Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Chroniona Nazwa Pochodzenia (CHNP)
Programy ›› Tradycyjny Produkt Opolszczyzny ›› Produkt Regionalny ›› Chroniona Nazwa Pochodzenia (CHNP) 


Nazwa produktu rolnego lub spożywczego może zostać zarejestrowana jako „Chroniona Nazwa Pochodzenia" (ang. Protected Designation of Origin - PDO) w następujących przypadkach:

  • nazwa produktu powinna wykorzystywać nazwę regionu, konkretnego miejsca lub też w wyjątkowych przypadkach kraju, gdzie dany wyrób jest produkowany (np. „Miel de La Alcarria" - hiszpański miód z prowincji Alcarria);
  • wytwarzanie surowców, produkcja wyrobu i jego przygotowywanie do sprzedaży, czyli cały proces technologiczny, powinien odbywać się na obszarze, do którego odnosi się nazwa;
  • jakość produktu lub jego cechy charakterystyczne powinny być głównie lub też wyłącznie związane z otoczeniem geograficznym, gdzie dany wyrób jest produkowany, czyli jakość produktu powinna być efektem jego pochodzenia;
  • w wyjątkowych przypadkach jako Chronione Nazwy Pochodzenia zarejestrowane mogą zostać także niektóre tradycyjne, niegeograficzne nazwy określające produkt rolny lub środek spożywczy (np. greckie sery: „Sfela" czy „Kasseri").
O rejestrację nazwy pochodzenia ubiegać się zatem mogą producenci wyrobów, których jakość jest bardzo ściśle i obiektywnie związana z pochodzeniem produktu, z obszaru geograficznego, do którego nawiązuje nazwa.

Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Skorogoszcz
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Chleb gogoliński
Liczba odwiedzin: 9856513
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO