Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Obszary LGD
Obszary LGD 
Partnerstwo Borów Niemodlińskich
Podział geograficzno-administracyjny LGD
Obszar Partnerstwa Borów Niemodlińskich obejmuje swoim zasięgiem 7 gmin województwa opolskiego, przynależących administracyjnie do 3 powiatów: nyskiego, opolskiego i krapkowickiego.
Gminy sąsiadują z sobą bezpośrednio i tworzą obszar położony w środkowo-południowej części Opolszczyzny, w sąsiedztwie miasta Opole.
Obszar LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich graniczy:
- od północnego-zachodu z LGD Brzeska Wieś Historyczna (gmina Lewin Brzeski),
- od wschodu z LGD Złota Ziemia (gminy: Grodków, Skoroszyce, Pakosławice),
- od południowego-zachodu z LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór (gmina Nysa),
- od południa z LGD Wspólne Źródła (gminy: Korfantów i Biała) oraz LGD EuroCountry (gmina Głogówek),
- od wschodu z LGD Kraina Świętej Anny (gmina Krapkowice i Tarnów Opolski),
- od północy z gminami: Opole i Dobrzeń Wielki.

Siedziba:
Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34

Dane kontaktowe:
Partnerstwo Borów Niemodlińskich
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34
49-100 Niemodlin
tel. 077-4606-351, kom. 607-446-439
http://www.boryniemodlinskie.pl
www.boryniemodlinskie.pl
niemodlinskie@op.pl

Ludność: 65 983

Powierzchnia:813 km2

Geneza powstania LGD:
Geneza powstania Partnerstwa Borów Niemodlińskich sięga roku 2003, kiedy to 30 czerwca Rada
Gminy Prószków podjęła uchwałę w sprawie utworzenia stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego "Zielone Gminy" (IX/69/2003). W skład "Zielonych Gmin" weszły gminy: Niemodlin, Komprachcice, Łambinowice, Tułowice oraz powiat opolski. Kolejnym etapem budowania partnerstwa było przystąpienie gminy Prószków do pilotażowego programu Leader + w latach 2004-2006. W toku realizacji programu zostało uprawomocnione Partnerstwo Borów Niemodlińskich, które dnia 17 marca 2006 roku zostało zarejestrowane jako stowarzyszenie. Projekt finansowany był przez Sekcję Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich”, w ramach działania 2.7 Pilotażowego Programu Leader+ w kwocie 150 000 PLN.
Pilotażowy program Leader zakończył się przygotowaniem Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich. Proces tworzenia ZSROW oparł się na współpracy pomiędzy ekspertami i społecznością lokalną terenów objętych przedmiotowym projektem.
Skład grup warsztatowych był zróżnicowany zarówno pod względem sektora działalności jak i płci. Przedsiębiorcy stanowili 43 %, organizacje pozarządowe 14 %, natomiast sektor samorządowy 43 % składu osobowego grup przygotowujących ZSROW. Pod względem rozkładu płci, grupa składała się z 43 % kobiet i 57 % mężczyzn. Taki rozkład uczestników pozwalał na wypracowanie najlepszych rozwiązań będących podstawą opracowania dobrej i realnej ZSROW. W warsztatach uczestniczyli członkowie LGD reprezentujący wszystkie gminy uczestniczące w projekcie, pracując pod nadzorem merytorycznym eksperta z zakresu zarządzania strategicznego oraz budowania strategii rozwoju. W styczniu 2006 roku odbyła się impreza promocyjna projektu, podczas której prezentowano roboczą wersję ZSROW.
Ostateczną wersję strategii opracowano po konsultacjach z przedstawicielami gminy Dąbrowa, już po zakończeniu realizacji projektu w I schemacie LEADER +. Gmina Dąbrowa przyłączyła się do Partnerstwa na progu nowego okresu programowania 2007-2013. W wymienionym okresie programowania Partnerstwo wzmocniło działania w kierunku pozyskania członków z sektora społecznego i biznesowego.

Misja LGD:
LUDZIE LASU
Partnerstwo Borów Niemodlińskich porozumieniem na rzecz zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, kulturowych i ludzkich, stanowiących podstawę tożsamości obszaru, do wzmocnienia jakości życia.

Opis członków LGD:
 • Sektor publiczny

 • 1. Gmina Dąbrowa
  2. Gmina Komprachcice
  3. Gmina Łambinowice
  4. Gmina Niemodlin
  5. Gmina Prószków
  6. Gmina Strzeleczki
  7. Gmina Tułowice
  8. Tułowicki Ośrodek Kultury (Tułowice, gm. Tułowice)
  9. Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach
  10. Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach
  11. Gminny Ośrodek Kultury w Prószkowie
  12. Ośrodek Kultury w Niemodlinie
  13. Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach
 • Sektor gospodarczy:

 • 1. Restauracja Urban, Polska Nowa Wieś, gm. Komprachcice
  2. Budgri, Wierzbie, gm. Łambinowice
  3. Bazalt Gracze
  4. Gospodarstwo Aleksandrówka, Grodziec, gm. Niemodlin
  5. Gospodarstwo agroturystyczne Lipińscy, Przysiecz, gm. Prószków
  6. Bar Jubilatka, Racławiczki, gm. Strzeleczki
 • Sektor społeczny:

 • 1. Gospodarstwo agroturystyczne "Ligocki Młyn". Ligota Prószkowska.
  2. Nadleśnictwo Prószków.
  3. LZS Narok, gmina Dąbrowa.
  4. Parafia św. Jana Nepomucena w Sławicach, gmina Dąbrowa.
  5. OSP Sławice, gmina Dąbrowa.
  6. OSP Wrzoski, gmina Dąbrowa.
  7. LZS FC Żelazna, gmina Dąbrowa.
  8. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Wrzoski, gmina Dabrowa.
  9. Parafia św. Marcina w Ochodzach, gmina Komprachcice.
  10. LKS Chmielowice, gmina Komprachcice.
  11. Ditmar Gawilsta, Wawelno, gmina Komprachcice.
  12. LZS Gazownik w Wawelnie, gmina Komprachcice.
  13. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Wawelno, gmina Komprachcice.
  14. Towarzystwo Przyjaciół Chmielowic, gmina Komprachcice.
  15. Parafia Franciszka z Asyżu w Komprachcicach.
  16. Aeroklub Opolski w Polskiej Nowej Wsi, gmina Komprachcice.
  17. KS Metalowiec w Łambinowicach.
  18. Katarzyna Byra, Mańkowice, gmina Łambinowice.
  19. Parafia św. Katarzyny w Bielicach, gmina Łambinowice.
  20. OSP Mańkowice, gmina Łambinowice.
  21. Grzegorz Gawlik, Mańkowice, gmina Łambinowice.
  22. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mańkowice, Mańkowice, gmina Łambinowice.
  23. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jasienica Dolna i Drogoszów, gmina Łambinowice.
  24. KGW Piątkowice, gmina Łambinowice.
  25. Zbigniew Hybel, gmina Łambinowice.
  26. LZS Orzeł. Piątkowice, gmina Łambinowice.
  27. Parafia Marii Magdaleny w Łambinowicach.
  28. Marian Krawczyk, gmina Łambinowice.
  29. Parafia Marcina Biskupa w Jasienicy Dolnej, gmina Łambinowice.
  30. LUKS Mańkowice, gmina Łambinowice.
  31. Wojciech Maślej, Sowin, gmina Łambinowice.
  32. Fundacja Zamku Książąt Niemodlińskich, gmina Niemodlin
  33. Daniel Podobiński, Wierzbie, gmina Łambinowice.
  34. Dorota Siklicka, Okopy, gmina Łambinowice.
  35. Stowarzyszenie Przyrodniczo-Kulturowe Panorama Wierzbia, Wierzbie, gmina Łambinowice.
  36. OSP Grabin, gmina Niemodlin.
  37. Jan Duran, Gracze, gmina Niemodlin.
  38. Alicja Kojat-Waranka, gmina Niemodlin.
  39. Miejski Klub Sportowy Sokół w Niemodlinie.
  40. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Gracze, gmina Niemodlin.
  41. Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Magnuszowice "Wspólna Sprawa", Magnuszowice, gmina Niemodlin.
  42. Stowarzyszenie Odnowy Wsi Lipno, Lipno, gmina Niemodlin.
  43. Lidia Witos, Tarnica, gmina Niemodlin.
  44. Elżbieta Żelichowska-Lewko, Sosnówka, gmina Niemodlin.
  45. Parafia św. Jerzego w Prószkowie.
  46. Grażyna Miklis, gmina Prószków.
  47. Koło Mniejszości Niemieckiej w Prószkowie.
  48. Koło Mniejszosci Niemieckiej w Kujawach, gmina Strzeleczki.
  49. Parafia św. Marcina w Strzeleczkach.
  50. Ludowy Klub Jeździecki w Mosznej, gmina Strzeleczki.
  51. Koło Mniejszości Niemieckiej w Strzeleczkach.
  52. LZS Łowkowice, gmina Strzeleczki.
  53. OSP Pisarzowice, gmina Strzeleczki.
  54. Dorota Morawiec, gmina Strzeleczki.
  55. Towarzystwo Przyjaciół Mosznej, Moszna, gmina Strzeleczki.
  56. Koło Mniejszości Niemieckiej w Łowkowicach, gmina Strzeleczki.
  57. OSP Ścigów, gmina Strzeleczki.
  58. OSP Racławiczki, gmina Strzeleczki.
  59. OSP Zielina, gmina Strzeleczki.
  60. LZS Racławiczki, gmina Strzeleczki.
  61. Koło Mniejszości Niemieckiej w Dobrej, gmina Strzeleczki.
  62. LKS Stzreleczki.
  63. Szczep Harcerski Jodła w Racławiczkach, gmina Strzeleczki.
  64. Sebastan Bartków, gmina Tułowice.
  65. Tadeusz Basztabin, Ligota Tułowicka, gmina Tułowice.
  66. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Skarbiszowice, gmina Tułowice.
  67. Ewa Kapłon, Szydłów, gmina Tułowice.
  68. Parafia św. Rocha w Tułowicach.
  69. LZS Zieloni, Ligota Tułowicka, gmina Tułowice.
  70. Piotr Urzędowski, Mańkowice, gmina Łambinowice
  71. Parafia św. Trójcy, Boguszyce, gmina Prószków
  72. OSP Budzieszowice, gmina Łambinowice
  73. OSP Jasienica Dolna, gmina Łambinowice
  74. Parafia M.B.Szkaplerznej w Chrząszczycach, gmina Prószków
  75. Stowarzyszenie Odnowy Wsi "Kawał dobrej roboty", Rzędziwojowice, gmina Niemodlin
  76. Paweł Maslej, Sowin, gmina Niemodlin


