Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Sołectwa
Baza powiatów i gmin ›› Sołectwa 
Domaszkowice
Domaszkowice
1. Podział geograficzno-administracyjny sołectwa
Domaszkowice Domaszkowice położone są w województwie opolskim, powiecie nyskim, Gminie Nysa i są obecnie jedną z większych wsi w gminie. Miejscowość oddalona jest około 10 km od miasta Nysy bogatej w zabytki z różnych epok, wspaniałej historycznej architekturze, nazywanej „Śląskim Rzymem” za sprawą licznych budowli sakralnych. Wieś położona jest w dolinie, przez środek której przepływa uregulowana rzeczka zwana Potokiem Domaszkowickim lub Skowronim. Domaszkowice obejmują powierzchnię 1728,85 ha z czego 960 ha zajmuje Las Domaszkowicki , który odgradza wieś od sąsiednich miejscowości i jest największym kompleksem leśnym w powiecie nyskim. Dzięki temu położeniu we wsi panuje swoisty mikroklimat z północnym wiatrem w okresie zimy i dużym nasłonecznieniem w okresie lata. Bliskość lasów sprawia, że do wsi przyjeżdżają grzybiarze i zbieracze jagód. W lesie Domaszkowickim można spotkać zwierzęta łowne tj.: sarny, dziki, jelenie, zające, borsuki, lisy, liczne ptactwo i drobną zwierzynę. Występuje tam kopytnik, borówka brusznica, pierwiosnek, barwinek, widłak. W ostatnich latach las stał się ostoją orła bielika. We wsi utworzone są liczne stawy hodowlane – z hodowlą karpia i amura. Duża ilość otwartej toni wodnej przyciąga nad stawy liczne zwierzęta wodne i ptaki, dla których są one miejscem żerowania, lęgu i noclegu. Pierwsza wzmianka o miejscowości w sprawdzalnych dziejach historii pod nazwą Rucherswalde – Zielone Łąki pochodzi z 1248 roku, jednak prawdopodobnie polska nazwa Domaszkowice w zapiskach pojawiła się w 1948 roku. W związku z bliskim sąsiedztwem Gór Opawskich dominował tu klimat umiarkowany, a ciepłe noce były rzadkością. Piaskową, lekką i kamienistą ziemię Domaszkowic i okolic wykorzystywano rolniczo. Od końca XII do XIV wieku silnie zalesione tereny ziemi nyskiej zostały poważnie przetrzebione przez napływających za Henryka Brodatego i biskupa Wawrzyńca kolonistów niemieckich .Osuszano wówczas mokradła, karczowano lasy i zakładano wsie. W tym czasie założone zostały prawie wszystkie wsie ziemi nyskiej. Potwierdzają to dokumenty sporu, jaki w wieku XIII prowadzili – biskup wrocławski Tomasz II z wrocławskim księciem Henrykiem Probusem. Przedmiotem tego sporu stało się 65 wsi , które biskupi wrocławscy lokowali na obszarze nyskiego odcinka obronnej przesieki leśnej. Pierwsi osadnicy niemieccy na terenie obecnych Domaszkowic pojawili się około 1165 roku, jednak największy ich napływ miał miejsce w latach 1210-1225. W tym okresie powstaje Rucherswalde (Zielone Łąki), którego to nazwa ukazuje się w zapiskach historycznych w 1248 roku. Terenów ziemi nyskiej i Domaszkowic nie oszczędzały klęski żywiołowe, wojny, głód i epidemie. Kroniki opisują wydarzenia z 1241 roku dotyczące najazdu Mongołów, czy wojnę trzydziestoletnią. Od 1301 roku okolice nawiedzały częste epidemie, z których największa przypadła na 1333 rok , zmarło wtedy około pięć tysięcy osób. W tym czasie Rucherswalde liczyło niespełna 300 mieszkańców. W latach 1317 – 1319 panował powszechny głód , a największe susze przypadły na lata 1472-1474. Częste powodzie i wylewy rzeki Nysa nie dotyczyły Ritterswalde , jednak przy oberwaniach chmury miejscowy potok Krensbach mocno przybierał. Największe podtopienie miało miejsce w nocy z 24 na 25 sierpnia 1938 roku. Należy dodać , że podobne wydarzenie miało miejsce również we współczesnych czasach, czyli 3 i 15 maja 1993 roku. Od 1838 roku miejscowość przybrała nazwę Ritterswalde. Najstarsze znaleziska archeologiczne z okolic Ritterswalde pochodzą z epoki kamiennej (ostre narzędzia) i młodszej epoki kamiennej (mała siekierka, motyka, wazon gliniany). Prace archeologiczne prowadzono tu od 1926 roku, a w 1941 roku doktor Georg Raschke zakończył opis i archiwizację znalezisk. Domaszkowice to urokliwa