Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Sołectwa
Baza powiatów i gmin ›› Sołectwa 
Rusocin
Rusocin
1. Podział geograficzno-administracyjny sołectwa
Rusocin Rusocin położony jest w województwie opolskim, powiecie nyskim, Gminie Nysa. Miejscowość oddalona jest około 10 km od Nysy bogatej w zabytki z różnych epok, wspaniałej historycznej architekturze, nazywanej „Śląskim Rzymem” za sprawą licznych budowli sakralnych. Pod względem geograficznym wieś usytuowana jest na terenie pagórkowatym przy drodze wojewódzkiej 406 w południowej części Przedgórza Sudeckiego, w dolinie Nysy Kłodzkiej. Rusocin ( Rinaczow, Riemersheide, Reywarczheide ) założony został między 1220 a 1230 rokiem na tzw. „zielonej łące”. Prawdopodobnie pierwszym założycielem i sołtysem miejscowości był Reinhard von Bischofsheim, za czasów biskupa Lorenca. Z pewnością biskup wyznaczył mu jako założycielowi wioski odpowiednią ilość łanów, które zostały zanotowane w „Liber fundationis episkopatus Vratisslaviensis”. Po raz pierwszy miejscowość została wzmiankowana 3 czerwca 1267 roku z okazji wezwania na świadka proboszcza Wojslaus ( Wojsława) z Rinaczow (Riemerheide). Wieś została osadzona na prawie niemieckim w 1353 roku. „Liber fundationis episkopatus Vratislaviensis” z około 1305r. podaje uposażenie wsi nazywanej wówczas Rejwarczheide do której należało 39 małych łanów, z czego 2 należały do kościoła a wójt posiadał 8 łanów i gospodę. Sposób rozmieszczenia gospodarstw nasuwa przypuszczenie, że pierwsi gospodarze mogli wywodzić się z północnej Frankonii, zwanej nadreńską. W przeszłości wieś ulegała groźnym pożarom. Historycy szczególnie przypominają dwa z nich. Pierwszy w 1648 roku wywołało 10 szwedzkich kawalerzystów. Spłonęły wówczas najpiękniejsze gospodarstwa: dwór sołtysa Macieja Juttnera, Jerzego Scholza, Jana Juttnera Długiego, Jana Scholza, Andrzeja Nuhnika. We wrześniu 1791r. wybuchł pożar, w którym z wyjątkiem 3 zabudowań, spłonęła cała wieś wraz z kościołem. Dzwony się roztopiły, organy, ławki i ołtarze oraz wszystkie księgi kościelne uległy żywiołowi. Po pożarze nie odnaleziono kamienia węgielnego z aktem erekcyjnym (metryką), który świadczyłby o początku istnienia ówczesnego kościoła. Z budowli pochodzącej z XVI wieku pozostały jedynie mury wieży i niektóre części bocznych ścian. W latach 1866-1880 (brak dokładnej daty) wybudowany został duży, usytuowany przy kościele dom parafialny, który stoi do dnia dzisiejszego. Budowę nowego kościoła rozpoczęto, po wielu negocjacjach, w 1896r. na zlecenie Królewskiego Rządu z Opola pod kierownictwem i nadzorem Królewskiego Instytutu Budownictwa w Nysie. Prace ukończono w 1897 roku. W tej całkowicie odbudowanej świątyni sklepienie wykonano w subtelnym renesansowym stylu, a wnętrze kościoła wyposażono z godnością, co czyniło podniosłe i uroczyste wrażenie. W czasie działań wojennych kościół uległ częściowemu zniszczeniu. Zachowała się natomiast pochodząca z 1723r. rzeźba wykonana z kamienia, przedstawiająca św. Jana Nepomucena (odrestaurowana w 2008 r.). Dokumenty z 1577roku potwierdzają istnienie szkoły w Lasocicach, będącej filią szkoły w Rusocinie. Należy zatem przypuszczać, że w Rusocinie działała szkoła przed 1600 rokiem. Dokumenty z 1784r. wymieniają budynek szkolny w Rusocinie. Obecny budynek szkolny, w którym mieści się przedszkole, pochodzi z lat 1905-1906. W 1925 roku do rusocińskiej szkoły uczęszczało 99 dzieci w dwóch klasach. Obszar pól uprawnych należących do wsi przed wojną wynosił 936 hektarów. Od 1778 istniał tzw. dwór chłopski obejmujący 78 ha. Liczba mieszkańców, domów i gospodarstw domowych wynosiła: -1784r.