Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Sołectwa
Baza powiatów i gmin ›› Sołectwa 
Skorochów
Skorochów
1. Podział geograficzno-administracyjny sołectwa
Skorochów Skorochów położony jest w województwie opolskim, powiecie nyskim, Gminie Nysa w ścisłym sąsiedztwie wsi Głębinów. Sołectwo powstało w roku 2005 odłączając się od Głębinowa. Powierzchnia wsi wynosi 196,74 ha, 1,97 km2 co stanowi 1 ? ogólnej powierzchni gminy Nysa. Miejscowość oddalona jest około 2 km od miasta Nysy bogatej w zabytki z różnych epok, wspaniałej historycznej architekturze, nazywanej „Śląskim Rzymem” za sprawą licznych budowli sakralnych. Pod względem geograficznym wieś usytuowana jest w południowej części Przedgórza Sudeckiego, w dolinie Nysy Kłodzkiej w sąsiedztwie Jeziora Nyskiego. Sołectwo zamieszkuje 183 osób. Ze względu na atrakcyjne położenie, wysokie walory przyrodniczo-krajobrazowe wieś pełni funkcje turystyczno-rekreacyjne. Wyróżnikiem sołectwa jest bliskość Jeziora Nyskiego, które jest miejscem gniazdowania wielu gatunków ptaków (bączka, cyranki, remiza, dziwonii, mewy czarnogłowej), jak również odpoczynku w okresie wiosennym i jesiennym licznych gatunków przelotnych ptaków wodnych i błotnych, między innymi dzikich kaczek i gęsi. Z uwagi na występowanie rzadkich gatunków ptaków jezioro uznawane jest za ostoję ptactwa wodnego o randze europejskiej. Stwierdzono tu obecność rzadkich gatunków ptaków między innymi ostrygojad, brodziec pławny, czajka towarzyska. Wody jeziora w których licznie występują sandacze, okonie, sumy i szczupaki są rajem dla wędkarzy Cała okolica jeziora zaliczana jest do Otmuchowsko-Nyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zbiornik Nyski dzięki czystej wodzie, piaszczystym plażom i strzeżonym kąpieliskom stwarza dobre warunki do uprawiania sportów wodnych. Z brzegów jeziora rozciąga się piękny widok na pobliskie Góry Opawskie, Jesioniki z Pradziadem i Góry Rychlebskie po czeskiej stronie oraz Góry Złote i Bardzkie ze Śnieżnikiem po stronie polskiej. Na północnym brzegu Jeziora Nyskiego usytuowany jest Nyski Ośrodek Rekreacji z doskonale rozbudowaną bazą noclegową i gastronomiczną. Udany wypoczynek gwarantuje doskonały mikroklimat oraz sąsiedztwo lasu mieszanego. Atutem sołectwa jest także bliskie sąsiedztwo z Czechami. Skorochów to wieś jednodrożna charakteryzująca się zwartą zabudową po obu stronach drogi oraz przypadkowym układzie dróg bocznych – to typowa ulicówka. Na terenie sołectwa znajduje się kilka gospodarstw rolnych, jednak ich właściciele nie prowadzą stale działalności rolniczej, produkują głównie na własne potrzeby. Część mieszkańców Skorochowa zajmuje się prowadzeniem gospodarstw agroturystycznych, wynajmowaniem pokoi dla przybywających turystów nie tylko krajowych ale również zagranicznych. Usytuowanie sołectwa z dala od miejskiego zgiełku sprawia, że rozbudowuje się budownictwo jednorodzinne. Za sprawą atrakcyjnego położenia, łatwego dojazdu, Skorochów stwarza doskonałe warunki do prowadzenia działalności gospodarczej i podejmowania różnych przedsięwzięć. Specyficzne potrawy:
- Gomółki serowe z miętą,
- Placki ziemniaczane na liściu kapusty,
- Sok pomidorowy,
- Śledzie po Skorochowsku Pani Antoniny,
- Kurczak po Skorochowsku.
