Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Aktualności
Programy ›› Odnowa Wsi Opolskiej ›› Aktualności 
12 lutego 2018
Spotkanie przedstawicieli społeczności wiejskich oraz samorządów gminnych "Bioróżnorodność Opolszczyzny"
W dniach 9-10 lutego 2018 r. ponad 100 liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządów gminnych i mieszkańców obszarów wiejskich uczestniczyło w dwudniowym spotkaniu "Bioróżnorodność Opolszczyzny" w Pałacu Izbicko, gm. Izbicko.
Spotkanie w ramach projektu "Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" poprowadziła Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pani Mariola Szachowicz.

W pierwszym dniu spotkania Pan Andrzej Rybus-Tołłoczko, ekspert z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych przedstawił zasady wypełniania i składania wniosków na przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi oraz ochronę bioróżnorodności realizowanych przez organizacje pozarządowe w ramach otwartych konkursów ofert. Następnie Pan Jacek Kiełkowski ze Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER zaprezentował zasady obsługi eNGO Generatora ofert i sprawozdań w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się w jaki sposób napisać poprawny wniosek na organizację danego przedsięwzięcia odnowy wsi oraz co najważniejsze w jaki sposób złożyć go do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego poprzez elektroniczny generator wniosków. Bardzo ciekawą i interesującą prezentację na temat doświadczeń 20 lat Programu Odnowy Wsi w Polsce przedstawił Pan Ryszard Wilczyński, Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Odnowy Wsi ARGE. W drugiej połowie pierwszego dnia spotkania Pani prof. dr Inż. arch. Irena Niedźwiecka - Filipiak z Instytutu Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przedstawiła zagadnienia kształtowania przestrzeni wiejskich z wykorzystaniem cennych zasobów bioróżnorodności.

W drugim dniu spotkania pracownicy naukowi Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego Pan dr Jacek Pieczonka oraz Pani dr Laura Płatkowska-Prokopczyk przedstawili wyniki i analizy badań dotyczące zrealizowanych przedsięwzięć odnowy wsi przez opolskie sołectwa w latach 2013-2015 oraz składanych corocznie przez opolskich liderów sprawozdań sołeckich. Następnie Pani Alina Baran, Członek Zarządu Starostwa Powiatowego w Nysie zaprezentowała wyniki i analizę realizowanego już od kilkunastu lat przez Powiat Nyski Programu Odnowy wsi. Uczestnicy spotkania mogli nie tylko zapoznać się z przedstawionymi powyżej tematami wystąpień zaproszonych do udziału w spotkaniu prelegentów, ale również wymienić wiedzę i doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia zdobytą przez 20 lat trwania Programu Odnowy Wsi województwa opolskiego.

Spotkanie dla przedstawicieli społeczności wiejskich oraz samorządów gminnych było jednym z zadań realizowanych w ramach projektu pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego". Realizacja projektu dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 5 - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1 - Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

Poniżej zamieszczamy szczegółowe informacje oraz prezentacje przedstawione podczas dwudniowego spotkania dla przedstawicieli społeczności wiejskich oraz samorządów gminnych.

Pliki do pobrania:
Wzór oferty realizacji zadania publicznego w ramach Otwartych Konkursów Ofert (PDF, 398.84 kB)
organizacje pozarządowe (PPT, 483.5 kB)
Instrukcja obsługi Generatora wniosków eNGO (PDF, 4692.27 kB)
Archiwum
‹‹‹
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Jarnołtówek
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Modziki
Liczba odwiedzin: 6866471
Data aktualizacji: 2018-04-23
Wykonanie: P®ESTO