i interesująca architektonicznie miejscowość. Znajduje się tu kościół parafialny pod wezwaniem świętego Jerzego, który został zbudowany w połowie XIII wieku, a przebudowany w 1694 roku. Jest on przykładem wczesnogotyckiego i barokowego stylu. W Domaszkowicach znajdują się liczne kapliczki, posąg świętego Jana Nepomucena datowany na XVIII wiek i legendarny kamienny krzyż. O miejscowości krążą liczne legendy i opowiadania. W sołectwie Domaszkowice grunty są słabe, przeważnie klasy V lub VI. We wsi gospodaruje około 70 rolników (powierzchnia gospodarstw od 1 ha do ok. 70 ha). Znaczna część gruntów należy do RSP Wyszków Śląski i RSP Kubice. Główne uprawy polowe to zboża, rzepak, kukurydza i ziemniaki jadalne – te tylko na użytek własny. We wsi funkcjonuje szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi prowadzona przez Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Domaszkowice, w pobliżu szkoły znajduje się przystanek autobusowy, a obok niego nowo wybudowana remiza strażacka (siedziba miejscowej OSP). Inne ważniejsze budynki we wsi to świetlica wiejska, plebania (wybudowana przez mieszkańców w 2001 roku). We wsi znajdują się dwa boiska sportowe oraz sklepy spożywczo – przemysłowe. Mieszkańcy Domaszkowic pracują w pobliskiej Nysie, około 40 osób pracuje w największym zakładzie we wsi tj. Lutz – Polska, zakład ten zatrudnia łącznie ok. 100 osób. Domaszkowice to wieś jednodrożna charakteryzująca się zwartą zabudową po obu stronach drogi. Większość domów we wsi to budynki tzw. poniemieckie, które były niegdyś bardzo zniszczone przez 2 –krotnie przechodzący przez wieś front. Usytuowanie sołectwa z dala od miejskiego zgiełku sprawia, że rozbudowuje się budownictwo jednorodzinne. Za sprawą korzystnego położenia, dogodnego dojazdu, Domaszkowice stwarzają doskonałe warunki do prowadzenia działalności gospodarczej i podejmowania różnych przedsięwzięć. Źródło „Plan Odnowy miejscowości”
2. Ludność
642
3. Powierzchnia
1728,11 ha
4. Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe
Świat zwierzęcy: Wysokie walory faunistyczne i wielogatunkowość świata zwierząt jest związana z bliskością dużego kompleksu leśnego oraz licznych stawów. Występują tutaj orzeł biały, sarny, dziki, zające, borsuki, lisy, jelenie, liczne ptactwo i drobna zwierzyna . Duża ilość otwartej toni wodnej przyciąga nad stawy liczne zwierzęta wodne i ptaki dla których są one miejscem żerowania, lęgu i noclegu . Walory szaty roślinnej: Urozmaicenie i wielogatunkowość szaty roślinnej związane jest głównie z typem lasu jakim jest las Domaszkowicki . Las Domaszkowicki jest to kompleks leśny o charakterze lasu mieszanego : dębowo- sosnowo –bukowy , położony na bagnistych terenach. Występuje tam kopytnik, borówka brusznica, pierwiosnek , barwinek,widłak goździsty jak i wiele innych roślin leśnych. W lesie można zbierać wszystkie gatunki grzybów jadalnych oraz jagody, maliny jeżyny. Występują tu ekosystemy leśne, łąkowe, wodne, szuwarowe, Na terenie Domaszkowic spotyka się następujące gatunki drzew liściastych: dąb, grab, jesion, wierzba, brzoza, leszczyna, lipa, kasztanowiec zwyczajny, kalina koralowa, jabłoń i czereśnia dzika, grusza pospolita, czeremcha, klon zwyczajny, robinia, bez czarny, tarnina, trzmielina oraz iglastych: sosna pospolita, sosna czarna, świerk, modrzew. Imponująca jest także wielogatunkowość roślin kwiatowych: mak polny, jasnota biała, krwawnik pospolity, bodziszek łąkowy, chaber, kokorycz pusta, lepnica, mydlnica lekarska, skalnica, żywokost lekarski, zawilec gajowy, poziomka pospolita, stokrotka pospolita, dzika róża, koniczyna biała i inne. Cenne przyrodniczo obszary lub obiekty: Bogactwo przyrodnicze Domaszkowic związane jest z Lasem Domaszkowickim ,który stał się w ostatnich latach ostoją orła bielika. Występujące rośliny chronione to: bluszcz pospolity, barwinek, śnieżyca wiosenna, przebiśniegi, paprotka zwyczajna, kopytnik pospolity, pierwiosnek wyniosły, konwalia majowa.
5. Atrakcje architektoniczne
Kościół parafialny rzymsko – katolicki z XIII w. p.w. św . Jerzego jest przykładem wczesnogotyckiego i barokowego stylu. Portale :
-z kruchty do nawy połowa XIII w. styl wczesnogotycki,
-od kruchty XIV w. styl gotycki,
-do zakrystii 1694 rok styl barokowy, -wewnątrz kościoła znajduje się polichromia ścienna z przełomu XVII i XVIII wieku .
Posąg św. Jana Nepomucena z XVIII w . Liczne kapliczki i krzyże przydrożne, Kamienny krzyż z XV wieku. we wsi znajduje się także zabytkowy budynek szkoły (początki szkolnictwa w Domaszkowicach datowane są na 1600 r) w prawie niezmienionym kształcie istnieje od 1910 r. W Lesie Domaszkowickim znajdują się ruiny Kaplicy pod wezwaniem św. Anny, która została zbudowana w 1877 roku. Wokół kaplicy ustawionych jest 15 stacji drogi krzyżowej rozmieszczonych w okręgu.
6. Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia
- „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Domaszkowicach” w ramach Powiatowego Konkursu „Odnowa Wsi w Województwie Opolskim”
7. Imprezy
Święta, odpusty, pielgrzymi:
- Coroczny kwietniowy odpust w święto patrona św. Jerzego
- Uroczyste msze święte z oprawą muzyczną z udziałem strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej odprawiane w ważne święta kościelne. Tradycje, obrzędy, gwara:
- Spotkania z okazji Dnia Kobiet,
- Wielkanocne dekoracje wejść domów, robienie palm przez KGW
- Warty Straży w Wielką Sobotę przy grobie Pana Jezusa oraz obdarowywanie strażaków pisankami wielkanocnymi
- Uroczysta procesja wokół kościoła z udziałem strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzień Zmartwychwstania,
- Tradycyjne oblewanie wodą w Lany Poniedziałek,
- Witanie wiosny przez dzieci i młodzież –przebierańcy,
- Festyny, zabawy , przedstawienia dla dzieci, babci i dziadków , mam i ojców, strażaków w Dniu ich święta,
- Przygotowanie czterech ołtarzy w Dniu Bożego Ciała,
- Dekoracje wejść, bram, furtek z okazji Świąt Zesłania Ducha Świętego,
- Wykonywanie dekoracji bożonarodzeniowych i wielkanocnych w kościele,
- Sypanie owsem w drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia,
- Wykonywanie wieńca dożynkowego przez mieszkanki wsi
- Zabawy Sylwestrowe, ostatkowe , andrzejkowe.
Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat nyski
Gmina:
Nysa
Udział w programach:
Sołtys:
Maria Lutecka
Liczba mieszkańców:
642
Pliki do pobrania:
Sołectwa w Programie odnowy wsi(PDF, 127.89 kB)
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Grodzisko
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Keksy z Centawy - "Kyjksy bez maszynka z Centawy"
Liczba odwiedzin: 9424256
Data aktualizacji: 2020-07-03
Wykonanie: P®ESTO