Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Aktualności
Programy ›› Odnowa Wsi Opolskiej ›› Aktualności 
5 września 2017
Konkurs „Piękna Wieś Opolska 2017”
W trakcie tegorocznych Dożynek Wojewódzkich w Namysłowie ogłoszone zostały wyniki konkursu „Piękna wieś opolska 2017".

Odbywał się w roku jubileuszu - 20-lecia odnowy wsi w naszym województwie.

Udział w konkursie wzięło 10 miejscowości z 10 opolskich gmin. Oceniano dwie kategorie: „Najpiękniejsza wieś XX-lecia odnowy wsi" i „Najlepszy projekt odnowy wsi".
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Opolskiego nr 3421/2017 z dnia 7 marca 2017 r. ogłoszony został konkurs „Piękna Wieś Opolska 2017". Konkurs, jako jedno z głównych zadań, podejmuje działania edukacyjne i promocyjne w zakresie dbałości o otoczenie i cenne zasoby przyrodnicze w lokalnych środowiskach.
W konkursie udział wzięło 10 miejscowości z 10 opolskich gmin w dwóch kategoriach konkursowych tj:
- 5 zgłoszeń wsi w kategorii „Najpiękniejsza wieś XX-lecia odnowy wsi",
- 5 zgłoszeń projektów do kategorii „Najlepszy projekt odnowy wsi".

Kategoria „Najpiękniejsza wieś XX-lecia odnowy wsi"

I miejsce - Kadłub, gm. Strzelce Opolskie - nagroda w wysokości 25 000 zł.

Kadłub uczestnik i laureat wielu konkursów na przestrzeni lat 2000-2017. Kadłub to Najpiękniejsza wieś 2008 r. Na terenie wsi znajduje się mi.in. Publiczna Szkoła Podstawowa, Publiczne Przedszkole, Dom Pomocy Społecznej, place zabaw, obiekty sportowe oraz plac spotkań z „ekologią" oraz „Dom Strażaka", stanowiący centrum kulturalno-rozrywkowe. Teren wsi objęty jest Ekologicznym Systemem Obszarów Chronionych. Komisja konkursowa doceniła duże zaangażowanie mieszkańców wsi w realizacje projektów tak inwestycyjnych, jak i projektów o charakterze przyrodniczym m.in. projekt pn. „Ocalić od zapomnienia - kadłubskie miejsca modlitwy". Mieszkańcy wykazali się dużą wiedzą i dbałością o dziedzictwo, a szczególnie wyjątkową wiedzą i zaangażowaniem w dbałość o otaczającą przyrodę i bioróżnorodność. Zrealizowane projekty inwestycyjne to budowa hali sportowej, przebudowa Domu Strażaka i utworzenie „Centrum aktywności wiejskiej", „Centrum sportowo-rekreacyjne - Kadłubek", „Plac Spotkań z Ekologią", jak łąka kwietna, tablice edukacyjne, sad, wiejski ogród, hotel dla owadów. W 2015 r. Kadłub został zgłoszony do udziału w konkursie o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi. Na uwagę zasługuje nagrodzony II miejscem w roku 2010 w Konkursie Piękna Wieś Opolska", projekt „Kadłub - Muzeum bez murów" - miejsce, gdzie nie ma nietykalnych eksponatów, a ludzie i przedmioty prezentowane są w naturalnym dla nich otoczeniu. Komisja konkursowa doceniła duże zaangażowanie mieszkańców wsi, w realizację projektów odnowy wsi, poprawiających jakość i standard życia mieszkańców, jak również bardzo duży udział sołectwa w organizowanych spotkaniach, szkoleniach, konkursach oraz warsztatach krajowych i zagranicznych.


II miejsce - Stare Siołkowice, gm. Popielów - nagroda w wysokości 20 000 zł.

Stare Siołkowice to malownicza, zadbana i aktywna wieś z dobrze rozwiniętą infrastrukturą, w której dba się o bogactwo przyrodnicze i krajobrazowe, a mieszkańcy oraz gmina zaangażowani są w jego ochronę. Wizytówką wsi jest zrewitalizowane centrum wsi, z funkcją plenerowych spotkań integracyjnych, które w 2011r. otrzymało tytuł „Najlepszej przestrzeni województwa opolskiego", a rok później otrzymało II miejsce w konkursie „Przyjazna Wieś". Mieszkańcy skupieni w licznych organizacjach, takich jak: Stowarzyszenie „Nasza Wieś" Stare Siołkowice, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim, Ludowy Klub Sportowy, Ochotnicza Straż Pożarna oraz Parafialny Zespół „Caritas" podejmują wspólnie projekty i działania, mające na celu zwiększenie atrakcyjności wsi i komfortu jej mieszkańców. Wieś otrzymała tytuł „Najpiękniejszej wsi 2010" w konkursie „Piękna Wieś Opolska". Sołectwo ma wyjątkowo wysoko ocenione zrewitalizowane centrum wsi, ponadto posiada plac zabaw „Nivea" wraz z urządzeniami fitness, który otrzymał wyróżnienie w konkursie „Najlepszej przestrzeni województwa opolskiego". Komisja konkursowa doceniła zarówno duże zaangażowanie i integrację mieszkańców Starych Siołkowic, w realizację projektów odnowy wsi, poprawiających jakość i standard życia mieszkańców, jak również dbałość o otaczającą przyrodę i bioróżnorodność, a także realizację projektów przyrodniczych. Strona internetowa sołectwa w konkursie „Sołectw@ w sieci" otrzymał tytuł „Najlepszej strony internetowej w województwie opolskim.


III miejsce - Kamień Śląski, gm. Gogolin - nagroda w wysokości 15 000 zł.

Kamień Śląski wielokrotny uczestnik konkursów w latach 2000-2017, w tym laureat konkursu „Piękna Wieś Opolska 2004" oraz zdobywca tytułu „Najpiękniejszej Wsi XV-lecia Odnowy Wsi Opolskiej" w 2012r. W centrum wsi znajduje się atrakcyjny teren sportowo-rekreacyjny, kort tenisowy, siłownia zewnętrzna, plac zabaw, a w okresie letnim basen zewnętrzny. Wieś zgodnie ze swoja wizją zawarta w Planie Odnowy Miejscowości "Kamień Śląski-Szmaragd opolskiej ziemi" systematycznie przeobraża się w wiejski kurort o europejskim standardzie, pełni rolę wizytówki regionu. Kamień Śląski łączy funkcje sanatoryjne, turystyczne i miejsca pielgrzymkowe z walorami spokojnego, zanurzonego w historii miejsca zamieszkania, bogatego w ofertę życia społecznego i kulturalnego. Na terenie miejscowości działają organizacje, Stowarzyszenie Przyjaciół Kamienia Śląskiego, Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne Kamyki, Rada Sołecka, OSP, Koło TSKN, szkoła, Rada Parafialna. Organizacje te wspólnie podejmują wiele działań mających na celu utrzymanie i kształtowanie przestrzeni publicznych z wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin oraz bogactwa tej ziemi kamienia wapiennego. Wiodącym przedsięwzięciem organizowanym przez mieszkańców wsi jest Jarmark Odpustowy u św. Jacka wraz z „Zawodami w Rzucie Kamieniem". Wieś wyróżniona m.in.: w roku 2000 w konkursie o Europejską Nagrodę Odnowy Wsi. Laureat pierwszego miejsca konkursu „Kwitnące Opolskie" z 2009 r. Kamień Śląski w 2007 roku był współorganizatorem VI Europejskiego Kongresu Odnowy Wsi.


Wyróżnienie - Łosiów, gm. Lewin Brzeski - nagroda w wysokości 4 000 zł.

Łosiów uczestnik wielu konkursów na przestrzeni 20 lat, gdyż wieś przystąpiła do Programu Odnowy Wsi, jako jeden z pierwszych uczestników już w 1997 roku. Mieszkańcy odnosili już wiele sukcesów, posiadają status lidera odnowy wsi. Wieś jest laureatem III i II miejsca w konkursie Piękna Wieś Opolska w kategorii „Najpiękniejsza Wieś" w latach 2002 i 2007. Siłą miejscowych liderów jest współdziałanie wszystkich organizacji, których członkowie włączają się do realizacji projektów odnowy wsi. Mieszkańcy wykazali się dużą dbałością o otaczającą przyrodę. Komisja przyznała wyróżnienie sołectwu Łosiów za niezmiennie utrzymywany poziom aktywności mieszkańców, przejawiający się udziałem w wielokrotnie organizowanych szkoleniach, konkursach i warsztatach odnowy wsi.


Wyróżnienie - Niezdrowice, gm. Ujazd - nagroda w wysokości 4 000 zł.

Niezdrowice do Programu Odnowy Wsi przystąpiło w 1999 r. Centralnym punktem Niezdrowic jest Wiejski Dom Kultury, w którym mieszkańcy organizują szereg imprez kulturalno-edukacyjnych. We wsi działa prężnie Stowarzyszenie Odbudowy i Rozwoju Wsi Niezdrowice. Sołectwo wielokrotnie uczestniczyło w konkursie Piękna Wieś Opolska. Na uwagę zasługuje wyjątkowa dbałość o czystość i zagospodarowanie terenu wsi i upiększenie atrakcyjnymi nasadzeniami. Komisja przyznała wyróżnienie sołectwu Niezdrowice za duże zaangażowanie mieszkańców wsi, w realizację projektów odnowy wsi poprawiających jakość i standard życia mieszkańców, a w szczególności za zaangażowanie dzieci i młodzieży w realizację przedsięwzięć organizowanych przez mieszkańców wsi.


Kategoria „Najlepszy projekt odnowy wsi"

I miejsce - Skałągi, gm. Wołczyn - nagroda w wysokości 12 000 zł.

„Zagospodarowanie stawu w parku rekreacyjno-wypoczynkowym w Skałągach" to projekt, który polegał na zagospodarowaniu dwóch stawów znajdujących się w parku rekreacyjno-wypoczynkowym w centrum wsi w Skałągach. Celem rewitalizacji stawów była poprawa funkcjonalności, zagospodarowanie terenu i poprawa estetyki wsi. Projekt zrealizowany został w dużej mierze z nagrody otrzymanej w 2016r. za zajęcie III miejsca w konkursie „Na najlepszą koncepcję zagospodarowania terenów zielonych wsi" w wysokości 20 tyś zł oraz z funduszu sołeckiego. Zrealizowany przez mieszkańców wsi projekt wykorzystuje istniejące już zasoby środowiska naturalnego, jakim jest park zabytkowy, na którym znajdują się dwa stawy stanowiące nieodłączną całość istniejącego krajobrazu przyrodniczego. Zrealizowany projekt poprawił estetykę wsi, podwyższając atrakcyjność sołectwa oraz tworząc miejsce do organizacji imprez plenerowych. Realizacja projektu zintegrowała mieszkańców wsi. W efekcie powstało wyjątkowe miejsce, które stało się ozdobą sołectwa, a z drugiej strony stanowi bezpieczne miejsce rekreacji w otoczeniu natury. Komisja konkursowa doceniła duże zaangażowanie wszystkich mieszkańców wsi w realizacje projektu, umiejętność pozyskania i wykorzystania środków finansowych przez sołectwo oraz zachowanie i odtworzenie cennych walorów przyrodniczych.


II miejsce - Ciepielowice, gm. Dąbrowa - nagroda w wysokości 10 000 zł.

„Przyroda wokół nas" to projekt, który zakładał m.in. przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych w zróżnicowanych siedliskach, lesie, przydrożnych nasadzeniach i parku dworskim. Mieszkańcy zorganizowali wycieczkę rowerową przez las oraz spacer z nauką rozpoznawania drzew. Ważnym elementem projektu w ochronie lokalnych zasobów przyrodniczych są powstałe tablice informacyjne, z których korzysta społeczność lokalna, turyści na trasie gminnej ścieżki rowerowej oraz uczestnicy Biegu Niepodległości organizowanego corocznie w Ciepielowicach. Trwałym i widocznym znakiem zrealizowanego projektu są nasadzone drzewa i krzewy, które z czasem poprawią krajobraz wsi i warunki bytowe ptaków i owadów. Mieszkańcy otrzymali materiał edukacyjny w postaci mapy przyrodniczej, promującej wieś w regionie. Dzięki projektowi mieszkańcy zaczęli baczniej zwracać uwagę na lokalną otaczającą ich przyrodę, jej nieodzowność w krajobrazie wiejskim, jak również na ryzyko szybkiej degradacji. Zaangażowanie mieszkańców wsi w realizacje projektu przełożyło się na wzrost świadomości ekologicznej i co najważniejsze większą dbałość o lokalne zasoby przyrodnicze.


III miejsce - Niwnica, gm. Nysa - nagroda w wysokości 8 000 zł.

„Zagospodarowanie terenów zielonych w Sołectwie Niwnica", to projekt, który obejmował wykonanie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego z elementami historii w centralnej części wsi. Głównym celem projektu było poprawienie wizualnej estetyki i atrakcyjności wsi Niwnica z wyeksponowaniem elementów przyrodniczych. Obszar zagospodarowanego terenu w centralnej części wsi został podzielony na kilka „kwater", przy czym roślinność zaprojektowano na sześciu z nich. W jednej kwaterze wykonano plac upamiętniający Jubileusz 790-lecia Niwnicy, a cały teren został obsiany roślinnością ozdobną. Atrapa młyna wodnego wykorzystywana jest do przeprowadzenia warsztatów z mielenia mąki, organizowanych dla uczniów szkół, przedszkoli oraz odwiedzających wieś turystów. Podczas warsztatów promowane jest lokalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe. Komisja konkursowa doceniła wysoką świadomość mieszkańców wsi na temat posiadanych zasobów przyrodniczych, jak również duże zaangażowanie mieszkańców wsi w realizację wykonanego projektu.


Wyróżnienie - Zagwiździe, gm. Murów - nagroda w wysokości 1 000 zł.

„Wojewódzki Bieg Przełajowy o Puchar Borsuka" to projekt, którego mottem było nawiązanie do akcji „Proszę zwolnij, borsuk" promującego ochronę borsuka. Głównym celem Biegu o Puchar Borsuka jest popularyzacja walorów przyrodniczych oraz promowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Bieg przełajowy organizowany jest w samym środku Stobrawskiego Parku Krajobrazowego, gdzie najważniejsza kategoria tzw. Bieg główny prowadzi malowniczą trasą 12 km przez las, a bieg amatorski wzdłuż doliny rzeki Budkowiczanki na ścieżce dydaktycznej Stobrawskiego Parku Krajobrazowego. W projekcie uczestniczyło około 150 osób, w tym dzieci i młodzież z obszaru województwa opolskiego oraz dorośli, miłośnicy sportu z sąsiadujących województw.


Wyróżnienie - Staniszcze Małe, gm. Kolonowskie - nagroda w wysokości 1 000 zł.

„Wiejskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Staniszczach Małych" to projekt polegający na zagospodarowaniu i doposażeniu terenu wokół „Wiejskiego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego". Efektem zrealizowanego projektu jest powstanie budynku wielofunkcyjnego dla mieszkańców wsi, stowarzyszeń i organizacji wiejskich. Wokół budynku powstał rekreacyjny teren spotkań, z wieloma nasadzeniami drzew lipy, modrzewia, wierzby, kasztana oraz urządzono zielnik. Powstał plac zabaw, fitness zewnętrzny oraz boisko do siatkówki plażowej. Teren Wiejskiego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Staniszczach Małych stanowi element ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w sołectwa.


Konkurs jest zadaniem realizowanym w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" (Decyzja nr RPOP.05.01.00-16-0001/15-00 z dnia 01.12.2015r.) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach, Osi priorytetowej 5 - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.
[Galeria zdjęć]
Archiwum
‹‹‹
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Wichrów
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Róża ucierana z cukrem na surowo
Liczba odwiedzin: 7710304
Data aktualizacji: 2019-02-08
Wykonanie: P®ESTO