 552 osób, które zamieszkiwały wieś w 1968 roku, w roku 1971 pozostało zaledwie 30 rodzin. Po otwarciu zbiornika wodnego - Jeziora Nyskiego, dzięki usilnym staraniom ówczesnego proboszcza ks. A. Igielskiego i stoczonej batalii z władzami urzędów, ocalał kościół. Zlikwidowano część cmentarza, pozostałą zamknięto dla celów pochówku zmarłych. Ksiądz A. Igielski wykupił część działki cmentarnej i po uzyskaniu zezwolenia rozpoczął budowę obecnego Diecezjalnego Ośrodka Formacyjno - Parafialnego. Obecnie sołectwo zamieszkuje 211 osoby. Powierzchnia wsi wynosi 1446,28 ha, 14,46 km2, co stanowi 7,6 ? ogólnej powierzchni gminy Nysa. Wyróżnikiem sołectwa jest bliskość Zbiornika Nyskiego, który jest miejscem gniazdowania wielu gatunków ptaków (bączka, cyranki, remiza, dziwonii, mewy czarnogłowej), jak również odpoczynku w okresie wiosennym i jesiennym licznych gatunków przelotnych ptaków wodnych i błotnych, między innymi dzikich kaczek i gęsi. Z uwagi na występowanie rzadkich gatunków ptaków jezioro uznawane jest za ostoję ptactwa wodnego o randze europejskiej. Stwierdzono tu między innymi obecność takich gatunków ptaków: ostrygojad, brodziec pławny, czajka towarzyska. Wody jeziora w których licznie występują sandacze, okonie, sumy i szczupaki są rajem dla wędkarzy. Cała okolica jeziora zaliczana jest do Otmuchowsko-Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zbiornik Nyski dzięki czystej wodzie, piaszczystym plażom i strzeżonym kąpieliskom stwarza dobre warunki do uprawiania sportów wodnych. Znad tafli jeziora rozciąga się piękny widok na pobliskie Góry Opawskie, Jesioniki z Pradziadem i Góry Rychlebskie po czeskiej stronie oraz Góry Złote i Bardzkie ze Śnieżnikiem po stronie polskiej. Ze względu na atrakcyjne usytuowanie, wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe, rozwiniętą bazę noclegowo-gastronomiczną, ośrodek żeglarski, Głębinów przyciąga liczne rzesze turystów nie tylko w okresie letnim. Głębinów to wieś jednodrożna charakteryzująca się zwartą zabudową po obu stronach drogi oraz przypadkowym układzie dróg bocznych – to typowa ulicówka. Na terenie sołectwa znajduje się kilka gospodarstw rolnych, których właściciele nie prowadzą stale działalności rolniczej, produkują przede wszystkim na własne potrzeby. Główne uprawy to pszenica, ziemniaki oraz warzywa. We wsi zlokalizowana jest również duża plantacja borówki amerykańskiej. Z myślą o przybywających gościach z zewnątrz, część mieszkańców Głębinowa prowadzi prywatne pensjonaty oraz restauracje i bary. Usytuowanie sołectwa z dala od miejskiego zgiełku sprawia, że rozbudowuje się budownictwo jednorodzinne. Za sprawą korzystnego położenia, dogodnego dojazdu, sołectwo stwarza doskonałe warunki do prowadzenia działalności gospodarczej i podejmowania różnych przedsięwzięć. Źródło „Plan Odnowy Miejscowości”
2. Ludność
211
3. Powierzchnia
1446,33 ha
4. Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe
Walory szaty roślinnej: Urozmaicenie i wielogatunkowość szaty roślinnej związane jest głównie z bliskością Jeziora Nyskiego leżącego w obrębie Nysko-Otmuchowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Występują tu ekosystemy leśne, łąkowe, wodne, szuwarowe, agrocenozy, urbicenozy, ekosystemy muraw i zarośli kserotermicznych. Łącznie (67 zbiorowisk roślinnych, 12 gatunków rzadkich i ginących, w tym 3 gatunki zagrożone w skali kraju). Na terenie Głębinowa spotyka się następujące gatunki drzew liściastych: dąb, grab, wiąz, jesion, jarząb, wierzba, brzoza, leszczyna, lipa, kasztanowiec zwyczajny, kalina koralowa, jabłoń i czereśnia dzika, grusza pospolita, czeremcha, klon zwyczajny, robinia, bez czarny, tarnina, trzmielina oraz iglastych: sosna pospolita, sosna czarna, świerk, modrzew. Imponująca jest także wielogatunkowość roślin kwiatowych: mak polny, jasnota biała, krwawnik pospolity, bodziszek łąkowy, chaber, kokorycz pusta, lepnica, mydlnica lekarska, skalnica, żywokost lekarski, zawilec gajowy, poziomka pospolita, stokrotka pospolita, dzika róża, koniczyna biała i inne. Cenne przyrodniczo obszary lub obiekty: Bogactwo przyrodnicze Głębinowa związane jest z Nysko-Otmuchowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu, który zajmuje łączną powierzchnię 11.785 ha. Obszar ten położony jest na