Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Komunikaty
Komunikaty 
4 marca 2019
Sprawozdania sołeckie z działań odnowy wsi za rok 2018
Zgodnie z zasadami Programu Odnowy Wsi w województwie opolskim uczestnicy Programu zobowiązani są do składania corocznych sprawozdań sołeckich z działań odnowy wsi. Informacje pozyskane ze składanych sprawozdań są ogromną bazą wiedzy na temat działań podejmowanych w sołectwach. Dają nam możliwość kreowania form wsparcia dla wsi, tak aby jak najlepiej dostosować się do potrzeb liderów. W tym roku planujemy nadać statusy uczestnikom Programu Odnowy Wsi. Tak szczegółowa analiza poziomu rozwoju opolskich wsi była przeprowadzana w 2013 roku. Widząc zachodzące na wsiach procesy obniżenia aktywności mieszkańców, braku zaangażowania młodych w działania społeczne, jak też zachodzące procesy demograficzne, po pięciu latach zamierzamy dokonać kolejnej diagnozy poziomu rozwoju opolskiej wsi. Najlepszą możliwą formą pozyskania informacji są sprawozdania sołeckie oraz opracowany model „Wsi przyszłości”. W bieżącym roku zostały nieznacznie zmodyfikowane kryteria modelu „Wsi przyszłości”, jak też dodano punkty związane z promocją dziedzictwa kulinarnego na obszarach wiejskich. Na bazie zebranych informacji przeanalizowany zostanie poziom rozwoju sołectw- wyłonieni zostaną ci najbardziej aktywni o statusie lidera i zaawansowanego uczestnika. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż aktywność części sołectw znacznie się obniżyła i konieczne będzie pobudzenie liderów do działania. Statusy uczestnictwa dla sołectw uczestniczących w Programie Odnowy Wsi pozwolą na dostosowanie w kolejnych miesiącach i latach wdrażania Programu Odnowy Wsi nowych form wsparcia, co może być szczególnie ważne dla pasywnych sołectw. Sołectwa, które przez dwa kolejne lata nie prześlą sprawozdań sołeckich mogą zostać wykreślone z Programu.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesłanie sprawozdań sołeckich za 2018 r. wyłącznie w formie elektronicznej jednocześnie na dwa adresy e-mail: a.glab@opolskie.pl oraz t.przygoda@opolskie.pl w terminie do dnia 15 marca 2019 r.

Jednocześnie prosimy, aby wszystkie zebrane oraz zweryfikowane przez gminnego koordynatora odnowy wsi sprawozdania sołeckie zostały przesłane w jednym e-mailu na podane powyżej adresy.

Wzór sprawozdania oraz instrukcja wypełniania znajduje się poniżej w plikach do pobrania.


Pliki do pobrania:
Pismo do gmin_sprawozdania sołeckie 2018 (PDF, 157.74 kB)
Sprawozdanie sołeckie za rok 2018 (XLS, 171.5 kB)
Instrukcja wypełniania sprawozdania sołeckiego za rok 2018 (PDF, 417.07 kB)
Archiwum
‹‹‹
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Stare Budkowice
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Jajka w kminku po śląsku-Soleier
Liczba odwiedzin: 7953602
Data aktualizacji: 2019-05-17
Wykonanie: P®ESTO