Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Konferencje
Programy ›› Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego ›› Konferencje 
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego odbyła się konferencja inaugurująca projekt „Bioróżnorodność Opolszczyzny skarbem dziedzictwa przyrodniczego".

Będzie on realizowany przez najbliższe dwa lata przez samorząd województwa i jego partnerów. Są nimi gmina Prószków, Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie oraz Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych.
Zadaniem projektu jest - o czym mówił na spotkaniu z dziennikarzami przed konferencją marszałek województwa Andrzej Buła - podniesienie świadomości przyrodniczej mieszkańców, dbałość o otoczenie, wyselekcjonowanie ciekawych przyrodniczo miejsc. - Aby to osiągnąć trzeba najpierw wiedzieć, czym dysponujemy - zauważał dr Krzysztof Badora, prodziekan Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Uniwersytetu Opolskiego. Stąd potrzeba inwentaryzacji opolskich zasobów przyrodniczych. Spośród 71 opolskich gmin zaledwie 25 ma przeprowadzoną inwentaryzację przyrodniczą, na dodatek często nieaktualną.

Projekt „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" realizowany więc będzie głównie na terenie gmin wiejskich. Wezmą w nim udział liderzy odnowy wsi, bo są gwarancją, że to czego nauczą się na szkoleniach, warsztatach i w czasie wyjazdów studyjnych będą wdrażać w swoim otoczeniu. Projekt dedykowany jest też dzieciom i młodzieży, dla których przygotowane zostaną ciekawe zajęcia, konkursy, warsztaty tematyczne. Na przykład na zajęciach z fotografii będzie można dowiedzieć się, jak oddać walory przyrody, fotografować zwierzęta. Szkoły też wystartują w konkursie na najpiękniejszy ogródek.

Jak informowała Mariola Szachowicz, kierownik projektu, składać się on będzie z części edukacyjnej oraz inwestycyjnej. W tej drugiej zaplanowany jest np. remont ścieżki edukacyjno-przyrodniczej w Nowej Kuźni w gminie Prószków, a także budowa wokół stawu w tej miejscowości rowu odwadniającego.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie planuje urządzenie modelowego sadu składającego się z rodzimych gatunków drzew owocowych. Zagospodarowany także zostanie teren wokół budynków przy ulicy Hallera 9 w Opolu, gdzie mieści się Urząd Marszałkowski.

Z funduszy projektu sfinansowane zostaną konkursy na najciekawszą koncepcję zagospodarowania terenów zielonych oraz na najciekawszą przestrzeń publiczną z wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin. Za kwotę wygraną w konkursie laureaci będą mogli swoje koncepcje zrealizować.
Przewodniczący obradom wicemarszałek Antoni Konopka podkreślał liczny udział w projekcie środowisk naukowych. To one m.in. określą, o jakie gatunki fauny i flory powinno się zadbać i stworzyć im jak najlepsze warunki rozwoju, a które stanowią zagrożenie dla przyrody.
Migawki z Opolszczyzny
Gmina Głuchołazy
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Wiśniówka
Liczba odwiedzin: 9857364
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO