Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Komunikaty
Komunikaty 
29 maja 2017
Konkurs na "Najciekawszą koncepcję zagospodarowania przestrzeni wsi"
UWAGA: Uchwałą nr 3686/2017 Zarządu Województwa Opolskie z dnia 24 kwietnia 2017r. przedłużony został termin składania zgłoszeń do konkursu na "Najciekawsze koncepcje zagospodarowania terenów zielonych wsi".
Formularz zgłoszeniowe należy złożyć do Departamentu do dnia 26 maja 2017r.Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 3422/2017 z dnia 7 marca 2017 r. ogłosił konkurs na „Najciekawsze koncepcje zagospodarowania terenów zielonych wsi".

Zadaniem konkursu jest zbudowanie pozytywnego wizerunku województwa opolskiego jako regionu pięknego, zadbanego, czystego, wygodnego do bycia i życia, a także propagowanie idei zmierzającej do ochrony bioróżnorodności Opolszczyzny i wsparcie finansowe modelowych projektów zagospodarowania przestrzeni wiejskiej.

Konkurs w swym założeniu ma zachęcić mieszkańców do rozpowszechnienia idei zagospodarowania publicznych zielonych terenów wiejskich, a także dać im możliwość bezpośredniego wpływu na wygląd estetyczny okolicy, wzmacniając dodatkowo poczucie przynależności do danej społeczności lokalnej. Ma także promować postawy społeczne sprzyjające ochronie bioróżnorodności oraz zabudowę opolskiej wsi i jej walory przyrodnicze. Działania podejmowane w ramach realizacji konkursowego celu mają powodować pobudzenie aktywności oraz wpływać na wzrost świadomości ekologicznej.

Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub dostarczenia materiału osobiście do Urzędu upływa 26 maja br. (decyduje data wpływu do Sekretariatu Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi).Regulamin Konkursu oraz pozostałe informacje znajdują się w dokumentach do pobrania.

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Pani Ewa Kotula, tel. 77 / 44 82 125.

Przedsięwzięcie stanowi realizację zadania w ramach projektu pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" (nr decyzji RPOP.05.01.00-16-0001/15-00)  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej.
Pliki do pobrania:
Regulamin konkursu na najciekawsze koncepcje zagospodarowania terenu wsi (PDF, 683.24 kB)
Formularz zgłoszeniowy - koncepcje (DOC, 2069 kB)
Archiwum
‹‹‹
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Krasowice
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Opolska melasa
Liczba odwiedzin: 9866253
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO