Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Sołectwa
Baza powiatów i gmin ›› Sołectwa 
Koperniki
1. Podział geograficzno-administracyjny sołectwa
Koperniki Wieś Koperniki położona jest na malowniczym stoku przedgórza paczkowskiego, które stanowi część Przedgórza Sudeckiego. Położenie od 230 do 280m n.p.m. o urozmaiconej rzeźbie terenu. Spore pochyłości terenu są charakterystyczne dla przedgórza. Położenie sołectwa Koperniki na południowym skraju gminy, w terenie lekko podniesionym w stosunku do pozostałego terenu gminy sprawia, że daje się zauważyć lekkie zaostrzenie klimatu. Na ten fakt ma także wpływ bliskość gór o wysokości ponad 1400m. n.p.m. tuż za granicą z Republiką Czeską. Koperniki położone są na południowym krańcu Gminy Nysa, w odległości 10 km od Nysy. W odległości około 3 km znajduje się ujęcie wody pitnej dla miasta Nysa na rzece Białej Głuchołazkiej. Natomiast zbiornik retencyjny „Jezioro Nyskie” pełniący funkcje turystyczno rekreacyjne oraz posiadający duże walory przyrodnicze oddalony jest tylko 2 km od Kopernik. Sołectwo charakteryzuje różnorodność budowy geologicznej. Od strony północnej teren sołectwa sięga pradoliny Nysy Kłodzkiej ze żwirami i piaskami. Z nieruchomości wsi położonych w górnej części można oglądać piękny krajobraz z taflą jeziora. Zachodnia część w przewadze są gliny i piaski o pochodzeniu polodowcowym. Wschodnia i południowa część to w przewadze wychodnie granitów z ławy masywu Żulowa - Strzelin, z pozostałościami kamieniołomów. Tuż poza granicami sołectwa znajduje się kopalnia granitu w Kamiennej Górze. Szata roślinna jest efektem przekształceń środowiska przez gospodarkę człowieka. Lasy na terenie sołectwa występują na terenach o dużej różnicy wysokości względnej. Są to lasy mieszane z bogatym poszyciem krzewów. Świat zwierzęcy jest bardzo różnorodny. Bliskość Jeziora Nyskiego powoduje pojawienie się na terenie sołectwa wielu ptaków, których ostoją są wody jeziora. Na wieży kościelnej miejsce lęgowe ma pustułka, a strych kościelny jest ostoją nietoperzy. Ze względu na położenie wsi Koperniki na stoku oraz brakiem rzeki przepływającej przez wieś, nie jest ona zagrożona powodziami. Koperniki znajdują się w obszarze chronionego krajobrazu „Otmuchowsko-Nyskiego” położonego w zachodniej części miasta Nysa oraz siedmiu sołectw: Siestrzechowice, Koperniki, Morów, Biała Nyska, Przełęk, Jędrzychów i Głębinów. Na uwagę zasługują dwa dęby rosnące przy kościele parafialnym, których rozmiary wskazują, że mogą być wiekowe. W lesie przy drodze leśnej do Iławy rosną jeszcze dwa dęby. Na jednym z nich jest zawieszona kapliczka. Według przekazu ustnego pochodzi ona z czasów napoleońskich. Wieś Koperniki liczy 710 mieszkańców ( na dzień 30.06.2010r.) . W okresie powojennym ludność niemiecka została przesiedlona na teren Niemiec. Większość mieszkańców po wojnie to repatrianci ze wschodu, w przewadze z województwa Tarnopolskiego. Po 1945r. przesiedlono tutaj mieszkańców wsi Wiktorówka z powiatu Brzeżany, województwo tarnopolskie oraz z wsi Jeleśnia, powiat Żywiec. Część mieszkańców pochodziła z Żywiecczyzny i Kielecczyzny. W chwili obecnej podziały się zatarły. Osiedliło się sporo osób z innych stron kraju. Pierwsze wzmianki w dokumentach historycznych sięgają roku 1272, a dotyczą sporu wrocławskiego biskupa Tomasza II Zaręby z księciem głogowskim Konradem. Książę odebrał biskupstwu w tym czasie wiele wsi w ziemi otmuchowsko-nyskiej. Nazwa wsi zachowała się w najstarszych zapiskach w różnych wersjach: Copniik (1272), Copirnik (1284), Copirnich (ok. 1284), Copemic (1290), Copernik (1291), Kopernic (1298). Zdaniem niektórych uczonych nazwisko Kopernik wywodzi się od łacińskiego