Źródło „Plan Odnowy Miejscowości”
2. Ludność
183
3. Powierzchnia
196,77 ha
4. Atrakcje turystyczne
Jezioro Nyskie
5. Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe
Walory szaty roślinnej Bogactwo szaty roślinnej związane jest głównie z bliskością Jeziora Nyskiego leżącego w obrębie Nysko-Otmuchowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Występują tu ekosystemy leśne, łąkowe, wodne, szuwarowe, agrocenozy, urbicenozy, ekosystemy muraw i zarośli kserotermicznych. Łącznie (67 zbiorowisk roślinnych, 12 gatunków rzadkich i ginących, w tym 3 gatunki zagrożone w skali kraju). Do osobliwości florystycznych należy jedyny w Polsce wątrobowiec. Poza tym rosną tutaj kruszczyk szerokolistny, goryczka wąskolistna. Występują także rzadkie zbiorowiska namuliskowe z namulnikiem brzegowym, ponikłem jajowatym, ciborą brunatną, turzycą ciborowatą Cenne przyrodniczo obszary lub obiekty: Skorochów występuje w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Otmuchowsko-Nyskiego" o znaczeniu regionalnym, położonego na terenie zachodniej części miasta Nysa wraz 7 sołectwami : Siestrzechowice, Koperniki, Morów, Biała Nyska, Przełęk, Jędrzychów i Głębinów. Obszar ten zajmuje 11.785 ha powierzchni na terenie szerokiego zapadliska tektonicznego wykorzystywanego przez dolinę Nysę Kłodzką. Najcenniejszymi walorami tego obszaru są: 2 duże zbiorniki zaporowe: Jezioro Otmuchowskie i Nyskie, duże zróżnicowanie rzeźby terenu i budowy geologicznej, bogata szata roślinna oraz wysokie walory faunistyczne. Świat zwierzęcy: Świat zwierząt jest bogaty i związany z bliskością Jeziora Nyskiego. Zbiornik Nyski ze względu na wysokie walory oraz funkcję jaką spełnia dla awifauny przelotnej i lęgowej stanowi ostoję dla ptaków o randze europejskiej. W okresie przelotu i zimowania dochodzi do znacznych koncentracji ptaków wodno-błotnych: krzyżówki (do 23 tys. osobników), gęś zbożowa (do 6 tys.), czajka (do 6 tys.), biegus zmienny (2650 osobników). Stwierdzono występowanie niezwykle rzadkich w Polsce gatunków m.in. mewę orlicę, biegusa bairda, kuliczka płowego, świergotka tajgowego, czajkę towarzyską, siewkę azjatycką, kulika cienkodziobego, płatkonoga płaskodziobego, rybitwę krótkodziobą i popielatą. Awifauna lęgowa reprezentowana jest przez mewy pospolite, sieweczki obrożne, rybitwy zwyczajne, kaczki płaskonose, dziwonie i remizy. Skorochów zaliczany jest do Obszaru Chronionego Krajobrazu „Otmuchowsko- Nyskiego” i przylega do proponowanej ostoi przyrodniczej sieci Natura 2000.
6. Atrakcje architektoniczne
Różnorodność zabudowy: przedwojenne rodzinne zabudowania mieszkalno- gospodarcze, jak również współczesne o zróżnicowanym stylu: domy willowe oraz rezydencje. Ze względu na charakter wsi - turystyczno-wypoczynkowa, na terenie Skorochowa znajdują się również gospodarstwa agroturystyczne, oraz domki letniskowe.
7. Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia
- „Świetlica w Skorochowie miejscem kultury, spotkań i integracji” w ramach Powiatowego Programu Odnowy Wsi,
- „Centrum rekreacji i sportu – Skorochów” w ramach Powiatowego Konkursu „Odnowa w Województwie Opolskim”,
-„Utwardzenie placów rekreacyjnych przy przy boisku w Skorochowie’ w ramach Powiatowego Konkursu „Odnowa w Województwie Opolskim”
8. Imprezy
Cykliczna impreza „Dożynki Turystyczne” organizowana jest przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Skorochów i Nyski Ośrodek Rekreacji. Skierowana jest do turystów przebywających nad jeziorem, mieszkańców sołectwa, Nysy i okolic. W ramach imprezy organizowane są m.in. zawody sportowe tj. turniej piłki nożnej na piasku o Puchar Starosty Nysy dla dzieci i dorosłych (drużyny 3 osobowe), rzut płetwą dla dzieci i dorosłych, siłowanie na rękę o Puchar Burmistrza Nysy, konkurs budowli z piasku (dzieci do lat 15-stu). Podczas dożynek odbywa się również pokaz ratownictwa wodnego. Imprezie towarzyszą wystawy twórców ludowych. W czasie dożynek można spróbować przysmaków przygotowanych przez gospodynie wiejskie. Uwieńczeniem imprezy jest zabawa taneczna. Termin – druga sobota lipca
Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat nyski
Gmina:
Nysa
Udział w programach:
Sołtys:
Danuta Łabędzka
Liczba mieszkańców:
183
Pliki do pobrania:
Sołectwa w Programie odnowy wsi(PDF, 127.89 kB)
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Zakrzów
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Nalewka na suszonych śliwkach
Liczba odwiedzin: 9322939
Data aktualizacji: 2020-07-03
Wykonanie: P®ESTO