Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Komunikaty
Programy ›› Odnowa Wsi Opolskiej ›› Komunikaty 
15 czerwca 2018
Szkolenie "Zarządzanie środowiskiem na wsi"
Zapraszamy na szkolenie dla przedstawicieli samorządów gminnych oraz liderów odnowy wsi z zakresu zarządzania środowiskiem na wsi, które odbędzie się w dniu 05 lipca 2018r. w Sali audytoryjnej budynku przy ul. Hallera 9 w Opolu. 

Zarządzanie środowiskiem w działalności jednostek samorządu terytorialnego jak i społeczności lokalnych realizujących Program Odnowy Wsi ma istotne znaczenie dla zrównoważonego rozwoju zarówno na poziomie lokalnym jak i regionalnym. Celem szkolenia jest przybliżenie tematyki: waloryzacji i wartości środowiska, korzystania z zasobów środowiska, kosztów korzystania ze środowiska, zarządzania zasobami środowiskowymi na wsi i w rolnictwie, korzyści ekonomicznych wynikających z walorów środowiska, wypoczynku na wsi, dobrych praktyk w zakresie inicjatyw oddolnych związanych z bioróżnorodnością i ochroną przyrody, jak „sprzedać" turystom i mieszkańcom walory środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy, którego wypełnienie jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu w załączeniu. Udział w spotkaniu jest bezpłatny, organizator zapewnia poczęstunek i obsługę merytoryczną.  
Osobą do kontaktu jest Pan Artur Ślimak (tel. 77 44 82 107, e-mail: a.slimak@opolskie.pl). 

Szkolenie dla przedstawicieli samorządów lokalnych i liderów odnowy wsi jest jednym z zadań realizowanych w ramach projektu pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego". Realizacja projektu dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 5 - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.
 

UWAGA: Wszystkie osoby, które przesłały formularze zgłoszeniowe zostały zakwalifikowane do udziału w szkoleniu.
Pliki do pobrania:
Program szkolenia (PDF, 625.18 kB)
Formularz zgłoszeniowy (DOC, 178.5 kB)
Archiwum
‹‹‹
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Jeszkotle
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Kandybał – napój z miodu i cytryny
Liczba odwiedzin: 7702752
Data aktualizacji: 2019-02-08
Wykonanie: P®ESTO