słowa cuprum - miedź, która w staropolszczyźnie nazywana była - koper. Miejscowość Koperniki byłaby więc osadą koperników czyli ludzi zajmujących się obróbką miedzi. Wielu badaczy wyraża jednak pogląd, że nazwa wsi Koperniki pochodzi od polskiej nazwy rośliny koper. Podobne źródło - słów nazwy roślin - spotyka się w wielu nazwach polskich miejscowości, jak np. Szczawnik, Chmielnik. Jodłownik, Lipnik. Do historii Koperniki przeszły przez fakt, że właśnie z Kopernik pochodzi ród wielkiego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika. Swoje nazwisko genialny astronom zawdzięcza nazwie wioski. Koperniki w tych latach kiedy mieszkał tu jeszcze ród Koperników były służebną osadą wiejską, zlokalizowaną do specjalistycznych posług dla pobliskiej Nysy, stolicy książęcej o dużej randze administracyjnej. Przodek wielkiego astronoma wyjechał do Krakowa. Dokumenty stwierdzają, że w roku 1396 został on przyjęty w poczet obywateli miasta i prowadził handel suknem. Ojciec, również Mikołaj w latach 1454-1458 przeniósł się do Torunia, gdzie w roku 1473 urodził się syn Mikołaj. Mijające wieki oraz liczne działania wojenne na terenie śląska spowodowały, że najstarsze domy pochodzą najprawdopodobniej z XIX wieku. W roku 1882 został konsekrowany kościół parafialny pod wezwaniem świętego Mikołaja wybudowany w stylu neogotyckim. W kościele zachowały się nieliczne zabytkowe elementy wyposażenia ze starego kościoła. Przed 500 rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika została wybudowana Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego imienia Mikołaja Kopernika uroczyście otwarta w roku kopernikowskim 1973, a szkole nadano sztandar z wizerunkiem naszego wielkiego astronoma. Do dnia dzisiejszego z wielką pieczołowitością kultywowana jest pamięć M.Kopernika przez uczniów naszej szkoły, którzy o swoim patronie wiedzą wszystko, a dzięki projektowi „Szkoła na tak” cała brać uczniowska poznała muzeum M. Kopernika i Toruń, gdzie byli w 2007r. przez trzy dni. Tuż przy Zespole Szkolno -Przedszkolnym znajduje się obelisk, który to w 1966r. ufundowali mieszkańcy ku czci M. Kopernika. W latach 60 i 70 XX wieku przed 500 rocznicą urodzin Mikołaja Kopernika były organizowane rajdy kopernikowskie. Z wielkim zaangażowaniem społeczności sołectwa zostały wybudowane remiza strażacka i ośrodek zdrowia. Jednak po roku 1973 powoli tradycja kopernikowska odeszła w zapomnienie. Na terenie sołectwa znajduje się kilka kapliczek oraz ponad dwadzieścia krzyży. Niektóre z nich usytuowane są przy posesjach, a inne przy drogach lub nawet w polach. Większość pochodzi z XIX wieku lub początku XX wieku. Przy kościele parafialnym pozostały dwa nagrobki po starym kościelnym cmentarzu. Bezpośrednio przy północnej ścianie kościoła jest nagrobek w formie urwanej kolumny, jest to pomnik nagrobny z inskrypcją rosyjską i niemiecką – Aleksandra Kołzakowa, porucznika rosyjskiego, który zmarł od rany w bitwie pod Budziszynem w 1813 roku. W budynku Wiejskiego Domu Kultury znajdowała się szkoła, w której uczyły się dzieci niemieckie, a po wojnie polskie. Budynek starej szkoły został wybudowany w 1845r. W Kopernikach w pięknym budynku z 1893r. (dawnym domu dziecka) znajduje się Dom Pomocy Społecznej prowadzony przez siostry zakonne Franciszkanki Rodziny Marii. Wieś Koperniki niegdyś była wsią rolniczą, obecnie mamy tylko 8 rolników, jest także sadownictwo i uprawa pieczarki. Wielu młodych ludzi za pracą wyjeżdża za granicę lub do większych miast. Koperniki w 2004 roku przystąpiły do programu „Odnowa Wsi w województwie opolskim”, co daje dużo większe możliwości pozyskiwania środków finansowych. Na terenie sołectwa prężnie działa wiele organizacji: Koło Gospodyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna, Ludowy Klub Sportowy, Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, które ściśle ze sobą współpracują. Legendy, podania, fakty historyczne: Koperniki to stara wieś. Pierwsze wzmianki w dokumentach historycznych sięgają roku 1272, a dotyczą sporu wrocławskiego biskupa Tomasza II Zaręby z księciem głogowskim Konradem. Książe odebrał biskupstwu w tym czasie wiele wsi w ziemi otmuchowsko-nyskiej. Skoro w tych latach wieś Koperniki była źródłem sporu, a także w roku1272 wzmiankowana była świątynia w Kopernikach to należy wnioskować, że już wtedy była to wieś duża, założona dużo wcześniej. Nazwa wsi zachowała się w najstarszych zapiskach w różnych wersjach; Copniik(1272), Copirnik (1284), Copirnich (ok.1284), Copemic (1290), Copernik (1291), Kopernic (1298). Zdaniem niektórych uczonych nazwisko Kopernik wywodzi się od łacińskiego słowa cuprum – miedź, która w staropolszczyźnie nazywana była – koper. Do historii Koperniki przeszły poprzez fakt, że właśnie z Kopernik pochodzi ród wielkiego polskiego astronoma Mikołaja Kopernika. Miejscowość Koperniki byłaby więc osadą koperników, czyli ludzi zajmujących się obróbką miedzi. Swoje nazwisko genialny astronom zawdzięcza nazwie wioski. Tak więc ród Koperników wywodził się ze wsi i był pochodzenia chłopskiego. Koperniki w tych latach kiedy mieszkał tu jeszcze ród Koperników były służebną osadą wiejską, lokalizowaną do specjalistycznych posług dla pobliskiej Nysy, stolicy książęcej o dużej randze administracyjnej. Przodek wielkiego astronoma wyjechał do Krakowa. Dokumenty stwierdzają, że w roku 1396 zostal on przyjęty w poczet obywateli miasta i prowadził handel suknem. Ojciec, również Mikołaj w latach 1454-1458 przeniósł się do Torunia, gdzie w roku 1473 urodził się syn Mikołaj. W 1973 roku mała wieś Koperniki stała się głośna w całej Polsce i poza jej granicami, a to za przyczyną jubileuszowych uroczystości 500-lecia urodzin naszego wielkiego astronoma Mikołaja Kopernika. W tym roku oddano do użytku, nowy świetnie wyposażony ośrodek zdrowia. W czynie społecznym wybudowano remizę miejscowej OSP. Jednak największym osiągnięciem było wzniesienie pomnika 1000-lecia Państwa Polskiego jakim był gmach nowej ośmioklasowej szkoły, w której mieściło się także muzeum kopernikańskie. Szkole nadano sztandar, oraz im. Mikołaja Kopernika. VI Ogólnopolski Spółdzielczy Rajd Motorowy zapoczątkował sezon turystyczny. Potem był rajd „POLMO” i FSO na Żeraniu. Było wiele imprez młodzieżowych, organizowanych przez ZHP, szkoły, ZMW, PTTK, w rajdach uczestniczyło nawet do 550 osób. W tym czasie wydano wiele okolicznościowych widokówek, odznak i znaczków pocztowych. W 1966 roku wzniesiono obelisk z białym orłem i marmurową tablicą ku czci M. Kopernika. Na tablicy są symbole astronomiczne Słońca, Ziemi, Księżyca. i napis:„Geniuszowi naszego narodu, wielkiemu astronomowi świata Mikołajowi Kopernikowi ku chwale narodowej, zaś jego przodkom wywodzącym się z miejscowości Koperniki ku powszechnej pamięci”. W1812 roku od ciężkich ran odniesionych w bitwie pod Budziszynem zmarł oficer armii carskiej, adiutant Aleksander Kołzakow. Jego nagrobek w formie urwanej kolumny (symbolizujący przedwcześnie przerwane życie) znajduje się po lewej stronie tuż przy murze kościelnym. Źródło: Gmina Nysa
2. Ludność
710
3. Powierzchnia
860,99 ha
4. Atrakcje turystyczne
- obelisk z 1966r. z białym orłem i marmurową tablicą poświęcony czci Mikołaja Kopernika,
- nagrobek adiutanta Aleksandra Kołzakowa przy murze kościelnym w formie urwanej kolumny (symbolizującej przedwcześnie przerwane życie), który zmarł od rany po bitwie pod Budziszynem w 1813.