Atrakcje turystyczne:
 • Stawy Niemodlińskie: Sangów, Staw Chłopski, Staw Młyński, Staw Górny, Staw Nowy
 • Rezerwaty przyrody: Prądy, Złote Bagna, Jaśkowice, Staw Nowokuźnicki , Przysiecz, Jeleni Dwór, Blok, Dębina
 • Zespół przyrodniczo krajobrazowy w Lipnie z najtarszym w Polsce ogrodem dendrologicznym, Gmina Niemodlin
 • Spływ Nysą Kłodzką
 • Trasy pieszo – rowerowe, „Bliskie Stawy”, „Lasami”, „Zakamarki”, „Złote Bagna”
 • Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach
 • Zespoły pałacowe m.in. w Mosznej, Dobrej, Pisarzowicach Małych, Zimnicach, Tułowicach, Kujawach, Niemodlinie, Niewodnikach
 • Kaplice i kościoły drewniane
 • XIX wieczny wiatrak w Łowikowicach


Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe:
Pod względem regionalizacji fizyczno-geograficznej Polski (wg Kondrackiego 1998) Gminy Partnerstwa Borów Niemodlińskie zlokalizowane są na terenie czterech mezoregionów makroregionu Niziny Śląskiej:
- mezoregion Równiny Niemodlińskiej
Ponad 90% powierzchni gmin tworzących Partnerstwo Borów Niemodlińskich
zlokalizowane jest na obszarze tej jednostki mezogeograficznej. Równina Niemodlińska położona jest pomiędzy obniżeniami doliny Nysy Kłodzkiej na zachodzie, a doliną Odry na wschodzie. Od południa Równinę Niemodlińską ogranicza Kotlina Raciborska i Płaskowyż Głubczycki. Równina Niemodlińska to mezoregion zróżnicowany.
Na jego całość składają się trzy mniejsze składowe fizyczno-geograficzne (mikroregiony):
- Wał Niemodliński, Wał pagórków o długości 17 km i szerokości 5 km. Usytuowany pomiędzy dolinami Nysy Kłodzkiej i Ścinawy Niemodlińskiej. Wał Niemodliński wypiętrza się na wysokości ok. 65 m, nad dnem Nysy Kłodzkiej i ok. 50 m nad dnem Ścinawy Niemodlińskiej.
- Obniżenie Niemodlińskie, stanowiące najniżej położony teren na opisywanym obszarze, znamionuje także niewielkie zróżnicowanie morfologiczne
- Wysoczyzna Niemodlińska, największa jednostka morfologiczna Borów Niemodlińskich. Jej długość przekracza 30 km i 15 km szerokości.
- mezoregion Doliny Nysy Kłodzkiej
W dolinie Nysy Kłodzkiej położona jest zachodnia część PBN. W krajobrazie stanowi ona płaską i zróżnicowaną hipsometrycznie dolinę rzeczną z wyraźnie zaznaczonymi skrzydłami. Na obszarze Borów Niemodlińskich dolina Nysy Kłodzkiej osiąga szerokość 5 - 6 km.
- mezoregion Pradoliny Wrocławskiej
W zasięgu tego mezoregionu położona jest wschodnia część Borów Niemodlińskich. W strukturze geomorfologiczno-geologicznej mezoregion zbliżony jest do mezoregionu Doliny Nysy Kłodzkiej.
- mezoregion Kotliny Raciborskiej
Obejmuje wyłącznie niewielki, południowo-wschodni fragment PBN w rejonie Strzeleczek. Ze względu na pograniczne położenie mezoregion ten nie różni się zasadniczo od pozostałych centralnych i wschodnich rejonów BN.
Średnie zalesienie gmin Partnerstwa Borów Niemodlińskich wynosi 32 %. Największe zalesienie spośród posiada gmina Tułowice- około 70%. Jest to jeden z najwyższych wskaźników lesistości nie tylko na Opolszczyźnie ale i w kraju. Pod względem administracji Lasów Państwowych, lasy podlegają nadleśnictwu: Prószków, Tułowice i Opole. Lasy gmin tworzą obszar Borów Niemodlińskich- największy lewostronny kompleks leśny górnej Odry. Lasy wszystkich gmin Partnerstwa Borów Niemodlińskich są jednolite gatunkowo. Średnio 72,8% ich składu stanowi sosna.

Atrakcje architektoniczne:
Ogółem na terenie 7 gmin Partnerstwa zlokalizowanych jest 238 zabytków rejestrowych (najwięcej w gm. Niemodlin i Łambinowice) oraz 58 stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru (najwięcej w gm. Strzeleczki). Spośród zabytków uwagę zwraca fakt, że w 6 na 7 gmin występują bardzo liczne układy zabudowy wsi folwarczno-dworskiej, gdzie dominantą kulturową jest lub był dwór (najcz. XVIII- XX w.). Same wsie reprezentują cenne układy fryderycjańskie i frankońskie. Kilka obszarów w PBN ma wielki potencjał powstania parków kulturowych. BN to także nośnik dziedzictwa wielkich majątków ziemskich- pałaców wraz z rozległymi parkami-zwierzyńcami. Majątki te występują we wszystkich gminach, a wyjątkowym ich reprezentantem są pałace-zamki w: Mosznej, Dobrej, Prószkowie, Niemodlinie, Dąbrowie i Tułowicach. Cechą charakterystyczną tych założeń jest fakt konstruowania kompozycji w spójności tła lasu i krajobrazu polnego. Odrębnym zagadnieniem są zabytki archeologiczne. W każdej gminie PBN znajdują się grodziska XIV-XV wieczne, które powstawały w oparciu o dawną Puszczę Niemodlińską. Podobnie ma się rzecz z pozostałościami wytopu żelaza doby halsztatu i późniejszej- w każdej gminie znajdują się bądź piecowska, bądź dymarki, bądź całe osady hutnicze. W odniesieniu do dziedzictwa sakralnego należy zauważyć 3 charakterystyczne dla Borów Niemodlińskich nurty w budownictwie katolickim: 1). zapomniane, pierwotne budownictwo kościołów drewnianych wewnątrz Borów (dawne, XVI-XVII kościoły w Łambinowicach, Kujawach, Polskiej Nowej Wsi, Komprachcicach, Rogach; istniejący w Ochodzach, częściowo drewniana wieża dzwonnicza w Chróścinie), 2). średniowieczne kamienno-ceglane obiekty wokół Borów (kościół w Bielicach, Malerzowicach) i 3). obiekty kościelne fundowane przez szlachtę (kościoły Lasocice, Wierzbie, Kujawy, Prószków, Szydłowiec, Krasna Góra). Odrębnym dziedzictwem są obiekty ewangelickie (zachowane kościoły i cmentarze w gm. Prószków, Komprachcice, Dąbrowa) oraz żydowskie (Niemodlin). Wyjątkowym dziedzictwem jest dziedzictwo poprzemysłowe, nierozerwalnie historycznie powiązane z Borami (XIX wieczne jagodniki z Komprachcic, stare szlaki spławne drewna w Tułowicach) oraz zasobami natury (kuźnie w Prószkowie, Tułowicach, Strzeleczkach i Komprachcicach, młyny w Ligocie Prószkowskiej, Magnuszowicach; wiatraki w gm. Strzeleczki, Chróścina Opolska, odłowy ryb- XIX w. ości rybackie i łodzie z Komprachcic i Dąbrowy, fabryki ceramiki i fajansu w Tułowicach i Prószkowie, koszykarstwo w Dabrowie, Prószkowie i Strzeleczkach). Zupełnie odrębnym dziedzictwem jest budownictwo publiczne, w tym zwłaszcza stare XIX-XX wieczne szkoły (zwł. w gm. Komprachcice, wieś Skarbiszowice, Wierzbie, Sady). Część z nich pełni funkcje pierwotne do dnia dzisiejszego. Na szczególną uwagę zasługuje Pomnik Pamięci Narodowej- pozostałości największego jenieckiego obozu Europy w Łambinowicach-Lamsdorf

Imprezy:
 • Folk Art – wystawa twórczości ludowej (maj) w Komprachcicach
 • Ogólnopolski Bieg Ceramika - Tułowice
 • Festyn rzemieślniczy "Rzemieślniczy Fajer" w Strzeleczkach
 • Złota kosa w Piątkowicach - Turniej żniwowania metodami tradycyjnymi
 • Wojewódzki Festiwal Piosenki Niemieckiej w Komprachcicach
 • Mistrzostwa Opolszczyzny Kross Family Cup w Szydłowie
 • Tułowicka Jesień Artystyczna - Art. Mikst (październik) w Tułowicach
 • Ogólnopolski Turniej Modeli Redukcyjnych w Łambinowicach
 • Babski comber - Obchodzona w czas ostatkowy (zwykle we wtorek przed środa Popielcową) impreza tylko dla pań, które wykwintnie ubrane, zwykle przy suto zastawionych stołach stroją sobie żarty z kukły przedstawiającej mężczyznę
 • Wodzenie niedźwiedzia - Tradycja karnawałowa. Przebierańcy z młodym chłopakiem przebranym za niedźwiedzia chodzą po wsi odwiedzając każde gospodarstwo
 • Pogrzebanie basa - Symboliczne grzebanie wszystkich instrumentów muzycznych na czas postu, najczęściej we wtorek poprzedzajacy środę popielcową
 • Krzyżonki - Zwyczaj objeżdżania konna procesją pól i granic wsi w Pierwszy dzień Wielkanocy w celu zabezpieczenia miejscowości przed wszelkimi nieszczęściami
 • Johanisfoyer/Noc świętojańska - Noc 24 czerwca, na Św. Jana dziewczęta plotą wianki ze świecą a następnie puszczaja na wodę. Jeśli wianek płynie bez przeszkód lub wyłowi go ukochany, oznacza to szybki ślub i szczęśliwe życie. Jeśli zaś wianek utknie w zaroślach lub świeca zgaśnie, wróży to niepomyślność dla miłosnych planów
 • Karczma piwna - Uroczyste spotkanie górników przy stole zastawionym golonkami oraz kuflami z piwem
Informacje:
Województwo:
opolskie
Obejmuje gminy:
Adres:
Partnerstwo Borów Niemodlińskich ul. Bohaterów Powstań Śląskich 34 49-100 Niemodlin
Telefon:
77-4606-351
E-mail:
niemodlinskie@op.pl
WWW:
http://www.boryniemodlinskie.pl
Ludność:
65 983 mieszkańców
Powierzchnia:
813 km2
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Kościeliska
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Chleb gogoliński
Liczba odwiedzin: 9865287
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO