Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Biomasa
Programy ›› Odnawialne źródła energii na Opolszczyźnie ›› Biomasa 

Biomasa jest to masa materii zawarta w organizmach. Jest ona wyrażana w postaci świeżej masy organizmów żywych oraz suchej masy, czyli masy organizmów żywych po wysuszeniu lub odparowaniu wody.

Istota pozyskiwania energii z biomasy, polega na tym, iż energia słoneczna jest akumulowana w biomasie organizmów roślinnych a potem zwierzęcych, poprzez fotosyntezę.

Energia zawarta w biomasie jest wykorzystywana na potrzeby ludzkie. Jest ona przetwarzana w inne formy energii poprzez spalanie biomasy lub produktów jej rozkładu. W wyniku spalania uzyskuje się ciepło, które następnie przetwarzane jest w energię elektryczną.

Na terenie Opolszczyzny biomasa wykorzystywana jest w największym stopniu w elektrowni Opole. Spalanie biomasy w piecu zmniejsza ilość szkodliwych pierwiastków emitowanych do atmosfery, co zmniejsza w znacznym stopniu ryzyko globalnego ocieplenia.Jeśli chodzi o Województwo Opolskie, jest ono obszarem bogatym w pola i łąki uprawne zatem posiada ono nadwyżkę w słomy w rolnictwie do wykorzystania energetycznego. Pozyskiwana jest również energia w produkcji biogazu z odpadów organicznych.

Istnieje również w planach wiele inwestycji, takich jak projekty biogazowni w Skarabimierzu, Lewinie Brzeskim, Głubczycach, oraz w Rychnowie, budowa kogeneracyjnej rolniczej biogazowni w Kietrzu, jak i również dalsze zwiększanie współspalania biomasy z miałem węglowym w Elektrowni Opole.Zużycie biomasy
oraz produkcja energii odnawialnejElektrownia Opole Współspalanie biomasy w Elektrowni Opole

Elektrownia Opole po testach technologicznych w 2003 roku i uzyskaniu koncesji, w 2004 rozpoczęła współspalanie biomasy drzewnej z miałem węglowym. W kolejnych latach 2005-2007 ilość uzyskanej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wzrastała z 64.197 MWh do 152.000 MWh, a zużycie biomasy z 75.000 Mg w 2005r. do 140.000 Mg w 2007r.

Od 2008 roku rozpoczęło się spalanie biomasy pochodzenia rolniczego. W 2008 roku udział biomasy rolniczej w ogólnej ilości biomasy wyniesie 5% co odpowiada 7 500 Mg, a 2014 roku osiągnie 60% co odpowiada 180 000 Mg.

Przedstawione wyniki oraz stosowane technologie potwierdzają pozycję zakładu jako lidera w wykorzystaniu biomasy w procesie współspalania w skali kraju. Obecnie ogólny udział biomasy spalanej przekroczył 2% i w oparciu o badania technologiczne może osiągnąć 8,5%. Elektrownia Opole prowadzi własne uprawy roślin energetycznych oraz zawiera umowy kontraktacyjne z rolnikami i przedsiębiorcami branży drzewnej.

W programach rozwoju oraz zamierzeniach inwestycyjnych Elektrownia Opole zakłada dynamiczny wzrost udziału odnawialnych źródeł w produkcji energii.Energetyczne wykorzystanie biomasy
Migawki z Opolszczyzny
Gmina Prószków
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Tej ziołowy
Liczba odwiedzin: 9876049
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO