Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Sołectwa
Baza powiatów i gmin ›› Sołectwa 
Zębowice
Zębowice
1. Podział geograficzno-administracyjny sołectwa
Siedzibą urzędu jest położona w południowej części gminy wieś Zębowice.
2. Ludność
1401 (stan na 31.12.2009r.)
3. Powierzchnia
1 674,6549 ha
4. Atrakcje turystyczne
Izba Regionalna w Zębowicach
5. Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe
Wioska jest malowniczo położona wśród lasów, które stanowią 61% powierzchni ogólnej. Przewagę stanowią lasy iglaste. Tereny leśne wchodzą w skład chronionego kompleksu Lasów Stobrawsko – Turawskich. Okolice Zębowic, ze względu na znaczne zróżnicowanie siedlisk i zbiorowisk roślinnych, obfituje w chronione i rzadkie gatunki roślin. Przeważającą część tego obszaru porastają różnego typu zbiorowiska leśne. Wśród nich dominują bory sosnowe. Pozostała część przypada głównie na: dęby, brzozy, olchy i świerki. Spotkać też można: buk, modrzew, jodła, grab, jesion, osika, jawor i topola.
Doliny rzeczne położone na terenach leśnych i związane z nimi łąki są miejscem występowania wielu gatunków zwierząt, które gdzie indziej stają się coraz rzadsze. Na łąkach możemy spotkać derkacze, czajki, bociany, kanie. Wiosną, w trakcie przelotów pojawiają się tutaj stada gęsi, żurawi i łabędzi. Bogaty jest również świat ptaków zamieszkujący lasy. Żyją tu m.in.: dzięcioły, muchołówki i trzmielojady. Do rzadkości należy dziś spotkać bociana czarnego, który tutaj ma swoje stanowiska. Na wilgotnych łąkach występuje derkacz, gatunek zagrożony w skali światowej. Spośród wielu gatunków ssaków występujących na tym terenie, do bardziej interesujących należy zaliczyć wydrę, ryjówkę aksamitną, tchórza zwyczajnego oraz łasicę łaskę. Występują tu również gatunki nietoperzy, z których najczęściej spotykanymi są: gacek brunatny i mopek.
Oprócz ssaków chronionych na terenach leśnych występuje duża ilość zwierzyny łownej takiej jak: jeleń, sarna, dzik, lis, borsuk, zając, kuna, gronostaj itp.
6. Atrakcje architektoniczne
- Zespół pałacowo–parkowy w środkowej części wsi. Pałac klasycystyczny z pocz. XIX w. zniszczony w 1921r. Północna część pałacu wraz z wieżą została wysadzona przez powstańców w odwecie za próbę zajęcia Zębowic przez Selbstschutz. Jest to budynek murowany, piętrowy z półkolistym występem salonu w elewacji ogrodowej oraz portykiem na podjeździe z 4 kanelowanymi kolumnami dźwigającymi przyczółek, na elewacji frontowej. Po odbudowie w latach 20 XX w. korpus budynku został skrócony o wysadzoną część północną.
- Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP, na miejscu dawnego drewnianego, przeniesionego w 1925r. do Gliwic. Kościół zbudowany w latach 1910-1911 w stylu neogotyckim, murowany i otynkowany.
- Kaplica cmentarna z 4 ćw. XIX w.
- Barokowa, kamienna, polichromowana figura św. Jana Nepomucena na cokole, stojąca nad stawem pomiędzy kościołem i pałacem.
- Kapliczka MB Ludzkiej (Kapliczka NMP „Piękna Panna”) przy drodze z Zębowic do Kniei. Kapliczka zbudowana na planie kwadratu z cegły budowlanej pełnej. Ma daszek dwuspadowy, z dwoma murkami po bokach, które pełnią funkcję estetyczną. Na kalenicy na frontowej części jest umieszczony Anioł Stróż, a z tylnej metalowy krzyż. We wnęce kapliczki, pod łukowym sklepienie, umieszczono figurkę Najświętszej Marii Panny.

7. Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia

- stworzenie placu zabaw,
- urządzenie skwerków i klombów,
- projekty związane z kształtowaniem centrum wsi,
- dbanie o estetykę i pozytywny wizerunek miejscowości,
- rozwój i popularyzacja imprez kulturalnych.

W ramach działania ”Odnowa i Rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 został zrealizowany projekt pn. „ Kształtowanie infrastruktury centrum wsi Zębowice na potrzeby kulturalno – sportowe mieszkańców”.

Osiągnięcia w programie odnowa wsi: - Zdobyte w 2004r. wyróżnienie od marszałka Województwa Opolskiego za projekt „Plac zabaw” w ramach konkursu „Piękna Wieś Opolska” w kategorii najlepszy Projekt Odnowy Wsi.

8. Imprezy

styczeń - V Wspólne Kolędowanie (we współpracy z DFK Zębowice)
styczeń - Babski comber
marzec – Historia Lokalna „Historia szkolnictwa w gminie Zębowice do 1945 roku”
czerwiec - Noc Świętojańska
sierpień – Dni Zębowic
wrzesień – Dożynki
październik – Śląska Biesiada Literacka
grudzień – Bal Sylwestrowy

mikołajki dla dzieci
dzień matki
dzień kobiet
dzień dziecka

Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat oleski
Gmina:
Zębowice
Udział w programach:
Sołtys:
Gabriela Respondek
Liczba mieszkańców:
1401
WWW:
http://www.zebowice.pl
Pliki do pobrania:
Sołectwa w Programie odnowy wsi(PDF, 127.89 kB)
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Chrzelice
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Placki ziemniaczane – kartoflane
Liczba odwiedzin: 9307433
Data aktualizacji: 2020-07-03
Wykonanie: P®ESTO