Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Komunikaty
Programy ›› Odnowa Wsi Opolskiej ›› Komunikaty 
31 marca 2017
Warsztaty z wzorcowego zagospodarowania przestrzeni wsi
Zapraszamy mieszkańców aktywnych sołectw z terenu województwa opolskiego do udziału w warsztatach z wzorcowego zagospodarowania  terenów wewnątrz wsi i poza obszarem zabudowań z wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin pn. „Zachowajmy cenną bioróżnorodność Opolszczyzny".   

Celem warsztatów będzie zwrócenie uwagi mieszkańców wsi na potrzebę ochrony przyrody, rodzimych gatunków roślin, obszarów cennych przyrodniczo, w tym obszarów Natura 2000, aby w ten sposób ocalić dziedzictwo przyrodnicze Opolszczyzny. Efekty prowadzonych warsztatów mają zostać zobrazowane w postaci projektu koncepcji urządzenia terenu zgodnej z tradycją i poszanowaniem przyrody.

Zasady naboru uczestników na warsztaty oraz karta zgłoszeniowa znajdują się w dokumentach do pobrania.

Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub dostarczenia materiału osobiście do Urzędu upływa 31 marca 2017r.

Działanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, w ramach projektu          pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" (Decyzja nr RPOP.05.01.00-16-0001/15-00 z dnia 1 grudnia 2015r.)  

Osobami do kontaktu w tej sprawie są pracownicy Referatu Rozwoju Wsi
Pani Ewa Kotula, tel. 77 44 82 125 oraz
Pan Arkadiusz Głąb, tel. 77 44 82 124.

Pliki do pobrania:
Warunki udziału w warsztatach (PDF, 495.61 kB)
Formularz zgłoszeniowy (DOC, 206 kB)
Archiwum
‹‹‹
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Nowaki
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Einlauf
Liczba odwiedzin: 9866394
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO