Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Sołectwa
Baza powiatów i gmin ›› Sołectwa 
Skarbiszowice
Skarbiszowice
1. Podział geograficzno-administracyjny sołectwa
Skarbiszowice
2. Ludność
216
3. Powierzchnia
554,65 ha
4. Atrakcje turystyczne
- boisko sportowe
5. Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe
Miejscowość Skarbiszowice położona jest w całości w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie. Przedmiotem ochrony na obszarze wsi jest nie tylko krajobraz leśny ale także, a może zwłaszcza krajobrazy rolne. Charakterystyczną cechą tych obszarów jest ich wylesienie i silniejsze współwystępowanie z terenami zurbanizowanymi. Stąd też na obszarze Skarbiszowic zarejestrowane są nieliczne formy ochrony przyrody. Jednakże kilka obiektów zasługuje na ochronę prawną (np. grupa dębów szypułkowych i dębów czerwonych przy drodze Skarbiszowice – Tułowice)
6. Atrakcje architektoniczne
Na terenie sołectwa znajdują się dwa obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego: - Dwór, nr domu 30/32
- Zabudowa folwarczna
W gminnej ewidencji zabytków znajduje się kapliczka z I połowy XIX w. W Skarbiszowicach znajdują się także trzy stanowiska archeologiczne; wszystkie w obrębie zabudowy właściwej wsi. Są to: - Grodzisko, położone przy zachodnim wylocie wsi, na południe od kapliczki, na rozwidleniu dróg, - 3 ślady osadnicze,
- 3 punkty osadnicze.
7. Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia
- Wymiana krzyża przesiedleńców,
- Utworzenie boiska- etap II
- Remont świetlicy- etap III oraz malowanie kapliczki- dzwonnicy,
- Wykup działki pod teren rekreacyjny i parking,
- Wyburzenie budynku znajdującego się na tym terenie,
- Zakup sprzętu gospodarstwa domowego- zmywarka i inne.
8. Imprezy
Imprezy organizowane corocznie dla mieszkańców wsi:
- Dzień Kobiet;
- Dzień Dziecka;
- „Rocznica Przesiedleńców” (15 październik)- impreza organizowana corocznie dla mieszkańców i przesiedleńców. Krzyż Przesiedleńców został postawiony w podzięce za szczęśliwe przesiedlenie. Z czasem, coroczne nabożeństwa w tym szczególnym miejscu urosły do rangi święta wsi - odpustu.
Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat opolski
Gmina:
Tułowice
Udział w programach:
Sołtys:
Anna Janicka
Liczba mieszkańców:
216
Pliki do pobrania:
Sołectwa w Programie odnowy wsi(PDF, 127.89 kB)
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Staniszcze Małe
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Nalewka na suszonych śliwkach
Liczba odwiedzin: 9584119
Data aktualizacji: 2020-09-14
Wykonanie: P®ESTO