Mapa serwisu Dodaj do ulubionych Kontakt Newsletter Strona główna
Wybierz program:
Wybierz LGD:
Wybierz gminę:
Wybierz powiat:
Warsztaty dla dzieci
Programy ›› Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego ›› Warsztaty dla dzieci 
Karta zgłoszeniowa organizatora warsztatów
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza nabór na organizację warsztatów z podstaw fotografowania przyrody pn. "Przyroda wokół nas - uczmy się ją poznawać i fotografować". 

Celem warsztatów jest zapoznanie dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży ze szkół gimnazjalnych, z cennymi zasobami przyrody najbliższego otoczenia. 
Zajęcia związane będą z pokazaniem i uświadomieniem dzieci i młodzieży, jak cenne okazy flory i fauny, pomniki przyrody oraz obszary chronione istnieją w ich miejscowościach i okolicy. 

Uczestnicy warsztatów będą mogli również zapoznać się z technikami fotografowania przyrody. Najciekawsze prace uczestników warsztatów, będą mogły wziąć udział w konkursie fotograficznym organizowanym przez UMWO w II połowie 2016 r. 

Zgłoszenia mogą dokonać podmioty/organizacje z terenu województwa opolskiego posiadające osobowość prawną, mogące podpisać umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego m.in:
- Stowarzyszenia odnowy wsi i inne organizacje pozarządowe,
- Gminne ośrodki kultury,
- Szkoły podstawowe oraz gimnazjalne. 

Szczegółowe zasady naboru instytucji/organizacji do przeprowadzenia warsztatów znajdują się poniżej w plikach do pobrania. 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Rozwoju Wsi, pod nr. tel. 77 44 82 123 lub 125. 

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" (nr decyzji RPOP.05.01.00-16-0001/15-00) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 - Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej.

Karta zgłoszeniowa organizatora warsztatów


Zasady naboru instytucji / organizacji do przeprowadzenia warsztatów
Migawki z Opolszczyzny
Sołectwo Krogulna
Zobacz także
Produkt tradycyjny
Karp niemodliński
Liczba odwiedzin: 9875331
Data aktualizacji: 2020-11-15
Wykonanie: P®ESTO