Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Obszary LGD
Obszary LGD 
Brzeska- Oławska Wieś Historyczna

Podział geograficzno-administracyjny:

LGD Obszar, na którym utworzone zostało Stowarzyszenie "Brzeska Wieś Historyczna znajduje się w zachodniej części województwa Opolskiego w powiecie Brzeskim. Leży na obszarze makroregionu Niziny Śląskiej, w mezoregionach Pradoliny Wrocławskiej, Doliny Nysy Kłodzkiej, Równiny Grodkowskiej, Równiny Niemodlińskiej, Równiny Wrocławskiej i Doliny Nysy Kłodzkiej.
Pod względem klimatycznym obszar charakteryzuje się ciepłym i umiarkowanym klimatem. Jest to wynik położenia obszaru na centralnej części Niziny Śląskiej, który należy do najłagodniejszych pod tym względem obszarów Polski. Charakteryzuje się on wczesną wiosną, długim ciepłym latem, łagodną i krótką zimą.


Siedziba:

Krzyżowice 72,

49-332 Olszanka


Dane kontaktowe:

Krzyżowice 72, 49-332 Olszanka
Tel. 77412-90-21
Tel.fax. 77412-90-21
www.brzeskawieshistoryczna.pl
biuro@brzeskawieshistoryczna.pl


Ludność:  25.739 mieszkańcówPowierzchnia: 362,59 km²Geneza powstania LGD:

Działania związane z budowaniem partnerstwa na rzecz rozwoju obszaru wiejskiego gmin: Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz rozpoczęły się na początku 2006 r., kiedy to grupa inicjatywna z tych gmin podjęła rozmowy i prace na temat współpracy partnerskiej. Do rozmów włączono również przedstawicieli sektora gospodarczego działającego na obszarze trzech Gmin.
Podjęto proces informowania społeczności lokalnej o inicjatywie Leader, o idei partnerstwa pomiędzy sektorem społecznym, publicznym i gospodarczym. W efekcie spotkań organizowanych od początku 2006 roku doszło do zarejestrowania Stowarzyszenia pod nazwą nawiązującą do walorów historycznych charakterystycznych dla całego obszaru. Wśród Członków Założycieli znaleźli się zarówno przedsiębiorcy jak i przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, grup odnowy wsi, rad sołeckich i osoby fizyczne zainteresowane działalnością na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.Misja LGD:

Brzeska Wieś Historyczna gospodarna i przyjazna dla wszystkich.Wizja LGD:

Piękne i zadbane miejscowości, w których mieszkańcy czują się dobrze, wykorzystują zasoby kulturowe, historyczne i przyrodnicze do rozwoju.
Społeczeństwo jest zintegrowane, edukujące się, przedsiębiorcze przez prężną działalność organizacji społecznych, firm i gospodarstw.


Opis członków LGD:


 •  Sektor publiczny: 
• Gmina Lewin Brzeski-przedstawiciel: Barbara Chyża
• Gmina Olszanka-przedstawiciel: Witold Lipka
• Gmina Skarbimierz- przedstawiciel: Jacek Monkiewicz
• Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance z/s w Krzyżowicach, reprezentowany przez Ewę Grzebielską


 • Sektor gospodarczy: 
• Edward Wijas „ Eofit"
• Ewa Muszańska, MUSZKA Sklepy spożywczo-Przemysłowe Ewa Muszańska
• Zbigniew Hraca „AKUSTIC"
• Ireneusz Galant  G&G Optics s.c.
• Anna Pyzik-TERRA PROFIT
• Roman Pudło- Apteka pod Wawrzynem Lewin Brzeski
• Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa GUSTAW - Zdzisław Sobierajski ul Kościuszki 43/1   49-340 Lewin Brzeski
 

 •   Sektor społeczny: 
• Mieczysław Adaszyński
• Ewa Rosińska
• Maria Klamka
• Władysława Świerczek
• Joanna Mokrzan
• Teresa Kawecka
• Henryka Szczerbak
• Dariusz Zięba
• Ewa Kociołek
• Anna Malinowska
• Zofia Piotrowska
• Zbigniew Dzięgielewski
• Alicja Ciupak
• Paweł Pawlita
• Janina Kutna-Siwuchin
• Małgorzata Kowalska
• Marta Mokrzyczak
• Łucja Kasprzyk
• Mieczysław Jarosz
• Artur Kotara
• Jadwiga Kwarciak
• Teresa Helena Kowalska
• Jolanta Wojda-Hraca
• Agnieszka Kadłubowska
• Lilla Karbowska
• Anna Foryś
• Monika Kamińska
• Urszula Fornal
• Sylwia Waliduda
• Ewelina Guźniczak
• Dorota Glej
• Kazimiera Oliwa
• Stefania Marchwińska
• Anna Muszczyńska
• Krystyna Szmondrowska
• Wanda Galant
• Zofia Woszczyk
• Andrzej Rosiński
• Hanna Grubiak
• Agnieszka Spławińska
• Krystyna Listowska
• Maria Pikul
• Ismena Dzięgielewska
• Ewa Mokrzyczak
• Gabriela Baucz
• Lucyna Grzybowska
• Stanisława Bacza
• Teresa Ptak
• Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Jankowic Wielkich „Janko" reprezentowane przez Jana Golonkę
• Oświatowo-Kulturowe Stowarzyszenie Civitatis Loviensis w Lewinie Brzeskim, reprezentowane przez -Andrzeja Kostrzewę
• Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka, reprezentowane przez Mieczysławę Burnat
• Stowarzyszenie Odnowy Wsi w Przylesiu, reprezentowane przez Annę Liszka
• Towarzystwo Przyjaciół  Krzyżowic reprezentowane przez Łucję Skalską
• Joanna Duda
• Robert Duda
• Stowarzyszenie „Lipowa Osada" w Lipkach reprezentowane przez Panią Agnieszkę Tobiasz-Duś
• Grażyna Forst
• Mariola Chaińska-Kusowska
• Robert Dziembowski
• Tomasz Guźniczak
• Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Teraz Gierszowice" zs. w Gierszowicach reprezentowane przez Wojciecha Zubickiego
• Mieczysław Muszański
• Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Wsi Sarny Małe zs. w Sarny Małe 3, reprezentowane przez Grzegorza Wróbel
• Agnieszka Badurowicz
• Adam Badurowicz

 


Atrakcje turystyczne:

Brzeska Wieś Historyczna to doskonałe miejsce do uprawiania turystyki, ze szczególnym naciskiem na wizyty weekendowe.
Kluczowym produktem turystycznym obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej jest Szlak Polichromii Brzeskich, unikalne skupisko 20 średniowiecznych polichromii gotyckich, przedstawiający ślady średniowiecznego malarstwa ściennego. Prawdziwą perłą na zabytkowym szlaku jest wzniesiony w XIII wieku gotycko-romański kościół św. Antoniego w Strzelnikach.
Zachowana polichromia pochodzi z XIV wieku i jest jednym z najcenniejszych tego typu elementów w Polsce. Zbliżoną wartość historyczna mają budynki sakralne, w których również zachowały się historyczne polichromie, należą do nich kościoły w: Małujowicach, Pogorzeli, Obórkach i Krzyżowicach. To jedne z najcenniejszych zachowanych dziel sztuki śląskiej.  
Zróżnicowane środowisko, spójne pod względem przyrodniczym oraz doskonałe położenie sprawiają, że obszar Brzeskiej Wsi Historycznej jest atrakcyjnym terenem aktywnych form wypoczynku. Szczególnie sprzyjają temu liczne stawy, akweny i odrębne zbiorniki wodne. Bogactwo wód powierzchniowych sprawia, że obszar Brzeskiej Wsi Historycznej to wymarzone miejsce dla amatorów sportów wodnych, od pasjonatów windsurfingu, przez  wioślarzy, na wszystkich tych, którzy szukają spokoju i relaksu kończąc. Szczególnie popularne są duże tafle wody o charakterze rekreacyjnym w Ptakowicach oraz nowoczesna plaża z zapleczem rekreacyjno-sanitarnym w okolicach Lewina Brzeskiego.


Atrakcje przyrodnicze i krajobrazowe:

Mnogość lasów oraz sporo parków i zadrzewień, m.in. godne uwagi parki tj.:
1. Park przypałacowy w Lewinie Brzeskim; Położony jest w południowej części Lewina, nad Nysą, park zabytkowy z przewagą lip i dębów. Występują pomnikowe okazy cisu, grójecznika japońskiego, klonów pospolitych, dębu czerwonego, grabów pospolitych, wiązu, dębu szypułkowego i lip drobnolistnych. Na obrzeżach miasta, na brzegu Nysy Kłodzkiej rośnie piękny okaz topoli kanadyjskiej (pomnik przyrody) mającej ponad 120 lat.
2. Park pałacowy w Łosiowie; Znajduje się w północno - zachodniej części wsi. Pałac z pocz. XX w. otacza park krajobrazowo - romantyczny z przełomu XVIII i XIX w. , w którym rodzime stare egzemplarze mieszają się z egzotycznymi gatunkami drzew pomnikowych. W parku jest też pomnik przyrody nieożywionej - głaz narzutowy składający się z dwóch części.
3. Zabytkowy park przypałacowy we Wronowie; W północno - zachodniej części wsi znajduje się wybudowany na przełomie XVIII/XIX i XX w. zespół pałacowo - parkowy z folwarkiem. Zespół pałacowy otoczony jest zabytkowym parkiem przypałacowym powstałym około 1840 r. z pomnikowymi drzewami około 250 - letnimi..
4. Park podworski w Obórkach; założony prawdopodobnie w połowie XIX w. na przestrzeni lat dokonano szereg zmian kompozycyjnych oraz wprowadzono nowe gatunki drzew. Do chwili obecnej zachowały się ślady założenia geometrycznego z aleją lipową na osi dworu oraz kępy urozmaiconego drzewostanu. W parku występuje 14 gatunków drzew. Głównym drzewem lipa drobnolistna, wiek lip ocenia się na około 120 lat. W tej samej grupie wiekowej stwierdzono występowanie 2 egz. jesionu wyniosłego, 2 egz. kasztanowca zwyczajnego. Park jest zaniedbany.
5. Park przypałacowy w Janowie; w parku stwierdzono 17 gatunków drzew i 5 gatunków krzewów. Na stosunkowo niewielkiej powierzchni zgromadzono drzewostan o urozmaiconym składzie gatunkowym i wiekowym. Najstarsze egzemplarze liczą sobie około 120 - 170 lat. Park jest powiązany z terenem wsi i stanowi dla niej istotny obszar zieleni.
6. Park podworski w Oldrzyszowicach; w centrum wsi stał dawniej zespół parkowo - dworski. Obecnie dwór nie istnieje, ale park wraz z alejami grabowo - lipowymi (park wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego). Są tam cztery pomniki przyrody - trzy dęby szypułkowe i jedna lipa drobnolistna w bardzo podeszłym wieku, bo już przekroczyły 200 lat. Drzewostan parku pochodzi z końca XVIII wieku.
7. Park podworski w Ptakowicach; Obecnie przy prywatnym gospodarstwie rolnym rozciąga się zadbany, niewielki park zabytkowy z początku XX wieku o powierzchni 1 ha, Opiekuje się nim obecny dzierżawca tego terenu.
8. Zespół parkowo - dworski z II poł. XIXw Sarnach Małych; (obecnie znajduje się za wsią).
9. Park przydworski w Mikolinie; Za dworem rozciąga się park, gdzie głównie rosną dęby i wiązy. Na łące stanowiącej naturalną otulinę parku, przy drodze gruntowej uznano za pomnik przyrody dąb szypułkowy.
10. Park popałacowy w Skorogoszczy; W południowej części wsi umiejscowiony jest zespół parkowy wraz z wieżą ciśnień. Park jest znacznie zdewastowany. W parku można zobaczyć uznane za pomniki przyrody 4 platany, posadzone w parku u schyłku XIX wieku, sosnę wejmutkę, kilka klonów srebrzystych (mają około 130 lat), dwa dęby szypułkowe, klon pospolity i wiąz górski. Pomiędzy drzewami widoczne duże bloki kamienne, pozostałość po rozebranym na części po II wojnie światowej - pałacu.
11. Park w Krzyżowicach; mały park przypałacowy z drzewostanem dębowym.


Atrakcje architektoniczne:

Dzięki zachowaniu historycznego i jednolitego układu przestrzennego oraz elementom wyróżniającym, obszar jawi się jako teren spójny architektonicznie, co szereguje nasze LGD na pierwszym miejscu w województwie pod względem urbanistycznej klasyfikacji wsi. Poza tym można u nas zobaczyć wiele pałaców, starych dworów i opuszczonych folwarków, tworzących jednolity obraz Brzeskiej Wsi Historycznej. Najcenniejszymi zabytkami obszaru są obiekty sakralne ze średniowiecznymi polichromiami, założenia rezydencjalno-parkowo-folwarczne oraz układy urbanistyczne: w Lewinie Brzeskim zachował się typowy średniowieczny miejski układ urbanistyczny, a na wsiach przeważnie typ ulicówki również posiadający metrykę średniowieczną oraz bardzo dużo zabudowy XIX-wiecznej z detalem architektonicznym na elewacjach, werandami i charakterystyczną zabudową gospodarczą (np. spichlerze, kuźnie). Cennymi układami rurarystycznymi są również m.in. Sarny Małe i Czeska Wieś założone na planie owalnicy z rozgałęzieniem dróg.

Zamki, pałace, budowle historyczne:

 • Zespół parkowo - dworski w Błażejowicach z końca XIX w., piętrowy, murowany z cegły, dach płaski, elewacje ozdobne. Obecnie po kapitalnym remoncie, elewacja frontowa zmodernizowana. Obiekt wpisany do rejestru zabytków województwa opolskiego.
 • Zespół zamkowo - folwarczny w Kantorowicach - obejmuje zamek myśliwski i zabudowania gospodarcze z XIX w., oficynę mieszkalną i spichlerz szachulcowy z XVIII w., częściowo opuszczone i zdewastowane. Zamek otoczony fosą, renesansowy zbudowany w 1600 r. przez książąt brzeskich, wewnątrz zachowały się polichromowane sklepienia i belki stropowe. Obecnie w zabytkowych wnętrzach dwa mieszkania. Własność prywatna.
 • Zespół pałacowy w Lewinie Brzeskim - pałac zbudowany w 1772 r. z fundacji Ottona Leopolda von Beess właściciela Lewina w stylu barokowym. Odnowiony w 1860 r. i ponownie zniszczony przez ogień w 1955 r. Piętrowy na piwnicach sklepionych kolebkowo. Wzniesiony na rzucie prostokąta, z dwoma prostopadłymi skrzydłami. Na piętrze ozdobny balkonik. Ozdobne wejście. Przed frontem pałacu prostokątny dziedziniec otoczony murem z XVIII wieku z trzema bramami i półkoliście zamkniętymi arkadami. Obecnie po gruntownym remoncie i adaptacji spełnia rolę gimnazjum.
 • Zespół pałacowo - parkowy w Łosiowie - znajduje się na północno - zachodnim skraju wsi z zabudowaniami hotelowymi, mieszkaniowymi i administracyjnymi. Pałac pochodzi z końca XIX w., otoczony jest drzewostanem parkowym, murowany z cegły z podjazdem, zmodernizowany, wieżowy. Obecnie pełni rolę siedziby Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
 • Zespół dworski w Mikolinie - zespół dworski wzniesiony przez Jana Fryderyka von Sauer w 1771 r. Najważniejszym budynkiem jest rokokowy dwór parterowy z facjatą. Na elewacji i wewnątrz zachowały się fragmenty dekoracji stiukowej, zwłaszcza wokół portalu ozdobnego również kartuszem herbowym z datą budowy dworu. W pobliżu czworak, dawna stajnia, budynki gospodarcze. Własność prywatna.
 • Zespół pałacowo - parkowy z folwarkiem we Wronowie - wybudowany na przełomie XVIII/XIX i XX w. Na początku XX w. pałac przebudowano i rozbudowano w stylu neobarokowym. Urozmaicono wówczas pierwotną bryłę budynku o wieżę zegarową oraz tarasy. Od strony parku dobudowano kaplicę, nad którą znajdował się ogród zimowy z niewielką, zachowaną do dziś fontanną. Własność AWRSP. Przewidziany do dzierżawy.
 • Zespół rezydencjalno - folwarczny w Zwanowicach - pałac pochodzi z końca XVIII w. późnobarokowy. Obecnie odrestaurowany stanowi własność prywatną.
  Zespół pałacowo-folwarczny w Krzyżowicach- powstał w 1 poł. XIX w. W zespole znajdowała się gorzelnia oraz młyn. Pałac główny wybudowany w XIX w., również pałac letni wybudowany w tym samym okresie.
 • Pałac w zespole pałacowo-parkowym w Janowie - wzniesiony 1 poł. XVIII w. Do dzisiaj zachowała się pierwotna bryła budynku, drewniana stolarka okienna i drzwiowa. Zespół obejmuje również spichlerz i ogrodzenie wraz z bramą wjazdową. Obecnie własność prywatna.
 • Dwór w zespole dworsko-parkowym w Obórkach -wybudowano w 1 poł. XIX w. Zachowana do dzisiaj pierwotna bryła budynku wraz ze stolarką okienną i drzwiową. Obecnie własność prywatna.
 • Dwór w Jankowicach Wielkich - wybudowany w 2 poł. XIX w. Obecnie własność Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w dzierżawie Spółki Janpol. Do dzisiaj zachowana pierwotna bryła z ceramicznym pokryciem dachowym.
 • Kompleks budynków gospodarczych przypałacowych wraz z parkiem i wieżą ciśnień w Skorogoszczy - zabudowania gospodarcze i oficyny mieszkalne przypałacowe (pałac został rozebrany). Nad rzeką Nysą Kłodzką folwarczna wieża ciśnień z pompownią wody czystej wybudowana ok. 1910 r. Wieża prezentuje walory historyczno-techniczne, architektoniczne i krajobrazowe, obecnie właścicielem jej jest Dariusz Zięba - pasjonat historii Skorogoszczy.
 • Ratusz i zabudowa rynku w Lewinie Brzeskim. Obecny ratusz pochodzi z 1837 r. i był kilkakrotnie przebudowywany. Późno klasycystyczny, prostokątny z ryzalitami pośrodku dłuższych elewacji.
Zrealizowane projekty i przedsięwzięcia: 

 • III Sektor- stawia na Edukację!  9.5 PO KL
  Wartość projektu- 50 000
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Celem ogólnym projektu było pobudzenie aktywności społecznej u 20 osób- członków organizacji społecznych do pełnego zaangażowania w rozwiązywanie lokalnych problemów w zakresie edukacji, występujących na obszarze LGD „Brzeska Wieś Historyczna" poprzez cykl szkoleń oraz dyżury doradcy w Punkcie Konsultacyjnym.
 • Szkoły na piątkę 9.1.2 PO KL
  Wartość projektu- 399 484, 10
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Podjęte w ramach realizowanego projektu działania mają za zadanie przyczynić się do podniesienia jakości oferty edukacyjnej Gimnazjalistów z obszaru działalności Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna, rozwinąć zainteresowania naukowe uczniów, wypełnić czas wolny i polepszyć ich wyniki naukowe poprzez zintensyfikowanie działania na rzecz zapewnienia wszystkim dzieciom równego dostępu do edukacji.
 • Szkoły na piątkę II 9.1.2 PO KL
  Wartość projektu- 389 910, 00
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Kontynuacja projektu Szkoły na piątkę.
  Celem projektu jest optymalizowanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży gimnazjalnej ze środowisk wiejskich.
 • Młodzi Animatorzy Aktywności Społecznej 7.3 PO KL
  Wartość projektu- 42 500
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
  Celem projektu była integracja oraz pobudzenie aktywności społecznej wśród 16 kobiet i 4 mężczyzn w wieku od 16 do 24 lat zamieszkujących obszar Brzeskiej Wsi Historycznej.
 • Lokalny pomysł na zmianę 7.3 POKL
  Wartość projektu- 50 000
  Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Imprezy:

Kultywując tradycje kulturowe organizowane są imprezy nie tylko o zasięgu lokalnym. Dożynki, festiwale, przeglądy artystyczne, targi, biesiady, spotkania to wszystko układa się w harmonogram imprez organizowanych cyklicznie. Rozmach i charakter tych działań jest rozmaity. Począwszy od drobnych przedsięwzięć lokalnych, przez imprezy rangi wojewódzkiej, a kończąc na tych skierowanych do międzynarodowych odbiorców.

Wykaz cyklicznych imprez:
• Przegląd Zespołów Kolędniczych- Pogorzela (styczeń).
• Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych HERODY- Lewin Brzeski (styczeń)
• Turniej Tenisa Stołowego Amatorów- Łosiów
• Turniej o Puchar Burmistrza w Podnoszeniu Ciężarów- Łosiów.
• Biesiada Wielkanocna- Łosiów
• Dni Olimpijczyka- Lewin Brzeski
• Plener artystyczny pt. „Oczy, Dłonie, Wiosna"- Skarbimierz Osiedle.
• Gminne Biegi Konstytucji 3-go Maja-Michałów (maj)
• Spływ Kajakowy na Nysie Kłodzkiej-Michałów, Lewin Brzeski.
• Święto Kwiatów- Łosiów (maj)
• Wojewódzkie Biegi Uliczne- Lewin Brzeski
• Zlot Motocyklowy- Lewin Brzeski (maj)
• Dni Lewina- Lewin Brzeski (maj/czerwiec)
• Turniej Sołectw- Lewin Brzeski (maj/czerwiec)
• Święto Róży- Różyna (czerwiec)
• Dni Otwartych Drzwi OODR- Łosiów (czerwiec)
• Noc Świętojańska- Olszanka, Lewin Brzeski, Skorogoszcz (czerwiec)
• Jarmark Olszański- Olszanka (lipiec)
• Festyn Jakubowy- Skorogoszcz
• Ogólnopolski Plener Malarski- Lewin Brzeski (lipiec)
• Dożynki Gminne- Skarbimierz, Olszanka, Lewin Brzeski (wrzesień)
• Europejskie Targi Chłopskie- Krzyżowice (wrzesień)
• Europejskie Dni Dziedzictwa- Skorogoszcz, Strzelniki (wrzesień)
• „Cztery Pory Roku Poezją Malowane"- Skarbimierz Osiedle.
• Wojewódzki Festiwal Pieśni Patriotycznej „Tobie Polsko"- Olszanka (październik)
• Biesiada Kresowa- Lewin Brzeski (listopad)
• Konkurs filmów amatorskich „Zostanę filmowcem- OBIEKTYWY"- Skarbimierz Osiedle
• Otwarte Mistrzostwa w Wyciskaniu Sztangi Leżąc- Pogorzela, Łosiów.
• Jarmark Bożonarodzeniowy- Skarbimierz OsiedleInformacje:
Województwo:
opolskie
Obejmuje gminy:
Adres:
Krzyżowice 72 49-332 Olszanka
Telefon:
77412-90-21
Fax:
77412-90-21
E-mail:
biuro@wieshistoryczna.pl
WWW:
www.wieshistoryczna.pl
Ludność:
25.739 mieszkańców
Powierzchnia:
362 km2
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Długomiłowice
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Bałabuszki drożdżowe
Liczba odwiedzin: 9856769
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO