Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Komunikaty
Programy ›› Odnowa Wsi Opolskiej ›› Komunikaty 
5 marca 2019
Otwarty konkurs ofert w zakresie propagowania idei sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz promocji produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych
Zarząd Województwa Opolskiego uchwałą nr 259/2019 z dn. 28 stycznia 2019r. ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie przez organizacje i inne uprawnione Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2019 zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie propagowania idei sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz promocji produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych
W ramach priorytetu wspieranie aktywności społecznej dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi oraz ochrony bioróżnorodności zakresem zadań objęte zostają następujące obszary tematyczne: 1) wspieranie działań promujących dziedzictwo kulinarne 2) Promocję regionalnych produktów tradycyjnych.
Wszystkie powyższe zadania powinny wpisywać się w 15-lecie obecności województwa opolskiego w Unii Europejskiej i odbywać się pod hasłem „Opolskie Gwiazdy Europy".
Na realizację wszystkich zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania programu odnowy wsi przeznaczono łączną kwotę 100 000,00 zł, jednak maksymalna dotacja na realizację jednego zadania publicznego wynosi do 10 000 zł.
Ofert należy składać do 8 marca 2019r. (wersja elektroniczna w generatorze eNGO oraz wersja papierowa).
Szczegóły konkursu na stronie BIP Samorządu Województwa Opolskiego pod link https://bip.opolskie.pl/2019/01/otwarty-konkurs-ofert-na-wykonanie-przez-organizacje-i-inne-uprawnione-podmioty-prowadzace-dzialalnosc-pozytku-publicznego-w-roku-2019-zadan-publicznych-zwiazanych-z-realizacja-zadan-samorzadu-wojew-2/
Zapraszamy
Pliki do pobrania:
Ogłoszenie o konkursie (PDF, 972.69 kB)
RODO (PDF, 248.76 kB)
Oświadczenie generator (DOC, 33 kB)
Archiwum
‹‹‹
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Raszowa
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Śliwki w occie
Liczba odwiedzin: 8210407
Data aktualizacji: 2019-08-15
Wykonanie: P®ESTO