- szlak turystyczny – Szlak Św. Jakuba
- trasa rowerowa – wiodąca szlakiem nysko-jesenickim
5. Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe
Walory szaty roślinnej Sołectwo otoczone jest lasami mieszanymi z bogatym poszyciem krzewów, a łąki w okresie letnim pokryte są polnymi kwiatami. Świat zwierzęcy: Świat zwierzęcy jest bogaty. Żyją tu sarny, zające, lisy oraz mnóstwo dzików. Bliskość Jeziora Nyskiego powoduje pojawienie się wielu gatunków ptactwa. Na wieży kościelnej miejsce lęgowe ma pustułka, a strych kościelny jest ostoją nietoperzy. Cenne przyrodniczo obszary lub obiekty: Na uwagę zasługują dwa dęby rosnące przy kościele parafialnym. Ich rozmiary wskazują, że mogą być wiekowe. W lesie przy polnej drodze do Iławy znajduje się dąb na którym wisi kapliczka, według przekazu ustnego pochodzi ona z czasów napoleońskich.
6. Atrakcje architektoniczne
- Kościół neogotycki p.w. św. Mikołaja zbudowany w 1882 z wnętrzem barokowym
- Kaplica cmentarna
- Cmentarz parafialny
- Budynek Wiejskiego Domu Kultury (dawna szkoła z 1845r.)
- Budynek DPS ( dawny sierociniec)
- Pomnik wzniesiony ku czci Mikołaja Kopernika w 1966r.
- Wiele kapliczek i ponad dwadzieścia krzyży.
7. Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia
- „Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu zielonego przy Wiejskim Domu Kultury w Kopernikach II etap” z Powiatowego Programu Odnowy Wsi,
- „Wykonanie wiaty grilowej w Kopernikach” w ramach Powiatowego Konkursu „Odnowa w Województwie Opolskim”
8. Imprezy
Święta, odpusty, pielgrzymki:
-Czerwcowy odpust na Piotra i Pawła.
-Dożynki parafialne-święto plonów, wykonanie i święcenie korony żniwnej.
-Odpust św. Mikołaja
-Boże Narodzenie i pasterka.
-Ceremonie Wielkiego Tygodnia
-Święta wielkanocne, czuwanie przy grobie przez strażaków.
-Majowa pielgrzymka Odnowy w Duchu Świętym na Jasną Górę.
-Procesja Bożego Ciała do czterech ołtarzy.
-Procesja do Iławy przez las w Św. Marka.
-Msza św. za strażaków w św. Floriana.
Tradycje, obrzędy, gwara:
- Sypanie owsem w św. Szczepana
- Zabawa Sylwestrowa dla mieszkańców.
- Wspólne przywitanie Nowego Roku lampką szampana pod choinką w noc sylwestrową.
- Wieczór kolędowy w WDK, Wspólne śpiewanie kolęd, dzielenie się opłatkiem wraz ks. Proboszczem, ks. Kapelanem, siostrą dyr. i zakonnicami z DPS Koperniki.
- Święto patrona szkoły Mikołaja Kopernika, kiermasz pierników.
- Dzień Kobiet, organizowany przez strażaków z OSP.
- Regularne zawody pożarnicze.
- Lany poniedziałek, oblewanie się wodą.
- Przygotowanie czterech ołtarzy do procesji Bożego Ciała.
- Uroczystość Dnia Matki i Ojca, przedstawienie i poczęstunek przygotowane przez uczniów i przedszkolaków. W to święto dzieci odwiedzają także Dom Opieki Społecznej w Kopernikach.
- Dzień Dziecka, zawody sportowe, konkursy, poczęstunek i zabawa dla dzieci.
- Festyn rodzinny na rozpoczęcie lata, zawody, konkursy, występy, wspólna zabawa taneczna.
- Zbieranie zboża i wykonanie korony żniwnej, na dożynki parafialne i gminne.
- Dożynki parafialne- zabawy i konkursy z nagrodami, kiermasz, wystawa drobiu ozdobnego, sprzedaż wyrobów kulinarnych KGW, zabawa taneczna, pokaz tańca z ogniami oraz inne atrakcje.
- Sprzedaż stroików przed Świętem Zmarłych.
- Mikołajki- wizyta św. Mikołaja w Wiejskim Domu Kultury, poczęstunek dla dzieci, wręczanie paczek przez św. Mikołaja, wspólna zabawa.
- Jasełka przygotowywane przez uczniów naszej szkoły połączone z kiermaszem świątecznym.
Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat nyski
Gmina:
Nysa
Udział w programach:
Sołtys:
Lilla Cwajna
Liczba mieszkańców:
710
Pliki do pobrania:
Sołectwa w Programie odnowy wsi(PDF, 127.89 kB)
Migawki z Opolszczyzny
Gmina Wołczyn
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Bigos Polski
Liczba odwiedzin: 9656067
Data aktualizacji: 2020-09-14
Wykonanie: P®ESTO