terenie zachodniej części miasta Nysa oraz 7 sołectw: Siestrzechowice, Koperniki, Morów, Biała Nyska, Przełęk, Jędrzychów i Głębinów w szerokim zapadlisku tektonicznym wykorzystywanym przez Dolinę Nysę Kłodzką. Najcenniejszymi walorami tego obszaru są: 2 duże zbiorniki zaporowe: Jezioro Otmuchowskie i Nyskie, zróżnicowana budowa i rzeźba terenu, jak również szata roślinna (67 zbiorowisk roślinnych, 12 gatunków rzadkich i ginących, w tym 3 gatunki zagrożone w skali kraju),wysokie walory faunistyczne (zgrupowania płazów, ptaków i ryb, ostoja ptactwa wodno-błotnego o randze międzynarodowej). Występujące rośliny chronione to: bluszcz pospolity, barwinek, śnieżyca wiosenna, przebiśniegi, paprotka zwyczajna, kopytnik pospolity, kruszyna, pierwiosnek wyniosły, centuria, konwalia majowa. Ponadto występujące rzadkie i ginące gatunki roślin: kokorycz pospolita, bodziszek żałobny, łuskiewnik rdzawy, krwawnik kichawiec to skarby przyrody. Jezioro zaś wraz z wysepkami, dość licznie występującymi- to ostoja ptactwa wodno- lądowego o randze europejskiej, a także ważne miejsca gatunków migrujących np. czajki, biegusa malutkiego, zmiennego, śmieszki, kszyka, siewki złotej. Faunę lęgową tworzą natomiast perkozek, perkoz dwuczuby, śmieszka, czapla siwa, wodnik, kokoszka. Świat zwierzęcy: Wysokie walory faunistyczne i wielogatunkowość świata zwierząt jest związana z bliskością Jeziora Nyskiego. Występują tutaj zgrupowania płazów, ptaków i ryb, ostoja ptactwa wodno-błotnego o randze międzynarodowej. Głębinów zaliczany jest do Obszaru Chronionego Krajobrazu „Otmuchowsko- Nyskiego” i przylega do proponowanej ostoi przyrodniczej sieci Natura 2000.
5. Atrakcje architektoniczne
Kościół p.w. św. Urbana 1886 r. ufundowany przez Urban Kunze (tablica fundacyjna w ścianie zewnętrznej). Orientowany. Z wysuniętym prezbiterium, od południa zakrystia. Kruchta od zachodu, nad nią dzwonnica. Wystrój neogotycki usunięty. Organy zabytkowe wykonane przez organmistrza Maxa Hundcka. Dach siodłowy. Przydrożna kapliczka Matki Bożej Krzyż przydrożny wmurowany w historycznym miejscu zniszczonego przedwojennego Krzyż misyjny na placu kościelnym
6. Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia
- „Wykonanie wiaty grilowej w Głębinowie I etap” w ramach Powiatowego Konkursu „Odnowa Wsi w Województwie Opolskim”,
- „Wykonanie wiaty grilowej w Głębinowie II etap” w ramach Powiatowego Konkursu „Odnowa Wsi w Województwie Opolskim”
7. Imprezy
Święta, odpusty, pielgrzymki:
- Coroczny majowy odpust w święto patrona św. Urbana,
- Uroczyste msze święte z oprawą muzyczną z udziałem zaproszonych chórów lub młodzieży oazowej odprawiane w ważne święta kościelne.
Tradycje, obrzędy, gwara:
- Spotkania z okazji Dnia Kobiet,
- Wielkanocne dekoracje wejść domów,
- Warty Straży w Wielką Sobotę przy grobie Pana Jezusa oraz goszczenie i częstowanie potrawami wielkanocnymi młodzieży uczestniczącej w wartach,
- Uroczysta procesja wokół kościoła z udziałem orkiestry w Dzień Zmartwychwstania,
- Tradycyjne oblewanie wodą w Lany Poniedziałek,
- Witanie wiosny przez dzieci i młodzież –przebierańcy,
- Festyny i zabawy dla dzieci, babci i dziadków w Dniu ich święta,
- Przygotowanie czterech ołtarzy w Dniu Bożego Ciała,
- Dekoracje wejść, bram, furtek z okazji Świąt Zesłania Ducha Świętego,
- Zabawy andrzejkowe z tradycyjnym laniem wosku oraz wróżbami w lokalnych punktach gastronomicznych,
- Wykonywanie dekoracji bożonarodzeniowych w kościele,
- Dzwonienie dzwonu kościelnego o godz. 18 00 przed rozpoczęciem kolacji wigilijnej,
- Sypanie owsem w drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia,
- Spotkania opłatkowe z degustacją potraw świątecznych, składaniem życzeń i zabawą taneczną dla mieszkańców wsi w Diecezjalnym Ośrodku Rekolekcyjnym Caritas,
- Zabawy Sylwestrowe w punktach gastronomicznych na terenie wsi.
Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat nyski
Gmina:
Nysa
Udział w programach:
Sołtys:
Pelagia Kurowska
Liczba mieszkańców:
211
Pliki do pobrania:
Sołectwa w Programie odnowy wsi(PDF, 127.89 kB)
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Dolna
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Kwaszonka z czerwonej kapusty
Liczba odwiedzin: 8561550
Data aktualizacji: 2019-12-04
Wykonanie: P®ESTO