Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Sołectwa
Baza powiatów i gmin ›› Sołectwa 
Kadłub Wolny
Kadłub Wolny
1. Podział geograficzno-administracyjny sołectwa
Kadłub Wolny - wieś sołecka Gminy Zębowice, w powiecie Oleskim, położona we wschodniej części województwa opolskiego. Leży w odległości 3 km od miejscowości gminnej Zębowice.
2. Ludność
538 (stan na 31.12.2009r.)
3. Powierzchnia
1 133,7419 ha
4. Atrakcje turystyczne
Najwartościowszą rzeczą jaką posiadają mieszkańcy wsi Kadłub Wolny jest dokument uwalniający mieszkańców wsi z pańszczyzny i poddaństwa. Dokument ten został podpisany 5 kwietnia 1605r. Do dnia dzisiejszego dokumenty przechowywane są w dębowej skrzyni przez rodzinę Czajów, gdzie pieczę nad nimi przekazywano z ojca na syna.
www.wspolnota-kadlubwolny.pl

5. Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe

Cały obszar Gminy Zębowice, wchodzi w skład Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasów Stobrawsko-Turawskich. Wszystkie obszary leśne gminy Zębowice, a w tym i miejscowość Radawie wchodzi w skład drugiego pod względem wielkości na Opolszczyźnie zwartego kompleksu leśnego Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. Gmina Zębowice jest jedną z dwunastu gmin wchodzących w skład Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, który w sumie zajmuje obszar 52 636 ha i należy do największych parków krajobrazowych w kraju.
Łąki Kadłubskie (Olszynki)
- projektowany użytek ekologiczny -kompleks łąk śródleśnych na wschód od drogi 901 w obniżeniu dolinnym cieków źródliskowych Potoku Łomnickiego.

6. Atrakcje architektoniczne

KARCZMA WIEJSKA
W wiekach średnich była nieodłączną składową prawie każdej większej wioski. Jan von Bess wydzierżawiał karczmę w Kadłubie, przeważnie Żydom.
Był to budynek drewniany, kryty strzechą, położony szczytem do drogi, oknami zwrócony do stawu. Stał on na miejscu obecnego sklepu. Po drugiej stronie tej parceli stał drewniany domek z dwiema celami, przeznaczony dla więźniów, aresztantów, oraz pomieszczenia rzeźni. Karczmarz, poza wyszynkiem, dawał potrzebującym nocleg oraz postój dla konia na noc. Tuż za karczmą stała gorzelnia pańska skąd rozwożono trunek do pobliskich gospod należących do okolicznej szlachty. Wraz ze sprzedażą wioski dostała się ona w ręce społeczności Kadłuba. Właśnie w niej zawarto, między Janem von Bess, a deputacją wioski, kontrakt sprzedaży-kupna, o którym dziś mówimy.
Jedyną obok lasu częścią wspólnego majątku, która nieprzerwanie od 1605 r. pozostaje we wspólnym władaniu członków spółki jest właśnie karczma. Od roku nabycia karczmy była ona prawdopodobnie stale wydzierżawiana - w ten sposób spółka zapewniła sobie stały dopływ czynszu dzierżawnego, który następnie mógł być dzielony między członków spółki. Pierwsza znana umowa dzierżawna pochodzi z roku 1848. Spisana w 11 punktach, zawarta została przez reprezentację z dzierżawcą pochodzenia żydowskiego, Juliusem Schirokanerem, na okres trzyletni. Umowa weszła w życie 1 października 1848 r. i wygasała 1 października 1851 r. Roczny czynsz ustalono na 100 talarów Około 1830 roku zburzono budynek gorzelni, a na jego miejsce postawiono szkołę. Pod koniec XIX wieku rozebrano walącą się karczmę, a na jej miejsce postawiono w 1898 roku nowy, murowany, obszerny i funkcjonalny budynek nowej karczmy. Stoi ona do dzisiaj. (właśnie w niej jesteśmy) Należy ona do określonej grupy mieszkańców, podobnie jak lasy. Wybudowana została własnymi siłami i środkami, służyła i służy wszystkim. Tu odbywały się wesela, zabawy, zebrania wybory, przedstawienia teatralne.
W budynku znajdował się wyszynk piwa i innych alkoholi, można było także zjeść. Obok znajdował się sklep rzeźniczy, a w 1928 roku wybudowano oddzielny sklep kolonialny prowadzony przez Jana Adamskiego. Wspólnota Chłopska wydzierżawiała sklepy i karczmę. Nazwiska karczmarzy w latach 1928-1935 to: Kasprzak, Mendla, Grzesik.
Po przejściu pana Adamskiego do Zębowic i wyjeździe rodziny Grzesików, Wspólnota Chłopska przekazała oba obiekty do dyspozycji Gminnej Spółdzielni w Zębowicach. I tak jest do dzisiaj.
Ciekawostką na skalę europejską, jest fakt, że dotąd istnieje w Kadłubie Wolnym Wspólnota Chłopska założona w 1605 roku przez rolników, którzy wykupili się z pod pańszczyzny. Wspólnota zarządzana jest przez rolników z Kadłuba Wolnego i w jej władaniu są lasy o powierzchni 443 ha.

Małgorzata Tracz
(na podstawie pracy Ryszarda Piech "Na progu ósmego stulecia Wolnego Kadłuba" oraz opracowań Małgorzaty Tracz - nauczycielki PG w Zębowicach)

7. Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia

- projekty związane z poprawą estetyki i wyglądu centrum wsi,
- rozwój i popularyzacja imprez kulturalnych,

W ramach działania 9.5 – „ Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, został zrealizowany projekt pn. „Kadłub Wolny – wieś ucząca się” w ramach, którego odbyły się trzy kursy:
- florystyki,
- wikliniarstwa,
- projektowania terenów zielonych.

W ramach działania 7.3 – „ Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, został zrealizowany projekt pn. „Aktywizacja mieszkańców Gminy Zębowice” w ramach, którego odbyły się trzy kursy:
- komputerowy,
- projektowania i utrzymania terenów zielonych,
- pieczenia i gotowania.

8. Imprezy

Imprezy kulturalno-sportowe głównie o randze lokalnej m.in.:
- dożynki parafialne,
- festyny,
- imprezy okolicznościowe : zabawy sylwestrowe, karnawałowe,
- mikołajki dla dzieci,
- dzień matki,
- dzień kobiet,
- dzień dziecka.

Informacje:
Województwo:
opolskie
Powiat:
Powiat oleski
Gmina:
Zębowice
Udział w programach:
Sołtys:
Teresa Zieleźnik
Liczba mieszkańców:
538
WWW:
http://www.kadlubwolny.go.pl
Pliki do pobrania:
Sołectwa w Programie odnowy wsi(PDF, 127.89 kB)
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Racławice Śląskie
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Mus Jabłkowy
Liczba odwiedzin: 8956633
Data aktualizacji: 2020-03-16
Wykonanie: P®ESTO