- 66 gospodarstwa -1845r.- 608 mieszkańców i 92 domy -1895r.- 696 mieszkańców,114 domów i 159 gospodarstw domowych -1939r.- 594 mieszkańców,128 gospodarstw domowych. W 1937 roku we wsi było trzech szklarzy, po dwóch piekarzy, masarzy, fryzjerów, rymarzy, kowali, krawców, szewców, malarz, mechanik, dwie gospody, sklep z towarami mięsnymi, fabryka oleju, kasa oszczędnościowo - pożyczkowa i spółka energetyczna. Obecnie wieś liczy 440 mieszkańców i obejmuje powierzchnię 857,2882 ha z czego większość zajmują użytki rolne. W sołectwie Rusocin występują stosunkowo dobre grunty orne od III do VI klasy (mady, gleby brunatne i lekkie). We wsi gospodaruje około 70 rolników (powierzchnia gospodarstw od 1ha do ok 80 ha). Znaczna część gruntów należy do RSP Rusocin (około 300 ha). Główne uprawy polowe to zboża, rzepak, kukurydza i ziemniaki. W niewielkich ostojach leśnych i pasie lasu nad rzeką Nysą można spotkać zwierzęta łowne tj.: sarny, dziki zające, lisy, jenoty, liczne ptactwo i drobną zwierzynę. Występuje tam kopytnik, borówka , pierwiosnek, konwalia majowa, barwinek, widłak. W rzece zamykającej sołectwo od strony południowej występują sandacze, szczupaki, okonie i sumy. Jest to istny raj dla wędkarzy. Istotnym wyróżnikiem sołectwa jest urozmaicony krajobraz oraz związane z nim piękne widoki na pobliskie Góry Opawskie. Dodatkowym atutem jest brak zakładów przemysłowych. Nie ma tu też terenów przewidzianych pod ich budowę. Dzięki temu powietrze jest tu rześkie i czyste. W północnej wysoko położonej części sołectwa są bardzo dogodne warunki do budowy elektrowni wiatrowej (częste i silne wiatry północne). W centrum wsi zlokalizowane są: zabytkowy kościół, przedszkole przynależne do Zespołu Szkolno -Przedszkolnego Złotogłowice (do przedszkola, prócz dzieci z Rusocina, uczęszczają także dzieci ze Złotogłowic), remiza strażacka będąca siedzibą Ochotniczej Straży Pożarnej oraz świetlica wiejska, w której odbywają się zajęcia dla dzieci i młodzieży a mieszkańcy spotykają się na zebraniach i imprezach okolicznościowych. W budynku świetlicy wiejskiej znajduje się sklep spożywczo -przemysłowy i bar. Mieszkańcy Rusocina pracują w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Rusocin i pobliskiej Nysie. Miłośnicy sportu korzystać mogą z pięknie położonego boiska sportowego o wysokim standardzie. Rusocin to wieś jednodrożna charakteryzująca się zwartą zabudową po obu stronach drogi wojewódzkiej oraz nielicznych budynkach przy dwóch drogach bocznych (tereny pod zabudowę mieszkalną). Źródło „Plan Odnowy Miejscowości”
2. Ludność
440
3. Powierzchnia
857,30 ha
4. Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe
Walory szaty roślinnej: Niewielkie zalesienie na obrzeżach sołectwa o charakterze lasu mieszanego : dębowo- sosnowo –bukowy , położone na wilgotnych, nadrzecznych terenach. Występuje tam kopytnik, borówka brusznica, barwinek, widłak goździsty, konwalia majowa, śnieżyca wiosenna, przebiśnieg, pierwiosnek wyniosły, paproć zwyczajna, bluszcz pospolity, malina ,jeżyna jak i wiele innych roślin. Na terenie Rusocina spotyka się następujące gatunki drzew liściastych: dąb, grab, jesion, wierzba, brzoza, leszczyna, lipa, kasztanowiec zwyczajny, kalina koralowa, jabłoń i czereśnia dzika, grusza pospolita, czeremcha, klon zwyczajny, robinia, bez czarny, tarnina, trzmielina oraz iglastych: sosna pospolita, świerk, modrzew. Imponująca jest także wielogatunkowość roślin kwiatowych: mak polny, jasnota biała, krwawnik pospolity, bodziszek łąkowy, chaber, kokorycz pusta, lepnica, mydlnica lekarska, skalnica, żywokost lekarski, zawilec gajowy, poziomka pospolita, stokrotka pospolita, dzika róża, koniczyna biała i inne. Cenne przyrodniczo obszary lub obiekty: Bogactwo przyrodnicze Rusocina związane jest z niewielkim pasmem lasu i ostojami leśnymi, które są siedliskami zwierząt. Występujące rośliny chronione to: bluszcz pospolity, barwinek, śnieżyca wiosenna, przebiśniegi, paprotka zwyczajna, kopytnik pospolity, pierwiosnek wyniosły, konwalia majowa. Świat zwierzęcy: W obrębie sołectwa występują sarny, dziki, zające, jenoty, lisy, jelenie, liczne ptactwo i drobna zwierzyna . Wody Nysy Kłodzkiej są zasobne w ryby (szczupaki, sandacze, okonie, sumy) a jej brzegi porośnięte szuwarami są siedliskiem zwierząt wodnych i ptaków, dla których są miejscem żerowania, lęgu i noclegu .
5. Atrakcje architektoniczne
Kościół p.w. Św. Klemensa Posąg św. Jana Nepomucena Zabytkowy budynek przedszkola
6. Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia
- „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rusocinie” w ramach Powiatowego Konkursu „Odnowa w Województwie Opolskim”,
- „Rozbiórka sceny i remont podłogi w Sali głównej w świetlicy wiejskiej w Rusocinie w ramach Powiatowego Konkursu „Odnowa w Województwie Opolskim”
7. Imprezy
Święta, odpusty, pielgrzymki:
- coroczny odpust w święto patrona św. Klemensa,
- coroczny festyn w dniu św. Piotra i Pawła
Tradycje, obrzędy, gwara:
- Spotkania z okazji Dnia Kobiet,
- Przygotowanie palm wielkanocnych,
- Warty Straży w Wielką Sobotę przy grobie Pana Jezusa,
- Uroczysta procesja wokół kościoła z udziałem strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzień Zmartwychwstania,
- Tradycyjne oblewanie wodą w Lany Poniedziałek,
- Witanie wiosny przez dzieci i młodzież – przebierańcy,
- Festyny, zabawy, przedstawienia dla dzieci, babci i dziadków, mam i ojców, strażaków w dniu ich święta,
- Przygotowanie czterech ołtarzy w Dniu Bożego Ciała,
- Dekoracje wejść, bram, furtek z okazji Świąt Zesłania Ducha Świętego,
- Dożynki wiejskie,
- Wykonywanie dekoracji bożonarodzeniowych i wielkanocnych w kościele,
- Sypanie owsem w drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia,
- Kolędnicy,
- Wykonywanie wieńca dożynkowego przez mieszkanki wsi,
- Zabawy sylwestrowe, ostatkowe, andrzejkowe.
Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat nyski
Gmina:
Nysa
Udział w programach:
Sołtys:
Irena Herman
Liczba mieszkańców:
440
Pliki do pobrania:
Sołectwa w Programie odnowy wsi(PDF, 127.89 kB)
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Łosiów
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Makówka
Liczba odwiedzin: 9567463
Data aktualizacji: 2020-09-14
Wykonanie: P®ESTO