Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Aktualności
Programy ›› Odnowa Wsi Opolskiej ›› Aktualności 
7 listopada 2018
Zakładamy modelowe sady, zadrzewiania przydrożne i pojedyncze nasadzenia drzew alejowych

W ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego” na przełomie października i listopada 2018r. wykonano na Opolszczyźnie w zgłoszonych do projektu opolskich gminach nasadzenia blisko 1 350 szt. sadzonek drzew do zakładania modelowych sadów drzew owocowych, zadrzewień przydrożnych i pojedynczych nasadzeń drzew.
W tym roku 36 opolskich miejscowości otrzymało od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego drzewka do założenia: 12 modelowych sadów starych odmian drzew owocowych (każdy po 20 sztuk drzew tj. jabłonie: ‘Landsberska’ ‘Malinowa Oberlandzka’, ‘Kosztela’, ‘James Grive’; czereśnie: Bϋttnera czerwona”, ‘Hedelfińska, ‘Vega’, ‘Lotka Trzebnicka’, ‘Gubińska’, ‘Wolska’; grusze: Konferencyjna’, ‘Faworytka’; śliwy: ‘Węgierka wczesna’, ‘Opal’, ‘Królowa Wiktoria’; wiśnie: ‘Keleris’, ‘Książęca’, ‘Wróble’; brzoskwinie: ‘Redhaven’, i ‘Inka’), 10 przydrożnych alei czereśniowych (łącznej długości blisko 5, 5 km z gat. Bϋttnera czerwona” oraz ‘Hedelfińska) oraz 18 pojedynczych nasadzeń drzew alejowych z gat. lipa drobnolistna i dąb szypułkowy.
Projekt zakłada kontynuację zainicjowanego w 2016 roku działania związanego z tworzeniem na udostępnionych przez gminy działkach użyteczności publicznej nasadzeń drzew. Zainteresowani założeniem sadów i zadrzewień przydrożnych przedstawiciele zgłoszonych miejscowości przed otrzymaniem sadzonek uczestniczyli w organizowanych przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi obowiązkowych warsztatach z zakresu zakładania sadów oraz zadrzewień przydrożnych. W/w warsztaty prowadzone przez ekspertów z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i pracowników Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie dot. m.in. projektowania modelowych sadów i zadrzewień przydrożnych, prawidłowego wykonania i utrzymania nasadzeń poprzez m.in. odpowiednie przygotowanie terenu, posadzenie i pielęgnację drzewek (opalikowanie, podlewanie, zabezpieczenie przed mrozem i wiatrem, koszenie wokół drzewek oraz wykonanie cięć sanitarno-pielęgnacyjnych ). W związku z tym, iż jest to projekt unijny jego uczestnicy zobligowane zostali do końca 2022r. (okres trwałości realizowanego projektu) do prawidłowego utrzymania nasadzeń oraz ewentualnego uzupełnianie powstałych wypadów odpowiednimi odmianami drzew.
Łącznie w latach 2016-2018 w ramach projektu “Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego” nasadzonych zostało ponad 4 400 szt. drzew i krzewów przyczyniając się do ochrony opolskiej bioróżnorodności flory i fauny, przywracania tradycyjnego sadownictwa, zwiększenia ilość pożytków miododajnych oraz ochrony przed zanieczyszczeniem środowiska, hałasem, wiatrem i śniegiem we wsiach, miastach i na szlakach komunikacyjnych pomiędzy nimi
W ciągu trzech lat trwanie projektu powstały 63 modelowe sady drzew owocowych z 1065 szt. drzew, założono 34 zadrzewienia przydrożne, w których posadzono ok. 3200 szt. sadzonek drzew i krzewów na łączną długość 17,5 km dróg. Ponadto w ramach akcji „Drzewo XX-lecia Programu Odnowy Wsi” oraz „Bioróżnorodne Opolskie” w 146 opolskich wsiach i miastach posadzono drzewa alejowe z gatunku: dąb, lipa, buk i klon.
Archiwum
‹‹‹
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Stroszowice
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Żymloki z Górek / Bułczanka z Górek
Liczba odwiedzin: 8065984
Data aktualizacji: 2019-06-17
Wykonanie: P®ESTO