Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Obszary LGD
Obszary LGD 
Kraina Dinozaurów
Podział geograficzno-administracyjny LGD
Teren Krainy Dinozaurów położony jest w województwie opolskim na Równinie Opolskiej wchodzącej w skład Niziny Śląskiej i w całości położony jest w zlewni rzeki Małej Panwi i jej dopływów.

http://www.krainadinozaurow.pl
e-mail: krainadino@onet.eu

Ludność: 70 784

Powierzchnia: 804,77 km 2

Geneza powstania LGD:
Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” powołana została podczas zebrania założycielskiego w dniu 22 kwietnia 2008 roku w Krasiejowie. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego jako Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” pod numerem 0000311760 otrzymało 1 września 2008 roku.
Lokalna Grupa Działania kształtowała się na przestrzeni kilku lat, a początki zintegrowanej inicjatywy w tym zakresie datują się na wiosnę 2005 roku. Inicjatorami wdrażania podejścia LEADER na terenach wiejskich skupionych wokół sensacyjnego odkrycia szczątków dinozaurów były władze gmin Ozimek i Kolonowskie. 30.12.2004 roku Gmina Ozimek złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „DINOPARK” w zakresie działania „Pilotażowy Program Leader+”, Schemat I. Podpisując 15.11.2005 roku umowę o dofinansowanie projektu obszar realizacji projektu poszerzony był już o gminy Turawa i Zawadzkie.
W ramach projektu zorganizowano szereg warsztatów oraz spotkań informacyjnych, konsultacji społecznych, a następnie spotkań z potencjalnymi partnerami LGD. Opracowano informator projektu, stronę www.krainadinozaurow.pl, wykonano szereg eksperty/z oraz analiz. Efektem było utworzenie Lokalnej Grupy Działania Kraina Dinozaurów dnia 06.03.2006 roku jako Fundacja Kraina Dinozaurów. Fundacja została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 23 marca 2006 roku. W sierpniu 2006 roku do Fundacji dołączyły następne gminy: Dobrodzień i Zębowice, a w listopadzie 2006 roku wolę przystąpienia do fundacji wyraziła również gmina Chrząstowice. W skład Fundacji wchodzi 19 członków, w tym reprezentanci poszczególnych gmin, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne oraz przedsiębiorcy. Przygotowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich nie została jednak zrealizowana ze względu na odrzucenie przez Fundację Programów Pomocy dla Rolnictwa złożonego wniosku o dofinansowanie realizacji II Schematu Pilotażowego Programu Leader +.
Chcąc przystąpić do opracowania i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, dostosowując się do nowych wymogów zakazujących ubiegania się o środki fundacjom nie realizującym II Schematu Leadera wiejscy liderzy przy wsparciu przedstawicieli samorządu oraz sektora gospodarczego powołali do życia Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Misja LGD:
Stowarzyszenie Kraina Dinozaurów działa na rzecz rozwoju lokalnej aktywności społecznej z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju.

Wizja LGD:
Jest to dobre miejsce do życia i rozwijania gospodarki. Wioski mają swój charakter, atrakcje, produkty lokalne, są estetyczne. Mieszkańcy dbają o tradycje i lokalne dziedzictwo. Ludzie są gościnni, zintegrowani, aktywni, przedsiębiorczy, otwarci na turystów. Jest to obszar z rozwiniętą turystyką, ze specyficznymi atrakcjami i produktami: (teren odkryć paleontologicznych wraz z parkiem rozrywki, jeziora turawskie, szlak kajakowy, szlak hutniczy, trasy rowerowe), z rozwiniętą bazą gastronomiczno-noclegową oraz dobrą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną

Opis członków LGD:
Sektor publiczny:
 • Gmina Chrząstowice
 • Gmina Dobrodzień
 • Gmina Kolonowskie
 • Gmina Ozimek
 • Gmina Turawa
 • Gmina Zawadzkie
 • Gmina Zębowice

Sektor gospodarczy:
 • Natura i Dom F.H.U.P.
 • Gospodarstwo Agroturystyczne „U Lidii Schroll”
 • Gospodarstwo „Uroczysko”
 • WER-dom sklep z art. Przemysłowymi
 • Rancho Tamiza” Gospodarstwo agroturystyczne
 • Gospodarstwo agroturystyczne „Pod lasem”
 • PHU „Tawerna Pod Kotwicą”
 • Usługi Remontowo-budowlane Marek Kupka
 • Usługi Remontowo-Budowlane - Roman Korzeniec
 • Prywatna Piekarnia - Dorota Sierpina
 • Gospodarstwo agroturystyczne - Teresa Warzecha
 • Usługi hydrauliczne - Krzysztof Grobarek
 • Sklep „U Kasperskiej” Marzena Kasperska
 • Biuro tłumaczeń Frasek

Sektor społeczny:
 • Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok
 • Stowarzyszenie Miłośników Krasiejowa
 • Fundacja „Kraina Dinozaurów”
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szemrowice
 • Stowarzyszenie Odnowa Wsi Staniszcze Małe
 • Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga”
 • Stowarzyszenie Nasz Grodziec
 • Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina”
 • Stowarzyszenie Świętego Liboriusa
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Chobie
 • Klub Karate „NIDAN”
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Rzędowickiej
 • LZS Staniszcze Wielkie
 • Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan
 • Stowarzyszenie Miłośników Niwek
 • Stowarzyszenie „Wincentego z Kielczy”
 • Stowarzyszenie Rodziców „Przyjazna Szkoła”
 • Ochotnicza Straż Pożarna
 • Stowarzyszenie „Przyszłość Chrząstowic”
 • Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień-Zębowice
 • Anna Golec
 • Karina Spyra
 • Adam Wojtowicz
 • Marek Witek
 • Krzysztof Barwieniec
 • Grażyna Pytel
 • Ewelina Kurek
 • Jan Wajrach
 • Stefan Bloszczyk
 • Piotr Szubert
 • Beata Bartecka
 • Juros Tomasz
 • Jarosław Sobieraj
 • Jan Spałek
 • Iwona Frasek
 • Waldemar Skrzypczyk


Atrakcje turystyczne:
Wykopaliska paleontologiczne w Krasiejowie - w trakcie badań paleontologicznych odkryto wiele interesujący skamieniałych szczątków kostnych, które występują w dwóch warstwach. W jednej występują głównie szczątki zwierząt wodnych takich jak Fitozaura i Metopozaura. W drugiej występują głównie kości zwierząt lądowych. W pokładzie tym odnaleziono kości miednicy i kręgi, które należały najprawdopodobniej do dinozaura, któremu nadano nazwę Silesaurus Opolensis, co znaczy „śląski jaszczur z Opola”. Jest to najstarszy roślinożerny przedstawiciel linii genealogicznej dinozaurów i najstarszy pradinozaur w Europie. Obecnie na terenie wykopalisk można zwiedzać „Pawilon Paleontologiczny” a w nowo otwartym parku rozrywki: Juraparku.
Trasy rowerowe - atrakcją łączącą wszystkie gminy LGD Kraina Dinozaurów jest gęsta sieć ścieżek rowerowych Trasy Rowerowe Doliny Małej Panwi. Ścieżki rowerowe prowadzą przez poszczególne miejscowości terenu LGD oraz przecinają gęsto kompleks Lasów Stobrawsko-Turawskich porastających obszar Krainy Dinozaurów.
Spływy kajakowe - spływy kajakowe „Opolską Amazonką” cieszą cię coraz większą popularnością od około 10 lat, kiedy wskutek silnych nacisków proekologicznych oczyściła się rzeka Mała Panew. Od tego czasu rozwija się infrastruktura turystyczna wokół rzeki. Gospodarstwa agroturystyczne i prywatni przedsiębiorcy w swojej ofercie umieścili wynajem kajaków; powstały umowne odcinki spływów i naturalne miejsca pokonywania przeszkód. Obecnie gminy Kolonowskie, Zawadzkie i Ozimek realizują wspólny projekt, który zakłada budowę stanic kajakowych i miejsc przepraw z prawdziwego zdarzenia.

Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe:
Jeziora Turawskie - W wodach zbiorników turawskich występują liczne gatunki ryb. Do najczęściej spotykanych należą m. in.: płoć, leszcz, sandacz, okoń, karp. Jeziora Turawskie są miejscem gniazdowania wielu ciekawych gatunków ptaków, takich jak: rybitwa białowąsa, pliszka cytrynowa, krwawodziób, kszyk, bączek, płaskonos i cyranka. Zbiornik też stanowi ważne miejsce odpoczynku i żerowania dla ptaków migrujących. Z tego względu został zaliczony do ostoi ptactwa wodnego o randze europejskiej. Latem w wodach Jeziora Srebrnego mona równie zauważyć słodkowodne meduzy.
Lasy Stobrawsko-Turawskie w granicach Lasów Stobrawsko-Turawskich znajduje się kilka zespołów przyrodniczo-krajobrazowych oraz obszary zakwalifikowane jako użytki ekologiczne i pomniki przyrody. Duża ilość cieków, stawy hodowlane, polodowcowe moreny i wydmy stanowią o wysokich walorach krajobrazowych i przyrodniczych tego terenu. Na obszarze Lasów Stobrawsko-Turawskich stwierdzono występowanie wielu chronionych gatunków roślin i zwierząt. Lasy Stobrawsko-Turawskie, ze względu na przewagę borów sosnowych mających duże walory bioterapeutyczne (działają kojąco, przeciwastmatycznie i odkażająco)
Mała Panew - jest prawobrzeżnym dopływem Odry o długości 132 km, biorącym swe początki w Cynkowie. Tworzy ona malownicze zakola, doliny i starorzecza, co w znaczny sposób wpływa na urozmaicenie terenu. W nurcie rzeki w kilku miejscach występuje rzadki gatunek rośliny wodnej - rzęśli hakowatej, która jest wskaźnikiem czystych wód. Natomiast w lasach i zaroślach nad jej brzegami rosną m.in.: skrzyp zimowy, rutewka orlikolistna, tojeść bukietowa, wyka kaszubska oraz chroniona paprotka zwyczajna. Świat zwierząt jest bogaty. W nurcie rzeki spotkać można objętą ochroną rybę - śliza, wydrę oraz bobra. Idealnym sposobem na zapoznanie się z walorami przyrodniczymi Małej Panwi na tym odcinku jest spływ kajakiem.

Atrakcje architektoniczne:
 1. Zespół pałacowo–parkowy w Radawiu.
  Pałac klasycystyczny z 1848–1852 r. wybudowany przez mistrza Rocha, ucznia znanego architekta Schinkla. Pałac otacza zabytkowy park, ciągnący się na zachód wzdłuż głęboko wciętej doliny Radawki.
 2. Zameczek Myśliwski w Zawadzkiem - wybudowany przez hrabiego Andrzeja Renarda w 1856 r. przy rezerwacie zwierzyny leśnej.
 3. Zespół pałacowo-parkowy w Dobrodzieniu –obecnie” Park Hotel” - pałac wybudowany w latach 1848-1849 w stylu neoklasycystycznym – siedziba ówczesnych właścicieli Dobrodzienia.
 4. Zespół dworsko-parkowy w Bzionkowie - założony w II połowie XIX w. składa się z zabudowań dworskich oraz części porośniętej roślinnością drzewiastą
 5. Budynek Nadleśnictwa Zawadzkie – w 1880 roku hrabia Renard oddał do użytku następny zamek pod nazwą "Eichhorst", który po dzień dzisiejszy jest siedzibą Nadleśnictwa Zawadzkie.
 6. Młyn wodny u Thiela w Żędowicach - młyn jest w posiadaniu rodziny Thielów od roku 1864. Jest to jedyny w okolicy młyn tego rodzaju. Chociaż nie spełnia już swoich pierwotnych funkcji, wszystkie maszyny i urządzenia zostały zachowane w oryginalnym stanie. Część zabytkowa młyna dostępna jest dla zwiedzających
 7. Dzwonnica w Kielczy - dzwonnica z XIX w. prawdopodobnie z najstarszym dzwonem na Śląsku.
 8. Kościół ewangelicki z 1819 r. w Ozimku - późno klasycystyczny, zabytek klasy zerowej.
 9. Kościół pw. Świętej Rodziny w Zawadzkiem - liczy sobie ponad 100 lat. Wnętrze kościoła jest bardzo bogate.
 10. Zabytkowy kościół drewniany p.w. św. Walentego z I połowy XVIIw. w Dobrodzieniu. Zbudowany w 1630r po tragicznych doświadczeniach wojny trzydziestoletniej i wielkim pożarze, który zniszczył Dobrodzień w 1625r.
 11. Kościół pw. Świętego Bartłomieja w Kielczy - pierwsza wymianka o istnieniu kościoła parafialnego w Kielczy zapisana jest w registrach dekanatu toszeckiego z 1447 roku.
 12. Kościół parafialny p.w. św. Marii Magdaleny z 1854r. w Dobrodzieniu. Wybudowany w latach 1851-54 w miejsce spalonego kościoła drewnianego po wielkim pożarze.
 13. Drewniany kościół z 1711r. w Bierdzanach Przyjmuje się, że kościół, ze swoim niezwykłym bogactwem ikonograficznym i artyzmem wykonanych dzieł, powstał w 1711 roku. Jest to data wyryta na jego podmurówce. Odkrycie w kościele starszych malowideł, w latach osiemdziesiątych naszego stulecia, pozwoliło zweryfikować tę datę i uznać ją za rok rozbudowy świątyni
 14. Drewniany kościół z XVIII w. w Zakrzowie Turawskim Klejnot architektury sakralnej, wybudowano w roku 1754. Potwierdza to odlew umieszczony po prawej stronie wieży kościelnej, na którym znajduje się data budowy obiektu. Ciekawostkę stanowi ustna legenda mówiąca o lokalizacji kościoła. Otóż zakupione i zwiezione drewno na budowę kościoła składowane między Ligotą Turawską, a Zakrzowem Turawskim, w ciągu nocy zmieniło miejsce położenia, kościół zatem wybudowano tam gdzie "nieznane siły" ulokowały ów materiał budowlany. Od wielu już lat ten drewniany kościół nie pełni funkcji domu bożego jest tylko cennym zabytkiem na szlaku kościołów drewnianych


Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia:
 • Konkurs "Moja Wieś – Moje Miejsce"
 • Przegląd Amatorskich Zespołów Ludowych i Grup Obrzędowych "Na ludowa nutę"
 • "Zdrowy i zadowolony Lider Wiejski"


Imprezy:
 • Przegląd Twórczości Ludowej im. Zofii Czechowej w Kolonowskie (styczeń)
 • Wodzenie niedźwiedzia, Babski Comber, Pogrzebanie basa (styczeń luty)
 • Konkursy kroszonkarskie ( Turawa, Ozimek, Kolonowskie, Chrząstowice)
 • Konkurs "Moja Wieś – Moje Miejsce"
 • Festiwal Gaude Mater Polonia Wincenty z Kielczy ( kwiecień)
 • Zlot Śladami Dawnego Hutnictwa (maj)
 • Noc świętojańska (czerwiec)
 • Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych mniejszości Narodowych i Etnicznych „Źródło” w Dobrodzieniu (czerwiec)
 • Malarsko –rzeźbiarskie Plenery Artystyczne w „Uroczysku” w Dylakach ( sierpień)
 • Pływanie na byle czym- Jeziora Turawskie (sierpień)
 • Wojewódzki Przegląd Zespołów Rockowych
 • Festyny: Strażacki, Razem przez wieki, Pod Szumiącymi Dębami
 • Dni Zębowic, Dni Miasta Zawadzkie, Dni Dobrodzienia, Dni Ozimka
 • Zawody wędkarskie
 • Spływy Kajakowe Małą Panwią (czerwiec - wrzesień)
 • Dożynki wiejskie, gminne (wrzesień)
 • Przegląd Amatorskich Zespołów Ludowych i Grup Obrzędowych "Na ludowa nutę"
 • Śląska Biesiada Literacka w Zębowicach (październik)
 • Konkurs Gwary Śląskiej - Śląskie Beranie w Żędowicach
 • Imprezy sportowe Kolonowskim, Zawadzkim, Turawie
 • Zawody sikawek konnych w Szemrowicach
 • Informacje:
  Województwo:
  opolskie
  Obejmuje gminy:
  Adres:
  ul. J.Słowackiego 18 46-040 Ozimek
  Telefon:
  +48 77 465 12 13 kom.605052777
  Fax:
  +48 77 465 12 13
  E-mail:
  krainadino@onet.eu
  Ludność:
  70 784 mieszkańców
  Powierzchnia:
  804,77 km2
  Migawki z Opolszczyzny
  Sołectwo Czarnolas
  Zobacz także
  Produkt tradycyjny
  Placki ziemniaczane na liściu kapusty
  Liczba odwiedzin: 9865188
  Data aktualizacji: 2020-11-15
  Wykonanie: P®ESTO