Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Zasady rejestracji produktu na Liście Produktów Tradycyjnych
Programy ›› Tradycyjny Produkt Opolszczyzny ›› Lista Produktów Tradycyjnych ›› Zasady rejestracji produktu na Liście Produktów Tradycyjnych 
1. Procedura umieszczania produktu na Liście Produktów Tradycyjnych

Prawo do wpisu na Listę Produktów Tradycyjnych mają produkty, które charakteryzują się tradycyjną, ugruntowaną w czasie (min. 25 lat) metodą wytwarzania, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, będące elementem tożsamości społeczności lokalnej oraz stanowiące element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane.


1. Podstawą prawną listy jest ustawa z dnia 17 grudnia 2004 o rejestracji i ochronie nazw oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (rozdział 8).

2. We wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych należy:

 • podać nazwę i rodzaj produktu
 • sporządzić charakterystykę produktu
 • wymienić surowce wykorzystywane do produkcji
 • opisać metodę produkcji
 • przedstawić wiarygodne informacje dotyczące tradycji, pochodzenia oraz historii produktu, które pozwolą ocenić, czy jest on wytwarzany od co najmniej 25 lat
 • można dołączyć zdjęcie produktu wraz z oświadczeniem o przekazaniu praw do zdjęcia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wersja elektroniczna, format jpg., rozdzielczość nie niższa niż 300 DPI)
3. Z wnioskiem o wpis produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego mogą wystąpić osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wytwarzające dany produkt rolny, środek spożywczy lub napój spirytusowy.

4. Z wnioskiem o wpis występuje się do właściwego Marszałka Województwa.


5. Wniosek składa się w formie papierowej i elektronicznej.


6. Marszałek Województwa sprawdza wniosek pod względem spełniania wymogów formalnych oraz zasięga opinii izby zrzeszającej producentów produktów tradycyjnych.


7. Pozytywnie ocenione wnioski przesyłane są do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


8. Minister wpisuje produkt na Listę Produktów Tradycyjnych

2. Prowadzenie Listy Produktów Tradycyjnych

Lista Produktów Tradycyjnych publikowana jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz w dzienniku urzędowym ministra właściwego ds. rynków rolnych. Nazwy produktów wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych będą podzielone zgodnie ze zgłoszeniem z danego województwa.
Publikacja Listy Produktów Tradycyjnych

W ramach podziału zgodnie ze zgłoszeniem produkty zostaną podzielone według następujących kategorii:

 • a)sery i inne produkty mleczne
 • b)mięso świeże oraz produkty mięsne
 • c)produkty rybołówstwa, w tym ryby
 • d)warzywa i owoce (przetworzone i nie) e)wyroby piekarnicze i cukiernicze
 • f)oleje i tłuszcze (masło, margaryna, olej itp.)
 • g)miody
 • h)gotowe dania i potrawy
 • i)napoje (alkoholowe i bezalkoholowe)
 • j)inne produkty
W ramach jednej kategorii nazwy produktów podawane będą alfabetycznie. Nazwy produktów publikowane będą na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w formie tzw. linków (odsyłaczy). Kliknięcie na nazwę produktu spowoduje przekierowanie do tabeli z informacjami na temat danego produktu. W tabeli tej podawane będą informacje na temat metody wytwarzania, historii produktu oraz jego tradycyjnego charakteru.

Wytwórcy produktów tradycyjnych nie maja obowiązku poddawania się kontroli, która miałaby za zadanie potwierdzenie zgodności produkcji z metodą wytwarzania zadeklarowana przez nich we wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych. Nie wpływa to jednak na fakt, że producenci mogą potwierdzić zgodność produkcji z zadeklarowaną metodą, m.in. poprzez skorzystanie z usług jednostek certyfikujących akredytowanych zgodnie z Polską Normą PN EN-45011, które mogą wydawać „certyfikat zgodności".


osoba do kontaktu:

Alicja Kruk
e-mail:a.kruk@opolskie.pl
tel.:774482108
Pliki do pobrania:
ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o PT(PDF, 191.01 kB)
ustawa z dnia 10 czerwca 2016r. o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczyc(PDF, 731.26 kB)
wniosek o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych(DOC, 81 kB)
oświadczenie o przekazaniu praw do zdjęcia(DOC, 22.5 kB)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 w sprawie systemów jakości produktów r(PDF, 1134.61 kB)
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Grodzisko
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Stara odmiana jabłoni Książę Albrecht Pruski
Liczba odwiedzin: 9876065
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO